> Kláštor v Jasove
> Turniansky hrad
Dóm sv. Alžbety 
> Zádielska dolina
> Sivec

> Kaštieľ v Betliari
> Stolica - najvyšší vrch v kraji
> Volovec - Skalisko
> Jaskyňa Domica
> Krásnohorská jaskyňa

 

> Slovenský raj
> Vodná nádrž Úhorná
> Markušovský skalný hríb
> Najvyššia kostolná veža
> Turzovské jazero a kúpele

> Viniansky hrad
> Morské oko
> Zemplínske múzeum
> Vlastivedné múzeum
> Slovenský Tokaj

Hľadanie
Kategória:


Počet nájdených článkov:
 


Spoznajte Abov
Popri zachovalom neobarokovom kaštieli v Bôrke, popod Soví kameň, Snežnú dieru či Matesovú skalu a popri všade pasúcich sa ovečkách vkročíme starou asfaltkou do ústia Zádielskeho kaňonu, ktorý je nástupnou „stanicou“ do Abova od západu. Rozľahlá skalnatá tiesňava k...
Vlachovo
Lokalizácia:okres Rožňava Základné údaje:Rozloha: 3780 haPočet obyvateľov: 900Nadmorská výška: 380 m n.m. Stručný opis:Obec Vlachovo sa nachádza v územnom obvode Košického samosprávneho kraja, okres Rožňava, v severnej časti horného Gemera, v juhovýchod...
Spoznajte Gemer
Blížiac sa od Vernára či Telgártu údolím riečky Hnilec vstupuje návštevník na územie Gemera v Košickom samosprávnom kraji.  V blízkosti Stratenej narazíme na unikátny chránený prírodný výtvor – Dobšinskú ľadovú jaskyňu, objavenú už v roku 1870 banským inžinierom E....
Gelnica
Lokalizácia: okres Gelnica Základné údaje:Rozloha: 5765 haPočet obyvateľov: 6492Nadmorská výška: 375 m.n.m. Stručný opis:Mesto Gelnica leží na východe Slovenska v Spišsko – gemerskom Rudohorí po oboch stranách rieky Hnilec. Z histórie:Príchodom nemeckých kolonistov v 13. stor. sa m...
Dobšiná
Lokalizácia:okres Rožňava Základné údaje:Rozloha: 82,72 kmPočet obyvateľov: 5144Nadmorská výška: 420 – 117 m n.m. Stručný opis:Mesto Dobšiná leží v severozápadnej oblasti Rožňavského okresu. Rozprestiera sa v hlbokom údolí na rozhraní Slovenského rudohoria a Národného par...
Košický Klečenov: Kúpele Borda
Košický Klečenov - okres Košice-okolie:   K radu niekdajších známych, no dnes už takmer zabudnutých a nefunkčných kúpeľov v Košickom samosprávnom kraji patria Kúpele Borda. Ich vznik je opradený peknou povesťou, etapa slávy atraktívnosťou a sú&#...
Ďurkov: Ženích a nevesta
Ďurkov - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z mája 1923 a zachytáva ženícha a nevestu z Ďurkova. Žena má osemnásť rokov, muž dvadsaťosem. Ide o ateliérovú fotografiu, ktorá bola vyhotovená pravdepodobne v Košiciach. Typickým ozdobným znakom nevesty bol venie...
Haniska
Lokalizácia:okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha: 1762Počet obyvateľov: 359Nadmorská výška: 190 - 224 Stručný opis:Obec sa nachádza v južnej časti Košickej kotliny medzi Sokoľanským a Belžanským potokom v nadmorskej výške 216 m. Z histórie:Najstarší písomný dokla...
Dvorníky - Včeláre
Lokalizácia:okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha:1363 haPočet obyvateľov: 430Nadmorská výška: 214 m.n.m. Stručný opis:Obec leží v Turnianskej kotline, Dvorníky na náplavovom kuželi potoka Blatnice v nadmorskej výške 214 m a Včeláre na nive riečky Tu...
Hrašovík
Lokalizácia:okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha: 204,8haPočet obyvateľov: 300Nadmorská výška: 212 m n.m. Stručný opis:Obec leží v Košickej kotline v doline rieky Torysa na jej pravom brehu, severovýchodne od Košíc. Obec Hrašovík je členskou obcou Torysského mikroregión...
Spoznajte Spiš
Spiš, označovaný aj ako perla Slovenska, je historickým názvom pre územie na severovýchode Slovenska. Do Košického kraja spadá jeho južná časť, označovaná ako Južný (Dolný) Spiš (okresy Spišská Nová Ves, Gelnica). Spišskú župu preslávili kroje, ľudová slovesnosť, vlastn...
Spoznajte Zemplín
Zemplínsky región sa člení na Horný Zemplín, ktorý patrí do Prešovského samosprávneho kraja a Dolný Zemplín, ktorý je súčasťou Košického samosprávneho kraja s okresmi Michalovce, Sobrance a Trebišov.  Najväčšími pohoriami Zemplína sú Slánske vrchy a Vihorlat. Slánske vrchy...
Košický Klečenov: Pamätník dargovských hrdinov
Košický Klečenov – okres Košice-okolie: Medzi obcami Košický Klečenov a Dargov, vedľa cesty E 50 sa v Dargovskom priesmyku nachádza pompézny pamätník padlých hrdinov II. svetovej vojny. V decembri 1944 a januári 1945 sa tu konala jedna z najväčších bitiek na území Slovenska. I ke...
Veľké Kapušany
Lokalizácia:okres Michalovce Základné údaje:Rozloha: 2961 haPočet obyvateľov: 9760Nadmorská výška: 110 m n.m. Stručný opis:Mesto leží na Východoslovenskej nížine, medzi riekami Uh a Latorica. Z histórie:Osídlenie územia, kde sa nachádzajú dnešné Veľké Kapušany potvrdil archeo...
Bara
Lokalizácia: okres Trebišov Základné údaje:Rozloha: 625 haPočet obyvateľov: 332Nadmorská výška: 180 – 220 m. n.m. Stručná charakteristika:Obec sa s ďalšími šiestimi dedinami nachádza v slovenskej oblasti unikátneho regiónu Tokaj. Leží v južnej časti Východoslovenskej nížin...
Spišská Nová Ves
Lokalizácia:okres Spišská Nová Ves Základné údaje:Rozloha: 66,67 km2Počet obyvateľov: takmer 38 000 obyvateľovNadmorská výška: 470 m n.m. Stručný opis:Centrum južného Spiša. Vstupná brána do Slovenského Raja. Z histórie:Prvou doloženou písomnou zmienkou o meste je listina...
Margecany
Lokalizácia:okres Gelnica Základné údaje:Rozloha: 1763 haPočet obyvateľov: 2013Nadmorská výška: 330m n. m. Stručný opis:Obec Margecany sa nachádza  pri sútoku riek Hornád a Hnilec na ľavom brehu Ružínskej priehrady. Obec Margecany má dve miestne časti a to Margecany a...
Jaklovce
Lokalizácia:okres Gelnica Základné údaje:Rozloha: 1725,2 haPočet obyvateľov: 1946Nadmorská výška: 340 m n.m. Stručný opis:Jaklovce ležia v severovýchodnej časti Slovenského Rudohoria v údolí Hnilca. Z histórie:Územie, na ktorom Jaklovce vznikli, daroval gelnickému mešťano...
Blažice
Lokalizácia:okres Košice-okolie Základné údaje:Rozloha: 514 haPočet obyvateľov: 562Nadmorská výška: 205 m n. m. Stručný opis:Obec leží v Olšavskej doline na ľavom brehu rieky Olšavy. Z histórie:Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1245. Iné zdroje uvádzajú r...
Buzica
Lokalizácia:okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha: 1986 haPočet obyvateľov: 1160Nadmorská výška: 190 – 318 m.n.m. Stručný opis:Obec leží na styku juhozápadného okraja Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou, 25 km od krajského mesta Košice. Katastrálne územie obce hran...
Hodkovce
Lokalizácia:okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha: 757 haPočet obyvateľov: 255Nadmorská výška: 323 m n.m. Stručný opis:Obec patrí do regiónu Rudohorie. Leží západne od krajského mesta Košice vo vzdialenosti 17 km. Z histórie:Prvá písomná zmienka o dedine Hodkovce sa zachov...
Malá Ida
Lokalizácia:okres Košice Základné údaje:Rozloha: 1020 haPočet obyvateľov: 1315Nadmorská výška: 276 – 457 m n.m. Stručný opis:Obec sa rozprestiera v Košickej kotline, v údolí potoka Ida. Z histórie:Miesta, kde sa rozprestiera Malá Ida majú výhodný terén pre osídlenie. Preto sa dá p...
Janík
Lokalizácia:okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha: 1987 haPočet obyvateľov: 560Nadmorská výška: 203 m. n.m. Stručný opis:Obec sa nachádza v juhozápadnej časti Košickej kotliny. Z juhu ju v tejto oblasti ohraničujú vyvýšeniny Bodvianskej pahorkatiny a juh...
Moldava nad Bodvou
Lokalizácia:okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha: 1977 haPočet obyvateľov: 10 006Nadmorská výška: 216 m n.m. Stručný opis:Mesto Moldava nad Bodvou sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Košice-okolie ktorý je súčasťou Košického samosprávneho kraja. Je centrom...
Rankovce
Lokalizácia:okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha: 1500 haPočet obyvateľov: 699Nadmorská výška: 366 – 400 m n.m. Stručný opis: Rankovce ležia v severnej časti Olšavskej doliny, pod úpätím Slanských vrchov a nachádzajú sa vo vzdialenosti 28 km severovýchodne od Košíc. Z h...
Rešica
Lokalizácia:okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha: 1249 haPočet obyvateľov: 345Nadmorská výška: 216 m n.m. Stručný opis:Obec leží 35 kilometrov od Košíc na styku juhozápadnej časti Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou. Z histórie:Prvá zmienka o obci pochádza z...
Čerhov: Dom tradícií
Čerhov - okres Trebišov: V rámci zatraktívnenia cestovného ruchu i pozdvihnutia lokálpatriotizmu svojich obyvateľov otvorila obec Čerhov v roku 2006 Dom tradícií. Na národnostne zmiešanom území Tokaja ide o rýdzo slovenskú dedinu, o čom svedčia aj jej expozičné zbi...
Trstené pri Hornáde
Lokalizácia:okres Košice - okolie Základné údaje: Rozloha: 1290 ha Počet obyvateľov: 1436 Nadmorská výška: 204 m n.m. Stručný opis: Obec sa rozprestiera na západnom úpätí južnej časti Slanských vrhov v údolí rieky Hornád. V katastri obce sa stretáva Košická kotlina so Slanskými...
Pozdišovce: Tanec
Pozdišovce - okres Michalovce: Táto historická fotografia pochádza z roku 1949 a sú na nej zachytené tri páry tancujúcich žien. Záber bol urobený v pozdišovskej lokalite, ktorá sa nazýva Kúty a v pozadí ešte vidíme starý dom so slamenou strechou.  To, že tu tancujú dievčatá v dvojiciach,...
Košický Klečenov: Chlapec so zbraňou
Košický Klečenov - okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla niekedy začiatkom päťdesiatych rokov a zachytáva rodinu v pokojnom posedení v záhrade. Pozornosť najviac upúta chlapec, ktorý drží zbraň, pravdepodobne pušku. Boli to roky, kedy podľa spomienok obyvateľ...
Boťany
Lokalizácia:okres Trebišov Základné údaje:Rozloha: 1952 km2Počet obyvateľov: 1244Nadmorská výška: 103 m.n.m. Stručný opis:Obec Boťany leží v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny na starom nánosovom vale Tisy v okrese Trebišov. Z histórie:Najstaršia zmienka o obci ...
Černochov
Lokalizácia:okres Trebišov Základné údaje:Rozloha:613 haPočet obyvateľov: 213Nadmorská výška: 175 Stručný opis:Obec leží v slovenskej časti unikátného regionu Tokaj. Z histórie:Prvý známy listinný doklad o obci je z roku 1298. Prvá správa o vinohradníctve je z roku 1715. Obec ...
Fekišovce
Lokalizácia:okres Sobrance Základné údaje:Rozloha: 476 haPočet obyvateľov: 303Nadmorská výška: 121 m.n.m. Stručný opis:Obec leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny, blízko CHKO Vihorlat a rekreačnej oblasti Zemplínska Šírava. Z histórie:Prvá správa o Fekišovciach p...
Hlivištia
Lokalizácia:okres Sobrance Základné údaje:Rozloha: 2021 haPočet obyvateľov: 380Nadmorská výška: 262 m.n.m. Stručný opis:Hlivištia ležia v nadmorskej výške okolo 262 m v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny na naplavovaných kužeľoch Žiarovnického potoka v Podvihor...
Inovce
Lokalizácia:okres Sobrance Základné údaje:Rozloha: 1059haPočet obyvateľov: 221Nadmorská výška: 360 - 984 m n.m. Stručný opis:Obec leží v severnej časti Popričného vrchu, ktorý je vysoký 1024 m n. m. Chotár obce sa rozprestiera vo výške od 360 m do 984 m n. m. Najvyšší bod ...
Ptrukša
Lokalizácia:okres Michalovce Základné údaje:Rozloha: 694 haPočet obyvateľov: 507Nadmorská výška: 103 m n.m. Stručný opis:V juhovýchodnom cípe Slovenska, na slovensko-ukrajinskej hranici leží malá obec s bohatou kultúrnou tradíciou, ktorú široká verejnosť pozná i ako dedinku cha...
Kojšov: Fašiangy
Kojšov, okres Gelnica: Táto historická fotografia vznikla ešte v čase pred II. svetovou vojnou za I. Slovenskej republiky. Vidíme na nej skupinu mužov, ktorí sa rozhodli osláviť fašiangy. V Kojšove sa fašiangové slávnosti neodohrávali v maskách, ale i tak mali svoje vlastné špecifiká. Skup...
Rakovec nad Ondavou
Lokalizácia:okres Michalovce Základné údaje:Rozloha: 1 564 haPočet obyvateľov: 1 082Nadmorská výška: 103 – 231 m n.m. Stručný opis:Obec Rakovec nad Ondavou sa rozprestiera v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny na západnom úpätí Pozdišovskej pahorkatiny. Z histór...
