Untitled Document
09.03.2010 09:34

Krásnohorská Dlhá Lúka: Krásnohorská jaskyňa

Krásnohorskú jaskyňu nájdeme v NP Slovenský Kras na severnom úpätí Silickej planiny, južne od obce Krásnohorská Dlhá Lúka. Najznámejšou atrakciou tejto jaskyne je Kvapeľ rožňavských jaskyniarov, ktorý dosahuje výšku 32,6 m a patrí k najvyšším kvapľom na svete.

Jaskyňa bola objavená pomerne nedávno - v roku 1964.  Časť jaskyne, sprístupnená pre verejnosť (od roku 2004) je dlhá 450 m, celková dĺžka jaskyne je 1556 m. Jaskyňa je zaradená do svetového prírodného dedičstva.

Okrem 4 druhov netopierov sa v jaskyni vyskytujú zaujímavé bezstavovce.

Názov: Krásnohorská jaskyňa

Zadelenie: Národná prírodná pamiatka, Jaskyne svetového dedičstva, Silická planina

Katastrálne územie: Krásnohorská Dlhá Lúka

Okres: Rožňava

Geomorfologická jednotka: Slovenský kras

Dĺžka: 1556 m, z toho sprístupnená časť 450 m

Prístup k jaskyni

Do Krásnohorskej Dlhej Lúky odbočíte z cesty E 571 v Lipovníku. Správca jaskyne a sklad vodcovskej služby sa nachádza v areáli penziónu Jozefina. K penziónu sa dostanete, ak odbočíte na veľkej zákrute štátnej cesty v Krásnohorskej Dlhej lúke pri príchode od Jovíc doprava a pri príchode od Lipovníka doľava. Ďalej pokračujete po ceste po brehu potoka rovno a až cez druhý most prejdete do areálu penziónu.

Najbližšia zastávka verejnej dopravy

  • Krásnohorská Dlhá Lúka (bus)

Prístup autom k jaskyni

  • Z Košíc smer Rožňava, v Lipovníku odbočiť doľava – 70 km
  • Z Rožňavy cez Jovice – 8,5 km
  • Zo Spišskej Novej Vsi cez Hnilec, Rožňavu a Jovice - 60 km

Prehliadková trasa

Prehliadková trasavedie cez vstupný umelý vchod, Perejový dóm na začiatok Puklinovej chodby. Nasleduje Veľký kaňon. Ide o ojedinelý prírodný výtvor, chodbu, ktorá na úseku vyše 200 m nemení smer. Jeho priemerná výška je 12 m a šírka 3 m. Odtiaľto smeruje prehliadka do Siene obrov, najpôsobivejšieho priestoru Krásnohorskej jaskyne. Jeho výška je 45 m a pomenovaný je podľa gigantických sintrových stĺpov, ktoré sa tu vďaka unikátnym podmienkam vytvárajú. Tu sa nachádza aj Kvapeľ rožňavských jaskyniarov, vysoký 32,6 m.

Vstupný poriadok

Jaskyňa je otvorená celoročne okrem marca. Sezóna trvá od 15. 6. do 15. 9. V sezóne sa uskutočňujú pravidelné vstupy do jaskyne 3 vstupy po maximálne 10 osôb na jeden vstup. Mimo sezóny je potrebné vstup do jaskyne predom dohodnúť telefonicky na čísle: 0905-412048, 058-7343426, alebo e-mailom: stankov(at)ke.psg.sk. Vzhľadom na obmedzený počet návštevníkov na jeden vstup, je lepšie aj v sezóne si návštevu jaskyne predom rezervovať.

Deti do 8 rokov môžu absolvovať prehliadku jaskyne len výnimočne a iba vtedy, ak je na každé takéto dieťa k dispozícii jeden sprievodca. Nutná je samozrejme prítomnosť rodiča. Vstup do jaskyne by mali zvážiť aj ľudia s nadváhou. Prehliadková trasa vyžaduje určitú pohyblivosť a limitujúce sú aj úzke miesta na trase.

Obdobie           Sezóna         Vstupy
1.1. - 28.2.          NIE        1000, 1300
1.3 - 31.3.      ZATVORENÉ    -
1.4. - 14.6.          NIE     900, 1130, 1400
15.6. - 15.9.        ÁNO    900, 1130, 1400
15.9. - 30.11.      NIE     900, 1130, 1400
1.12. - 31.12.      NIE        1000, 1300

Jaskyňa je zatvorená aj 24.XII.,25.XII.,26.XII. a 1.I.

Dôležité upozornenie: Odporúčame návštevníkom jaskyne priniesť si vlastnú pevnú obuv, najlepšie vibramy. Ak nebudete pri návšteve vybavení vhodnou obuvou, musíte si za poplatok zapožičať gumenné čižmy!

Cenník

Kontakt

RNDr. Jaroslav Stankovič, Edelényska 10, 048 01 Rožňava
Tel.: 058-7343426, 0905-412048 
email: stankov(at)ke.psg.sk 

Zoltán Jerg
Tel.: 0908-635274

Web: www.krasnohorska jaskyna.sk

Autor: text: Jiří Zaťovič; foto: Dominik Bugár, www.dominikbugar.sk