Untitled Document
17.12.2009 22:01

Košice: Igor Macák – umelecký keramikár

V Košiciach na Hrnčiarskej ulici, ktorá je turistom známa najmä vďaka projektu Ulička remesiel, má svoju dielňu a galériu s predajňou umelecký keramikár Igor Macák.

Narodil sa v roku 1961 v Želiezovciach , okres Levice. Študoval na strednej škole Slovenská ľudová majolika v Modre v odbore umelecký keramikár. Zamestnal sa v Slovenskom fonde výtvarných umení v Bratislave ako keramikár. Už štvrťstoročie pôsobí v Košiciach. 

Tvorí priamo v keramikárskej dielni, ktorú má pod predajňou svojich výrobkov. Podobne ako iní remeselníci aj on je aktívny na trhoch ľudových remesiel, na folklórnych akciách , zúčastňuje sa keramikárskych sympózií  v Pezinku .

Prečo ste sa rozhodli byť hrnčiarom -keramikárom ?

„Ovplyvnilo ma moje hobby. Ako dieťa som rád kreslil. Na podnet známeho som sa dal na štúdium v odbore umelecký keramikár. Je to tvorivá práca. Každý „kus“, ktorý som stvoril,  je originálny, ručne sa musí vytočiť na hrnčiarskom kruhu. Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho, ale žiada si to veľa praxe. Iba každodennou tvorbou a prácou  získate cit v rukách. Potom ide to „modelovanie“ už ľahšie. Ale táto práca je náročná časovo , tu nemôžete počítať hodiny práce, to by sa neoplatilo robiť. Môj záber je široký - rád točím na kruhu, ale aj rád modelujem .“

Aké je postavenie hrnčiarov- keramikárov na Slovensku ?

„Zdá sa mi to vždy ťažšie. Je kríza. Nápady by som aj mal, ale ľudia si chodia moje výrobky obzerať, pochvália  ich, čo ma iste teší, ale  len málokedy  kupujú. Uznávam, že ten výrobok nie je pre dnešný život  nevyhnutný. Takže celkovo je menší záujem. Materiály sú však stále drahšie. Keramická výroba je náročná na materiál aj na technológiu.“  

Na čo ste vo svojej práci hrdý ?

„Mám svoj štýl, svojský rukopis. Túto keramiku nedostať bežne v produkcii. To sa snažím si uchovať. Aj s manželkou chceme naďalej robiť osobitnejšie. A to je podľa mňa taký prínos  pre našu ľudovú tvorivosť. Sú veci , ktoré sú originálom od prvej myšlienky až po realizáciu . Niekedy  však  príde zákazník s podnetom, ale je na mne ho dotvoriť. To mám rád , tam sa môžem naplno realizovať. A keď je kupujúci spokojný, som na seba hrdý.“

Poznávacie znamenie Igora Macáka :

„Pracujem skôr popoludní a večer, vtedy mám väčší pokoj. Pri práci mám rád muziku –jazz, art rock.“

Kontakt :

Ulička historických remesiel, Hrnčiarska 19, Košice

Telefón : 0904 322 016

E-mail : i.macak(at)inmail.sk

Autor: text Katarína Jantošovičová, foto Slavomír Szabó