Sečovce
Lokalizácia:okres Trebišov Základné údaje:Rozloha: 32,29 km2Počet obyvateľov: 8211Nadmorská výška: 140 m n. m. Stručný opis:Mesto leží v západnej časti Východoslovenskej nížiny na úpätí Podslanskej pahorkatiny vo výške 140 m n. m.. Mesto obopínajú východné svahy Slanských vrcho...
Stankovce
Lokalizácia:okres Trebišov Základné údaje:Rozloha: 442 haPočet obyvateľov: 194Nadmorská výška: 140 m n.m. Stručný opis:Stankovce ležia v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške okolo 140 m.n.m. na úpätí Slanských vrchov. V rokoch 1964 -1968 boli sú...
Stretava
Lokalizácia:okres Michalovce Základné údaje:Rozloha: 770 haPočet obyvateľov: 640Nadmorská výška: 102,50 – 130 m n.m. Stručný opis:Obec Stretava leží v oblasti Východoslovenskej nížiny, v centrálnej časti Zemplína, asi 12 km na juh od Michaloviec. Z histórie:Najstaršie priame p...
Úbrež
Lokalizácia:okres Sobrance Základné údaje:Rozloha: 1716 haPočet obyvateľov: 676Nadmorská výška: 112 – 182 m n.m. Stručný opis:Obec Úbrež sa nachádza v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny na rozhraní Podvihorlatskej pahorkatiny a Závadskej tabule 3 km východne od Zemp...
Viničky
Lokalizácia:okres Trebišov Základné údaje:Rozloha: 886 haPočet obyvateľov: 510Nadmorská výška: 94 – 267 m n.m. Stručný opis:Pod južnými svahmi Zemplínskych vrchov sa na Východoslovenskej nížine nachádza poľnohospodársko-vinohradnícka obec Viničky. Jej chotár charakterizuje...
Voľa
Lokalizácia:okres Michalovce Základné údaje: Rozloha: 578,2 ha Počet obyvateľov: 256 Nadmorská výška: 129 m n.m. Stručný opis:Obec Voľa leží na laboreckom výbežku Východoslovenskej nížiny, 12 km od okresného mesta Michalovce. Severne od obce vo vzdialenosti 3 km leží mesto Strá...
Zemplín
Lokalizácia:okres Trebišov Základné údaje:Rozloha: 1467 haPočet obyvateľov: 390Nadmorská výška: 95-230 m n.m. Stručný opis:Obec leží na brehu rieky Bodrog, ktorá ako jediná nemá prameň, vzniká totiž sútokom riek Latorice a Ondavy, čo je rarita. Obec sa nachádza na juhu Výc...
Zemplínska Teplica
Lokalizácia:okres Trebišov Základné údaje:Rozloha: 2681 haPočet obyvateľov: 1 503Nadmorská výška: 204 m n.m. Stručný opis:Obec je sídlom miestneho významu. Leží na úpätí Slánskych vrchov 25 km západne od okresného mesta Trebišov, po trase cez Sečovce a 16 km od Trebišova po tra...
Jamník
Lokalizácia:okres Spišská Nová Ves Základné údaje:Rozloha: 814 haPočet obyvateľov: 1106Nadmorská výška: 460 m n.m. Stručný opis:Spišská obce Jamník sa nachádza v Hornádskej kotline v doline potoka Jamníček. Mierne kopcovitý chotár je v južnej časti smerom k Hornádu pokrytý...
Jasov
Lokalizácia:okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha: 3535 haPočet obyvateľov: 3088Nadmorská výška: 259 m n.m. Stručný opis:Obec leží v severovýchodnom cípe Jasovskej planiny Národného parku Slovenský kras, v juhozápadnom výbežku Košickej kotliny, na rozhraní Slovenského krasu a...
Vínna cesta
popis
Slanská Huta: Jazero Izra
Slanská Huta – okres Košice-okolie: Malebné horské jazero Izra sa nachádza približne 35 kilometrov od Košíc v katastri obce Slanská Huta. Patrí do geografickej oblasti juhovýchodného úbočia Veľkého Miliča, v širšom kontexte Slanských hôr. Izra vznikla zosuvom pôdy a jej pôvodná plocha...
Vinné: Viniansky hrad
Vinné - okres Michalovce: Hrad sa nachádza na Vinianskom hradnom vrchu v nadmorskej výške 325 metrov medzi obcami Vinné a Trnava pri Laborci. Dostupný je z dvoch strán. Z Vinného sem vedie modrá turistická značka, ktorá sa v podhradí v lokalite Vápenisko križuje so žltou turistickou značko...
Svetový deň turizmu
Svetový deň turizmu sa niesol v duchu „Osláv rôznorodosti turizmu“ doslovne: Zemplín - ČerhovTohtoročné Tokajské vinobranie, ktoré  organizovala samospráva obce Čerhov v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Trebišove a Košickým samosprávnym krajom navštívil rekor...
KSK - partner v cestovnom ruchu
Vo štvrtok 24. septembra 2009, v priestoroch kongresovej sály hotela DoubleTree by Hilton sa konala konferencia „KSK - partner v cestovnom ruchu“,  ktorú už po druhýkrát zorganizoval referát cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja.Na podujatí sa zúčastnilo 118 hostí. Cieľ konfe...
Pozdišovce: Gotický (barokizovaný) kostol
Pozdišovce - okres Michalovce: V centre obce nemôže ujsť pozornosti veľký kostol, ktorý svojim pôvodom siaha do čias gotiky a prvýkrát sa spomína už v roku 1334. V tom čase patril katolíckej cirkvi a niesol patrocínium svätého Juraja. Z pôvodnej stredovekej stavby sa zachova...
Tibava: Park a kúria
Tibava - okres Sobrance: Uprostred obce v okolí niekdajšieho kaštieľa sa na území cca 1,5 ha nachádza zelená plocha nesúca označenie „Chránený park“. Rozkladá sa v okolí kúrie a rímsko-katolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie. Park na prvý pohľad prekvapí vysokým poč...
Nacina Ves
Lokalizácia: okres Michalovce Základné údaje:Rozloha: 1580,3 haPočet obyvateľov: 1740Nadmorská výška: 123 m n.m. Stručný opis:Obec Nacina Ves leží na laboreckom výbežku východoslovenskej roviny na nánosovom vale Laborca v nadmorskej výške okolo 123 m n.m. Z histórie:Obec bola do po...
Nová Polhora
Lokalizácia:okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha: 207,6 ha Počet obyvateľov: 430Nadmorská výška: do 300m n.m. Stručný opis:Obec sa nachádza v okrese Košice – okolie, v jeho severnej časti, na hranici Košického a Prešovského kraja, v údolí rieky Torys...
Svinica: Románsko-gotický kostol
Svinica – okres Košice-okolie: Pri vstupe do dediny sa už z diaľky vyníma veža kostola evanjelickej reformovanej cirkvi. Je to jeden z historicky najvýznamnejších vidieckych chrámov v Košickom samosprávnom kraji. Vznik stavby sa datuje do polovice 12. storočia, časom prešla viacerými ...
Pozdišovce: Pamätná izba histórie obce
Pozdišovce - okres Michalovce: Bohatá história Pozdišoviec, ktorá v mnohých oblastiach určovala vývoj Zemplína, je nespochybniteľná. Aj z tohto dôvodu považovala miestna samospráva a milovníci regionálnych dejín za potrebné vybudovať pamätnú izbu, ktorá by aspoň v hrubých čr...
Krásnovce: Židovský cintorín
Krásnovce – okres Michalovce: Na hlavnej ulici obce, presnejšie presne na rozhraní obcí Krásnovce a Šamudovce, sa nachádza starý židovský cintorín. Od cesty je oddelený betónovým múrom a starou železnou bránou. Vznikol na rozhraní 19. a 20. storočia. Prvú písomnú zmienku o obývaní Krásnoviec Ži...
Nižná Myšľa: Obecné myšľanské múzeum
Nižná Myšľa – okres Košice-okolie: V historickej budove premonštrátskeho kláštora z 13. storočia sa dnes nachádza múzeum, ktoré svojim zbierkovým fondom vysoko prevyšuje tradičné obecné múzeá. V prvom rade príjemne prekvapia nálezy z vykopávok opevnenej remeselníckej osady otomansko-f...
Turňa nad Bodvou
Lokalizácia:okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha: 2321 haPočet obyvateľov: 3556Nadmorská výška: 173 m n.m. Stručný opis:Obec leží v západnom výbežku Košickej kotliny, vybiehajúcej pod planiny Slovenského krasu. Sídlo obce leží v Turnianskej kotline, ktorá je veľmi výraz...
Slavošovce
Lokalizácia:okres Rožňava Základné údaje:Rozloha: 1553 haPočet obyvateľov: 1827Nadmorská výška: 450 m n.m. Stručný opis:Obec sa nachádza v regióne Horného Gemera, mikroregióne Štítnická dolina. Z histórie:Prvá písomná zmienka z roku 1318 v maďarčine spomína Zsederjes...
Šamudovce: Oslava v krojoch
Šamudovce – okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z roku 1945. Je na nej zachytená slávnosť pri príležitosti ukončenia kurzu varenia. Účastníčky kurzu sú oblečené v slávnostných krojoch. Kurzy varenia neboli výnimočné. Usporadúvali sa ešte aj pred vznikom I. Č...
Rakovec nad Ondavou: Ženy z počiatku 20. storočia
Rakovec nad Ondavou - okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z počiatku 20. storočia a zachytáva dve obyvateľky obce Rakovec nad Ondavou. Fotografovanie bolo v tom čase na dedinách veľmi výnimočné, preto sa naň bolo nutné dobre pripraviť a štylizova&...
Nižná Myšľa: Kostol sv. Mikuláša
Nižná Myšľa - okres Košice-okolie: Prvá z historických fotografií pochádza z dvadsiatych až tridsiatych rokov 20. storočia a slúžila ako pohľadnica. Je na nej zobrazený kostol sv. Mikuláša. Druhá z fotografií bola vyhotovená niekedy v rokoch 1932 až 1933 a vidíme na nej dievčinu,...
Slanec: Historické pohľadnice
Slanec – okres Košice-okolie: Tieto historické pohľadnice pochádzajú z prelomu tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia. Vyšli v rámci propagácie obce Slanec, ktorej postavenie bolo v danom čase omnoho významnejšie ako v súčasnosti. Prvá z pohľadníc zach...
Slančík: V roku 1915
Slančík – okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1915 a zobrazuje ženu s deťmi, obyvateľky Slančíka, v slávnostných krojoch. Žiaľ, okrem roku vzniku sa nám veľa o tejto fotografii zistiť nepodarilo. Predpokladáme však, že vznikla priamo v obci. V daný...
Šamudovce: Pastierka husí
Šamudovce – okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z tridsiatych alebo štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva pohľad na hlavnú ulicu v obci Šamudovce. Pastierka husí je bosá. V týchto rokoch takto v lete chodili ženy bežne, tiež muži, aj keď títo vzhľadom na namáha...
Malá Tŕňa: Výskum vinárstva v časoch Československa
Malá Tŕňa - okres Trebišov: Výskum štátneho ústavu zastavili politické procesy, keď v novembri 1938 pripadla Malá Tŕňa Horthyho Maďarsku. O krátky čas do toho ešte vstúpila aj II. svetová vojna. Po skončení vojny v roku 1945 a návrate obce do Českoslovens...
Čerhov: Keď muži šli do Ameriky a ženy ostali doma
Čerhov - okres Trebišov: Táto fotografia pravdepodobne pochádza z konca osemdesiatych rokov 19. storočia a vidíme na nej muža, ktorý sa vrátil do Čerhova z dlhého pobytu v USA. Migrácia za prácou do Ameriky mala niekoľko fáz. Prvú môžeme pokojne priradiť dlhému obdobiu druhe...
Nižná Myšľa: Premonštrátsky, neskôr jezuitský kláštor
Nižná Myšľa – okres Košice-okolie: V intraviláne obce na kopci pri kostole sv. Mikuláša stojí impozantná stará budova s vnútorným dvorom a priľahlou záhradou. Je to miesto, ktoré azda najviac formovalo stredoveké dejiny Nižnej Myšle - niekdajší kláštor, ktorý už v 13. storočí založil ...
Krásnovce: Československá armáda
Krásnovce – okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z čias I. ČSR, konkrétne z roku 1922. Dokonca podľa zápisu na jej zadnej strane poznáme presný dátum jej vzniku – 21. február 1922. Vidíme na nej vojakov Československej armády, medzi ktorými sa nachádza aj práve slúžiac...
Slanská Huta, Nový Salaš: Divadlo a škola – hra a trest
Slanská Huta, Nový Salaš – okres Košice-okolie:  Táto fotografia vznikla v roku 1943 a sú na nej zachytení herci dedinského divadla v kostýmoch na hru Fera Urbánka: Hrob lásky. Medzi účinkujúcimi vidíme dospelých aj deti. Bolo bežným zvykom, že obecné divadlá viedli miestni učitelia, ...
Ruskov: Čerstvá bravčová krv ako mozoček
Ruskov - okres Košice-okolie: Na začiatku zabíjačky, keď sa skolilo prasa, podrezal sa mu krk a chytala krv do misky. Do väčšej – tá sa použila pri príprave jaterníc (nie v každom kraji sa robia jaternice s krvou). Do menšej – na prípravu prvého zabíjačkového jedla, čím...
Veľká Tŕňa: Románsko-gotický kostol
Veľká Tŕňa, okres Trebišov: Na kopci v hornej časti tokajskej obce Veľká Tŕňa stojí kostol reformovanej kresťanskej cirkvi – kalvínov. Patrí medzi dominanty obce, avšak z architektonického hľadiska je význam vysoko nadregionálny až celoslovenský. Ide o vz...
Lastomír: Hustá fazuľová polievka s údeným mäsom
Lastomír - okres Michalovce: Výdatná hustá polievka zajedaná s lokšami alebo chlebom je nielen chutná, ale aj výživná. Typickú chuť jej dodáva údené mäso, ktorého pikantnú chuť zjemňujú pridané zemiaky. Obľúbený recept prakticky bez výraznejších zmien prebrali od svojich mám a ba...
Vyšná Myšľa: Koscelek
Vyšná Myšľa, okres Košice-okolie: Zaniknutý kostol, ku ktorému je azda bližšie Nižná Myšľa, ale nachádza sa v katastri obce Vyšná Myšľa, bol dlho neznámy. Až archeologický výskum v katastrálnej polohe Koscelek odkryl základy pôvodne ranogotického chrámu z 13. storočia. Jeho rekon...
