Untitled Document
18.01.2010 07:40

Podhoroď

Lokalizácia: okres Sobrance

Základné údaje:
Rozloha: 16.608.506 m2
Počet obyvateľov: 404 (k 31. 12. 2009)
Nadmorská výška: 345 m n.m.

Stručný opis:
Obec Podhoroď patrí do okresu Sobrance. leží medzi Vihorlatom a Popričným, v odlesnenej kotline, ktorú vytvoril potok Podhorodská voda. Na západe a severe je obkolesená strmými hlbokými dolinami a rozrezanými svahmi Vihorlatu, na východe tvoria chotárnu hranicu odlesnené svahu chrbta Paprtný. V okolí obce sa nachádzajú vápencové bralá s výskytom reliktnej flóry ako aj chránené Vtáčie údolie.

Z histórie:
O pravekom osídlení chotára obce Podhoroď nateraz svedčia keramické zlomky, ktoré pochádzajú z doby rímskej (0 – 4. storočie po Kr.). V areáli tunajšieho hrádku bol v roku 1946 zaznamenaný tiež problematický nález rímskych mincí. Pravdepodobne koncom 13. storočia si dali zemepáni z Tibavy postaviť na vrchole kopca, ktorý sa týči nad dedinou, stredoveký hrádok (dnes sa z neho zachovali už len ruiny).
Doteraz najstaršia písomná zmienka o Podhorodi sa viaže k roku 1404. Existencia hradu nad obcou prispela k tomu, že sídlo sa v písomnostiach z 15. - 17. storočia uvádza pod názvom v zmysle Podhradie. Koncom 16. storočia bola Podhoroď dokonca najväčšou dedinou v rámci tibavského panstva. V roku 1828 v obci žilo 485 ľudí a stálu tu 35 domov, v neskoršom období počet obyvateľov postupne rástol (samozrejme, s výnimkou období, keď bolo rozšírené vysťahovalectvo).
Obec bola oslobodená dňa 24. októbra 1944. rokom 1945 začalo obdobie novodobých premien obce. Opravou starých a budovaním nových domov či ciest sa menil vzhľad dediny, upravované boli verejné priestranstvá, postupne sa zlepšovali služby obyvateľstvu, rástla životná úroveň – napr. v roku 1949 bola do obce zavedená autobusová linka, o 5 rokov neskôr tu zriadili poštový úrad (od konca 50. rokov sídli v novej budove), v prvej polovici roka 1960 bola dedina napojená na elektrickú sieť a zriadil sa tu matričný úrad, postavený bol bytový dom, v roku 1989 odovzdali do užívania objekt kultúrneho domu (v jeho priestoroch sídli aj obecný úrad). Od začiatku 90. rokov až do dnešných dní sa obecnej samospráve podarilo zrekonštruovať a dobudovať rozvod pitnej vody, rozšíriť elektrickú sieť, obnoviť miestny rozhlas, dokončiť Dom smútku a upraviť jeho okolie, vyriešiť problematiku zberu a vývozu domového odpadu. Pozornosť bola venovaná i úprave verejných priestranstiev, údržbe miestneho cintorína, výstavbe, resp. oprave miestnych komunikácií, modernizácii autobusových čakární, v obci bola vybudovaná aj administratívno – prevádzková budova Hraničnej a cudzineckej polície. V poslednom období pribudol nový amfiteáter, vybudované boo tiež multifunkčné ihrisko.

Pamiatky:

  • Podhoroďský hradný vrch
  • Gréckokatolícky kostol

 

Kontakt:
Úrad: Obecný úrad Podhoroď
Sídlo: Podhroď 112, 072 64
Tel. č.: 056- 6584077
E-mail: podhorod@lekosonline.sk

Tradičné podujatia:
Podhoroďské folklórne slávnosti - prehľad slovenských a rusínskych folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov - posledný augustový týždeň

Tradičné jedlá:
pirohy, kapustnica, halušky

Cyklotrasy:
Obec leží na dvoch cyklotrasách

  • Dolnozemplínska cyklomagistrála
  • Východokarpatská cyklomagistrála

Tip na turistiku:

  • Remetské Hámre - Lysák - Sedlo Rozdiel - Jedlinka - Tri Table - Sninský Kameň - Nežabec - Strihovská poľana - Strihovské sedlo - Pilníkova lúka - Diel - Vávrova lúka - Podhoroď (dĺžka trasy 32,9 km) Hlavná hrebeňová trasa - červená značka

Autor: oficiálny text obce; foto: archív obce