Remetské Hámre: Morské oko
Remetské Hámre – okres Sobrance: Súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat je Národná prírodná rezervácia Morské oko. Nachádza sa v katastroch obcí Remetské Hámre a Vyšná Rybnica. Za rezerváciu bola vyhlásená v roku 1984 ako unikátny biotop s plochou necelých 109 hektárov, pričom ...
Slanec: Slanský hrad
Slanec – okres Košice-okolie: Slanský hrad nemôžete minúť. Týči sa priamo nad obcou Slanec, cesty k nemu vedú zo všetkých strán pahorku. Najlepší prístup máte po turistickej značke zo stredu dediny. Zachovala jedna trojpodlažná veža zvaná Nebojsa a niekoľko stien, pričom na ...
Spišská Nová Ves: Hotel Preveza **
Názov ubytovacieho zariadenia: Šport spol.s r. o., Hotel PrevezaPrevádzkovateľ: Bardovičová KlaudiaTyp ubytovania: hotel**Ubytovacia kapacita: 55 lôžokMožnosti komunikácie: slovensky, anglicky, poľsky, česky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia:Hotel Preveza sa na...
Slanec: Historický park
Slanec – okres Košice-okolie: Rozľahlý historický park v obci Slanec je situovaný na mieste, kde v minulosti stával klasicistický jednoposchodový kaštieľ grófskeho rodu Forgáčovcov (Forgách). Tvoril jeho bezprostredné okolie vytvorené v romantizujúcom štýle s domácimi i dovezenými cud...
Vinné: Vinianske jazero
Vinné – okres Michalovce: Vinianske jazero sa nachádza v katastri obce Vinné asi 11 kilometrov od okresného mesta Michalovce a len 3 kilometre od nádrže Zemplínska šírava. Jazero nie je prírodné, vzniklo až koncom 19. storočia. Ako rybník ho nechala vybudovať grófska rodina Stáraiovcov (Sz...
Viničky: Kaplnka sv. Jozefa a kaštieľ
Viničky – okres Trebišov: Jednou z národných kultúrnych pamiatok v obci Viničky je rímsko-katolícka kaplnka sv. Jozefa. Nachádza sa pri kaštieli rodiny Andrášiovcov (Andrássy) v blízkosti obecného úradu.Niekdajší kaštieľ prešiel viacerými úpravami a už sa architektonicky vymyká histor...
Slanská Huta: Malá Izra
Slanská Huta - okres Košice-okolie: Jazero Malá Izra sa nachádza v geografickej oblasti severovýchodného Miliča, v širšom kontexte Slanských hôr. Katastrálne patrí k územiu obce Slanská Huta. Malá Izra nie je pre turistov natoľko atraktívna ako jazero Izra , avšak svojou unikátnosťo...
Ďurkov: Dedinské salónky
Ďurkov - okres Košice-okolie: V časoch, kedy boli sladkosti drahé a občas chýbali peniaze aj na základnejšie potraviny, sa gazdinky na dedinách vynašli vždy tak, aby ich deti aspoň na Vianoce neboli o nič ochudobnené. „Orechové salónky“Suroviny:- kryštálový cukor (kedysi na...
Kalša: „Vajco do mľeka“
Kalša - okres Košice-okolie: „Vajco do mľeka“ sa v Kalši podávalo ako typické raňajkové jedlo. Bolo to teplé, takže zahrialo a gazdiné mali suroviny vždy poruke. Naviac, čo bolo dôležité, jedlo nezabralo veľa času na prípravu. suroviny:- liter mlieka (v minulosti domáce...
Pozdišovce: Rezance s kyslou kapustou
Pozdišovce - okres Michalovce: Jednoduché cesto vymiešané z múky, vajca a vody ľudia na Zemplíne s obľubou využívali ako základ pre viaceré jedlá. Chuť tohto pokrmu obmieňali len používaním rozličných prísad:  buď na sladko alebo na slano. Pri príprave na kyslý spô...
Rakovec nad Ondavou: Rôsolová polievka so suchými lokšami
Rakovec nad Ondavou - okres Michalovce: Tento recept prináša možnosť využitia lokší na zahustenie rôsolovej polievky. Takáto polievka lepšie zasýti a jej chuť je vďaka lokšiam jemnejšia. Suché lokše z tohto receptu možno využiť aj v iných pokrmoch. Suroviny na lokše: hladká múk...
Poruba pod Vihorlatom: Grécko-katolícky kostol zo 17. storočia
Poruba pod Vihorlatom – okres Michalovce: Hneď pri vstupe do obce vašu pozornosť dozaista upúta vysoká veža grécko-katolíckeho kostola, ktorý pochádza zo 17. storočia. Jeho súčasná podoba nie je celkom verná tomu, ako vyzeral v minulosti. Pôvodná veža totiž mala cibuľový tva...
Pozdišovce: Historický organ
Pozdišovce – okres Michalovce: Pokiaľ v obci navštívite miestny evanjelický a.v. kostol, dozaista vašej pozornosti neujde vzácny organ. Ide o pozoruhodný nástroj z 18. storočia, presnejšie z roku 1794. Prvá písomná zmienka o organe na území Slovenska pochádza z východu. Je datovaná do...
Senné: Kostol Navštívenia Panny Márie
Senné – okres Michalovce: Rímsko-katolícky kostol Navštívenia Panny Márie pochádza z roku 1718 a stojí na mieste, kde stával starší chrám už v 14. storočí. Pri svojej výstavbe ešte nemal vežu a pôvodná strecha bola šindľová. V minulosti bývalo bežným javom, že dedinské kostoly nemávali vež...
Slanská Huta: Vojenské bunkre z I. ČSR
Slanská Huta – okres Košice-okolie: Na hornom konci obce Slanská Huta, hneď za cintorínom odkiaľ vedie zelená turistická značka k jazeru Izra, môžete vidieť už vskutku vojenské bunkre z čias I. Československej republiky. Dodnes sa zachovalo minimálne 22 z tých...
Slanská Huta: „Trešenina“
Slanská Huta - okres Košice-okolie: „Trešenina“ bola takmer každodenné hlavné jedlo, ktorého príprava nezabrala veľa času a súčasne bolo sýte. Najedla sa z neho sa aj tá najpočetnejšia rodina. Suroviny, potrebné na jeho prípravu, sa našli v každej komore. Trešenina sa varila...
Tibava: Vajcová hrudka na slano i na sladko
Tibava - okres Sobrance: Vajcová hrudka sa pripravovala pravidelne v čase Veľkej noci, ale zvykla sa robievať aj inokedy. Nebolo to hlavné jedlo, skôr akási lahôdka, ktorú si mohli dopriať aj menej majetní ľudia. Všeobecne sa na dedinách zvykli robievať pokrmy, ktoré za...
Vinné: Polievka zo zelenej fazuľky
Vinné - okres Michalovce: V čase čerstvej zelenej fazuľky sa často zvykla variť namiesto fazuľovej polievky fazuľková polievka. Nikdy sa nezvykla dochucovať údeným či iným mäsom, ale vždy išlo o ľahký a svieži pokrm. Suroviny:- 25 dekagramov zelenej ...
Tibava: Dusená bravčovina na cibuli
Tibava - okres Sobrance: Na dedinách sa zvyčajne konali zabíjačky dva razy ročne. Pred Veľkou nocou a pred Vianocami. Mäso sa domáci snažili spracovať najmä do údených výrobkov. Čerstvé sa často nevyprážalo, ale skôr dusilo. Tento recept teda predstavuje jedlo, kto...
Tibava: Fazuľová torta
Tibava - okres Sobrance: Sladké jedlá, či už ide o koláče alebo iné pochutiny, neboli v minulosti na dennom programe. Išlo skôr o výnimočnejšie chvíle a nie vždy sa pieklo z múky. Príkladom dnes skôr raritného jedla je fazuľová torta. Jej základ bol všade rovnaký, ale každá domác...
Vinné: Vajcová polievka
Vinné - okres Michalovce: Rýchle a výdatné teplé jedlo, ktoré nie je náročné na suroviny, takže je navyše i lacné. To je vajcová polievka, ktorá sa varila často v každej dedinskej domácnosti, nielen vo Vinnom. Suroviny v recepte sú udávané pre 4 až 5 porcií. Suroviny:- dve polievkové lyžic...
Vinné: Rosoľanka
Vinné - okres Michalovce: Rosoľanka kedysi bola jedlom na ráno pred odchodom na pole. Sýte, chutné, dnes by sme mu dali prívlastok pôstne, pretože neobsahuje nijaký tuk. Je to obdoba hustej plnej polievky, ktorá sa varila takmer celý rok. Vlastne pokiaľ bola v sude kyslá kapusta.Suroviny:-...
Vinné: Vianočné kozáre
Vinné - okres Michalovce: Táto polievka bola prvým jedlom Štedrého večera, keď sa celý deň pred ním držal pôst. Môžeme ju prirovnať k dnes známej kapustnici. Zaujímavosťou je, že sa do kozárov pridávala neúdená klobása z predvianočnej zakáľačky. Má zvláštnu ch...
Vinné: Holubia polievka
Vinné - okres Michalovce: Túto polievku varili v časoch, keď sa v domácich holubníkoch operili mladé holúbätá, no ešte nevyleteli z hniezda. Mali jemné páperie popretkávané prvým sivo-čiernym perím. Polievka sa varila zväčša deťom a chorým, ktorých prikvačila pliaga k p...
Tibava: Vinohradníctvo
Tibava, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1946. Vidíme na nej rodinu v čase oddychu pred zberom úrody hrozna. Masívny rozvoj vinohradníctva v Tibave sa počíta až od roku 1952, keď sa tu zriadili štátne vinice. Spočiatku ich založili na vyvlastnenej pôde o rozlohe 50...
Slanský priesmyk
Slanský priesmyk sa nachádza v južnej oblasti Slanských vrchov, pričom v jeho najužšej oblasti sú obce Slanec a Rákoš. Oddeľuje pásmo Bogoty od pásma Miliča. Nálezy nasvedčujú tomu, že Slanský priesmyk zohrával svoju úlohu aj v dobách predhistorických. Išla tadiaľ cesta vedú...
Orechová: Orechový kompót
Orechová - okres Sobrance: Výbornou pochúťkou, ktorá ako príloha namiesto tradičného ovocného kompótu ozvláštni mäsité jedlá, je kompót pripravený z nedozretých, ešte zelených vlašských orechov. V obci Orechová ľudia mávajú veľkú úrodu orechov, preto časť z nich používa...
Orechová: Kysnutý orechový koláč
Orechová - okres Sobrance: Obec Orechová si svoj názov zaslúži – v súčasnosti práve tak ako aj v minulosti takmer v každom dvore či záhrade rastú stromy, na ktorých každoročne dozrievajú vlašské orechy. Nielen na sviatočnom stole, ale aj v nedeľu nesmel chýbať typický a...
Orechová: Orechovská mačanka
Orechová - okres Sobrance: Keď sa ľudia vracali domov z poľa, potrebovali po namáhavej práci stravu, ktorá nebola náročná na prípravu, no súčasne rýchlo zasýtila a mala aj výživnú hodnotu. Obľúbená bola mačanka. Je to jedlo, ktoré je svojou konzistenciou ako nie...
Tibava: Zemplínsky zemiakový šalát
Tibava - okres Sobrance: Zemplínsky zemiakový šalát sa od klasického líši najmä tým, že sa nepoužíva majonéza. Vďaka cibuli a uhorkám má svojráznu chuť a je vhodný najmä ako príloha k jedlu. Suroviny:- kilogram zemiakov - desať dekagramov cibule- desať dekagramov uhoriek zo sladk...
Tibava: Pelmene
Tibava - okres Sobrance: Pelmene nebývalo jedlo, ktoré sa podávalo denne. Vyžaduje trochu dlhšiu prípravu a naviac je v ňom mäso, a to sa kedysi na dedinách nejedávalo denne. Na „pravé“ pelmene sa používa mletá bravčovina i hovädzina v pomere 1:1. Jedlo môžeme pripraviť ako varené, al...
Tibava: Chudobná polievka
Tibava - okres Sobrance: Kedysi celkom bežne, neskôr v čase keď „bolo ďaleko do výplaty“ sa varievala chudobná polievka. Suroviny na jej prípravu boli vždy poruke a dokázala zasýtiť. Pre vyšší obsah cibule sa tiež podávala, keď bol človek „smarkaty“, teda ak naň pr...
Tibava, Priekopa: Vo vinohrade
Tibava, Priekopa – okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1938 a zachytáva obyvateľov Tibavy vo svojej vinici v čase oddychu počas zberu hrozna. Vinicu mali obďaleč pri obci Priekopa. Na prvý pohľad zaujmú drevené nádoby. Na južnom Zemplíne v oblasti Tokaja ich...
Vinné: Dobová pohľadnica
Vinné – okres Michalovce: Táto fotografia pôvodne slúžila ako pohľadnica. Jej vek nie je presne známy, pravdepodobne bola tlačená v časoch I. ČSR, prípadne do roku 1944. Svedčí o tom aj názov obce ako Vinná, ktorý sa používal v rokoch 1927 až 1948. Vzhľadom na vojnové u...
Tibava: Dedinské divadlo
Tibava – okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1953 a vidíme na nej členov dedinského naivného divadla z Tibavy. Toto začalo písať svoju históriu už za čias I. ČSR. Nešlo pritom o akýsi výplod študentského entuziazmu, pretože tu spoločne hrávalo viacero generá...
Vinné: Prvý deň po svadbe
Vinné - okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z roku 1930 a uprostred stojí mladý manželský pár prvý deň po svadbe. Žena má na hlave šatku, pretože od chvíle, kedy ju na svadbe začepili, sa už na verejnosti nesmela ukázať s nepokrytou hlavou. Nielen svadba tu mala svoje ceremoniá...
Tibava: Mrkvová mliečna polievka
Tibava - okres Sobrance: Túto polievku bolo možné pripraviť kedykoľvek, ak na časovo náročnejšie jedlo neostával čas. Najchutnejšia však bývala, keď dorástla čerstvá mrkva. Zelenina skladovaná v pivnici v piesku totiž môže získať špecifickú príchuť. ...
Tibava: Pôstna slivkovo-fazuľová polievka
Tibava - okres Sobrance: Slivkovo-fazuľová polievka sa zvykla variť najmä v časoch pôstu. Pripravuje sa zo sušených sliviek. Vhodné sú najmä typické modré bystričky. Zatiaľ čo ovocné polievky sú známe ako sladké alebo kyslé a podávajú sa zvyčajne studené, táto sa j...
Veľká Tŕňa: Obarinová polievka na dva spôsoby
Veľká Tŕňa - okres Trebišov: Obarinová polievka sa vo Veľkej Tŕni varila vždy, keď boli na stole halušky omastené praženou slaninkou. Pripravovala sa na dva spôsoby. Prvý spôsob - obyčajný, varený v ktorékoľvek ročné obdobie:Suroviny:- zemiaky- hladká múk...
Černochov: Hrsťovník
Černochov - okres Trebišov: Tradícia pečenia začína domácim chlebom, pre ktorý sa vyhrievala špeciálna veľká pec. Tieto mali v minulosti azda všetky dedinské domy. Súčasne s chlebom sa pripravovali menšie bochníčky alebo chlebové placky z rovnakého cesta. Neskôr pribudl...
Pozdišovce: Po prechode frontu
Pozdišovce – okres Michalovce: Tieto historické fotografie pochádzajú zo štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytávajú hlinené domy so slamenými strechami v časti obce, ktorú tu volajú Na Visloku. Posledné takéto obydlia, ktoré boli kedysi typické skoro pre celý Zemplín, v Pozdišovciach p...
Vinné: Vypálenie obce fašistami
Vinné - okres Michalovce: Tieto fotografie pochádzajú z konca II. svetovej vojny a zachytávajú obec po vypálení nemeckým vojskom. Obyvatelia Vinného podporovali partizánov, naviac prvá partizánska skupina na východnom Slovensku vznikla priamo tu. V roku 1942 ju založil Pavol Boroš a nazval ju Jánoší...
Bretka
Lokalizácia:okres Rožňava Základné údaje:Rozloha: 982 haPočet obyvateľov: 387Nadmorská výška: 191 m.n.m. Stručný opis:Obec Bretka leží na sútoku riek Slaná a Muráň. Z histórie:Obec Bretka sa spomína r. 1286. Vznikla vyčlenením z Čoltova na Zemiansku Bretku a sed...
Brzotín
Lokalizácia:okres Rožňava Základné údaje:Rozloha: 2058 haPočet obyvateľov: 1285Nadmorská výška: 260 m.n.m. Stručný opis:Obec leží 5 km juhozápadne od mesta Rožňava, na pravom brehu rieky Slaná. Z histórie:Brzotín patrí k najstarším sídlam v Slanskej doline. Uhorský krá...
Orechová: „Betlehémci“
Orechová – okres Sobrance: Táto fotografia pochádza zo šesťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej „betlehémcov“, ktorí chodili vinšovať šťastné Vianoce. Zvyk betlehémcov má dlhú tradíciu, ktorá však priamo v Orechovej mala odlišné korene. Takto vyobliekaní vinšovn...
Orechová: Nevesta bez bielych šiat
Orechová – okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z februára 1942 a vidíme na nej ženícha a nevestu bez typických svadobných šiat. Boli to vojnové roky, kedy viaceré tradičné zvyky upadali do pozadia a ľudia žili skôr inými problémami. Týkalo sa to aj Orechovej, ktore...
Orechová: Na poli
Orechová - okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1950 a vidieť na nej obyvateľov Orechovej pri žatve. Začiatkom päťdesiatych rokov prenikala na polia mechanizácia v podobe prvých kosačiek, ale skôr len tam, kde už vznikli jednotné roľnícke družs...
Orechová: Pôrodné i pohrebné babice
Orechová - okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z konca päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej záber z pohrebu. Bola vyhotovená na cintoríne, ktorý obopína kostol. To, že ide o pohreb, však nie je jednoznačne dané čiernym oblečením žien. Vyda...
Dlhá Ves
Lokalikzácia:okres Rožňava Základné údaje: Rozloha: 1076 haPočet obyvateľov: 584Nadmorská výška: 330 m.n.m. Stručný opis:Obec leží na juhozápadnej okraji vápencovej Silickej planiny v slepej Dlhoveskej doline, v južnej časti Národného parku Slovenský kras. Z histórie: V r...
Orechová: Roľníci a ich strasti
Orechová, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1948, teda z roku kedy prešlo vtedajšie Československo pod vládu jednej (komunistickej) strany. Na vidieku to úplne zmenilo život roľníkov. Orechová bola poľnohospodárska obec a aj tu čoskoro začali vzn...
Orechová: Parobkovia
Orechová - okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z prvej polovice štyridsiatych rokov 20. storočia, teda z čias II. svetovej vojny. Vidíme na nej dvoch parobkov z Orechovej, ktorí sa išli nechať odfotiť do Užhorodu, aby mali pamiatku na svoje najlepšie roky. Nov...
Vinné: Na svadbe
Vinné - okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z roku 1930 a je svadobná. I keď ide o tridsiate roky, svadba v krojoch sa nekonala. V obci Vinné totiž nebola tradícia bohato vyšívaných slávnostných krojov. Bežne sa nosievali šaty vyrobené z domáceho konopného plátna, ale veľmi zdo...
Vinné: Poľovnícka chata
Vinné - okres Michalovce:  Táto fotografia pochádza ešte z čias Rakúsko-Uhorska, teda vznikla pred rokom 1918. Zachytáva poľovnícky dom, ktorý stával neďaleko obce Vinné. Už na základe jeho majestátnosti je jasné, že slúžil predovšetkým na ubytovanie vyššej vrstvy, ktorá cho...
Tibava: Architektúra dedinského domu
Tibava - okres Sobrance: Prvá z fotografií je z roku 1950 a okrem ženy v popredí vidíme aj tradičný dom so slamenou strechou. Fotka pochádza z Tibavy. Na druhej fotografii, ktorá vznikla v roku 1947, vidíme vinohradnícku rodinu pri ich vínnom domčeku, ktorý tu...
Gemerská Hôrka
Lokalizácia:okres Rožňava Základné údaje:Rozloha:1279 haPočet obyvateľov: 1323Nadmorská výška: 217 Stručný opis:Gemerská Hôrka leží na rozhraní juhozápadnej časti Slovenského krasu a Rimavskej kotliny na nive a terase Slanej. Z histórie:Obec bola osídlená už v 1...
Orechová: Chrám Svätej Trojice
Orechová, okres Sobrance: Na konci obce Orechová pri ceste smerom na Sobrance sa vedľa miestneho cintorína nachádza Chrám Svätej Trojice. Tento kostol veriacich grécko-katolíckeho vyznania pri rekonštrukcii v roku 1987 vydal svedectvo o svojej minulosti. V kupole veže našli list ...
Krásnohorské Podhradie
Lokalizácia:okres Rožňava Základné údaje:Rozloha: 23,17 km2Počet obyvateľov: 2583Nadmorská výška: stred obce 369 m n.m. Stručný opis:Obec Krásnohorské Podhradie patrí medzi najväčšie obce Rožňavského okresu, má 2583 obyvateľov. Obec Krásnohorské Podhradie je jedn...
Rejdová
Lokalizácia:okres Rožňava Základné údaje:Rozloha: 5050 haPočet obyvateľov: 740Nadmorská výška: 582 m n.m. Stručný opis:Obec Rejdová je národopisnou lokalitou celoslovenského významu. Leží pod najvyšším vrchom Slovenského rudohoria Stolicou (1477 m.n.m.). Je strediskom cestovnéh...
Slavec
Lokalizácia:okres Rožňava Základné údaje:Rozloha: 1752,7 haPočet obyvateľov: 457Nadmorská výška: 232 – stred obce Stručný opis:Obec Slavec tvoria obce Slavec a Vidová a dve katastrálne územia. Samotná obec Slavec, miestna časť Gombasek, miestna časť Hámor - ...
Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Blíži sa termín uzávierky výzvy 02 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. O prostriedky z tejto výzvy sa môžu uchádzať subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu. Bližšie informácie získate na portáli edotacie.sk. zdroj: edotacie.sk
Vyšná Hutka
Lokalizácia: okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha: 362 haPočet obyvateľov: 422Nadmorská výška: 200 m n. m. Stručný opis:Obec leží v juhovýchodnej časti Košickej kotliny na Toryse. Obec je známou rekreačnou lokalitou, nachádzajú sa tu 4 záhradkárske lokality v ...
Perín - Chym
Lokalizácia:okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha: 4151haPočet obyvateľov: 1470 Stručný opis:Obec je vzdialená asi 25km od Košíc juhozápadným smerom. Z histórie:Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1220. Zaujímavosti: Ranogotický kostol v Chyme Kontakty:Ú...
Pinkovce
Lokalizácia:okres Sobrance Základné údaje:Rozloha: 332 haPočet obyvateľov: 200Nadmorská výška: 109 m n.m. Stručný opis:Obec Pinkovce leží v juhovýchodnej časti okresu Sobrance v najvýchodnejšej časti Východoslovenskej nížiny na nánosovom vale rieky Uh. Jej poloha je podmie...
Priekopa
Lokalizácia:Okres Sobrance Základné údaje:Rozloha: 1267 haPočet obyvateľov: 305Nadmorská výška: 285 m n.m. Stručný opis:Obec Priekopa leží na úpätí Popričného vrchu vo Vihorlatskom pohorí, s nepoškvrnenou prírodou na hranici Schengenského priestoru s nádherným výhľad...
Rozhanovce
Lokalizácia:okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha: 2220 haPočet obyvateľov: 2200 Stručný opis:Obec sa nachádza 9 km od Košíc, v minulosti patrila medzi tzv. strediskové obce, vďaka čomu má vybudovanú kompletnú občiansku vybavenosť. Vďaka svojej polohe...
Krásnovce: Drevená zvonica
Krásnovce – okres Michalovce: Obec Krásnovce je v zemplínskom regióne výnimočná tým, že nemá vlastný kostol. Jeho absenciu tu nahrádzajú dve stavby. Dom nádeje a miestna drevená zvonica.Zvonica stojí približne v strede obce v uličke oproti obchodnému stredisku. Nachádza sa na mieste, ...
Gemerská Hôrka – Štítnik
Dĺžka: 13,4 km Charakter: trasa určená pre všetky druhy bicyklov Popis vedenia: trasa vedie v celej dĺžke po štátnej ceste 2. triedy č. 587 Právny stav: existujúca legálne povolená cyklotrasa, vyznačená ako úsek Cyklomagistrály Slovenský kras Evidenčné čís...
Lastomír: Pamätník oslobodenia
Lastomír - okres Michalovce: Druhá svetová vojna zanechala na Zemplíne hlboké stopy. Na Slovensku bolo 57 % obcí zničených, alebo výrazne poškodených. Ale na Zemplíne to bolo až 96 % obcí. Pretože Košice v tom čase patrili pod Horthyho Maďarsko, krajským mestom vtedajšieho Východného ...
Košický Klečenov: Tank T 34
Košický Klečenov – okres Košice-okolie: Obec Košický Klečenov patrí medzi tie, ktoré boli v bojoch o Dargovský priesmyk najviac zničené. Zvečniť spomienku na časy, kedy tu proti sebe strieľali sovietske i nemecké tanky, sa v roku 1987 rozhodli zástupcovia obce i kr...
Gelnica: Polievka z kyslého mlieka
Gelnica – okres Gelnica: V tomto recepte je celkom netypicky spojená bravčová masť a kyslé mlieko, čo je pre mnohých azda nelákavá kombinácia. Bolo to však rýchle a v tomto meste pomerne časté jedlo menej majetných vrstiev. Nazývali ho aj polievkou chudoby. ...
Rieka Roňava
Roňava patrí k neveľkým a nedlhým riečnym rokom na slovenskom území, no napriek tomu má značný strategický význam. V oblasti Tokaja na dĺžke 13,5 km tvorí prirodzenú hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom. Práve v tejto časti pohraničia sa traduje, že pred vznik...
Rieka Čierna voda
Čierna voda je zemplínska rieka bez prameňa. Pôvodná rieka, ktorá mala rovnaké meno,  už neexistuje, ale dnes jej niekdajšie riečisko slúži ako regulovaný kanál na odvádzanie vôd z Východoslovenskej nížiny. Tok vychádza z vodnej nádrže Zemplínska Šírava a ústi do rieky Uh v blízk...
Orechová: Vinice a víno
Orechová - okres Sobrance: Podvihorlatská oblasť okresu Sobrance sa radí k najteplejším miestam na Slovensku. Nečudo, že práve tu nájdeme široké lány vinohradov, ktoré už historicky patria k celému regiónu. Typickým príkladom je obec Orechová, v ktorej sa rozprestiera 4...
Slovenské Nové Mesto: Pamätník Milana Rastislava Štefánika
  Slovenské Nové Mesto – okres Trebišov: V parku pri železničnej stanici stojí pamätník Milana Rastislava Štefánika. Nachádza sa len pár metrov od štátnej hranice s Maďarskom a nezasvätenému návštevníkovi sa môže zdať prítomnosť pamiatky tohto štátotvorného politika iba symb...
Košický Klečenov: Ťažká bojová technika v Dargovskom priesmyku
Košický Klečenov – okres Košice-okolie: V katastri obce v Dargovskom priesmyku stoja na druhej strane cesty oproti pamätníku dva modely ťažkej bojovej techniky. Tým prvým je legendárny T-34, o histórii i výhodách ktorého sme už písali v článku Košický Klečenov: Tank T 34. Ro...
Rieka Ondava
Rieka Ondava pramení v Ondavskej vrchovine pri obci Ondavka v okrese Bardejov. Jej tok smeruje regiónom Zemplín na juh a je dlhý 146,5 km. Spolu s Latoricou vytvára pri obci Zemplín sútok, ktorý ďalej pokračuje ako rieka Bodrog. Najväčšie ľavostranné prítoky Ondavy sú Ladomirka, ...
Háj: Helena Kulcsárová – ubytovanie v súkromí
Adresa: Helena Kulcsárová,  044 02 Háj č.86Telefón: 055/ 466 63 69E-mail : kulcsar@stonline.skWebové stránky: http://hekulcsar.blogspot.com/ Možnosti komunikácie: maďarský, slovenský a anglický jazyk Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Nachádza sa na dotyk...
Vihorlat – chránená krajinná oblasť
Chránená krajinná oblasť Vihorlat sa nachádza na území Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja. Rozprestiera sa v katastri okresov Michalovce, Sobrance, Humenné a Snina. Jej rozloha je 4 383 hektárov, ochranné pásmo 25 350 hektárov. Patrí teda medzi najmenšie chránené kr...
Ďurkov: Kúria Rákovszkých
Ďurkov – okres Košice-okolie: Významnú rolu v živote Ďurkova zohrala rodina Rákovszkých, ktorá ho získala do léna v druhej polovici 18. storočia. V centre obce vybudovala barokovú kúriu a rozľahlý park s jazierkom. Kúria tu stojí dodnes a patrí k pamiatkovo chráneným objekto...
Svinica, Ďurkov: Geotermálne vrty
Svinica, Ďurkov: Minerálne a geotermálne pramene bezo sporu patria medzi významné prírodné bohatstvo krajiny. V katastri obce Svinica, avšak bližšie k obci Ďurkov, sa nachádza významný energetický zdroj. Už v rokoch 1968 až 1971 sa v týchto miestach uskutočnili prieskumné vrty za ú...
Ruskov: Regeta
Ruskov – okres Košice-okolie: Oblasť Regeta sa nachádza pri ceste medzi obcami Slančík a Ruskov. Je to jediná odbočka vľavo, pokiaľ idete zo Slančíka. Miesto hneď na prvý pohľad zaujme obrovskými dubmi, ktorých vek sa podľa rôznych materiálov odhaduje min...
Vinné: Viňančan – folklórny súbor
Vinné - okres Michalovce: Folklórny súbor Viňančan vznikol v roku 1974 pri miestnom národnom výbore a miestnej organizácii Slovenského zväzu žien. Hneď v úvode ho tvorilo 45 členov, resp. členiek, pretože začínal ako rýdzo ženský. Vystupovali predovšetkým v mi...
Čerhov: Strapec – folklórny súbor
Čerhov – okres Trebišov: Folklórny súbor Strapec vznikol v čase Vianoc v roku 1999, keď sa niekoľko dobrovoľníkov rozhodlo priblížiť čarovnú atmosféru takmer zabudnutých zvykov v programe Vianočné pastorále. Úspech ich vystúpenia i pretrvávajúce nadšenie prerá...
Viničky: Tokajský strapec – spevácka folklórna skupina
Viničky – okres Trebišov: Ženská spevácka folklórna skupina Tokajský strapec vznikla v roku 1972. Už od svojho počiatku sa zamerala na ľudové piesne typické pre región, z ktorého pochádza. Obec Viničky patrí k slovenskej tokajskej oblasti, teda aj miestne piesne sú často spo...
Rieka Olšava
Rieka Olšava pramení v Prešovskom samosprávnom kraji na západných svahoch Slanských vrchov na svahu Chabzovej. V Košickom samosprávnom kraji sa medzi obcami Nižná Myšľa a Ždaňa vlieva ako ľavostranný prítok do rieky Hornád. Nadmorská výška prameňa je približne 675 metrov, do...
Slanec: Pamätník Červenej armáde
Slanec – okres Košice-okolie: Uprostred obce Slanec, hneď v blízkosti cesty vedúcej na hrad, stojí v parkovom teréne obohnaný ozdobným plotom pamätník Červenej armáde. Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že zatiaľ čo vo väčšine obcí sa pamätníky osloboditeľom...
Slanské vrchy
Sopečné pohorie Slanské vrchy sa nachádza v Matransko-slanskej oblasti. Ich severná strana susedí s Beskydským predhorím, východná s Východoslovenskou nížinou, západná s Košickou kotlinou a južná s hranicami Maďarska. Charakteristickým rysom pohoria je jeho rozmanitosť, ktorá je daná ...
Slančík: Zvon kostola Narodenia Panny Márie
Slančík – okres Košice-okolie: Jedinou hnuteľnou kultúrnou pamiatkou v obci je zvon, ktorý pochádza z roku 1791. Nachádza sa v rímsko-katolíckom kostole Narodenia Panny Márie, ktorý bol postavený okolo polovice 16. storočia. V danom čase pravdepodobne slúžil ako protestantská mod...
Malá Tŕňa: Aszú – folklórna skupina
Aszú je názov pre tokajské výberové víno, ktoré vzniká zmiešaním troch odrôd viniča (furmintu, lipoviny a muškátu žltého) a pridaním cibéb. Aszú je aj názov folklórnej skupiny z Malej Tŕne, ktorá pôsobí už od roku 1992. Počiatky Aszú siahajú do čias, keď sa pri vtedajšej mie...
Košice: Divadlo Romathan
Lokalizácia: Košice Kontakty:Sídlo: Štefánikova 4, 040 01 KošiceTel. č.: 055/622 49 80, 622 06 19, 729 92 30Fax: 055/622 49 80E-mail: romathan@romathan.skInternetové stránky: www.romathan.sk SNR v decembri 1991 rozhodla (popri 2 maďarských a jednom rusínsko-ukrajinskom) o vzniku ďal...
Rieka Bodrog
Je to rieka, ktorá nemá prameň. Taktiež rieka, v ktorej bola doposiaľ ulovená najväčšia ryba na Slovensku. A tiež jediná splavná rieka na východnom Slovensku. Bodrog nepramení, on vzniká. Jeho počiatkom je sútok riek Ondavy a Latorice pri obci Zemplín a ďalej už pokraču...
Ruskov: Helena Miklošová – ľudová rozprávačka
Ruskov - okres Košice-okolie: Už v antike sa rétorika vnímala ako druh umenia a inak tomu nie je ani v súčasnosti. Dá sa nacvičovať, zlepšovať, doviesť do určitého štádia zručnosti rečníka. Avšak dar reči ako prirodzená vlastnosť človeka upúta&#...
Slanské vrchy: Milič – NATURA 2000
Južne od obcí Slanská Huta a Skároš sa nachádzajú tri rezervácie s bukovými pralesmi. - Veľký Milič, Malý Milič, Marocká hoľa a prírodná pamiatka Miličská skala. Všetky lokality do oblasti Milič - chráneného územia európskeho významu NATURA 2000.Spomínané rezervácie a p...
Ruskov: Olšava – ženská spevácka skupina
Ruskov – okres Košice-okolie: Podľa názvu blízkej rieky Olšava si dala názov ženská spevácka skupina z Ruskova, ktorá sa prezentuje typickým abovským folklórom. Vznikla v roku 2003, čím naviazala na tradíciu pôvodného folklórneho súboru, ktorý v obci pôsobil do šesťdesiatych rokov 20....
Nižná Myšľa: Spevácka skupina z Nižnej Myšle
Nižná Myšľa – okres Košice-okolie: Nedali si meno ako iné spevácke skupiny, pretože vraj nikdy necítili takú potrebu. Napriek tomu spolu vystupujú od roku 1959. Samozrejme, je to už viacgeneračný záber, niekoľko členiek sa vystriedalo, sú však aj také, ktoré zotrvali. Neformálne ...
Poruba pod Vihorlatom: Pamätník obetiam vojny
Poruba pod Vihorlatom  - okres Michalovce: Poruba pod Vihorlatom doplatila na II. svetovú vojnu ako máloktorá iná dedina. Fašistické vojská ju celú vypálili. Stalo sa tak ako odveta za útok na nemecké vojská, ktorých posádka začala v auguste 1944 dedinu rabovať. Miestni obyvatelia sa ...
Pozdišovce: Historická budova pre služobníctvo
Pozdišovce – okres Michalovce: V centre obce medzi Sirmaiovským kaštieľom a gotickým stojí menej nápadná historická budova, ktorá bola postavená v rokoch 1698 až 1701. Tento jednopodlažný a podpivničený dom dali postaviť Sirmaiovci pre svoje služobníctvo. Šľachtický rod na v...
Pozdišovce: Kaplnka rodu Sirmai
Pozdišovce – okres Michalovce: V západnej časti na okraji Pozdišoviec sa na miestnom cintoríne nachádza chránená kultúrna pamiatka – kaplnka šľachtického rodu Sirmai. Stavba pochádza z prvej tretiny 19. storočia a jej majitelia ju dali postaviť v klasicistickom slohu. Žiaľ, ...
Jasov: Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa sa nachádza v Medzevskej pahorkatine v západnej časti Košickej kotliny. V roku 1846 sa stala prvou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku, horné časti jaskyne však boli známe už v 13. storočí a nápis z roku 1452, ktorý zaznamenáva ...
Pozdišovce: Kaštieľ Sirmaiovcov
Pozdišovce – okres Michalovce: Pozdišovce od roku 1640 až do zrušenia poddanstva patrili šľachticom z rodu Sirmaiovcov. Títo dali v obci v roku 1648 vystavať neskoro-renesančný kaštieľ. Záznam o pôvode tejto stavby je zachytený nad vstupným portálom do objektu spolu s rodovým erb...
Pozdišovce: Pamätník národným dejateľom
Pozdišovce – okres Michalovce: Približne uprostred Pozdišoviec sa nachádza pamätník, ktorý pripomína významných národných dejateľov histórie obce. Pozdišovce boli v minulosti významným strediskom s rozvinutým školstvom, ale tiež miestom, kde sídlili viaceré šľachtické rody, čo dávalo ...
Pozdišovce: Rybník
Pozdišovce – okres Michalovce: Jazero „Rybník“ v Pozdišovciach sa nachádza na východnom okraji obce v časti zvanej Na Visloku. „Rybník“ vznikol ako vodná nádrž, ktorú postavili v roku 1987 Pozemné stavby Michalovce. Jeho plocha je osem hektárov a pôvodný účel bolo vytvorenie vodného zdroja...
Rakovec nad Ondavou: Kaštieľ Sirmaiovcov
Rakovec nad Ondavou  - okres Michalovce: Rakovec nad Ondavou je dedina, v ktorej sídlila šľachta. Názov obce sa preniesol do mena jednej z najslávnejších uhorských rodín – Rákociovcov (Rákoczy). Podľa zápisu z roku 1851 stáli v Rakovci tri kaštiele. Jeden vlastnila rodina Boronkaiovco...
Rieka Duša
Rieka Duša mala v minulosti Zemplína priam rituálny význam. Podľa rozprávania starších obyvateľov okolitých obcí sem vždy na jar chodievali dievčatá, aby sa v nej umyli. Pritom nešlo len o nejakú hygienickú, ale priam o duchovnú očistu, čo môže súvisieť aj priamo s pome...
Senné: Renesančný kaštieľ
Senné – okres Michalovce: Barónsky rod Véčejovcov (Véecsey) vlastnil v minulosti obec Senné a pamiatka naň doposiaľ pretrváva minimálne v podobe neskororenesančného kaštieľa, ktorý tu bol postavený už v 1. polovici 17. storočia. Lenže Véčejovci získali do majetku S...
Vinné: Kostol sv. Anny
Vinné – okres Michalovce: Kostol sv. Anny, ktorý sa nachádza na námestí vo vyšnej časti Vinného, nebol prvým chrámom v katastri obce. Na úpätí kopca Senderov je stále možné nájsť zvyšky sakrálnej stredovekej stavby, ktorá bola podľa archeologického výskumu funkčná už v prvej polo...
Vinné: Pamätná izba Františka Jozefa Fugu
Vinné – okres Michalovce: V budove základnej školy v obci Vinné sa nachádza pamätná izba národovca a predsedu Zahraničnej Matice slovenskej Františka Jozefa Fugu. Táto expozícia vznikla ako prvá, plánom obce je postupne vybudovať kompletné múzeum zamerané na mieste dejiny a okolitú prírodu...
Vinné: Pamätníky obetiam vojen
Vinné – okres Michalovce: Uprostred obce pozdĺž hlavnej cesty stoja dva pamätníky, ktoré sú venované pamiatke obetí svetových vojen. Starší z nich pripomína obete I. svetovej vojny. Na menšom kamennom kvádri nájdeme vyrytých 24 mužských mien. Rakúsko-Uhorsko, kam Vinné patrilo, vyhlásilo mobili...
Vinné: Renesančný kaštieľ
Vinné – okres Michalovce: Jednou z architektonických dominánt Vinného je neskororenesačný kaštieľ, ktorý sa nachádza v hornej časti obce blízko gotického kostola sv. Anny. Postavený bol v druhej tretine 17. storočia, avšak už v prvej polovici 18. storočia prešiel prestavbou ...
Šamudovce: Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Šamudovce – okres Michalovce: V obci sa nachádzajú tri kostoly. Najstarší z nich je Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, ktorý tunajší veriaci postavili koncom 18. storočia. Vežu k nemu pristavali o dvadsať rokov neskôr. Stojí uprostred obce na mieste, kde bol pôvodne drevený kostolík...
Choňkovce: Koločanka
Choňkovce - okres Sobrance: Jednoduché, chutné a sýte jedlo, ktoré sa dalo rýchlo pripraviť. Gazdiné mali veľa povinností, nestáli dlhé hodiny pri peci. Najvďačnejšími surovinami boli zemiaky, kapusta, fazuľa a mlieko. Koločanka sa dá prirovnať k&nbs...
Choňkovce: Zemiakové pirohy
Choňkovce - okres Sobrance:  Pirohy sa považujú za slovanské jedlo. Nepoznajú ho napríklad Nemci alebo Francúzi. A to hovoríme o varených i pečených pirohoch pripravovaných z hneteného či zemiakového cesta. Nájdete ich aj na jedálnych lístkoch reštaurácií. Nasledujúci recept...
Choňkovce: Jucha
Choňkovce - okres Sobrance: Na Zemplíne sa okrem bravčového mäsa, hydiny a hovädziny (len zriedka, dobytok sa choval kvôli mlieku, tvarohu a maslu) varila aj baranina. Čerstvé mäso sa naporcovalo na väčšie kusy, tie sa uložili do koryta alebo suda a poriadne sa nasolili. Nasolené...
Šamudovce: Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Šamudovce – okres Michalovce: Jedným z troch kostolov, ktoré sa nachádzajú v obci, je Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Pravoslávna cirkev tu pôsobí od roku 1950, ale tento kostol je zo spomínanej trojice najmladší a postavený bol v roku 1994. Do užívania bol odovzdaný o rok neskôr, pre...
Šamudovce: Kostol Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v.
Šamudovce – okres Michalovce: Jedným z troch kostolov v obci patrí Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. Jednoloďová stavba s oblou predsieňou a valenou klenbou má predstavanú vežu, na fasáde zdobenú oblúčkovým vlysom. Podľa projektu Ing. Arch. Karašeka kostol postavil staviteľ...
Tibava: Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Tibava – okres Sobrance: Dominantou Tibavy je farský rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Je to pôvodne gotická stavba postavená v prvej polovici 14. storočia. Výskumy však poukazujú na skutočnosť, že to nie je prvý kostol v obci. Podľa záznamov tu pôsobil už v roku ...
Čerhov: Židovský cintorín
Čerhov – okres Trebišov: Čerhov je obec so slovenský obyvateľstvom, i keď sa nachádza v oblasti Tokaja, kde v iných dedinách dominuje maďarská národnostná menšina. Za Rakúsko-Uhorska, I. ČSR i v čase Horthyho okupácie, keď Čerhov pripadol Maďars...
Malá Tŕňa: Kalvínsky renesančný kostol
Malá Tŕňa – okres Trebišov: Renesančný reformovaný kostol sa nachádza na hornom konci obce a tvorí nezameniteľnú dominantu. Vybudovaný bol v roku 1656 na základoch staršieho gotického kostola, ktorého vznik nepoznáme a nevieme tiež, prečo zanikol. Teoreticky by jeho zánik mo...
Slovenské Nové Mesto: Kostol sv. Štefana – niekdajšia synagóga
Slovenské Nové Mesto – okres Trebišov: Architektonickou dominantou Slovenského Nového Mesta je rímsko-katolícky kostol sv. Štefana. Nachádza sa aj v zozname národných kultúrnych pamiatok Pamiatkového ústavu Slovenskej republiky. Podľa zoznamu bol postavený v prvej polovici 19. storočia v k...
Bara: Bravčový mozoček s vajíčkami
Bara – okres Trebišov: Po zabíjačke gazdinky spotrebovali každú časť prasaťa. Za lahodnú pochúťku jemnej chuti sa považoval vhodne tepelne upravený bravčový mozog. Niekde z neho pripravovali fašírky, inde ho robili na spôsob praženice s vajíčkami. Takéto jedlo znam...
Slanec: Orešnica
Slanec – Košice-okolie: Orešnica je druh vtáka, ktorý je typický pre okolité lesy Slanca. Svojim spevom prehluší všetkých ostatných operencov a podľa dominantného hlasu ho môžete spoznať ešte skôr, ako ho uvidíte. Rovnaký názov si dala i ženská spevácka skupina s harmonikárom, ktorá sa pre...
Slančík: Keľučanka - ženská spevácka skupina
Slančík – okres Kočice-okolie: Korene ženskej speváckej skupiny Keľučanka môžeme hľadať v roku 1985, keď v Slančíku vznikla neformálna ženská spevácka skupina, vystupujúca predovšetkým vo vlastnej i v okolitých obciach. Po kratšej odmlke v roku 1995 ženy ...
Košice: Bábkové divadlo
Kontakty:Sídlo: Tajovského 4, 040 12 KošiceTel: +421 55 622 0049, +421 55 622 0455Fax: +421 55 622 0049E-mail: info@babkovedivadlo-ke.skInternetové stránky: www.bdke.sk Bábkové divadlo Košice vzniklo v roku 1959 na základe skúseností už troch slovenských profesionálnych súborov. Od svojho založeni...
Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia
Kontakty:Sídlo: Hlavná 48, 042 61 KošiceTel.: 55 622 3291 - riaditeľstvoFax: 55 622 3292 - faxTel.: 55 622 5290 - centrálna požičovňaE-mail: vkjb@vkjb.skInternetové stránky: www.vkjb.sk Počiatky knižnice siahajú do 17. storočia, do obdobia vzniku Košickej univerzity. Po jej...
Slančík: Alžbeta Lešková – speváčka ľudových piesní
Slančík – okres Košice-okolie: Alžbeta Lešková (1941) zo Slančíka patrí k tým interpretom ľudových piesní, ktorí spievajú sólovo. Vystupovať už začala v roku 1974. Najskôr sama, potom istý čas so speváckou skupinou Keľučanka. „Vo vystupovaní som mala nieko...
Koromľa: Kozia polievka
Koromľa – okres Sobrance: Kozľacina bola v minulosti oveľa častejšie na slovenských stoloch ako teraz. Pritom toto viac-menej diétne mäso zo Slovenska vyvážame do zahraničia a v domácej spotrebe patrí k najmenej rozšíreným. Aj kozie mlieko obsahuje až 30 ...
Koromľa: Dulový kompót
Koromľa – okres Sobrance: Návštevníka Koromle určite na prvý pohľad zaujme pomerne vysoký počet dulových strov. Toto ovocie je v surovom stave nejedlé, ale dá sa spracovať do kompótov, koláčov i ako príloha k rôznym jedlám. Suroviny: -   ...
Košice: Divadelný festival
Dátum konania: November 2009Názov akcie: Divadelný festivalCharakteristika: Oslavy 40. výročia vzniku Divadla TháliaMiesto konania: Košice - Divadlo TháliaOrganizátor: Košice - Divadlo TháliaKontakt:adresa: Timonova 3, 040 01 Košicetel.: 055/623 36 43e-mail: thalia@slovanet.sk, thalia...
Dobšiná: Turistické informačné centrum Dobšiná
Adresa: Nám. Baníkov 384, 049 25 DOBŠINÁTelefón: 058/7941154 Otváracie hodiny: pondelok – piatok 9.00 – 17.00 hod. Jazykové možnosti: slovensky, nemecky a anglicky Služby: - informácie o možnostiach ubytovania - predpredaj vstupeniek na rôzne podujatia Domovská stránka:www.dob...
Kráľovský Chlmec: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci
Kontakty: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia:Sídlo: Ul. Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec Tel.č.: +421 (0) 56/632 16 20, + 421 (0) 911 628 318, + 421 (0) 918 628 319, + 421 (0) 918 624 163E-mail: kcmap@dornet.sk Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailatha:Sídlo: Ul. Jozefa M...
Trebišov: Zemplínska knižnica
Kontakty:Sídlo: Zemplínska knižnica v Trebišove, M. R. Štefánika 53, 075 43 TrebišovTel: +421 (0)56/672 27 86, +421 (0)56/668 90 10Fax: +421 (0)56/672 2786E-mail: riaditelka@kniznicatv.skInternetové stránky: www.kniznicatv.sk Otváracie hodiny: Pondelok: 8,00 - 18,00 Utorok:     8,...
Trebišov: Vlastivedné múzeum
Kontakty: Sídlo: M. R. Štefánika 257/65, 075 01 TrebišovTel.: +421 (0) 56/ 672 22 34Fax: +421 (0) 56/ 672 70 08E-mai: trebisov.muzeum@vucke.skInternetové stránky: www.muzeumtv.sk Vlastivedné múzeum v Trebišove zhromažďuje a sprístupňuje doklady o vývoji Trebišovského okresu, prič...
Kaluža: Turistické a informačné centrum obce Kaluža
Adresa:  Obecný úrad - referát cestovného ruchu, Kaluža č.4, 072 36, Kaluža Telefón: 056 285 00 73 Otváracie hodiny: 10,00-18,00 iba počas letnej turistickej sezóny Jazykové možnosti: slovensky, anglicky, rusky, nemecky Služby: -        ...
Michalovce: Informačná kancelária mesta Michalovce
Adresa: Námestie  osloboditeľov  30, 071 01  Michalovce Telefón: 056/68 64 105, 056/62 81 429 Otváracie hodiny: PO - 7.30 - 15.00UT - 7.30 – 15.30ST - 7.30 – 16.30ŠT - 7.30 – 15.30PI - 7.30 – 15.00SO - 8.00 – 14.00 (len počas letnej turistickej sezóny) Jaz...
Moldava nad Bodvou: Infocentrum
Adresa: Infocentrum, Hlavná 58, 045 01 Moldava nad BodvouTelefón: 055 / 489 94 21 Otváracie hodiny:  Po - Pi 8.00 – 16.00Jazykové možnosti: slovensky, maďarsky, anglicky Služby: - verejne prístupný internet zdarma- predaj suvenírov - sprostredkovanie a rezervovanie ubytovania -...
Spišská Nová Ves: Hotel Šport *
Názov ubytovacieho zariadenia: Hotel ŠPORTPrevádzkovateľ: Šport, spol. s r.o.Typ ubytovania: hotel *Ubytovacia kapacita: max. 60 osôbMožnosti komunikácie: (slovensky, nemecky, rusky, česky, poľsky)Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: hotel je situovaný blízko centra me...
Košice: Krajské osvetové stredisko
Kontakty:Sídlo: Strojárska 3, 040 01 KošiceTel: +421(0)55/622 7552, +421(0)55/729 9607E-mail: osvetake@osvetake.skInternetové stránky: http://www.osvetake.sk/ Krajské osvetové stredisko v Košiciach, ktoré sídli v Košiciach na Strojárskej ulici č. 3, je kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou, ktor...
Michalovce: Hvezdáreň
Kontakty:Sídlo: Hvezdáreň v Michalovciach, Hrádok 1, 071 01 MichalovceTel: +421 56 644 32 59, +421 56 644 32 60E-mail: info@hvezdaren-mi.skInternetové stránky: http://www.hvezdaren-mi.sk Hvezdáreň v Michalovciach je špecializovanou inštitúciou, ktorá aktívne prispieva k roz...
Rožňava: Turistické informačné centrum Rožňava
Adresa: Námestie baníkov 32, 048 01 RožňavaTelefón: 058 / 732 81 01 Otváracie hodiny: V sezóne (15.V. - 14.IX.)Po - Pi: 8.00 - 18.00So:        9.00 - 17.00Ne:     13.00 - 17.00Mimo sezóny (15.IX. - 14.V.)Po - Pi: 8.00 - 16.00So:  ...
Smižany: Informačná kancelária Smižany
Adresa: Nám. M. Pajdušáka 50, 053 11, SmižanyTelefón: 053/44 336 66 Otváracie hodiny: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 Jazykové možnosti: nemecky, anglicky Služby:- predaj suvenírov - sprostredkovanie a rezervovanie ubytovania - sprostredkovanie odborného sprievodcu cestovného ruchu -&nb...
Spišská Nová Ves: Turistické informačné centrum a Brantner Nova s.r.o.
Adresa: Letná 49, 052 01 Spišská Nová VesTelefón: 053/16 186, 429 8293 Otváracie hodiny: V termínoch: 1.5. – 30.6. a 1.9. – 30.9.Po – Pia    8:00 – 18:00So     9:00 – 13:00Ne   14:00 – 18:00V termíne: 1.7. – 31.8.Po – Pia    8:00 – 19:00So   &n...
Vinné: Turistické informačné centrum Vinné
Adresa: Turistické informačné centrum Vinné, Zemplínska šírava – Hôrka, 072 31 VinnéTelefón: 056/6492132 počas letnej turistickej sezóny,  056/6871044  mimo letnej turistickej sezóny Otváracie hodiny:   počas letnej turistickej sezóny od 10.00 do 17.00Jazykové mož...
Hrabušice - Podlesok: Informačné stredisko Správy Národného parku Slovenský raj
Adresa: Informačné stredisko Správy Národného parku Slovenský raj – Podlesok, 053 15 HrabušiceTelefón: 0917 631 211, 0917 631 210 Otváracie hodiny: júl-august 7.30-15.30, denneJazykové možnosti: slovensky, anglicky, nemecky Služby:- bezplatný prístup na internet - sprostredkovanie odborného s...
Košice: Východoslovenské múzeum
Kontakty:Sídlo: Hviezdoslavova 3, 041 36 KošiceTel: +421 (0)55/6220309Fax: +421 (0)55/6228696E-mail: info@vsmuzeum.skInternetové stránky: www.vsmuzeum.sk Východoslovenské múzeum bolo založené v roku 1872, ako Hornouhorský muzeálny spolok s cieľom zbierať, chrániť a prezentova...
Michalovce: Zemplínske múzeum
@Kontakty:Sídlo: Kostolné nám. 1, 071 01 MichalovceTel.: +421( 0)56/ 64 410 93, +421(0)56/ 64 213 26, +421(0)56/ 64 310 86Fax: +421(0)56/ 64 310 86E-mail: zemplinskemuzeum@gmail.comInternetové stránky: www.zemplinskemuzeum.sk/ Zemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo v roku 1957 ako Zemplínsk...
Gelnica: Turistická informačná kancelária Gelnica
Adresa: Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica Telefón: 053 / 48 14 127 Otváracie hodiny: pondelok: 7,00 – 15,00utorok:      7,00 – 15,00streda:       7,00 – 16,00štvrtok:     7,00 – 15,00piatok:    ...
Kečovo: Jaskyňa Domica
V tesnej blízkosti štátnej hranice s Maďarskom sa nachádza jaskyňa Domica, ktorá tvorí jednotný genetický celok s maďarskou jaskyňou Baradla. Okrem typických štítov, bubnov a kaskádovitých jazierok je pre návštevníkov jaskyne atraktívna plavba na podzemnej rie...
Trebišov: Bienále ikonopisectva a sakrálnej tvorby KER
Dátum konania: 25. október 2009 – 21. január 2010 Názov akcie: Bienále ikonopisectva a sakrálnej tvorby KER Charakteristika (stručná): výstava Miesto konania: Trebišov – Vlastivedné múzeum Organizátor: Vlastivedné múzeum Trebišov Kontakt: adresa: M. R. Štefánika 257/65, Trebišov 075 01 tel.: 05...
Čerhov: Dni jedného vinára a ochutnávka vín malovýrobcov
Dátum konania: November 2009, December 2009 (každá nedeľa) Názov akcie: Dni jedného vinára a ochutnávka vín malovýrobcov Miesto konania: Čerhov Organizátor: Čerhov Kontakty: adresa: Ulica Dlhá 100, Čerhov 076 81 tel.: 056/679 32 22 kontaktná osoba: Pavol Balogh – starosta obce e-...
Trebišov: Vianočný jarmok
Dátum konania: December 2009 Názov akcie: Vianočný jarmok Miesto konania: Trebišov Organizátor: Mestské kultúrne stredisko Trebišov Kontakty: adresa: M.R.Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov tel.: 056 672 54 33 kontaktná osoba: Marián Prosba – poverený vedením strediska e-mail: mskstv@centrum.sk...
Pozdišovce: Pozdišovský chrbát
Dátum konania: 14. november 2009 Názov akcie: Pozdišovský chrbát Charakteristika: turistika Miesto konania: Pozdišovce Organizátor: OT TJ Turista Michalovce Kontakt: adresa: Štefánikova 11, 071 01 Michalovce tel.: 056/6424471, 0908 027603, 0918 340327 kontaktná osoba: Anton Hasák e-mail: hasak@vycho...
Michalovce: Kračun na Zemplíne
Dátum konania: December 2009 Názov akcie: Kračun na Zemplíne Charakteristika: ľudové tradície v období Vianoc Miesto konania: Michalovce – Zemplínske múzeum Organizátor: Zemplínske múzeum Michalovce Kontakty: adresa: Kostolné nám. 1, Michalovce tel.: 056 6441093, 056 642 13 26, 056 6431086...
Stanča: Vianočný jarmok
Dátum konania: 20. december 2009 Názov akcie: Vianočný jarmok Charakteristika (stručná): prezentácia zvyklostí a tradícií sviatkov Vianoc a predvianočného obdobia Miesto konania: Obec Stanča Organizátor: ROS Trebišov a obec Stanča Kontakty: adresa: ROS, Ul. SNP 1049/76, T...
Stanča: Vianočné pastorále
Dátum konania: 20. december 2009 Názov akcie: Vianočné pastorále Charakteristika (stručná): prezentácia zvykosloví a tradícií sviatkov Vianoc a predvianočného obdobia Miesto konania: Obec Stanča Organizátor: ROS Trebišov a obec Stanča Kontakty: adresa: ROS, Ul. SNP 1049/76...
Spišská Nová Ves: Živý betlehem
Dátum konania: 25. december 2009 Názov akcie: Živý Betlehem Charakteristika (stručná): podujatie pre širokú verejnosť Miesto konania: Spišská Nová Ves – pred múzeom Organizátor: Múzeum Spiša Spišská Nová Ves Kontakty: adresa: Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves tel.: 053/4423757 fax: 053/442...
Sobrance: Turisticko–informačné centrum mesta Sobrance
Adresa: Štefánikova 21, 073 01 Sobrance Telefón: 056 / 652 22 14 Otváracie hodiny: pondelok až piatok 08.00 - 15.00 Jazykové možnosti: slovensky, anglicky, rusky Služby:  -         predpredaj vstupeniek na rôzne podujatia -    ...
Dobšiná: Dobšinská ľadová jaskyňa
V spišsko-gemerskom krase, v Národnej prírodnej rezervácii Stratená sa nachádza Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá charakterom zaľadnenia patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne na svete. Ľadová výplň sa tu vyskytuje v rôznych formách a hrúbka ľadu na niekt...
Košice: Milan Kolcun - turistický sprievodca
Prax ako certifikovaný turistický sprievodca mestom Košice a okolím má od roku 1994. Sprevádza v jazykoch: slovenčina, angličtina, ruština a francúzština. Okrem individuálneho sprevádzania turistov od roku 2004 realizuje autorský projekt Potulky mestom Košice (spoluautor...
Košice: Návštevnícke centrum Košice
Adresa: Hlavná 59, 040 04 Košice Telefón: 055/ 625 88 88, 625 45 02  Otváracie hodiny:Pondelok – Piatok: 9,00-18,00So: 9,00-13,00Ne: 13,00-17,00 (jún – september)  Jazykové možnosti: slovensky, anglicky, nemecky Služby: predaj suvenírovsprostredkovanie a rezervovanie ubytovaniaprís...
Veľké Kapušany: Turisticko-informačné centrum Veľké Kapušany
Adresa: Hlavná 32, 079 01 Veľké Kapušany Telefón: 056  638 43 17 Otváracie hodiny: Pondelok – Štvrtok: 8:30-17:30 Piatok: 8:30-12:00 Jazykové možnosti: slovensky, česky, maďarsky, nemecky, anglicky Služby: -         prístup na inte...
Hrabušice: Turistické informačné centrum Hrabušice
Adresa: Hlavná 171, 053 15 Hrabušice Telefón/fax: 053/4299854, 0915930585 Otváracie hodiny: máj – september 9.00 – 20.00 hod. Jazykové možnosti: slovensky, anglicky, nemecky Služby: prístup na internetpredaj suvenírov            &nbs...
Hrabušice – Podlesok: Autocamping Podlesok
Adresa: Autocamping Podlesok Hrabušice, 053 15 Hrabušice Telefón: 053/4299165, 053/4299164 Fax: 053/4299163 Otváracie hodiny: marec – október:      non-stopnovember – február: 7.00 – 20.00 hod. Jazykové možnosti: slovensky, anglicky, nemecky, poľsky, česky ...
Kojšov: Lesní robotníci a furmani
Kojšov - okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva lesných robotníkov a furmanov z obce Kojšov. Vznikla na píle, ktorá mala názov podľa svojho majiteľa „U Rajtera“ a nachádzala sa medzi Gelnicou a Máriou Hutou. Lesní robotníci za pomoci ...
Gotická cesta
Gotická cesta pozostáva z troch vzájomne prepojených okruhov:  I. -  existujúca Spišsko – Gemerská cesta        na trase: Košice – Jaklovce –  Spišské Vlachy – Žehra – Spišské Podhradie – Spišská Kapitula – Levoča – Spišský Štvrtok – S...
Slavec: Gombasecká jaskyňa
Gombasecká jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného parku Slovenský kras. Známa je najmä výskytom sintrových brčiek – tenkých trubicovitých stalaktitových útvarov. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstv...
Chata Lajoška: Pietna spomienka košických turistov
Dátum konania: 7. november 2009Názov akcie: Pietna spomienka košických turistovMiesto konania: kaplnka pri Chate Lajoška - Predná Holica o 10:30 hod.Organizátor: TOM KrtkoKontakty:adresa: Drábová 20, 040 23 Košicetel.: 055/6437520, 0904 318 414kontaktná osoba: Jozef Mitaľe-mail: baron@netkosice...
Košice: Poďte s nami do krajiny fantázie
Dátum konania: 11. – 14. november 2009 Názov akcie: Poďte s nami do krajiny fantázie Charakteristika: Oslavy 50. výročia Bábkového divadla Košice spojené s prehliadkou bábkových divadiel strednej Európy Miesto konania: Košice – Bábkové divadlo Organizátor: Bábkové divadlo Košice...
Moldava nad Bodvou, Buzica: Celoslovenská prehliadka dedinských divadiel B. Egressyho
Dátum konania: 19. – 22. november 2009 Názov akcie: Celoslovenská prehliadka dedinských divadiel B. Egressyho Miesto konania: Moldava nad Bodvou, Buzica Organizátor: OV Csemadok Košice – okolie, Moldava nad Bodvou Kontakty: adresa: Hlavná 81, 045 01 Moldava nad Bodvou tel.: 055 460 36 02 kontaktná...
Gelnica: Gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie
Gelnica – okres Gelnica: Medzi architektonické dominanty mesta patrí gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý pochádza zo 14 storočia. Je dokonca dôvodné predpokladať, že kostol je ešte starší, resp. jeho súčasná sakristia bola ešte v minulosti starším samostatným kostolom,...
Košice: Košické vianočné trhy
Dátum konania: 5. – 23. december 2009 Názov akcie: Košické vianočné trhy Miesto konania: Košice – Hlavná ulica Organizátor: Mesto Košice - referát kultúry Kontakty: adresa: Trieda SNP 48/A, Košice tel.: 055/641 92 41 kontaktná osoba: Gabriela Szabová e-mail: kultura@kosice.sk internetové str...
Janík: Medzinárodné stretnutie jasličkárov
Dátum konania: 20. december 2009 Názov akcie: Medzinárodné stretnutie jasličkárov Miesto konania: Janík Organizátor: KC Údolia Bodvy a Rudohoria Moldava nad Bodvou Kontakty:Adresa: Hlavná 52, 045 01 Moldava nad BodvouTel.: 055/6714 592, 055/6714 578Fax: 055/6714 592e-mail: kcubar@kcubar.sk...
Košice: Hotel Privilege ****
Názov ubytovacieho zariadenia: Hotel PRIVILEGE **** Prevádzkovateľ: Relax SPQR, s.r.o.Typ ubytovania: hotel ****Ubytovacia kapacita: 26Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, rusky, taliansky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Hotel je situovaný pri vstupe do Koší...
Bidovce: Kultúrne centrum Abova
Lokalizácia: Bidovce Kontakty:Sídlo: 044 45 Bidovce 206Tel.: +421 (0)55/696 58 07, +421 (0)917/525 677Fax: +421 (0)55/696 58 07e-mail: kultura.abova@vucke.skinternetové stránky: www.kulturaabova.sk Kultúrne centrum Abova (ďalej KCA) je zariadením, ktoré vykonáva v rámci územnej pôsobnos...
Gemerská Hôrka: Penzión Skalná ruža
Názov ubytovacieho zariadenia: Skalná ružaPrevádzkovateľ: Zuzana TomolováTyp ubytovania: penziónUbytovacia kapacita: 24 osôbMožnosti komunikácie: slovensky, maďarsky, rusky a nemecky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Penzión sa nachádza v južnej bráne  Slovens...
Spišská Nová Ves: Hotel METROPOL ***
Názov ubytovacieho zariadenia: Hotel METROPOL *** Prevádzkovateľ: Hotel Metropol a.s. Typ ubytovania: hotel *** Ubytovacia kapacita: 138 osôb Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, česky, rusky, poľsky, francúzsky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Hote...
Malá Tŕňa: Maďarské zemiaky (paprikás krumpli)
Malá Tŕňa, okres Trebišov: Pod názvom „maďarské zemiaky“ poznáme toto jedlo aj dnes. V oblasti Zemplína a Abova sa varí aj v súčasnosti, no všade sa pripravuje s menšími obmenami. Tie sa týkajú pridávaných surovín a korenín. Suroviny:- zemiaky- bravčová masť- červe...
Košice: Hotel PRIVILEGE **** - wellness Rímske kúpele
Názov zariadenia: Hotel PRIVILEGE **** - wellness Rímske kúpele Prevádzkovateľ: Relax SPQR, s.r.o.Telefón: 055 / 286 2222Fax: 055 / 286 22 23E-mail: hotel@privilege.skWebové stránky: www.privilege.skMožnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, rusky, taliansky Otváracie hodiny: ...
Spišská Nová Ves: Hotel Metropol*** - wellness
Názov zariadenia: Hotel Metropol*** - wellness Adresa: Štefánikovo námestie 2, 05201 Spišská Nová Ves Telefón: 053/4422241-2Fax: 053/4422243E-mail: recepcia@hotel-metropol.sk Webové stránky: www.hotel-metropol.sk Otváracie hodiny: Pondelok – Piatok  od 15:00 do 22:00Sobota – Nedeľa&n...
Smižany: Hotel Čingov Slovenský raj***+
Názov ubytovacieho zariadenia:  Hotel Čingov Slovenský rajPrevádzkovateľ: Čingov Tour, spol. s r.o.Typ ubytovania: hotel * * * +Ubytovacia kapacita: 76 pevných lôžok + 15 prístelkov Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, rusky, poľsky Stručná charakte...
Košice: Ubytovňa Metal
Názov ubytovacieho zariadenia: Ubytovňa Metal Prevádzkovateľ:  Milk Agro, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 PrešovTyp ubytovania: robotnícka ubytovňaUbytovacia kapacita: 116 lôžokMožnosti komunikácie: slovensky, anglicky, maďarsky  Stručná charakterist...
Košice: Študentský domov Technickej univerzity
Názov ubytovacieho zariadenia: Študentský domov TUPrevádzkovateľ: Technická univerzita v KošiciachTyp ubytovania: turistická ubytovňa ** Ubytovacia kapacita: 88 lôžokMožnosti komunikácie: slovensky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Študentský domov  v centre m...
Sobrance: Penzión Maňa
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión MaňaPrevádzkovateľ: IhnátTyp ubytovania: penziónUbytovacia kapacita: 30 lôžokMožnosti komunikácie: slovensky, anglicky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Penzión v centre mesta. Prevádzka: celoročná Adresa: Štefánikova 1...
Košice: ROKOKO Boutique Hotel & Restaurant ****
Názov ubytovacieho zariadenia:  ROKOKO Boutique Hotel & RestaurantPrevádzkovateľ:  Jozef HomolyaTyp ubytovania:  Boutique Hotel **** Ubytovacia kapacita:  26 osôbMožnosti komunikácie:  slovensky, anglicky, nemecky Stručná charakteristika umiestnenia zariadeni...
Spišská Nová Ves: Správa telovýchovných zariadení
Názov zariadenia: STEZ Prevádzkovateľ: Jozef Samončík Adresa: Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves Telefón: +421 53 442 62 18 Fax: +421 53 446 4756 E-mail: stez@stez.sk Internetové stránky: www.stez.sk
Spišská Nová Ves: Lyžiarske stredisko Rittenberg
Názov: Lyžiarske stredisko Rittenberg - Spišská Nová Ves Prevádzkovateľ: Adresa: Radlinského 17.A, 052 01 Spišská Nová Ves Tel.: +421 53 419 23 22, +421 905 518 360 Fax: +421 53 442 77 35 E-mail: elsro@elsro.sk Internetové stránky: www.elsro.sk Charakteristika prírodného prostredia lyžia...
Gelnica: Gelnický hrad
Gelnica – okres Gelnica: Priamo západnej časti mesta na vyvýšenom mieste, kam vedie chodník z Krížnej ulice, sa nachádzajú pozostatky stredovekej pevnosti. Jeho návšteva je skôr určená „skalným fanúšikom“ slovenských hradov, pretože torzo niekedy honosného a dôležitého sídla tvor...
Košice: Pension Gazdovská pivnica *
Názov ubytovacieho zariadenia: Pension Gazdovská pivnicaPrevádzkovateľ: JUDr. Pavol MesárošTyp ubytovania: penzión*Ubytovacia kapacita: 9Možnosti komunikácie: slovensky, anglicky, ruskyStručná charakteristika umiestnenia zariadenia: penzión v centre mesta Prevádzka: non-stop recepcia 24 ho...
Tokaj na Slovensku a Tokajská vínna cesta
Na juhovýchode Slovenska, v miestach kde rastú vinice s tým najlepším hroznom, kde sa snúbi minulosť s prítomnosťou, prúdia čarokrásne rieky s malebnými zákutiami a rastú vzácne lužné lesy, tam sa tiahne Tokajská vínna cesta. Je to klenot, dar Zeme ako mi...
Dobšiná: Penzión Dobšinka
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión DobšinkaPrevádzkovateľ: Katarína MišankováTyp ubytovania: ubytovanie na súkromí izba **,  ubytovanie na súkromí izba *** Ubytovacia kapacita: 13 lôžok + 4 prístelky Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, rusky, poľsky Stručná c...
Vinné – Zemplínska Šírava: Penzión Tilia
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión TILIATyp ubytovania: Penzión *Ubytovacia kapacita: 24 lôžokMožnosti komunikácie: slovensky, anglicky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Penzión na Zemplínskej šírave v časti Hôrka sa nachádza 100 m od pláže, 7 km od Michaloviec. Prevádz...
Veľké Kapušany: Griff penzion
Názov ubytovacieho zariadenia: Griff penzionPrevádzkovateľ: Ekoung, spol. s r.o.Typ ubytovania:  penziónUbytovacia kapacita: 16 osôbMožnosti komunikácie: slovensky, anglicky, rusky, maďarsky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Penzión v centre mesta Prevá...
Košická Belá: Chata Ružín
Názov ubytovacieho zariadenia: CHATA RužínPrevádzkovateľ:  Judita Tomašková Typ ubytovania: chataUbytovacia kapacita: (počet osôb) 14-22 Možnosti komunikácie: slovensky,rusky, maďarsky, anglicky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Chata sa nachádza v rekreač...
Hrabušice – Slovenský raj: Chata Piecky
Názov ubytovacieho zariadenia: Chata PieckyPrevádzkovateľ: MI-Consulting, s.r.o.Typ ubytovania:  penziónUbytovacia kapacita: 20 lôžokMožnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, rusky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia:  Poloha – Slovenský raj, v Hrabuši...
Košice: Penzión Hradbová**
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión HradbováPrevádzkovateľ: Juraj Šulík- SOLIDSTAVTyp ubytovania: penzión **Ubytovacia kapacita: 52 lôžokMožnosti komunikácie: slovensky, anglicky, francúzsky, taliansky Stručná charakteristika: penzión v centre mesta, veľmi dobré dopravné spoj...
Košice: Penzión Hradbová - wellness
Názov zariadenia:  Penzión Hradbová - wellnessPrevádzkovateľ: Juraj Šulík- SOLIDSTAVMožnosti komunikácie: slovensky, anglicky, francúzsky, taliansky Adresa: Hradbová 9, 040 01 Košice Telefón: +421 55 7290666, +421 918 698 502Fax: +421 55 6252143E-mail: recepcia@penzionhradbova.s...
Košice: Školský internát - Jedlíkova
Názov ubytovacieho zariadenia: Školský internát - Jedlíkova Prevádzkovateľ: SOŠ – Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 KošiceTyp ubytovania: turistická ubytovňaUbytovacia kapacita: hosťovské izby – 40 lôžok, študentské izby – 300 lôžok (k dispozícii turistom iba cez víkendy a po&...
Tokajské vínne pivnice
Okres Trebišov: Slovenská tokajská vinohradnícka oblasť patrí medzi najmenšie na svete. Jej rozloha je iba 531 hektárov, avšak svojimi kvalitami sa radí medzi svetovú špičku. Históriu pestovania viniča niektoré pramene odvádzajú už od doby rímskej. Avšak to, čo je pre tunajšie pr...
Rakovec nad Ondavou: Rakovčan – folklórny súbor
Rakovec nad Ondavou – okres Michalovce: Už od roku 1977 v obci pôsobí folklórny súbor, ktorého snahou je zachovávať a prezentovať tradičnú kultúru obce. Zemplín je kraj bohatý na staré a svojrázne tradície i iné folklórne prejavy, ktoré sú v jeho jednotlivých častiach podsta...
Košice: Školský internát Antona Garbana
Názov ubytovacieho zariadenia: Školský internát Antona GarbanaPrevádzkovateľ: Školský internát Antona GarbanaTyp ubytovania: Turistická ubytovňaUbytovacia kapacita: 21 miest ( prázdniny + víkendy cca 350 miest )Možnosti komunikácie: Slovensky Stručná charakteristika umiestnenia zaria...
Betliar: Chatová osada
Názov ubytovacieho zariadenia: Chatová osada BetliarPrevádzkovateľ: Obec BetliarTyp ubytovania: turistická ubytovňa, Ubytovacia kapacita: 73 (počet osôb) Možnosti komunikácie: slovensky, rusky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: turistické chatky a zrubové chaty v a...
Smižany: Yasmine – centrum thajských masáží
Názov zariadenia: Yasmine – centrum thajských masážíPrevádzkovateľ: Yasmine s.r.oAdresa: Nálepkova 47, 053 11 Smižany Prevádzka: Apartmánový dom Caryn, Smižianska Maša 37, 053 11 SmižanyTelefón: 0915 953 267E-mail: yasmine@yasmine.sk, zuzana.gurova@yasmine.skWebové stránky: www.yasmine.sk Otvá...
Jablonov nad Turňou: Otváranie pieckového hája
Dátum konania: 13. – 14. november 2009 Názov akcie: Otváranie pieckového hája Charakteristika (stručná): súťaž v pečení a varení tradičných jedál v pieckach Miesto konania: Jablonov nad Turňou Kontakty: tel.: 0905 981 918 kontaktná osoba: Silvia Pápaiová e-mail: papai.lorant...
Moldava nad Bodvou: Adventný koncert
Dátum konania: 17. decembra 2009 Názov akcie: Adventný koncert Miesto konania: Moldava nad Bodvou Organizátor: Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou
Smižany: Penzión Tina *
Názov ubytovacieho zariadenia: TINAPrevádzkovateľ: Szabóová MonikaTyp ubytovania: PENZION *Ubytovacia kapacita: (počet osôb) 8 + 3Možnosti komunikácie: slovensky (čiastočne nemecky, maďarsky) Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Penzion Tina sa nachádza v ob...
Dlhá Ves: Penzión Ferdi - rancs
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión Ferdi-rancsPrevádzkovateľ: Ing. Zoltán Ferdinand SHRTyp ubytovania: PenziónUbytovacia kapacita: 24Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, rusky, maďarsky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Penzión v rekreačnej zóne pri J...
Malá Tŕňa: Penzión U Macika
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión u MacikaPrevádzkovateľ: TOKAJ MACIK WINERY s.r.o.Typ ubytovania: PenziónUbytovacia kapacita: 20Možnosti komunikácie: slovensky, anglicky, rusky, maďarskyStručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Penzión v tichom prostredí malej tokajskej de...
Hrušov: Penzión Rybárska chata *
Názov ubytovacieho zariadenia: Rybárska chataPrevádzkovateľ: Cyril MotykaTyp ubytovania: penzión *Ubytovacia kapacita: 23Možnosti komunikácie: slovensky,nemecky,maďarsky,rusky, poľsky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia:pezión pri jazere v obci Hrušov 25 km od Ro...
Moldava nad Bodvou: Penzión Bodva
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión BodvaPrevádzkovateľ: BodvaTel s.r.o., Školská č. 5, Moldava nad BodvouTyp ubytovania: penziónUbytovacia kapacita: 54Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, rusky, maďarsky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Penzión v cen...
Smižany: Soludus - Spišský ľudový dom ***
Názov ubytovacieho zariadenia: Soludus -Spišský ľudový domPrevádzkovateľ: Ing. Vladimír KlaučoTyp ubytovania: penzión ***Ubytovacia kapacita: 10Možnosti komunikácie: slovensky, anglicky, poľsky, rusky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia:Rodinný penzión v centre o...
Čerhov: Tokajské informačné centrum
Názov: Tokajské informačné centrumZriaďovateľ: Združenie Tokajská vínna cesta Adresa: Ul. Dlhá 34, 076 81 ČerhovTel./fax: 056/679 3214www stránka: www.tvc.ske-mail: tic@tvc.skKontaktná osoba: Tatiana KováčováTel.: 0905 264 027E-mail: tic@tvc.sk Otváracie hodin...
Medzev: Ranč Šugov
Názov ubytovacieho zariadenia: Ranč ŠugovPrevádzkovateľ: Ing. Monika FindrichováTyp ubytovania: turistická ubytovňaUbytovacia kapacita: 42Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Malá horská ubytovňa rodinného typu. ...
Košická Belá: Penzión Sivec**
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión SivecPrevádzkovateľ: BUFE s r.o. Typ ubytovania: Penzión ** Ubytovacia kapacita: 55 osôbMožnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, maďarsky, poľsky, rusky , taliansky Stručná charakteristika zariadenia: Penzión rodinného typu, 18 ...
Košická Belá: Vitálny svet BELLA
Názov zariadenia: Vitálny svet BELLAPrevádzkovateľ: BUFE s r.o.Adresa: Penzión Sivec, Košická Belá 149. 044 65 Košická BeláTelefón: 055/ 696 11 73 – 0905 75 75 71 – 0903 62 62 83Fax: 055/ 696 11 73E-mail: bella@sivec.skWebové stránky: www.sivec.sk Otváracie hodiny: Utorok – Piatok 19.30 – 22.0...
Gemerská Hôrka: Turistická ubytovňa Hôrka *
Názov ubytovacieho zariadenia: Turistická ubytovňa HôrkaPrevádzkovateľ: Hôrka s.r.o. – Gemerská HôrkaTyp ubytovania: turistická ubytovňa *Ubytovacia kapacita: 72 stálych postelíMožnosti komunikácie: slovensky, maďarsky, rusky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia:T...
Košice: Školský internát Medická
Názov ubytovacieho zariadenia: Školský internát, Medická 2, 04011 KošicePrevádzkovateľ: Školský internát, Medická 2, 04011 KošiceTyp ubytovania: turistická ubytovňaUbytovacia kapacita: 20 lôžokMožnosti komunikácie: slovensky, anglicky, maďarsky Stručná charakteristika umiestneni...
Poruba pod Vihorlatom: Lupienok – detská folklórna skupina
Poruba pod Vihorlatom, okres Michalovce: Detská folklórna skupina Lupienok vznikla z pôvodnej folklórnej skupiny Porubianok, ktorá pôsobila pri základnej škole v Porube pod Vihorlatom. Keď základnú školu v obci zrušili, v roku 2002 pani Marta Dudrová z FS Porubian s deťmi založila novú det...
Veľká Tŕňa: Prekladané rezance
Veľká Tŕňa, okres Trebišov: Rezance s tvarohom alebo slivkovým lekvárom sa varili v každej domácnosti. Ich príprava vyžadovala málo času a všetky potrebné suroviny boli hneď poruke. Ako nám respondenti zdôrazňovali, život v minulosti bol síce ťažký, ale i keď ...
Vlachovo: Turistická ubytovňa a kúpalisko
Názov ubytovacieho zariadenia: Turistická ubytovňa a kúpaliskoPrevádzkovateľ: Obec VlachovoTyp ubytovania: turistická ubytovňaUbytovacia kapacita: 38 osôbMožnosti komunikácie: slovensky, anglicky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia:Kúpalisko je umiestnené pri geologic...
Košice: Hotel Šebastovce ***
Názov ubytovacieho zariadenia: Hotel Šebastovce ***Prevádzkovateľ: Noble Commander s.r.o., Šebastovská 4, 040 17, KošiceTyp ubytovania: Hotel ***Ubytovacia kapacita: 25Možnosti komunikácie: česky, anglicky, poľsky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Prímestský busine...
Ochtiná: Ochtinská aragonitová jaskyňa
Ochtinská agonitová jaskyňa predstavuje unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznym vznikom a vývojom podzemných priestorov. Vo svetovom je meradle unikátnym výtvorom, ktorý svojou rôznorodosťou, bohatosťou a...
Poruba pod Vihorlatom: Porubjan – folklórna skupina
Poruba pod Vihorlatom, okres Michalovce: Folklórna skupina Porubjan si kladie za cieľ uchovávanie ľudových tradícií a pôvodného folklórneho umenia, ktoré sú typické pre jej obec. Vznikla v roku 1972. V tom čase ju tvorilo desať členov s vlastným pesničkovým programom. P...
Smižany: Martina – ubytovanie v súkromí
Názov ubytovacieho zariadenia: Martina - ubytovanie v súkromíPrevádzkovateľ: Michal HricTyp ubytovania: privátUbytovacia kapacita: 10 osôbMožnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, rusky, maďarsky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Ubytovanie v súkromí je situo...
Gelnica: Kamenný most a prvá elektráreň
Gelnica – okres Gelnica: Približne uprostred mesta v tesnej blízkosti pri sebe sa nachádzajú dve národné kultúrne pamiatky. Na pohľad sú skôr nenápadné a v oboch prípadoch ide o stavby, ktoré vznikli v rámci potrieb dobudovania infraštruktúry mesta. Kamenný most nad ri...
Slovenské Nové Mesto: Pečené baranie stehno
Slovenské Nové Mesto - okres Trebišov: Najchutnejšie mäso má jahňa, t.j. zviera do veku jedného roka. Príprava baranieho mäsa je rôznorodá. Z hlavy a z častí s drobnými kosťami sa pripravovala polievka. Stehno, „falat" (alebo zákrčie), čo je časť medzi krkom a...
Smižany: Požičovňa horských bicyklov
Názov zariadenia: Požičovňa horských bicyklovPrevádzkovateľ: Mgr. Ivan VaškoMožnosti komunikácie: slovensky, anglicky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Požičovňa sa nachádza 15 minút chôdze od obce Smižany v Slovenskom raji, v miestnej čast...
Rejdová: Chata Rejdovka
Názov ubytovacieho zariadenia: RejdovkaPrevádzkovateľ: Ronald StefanTyp ubytovania:ChalupaUbytovacia kapacita:10Možnosti komunikácie: nemecky, maďarský, poľský,anglicky,rusky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Rekreačná chalupa v obci Rejdová, 32 km od Rožň...
Slavošovce, Rožňava: Rok na Gemeri
Dátum konania: 27. – 28. november 2009 Názov akcie: Rok na Gemeri Charakteristika (stručná): slávnosií zvykov a obyčají Gemera a Malohontu Miesto konania: Slavošovce, Rožňava Organizátor: Gemerské osvetové stredisko RožňavaKontakty: adresa: Betliarska 8, 048 01 Rožňava te...
Košice: Memoriál Mirka Hynka
Dátum konania: 26. december 2009Názov akcie: Memoriál Mirka HynkaCharakteristika: turistikaOrganizátor: ŠZ TJ MetropolKontakty:adresa: Levočská 5, 040 12 Košicetel.: 055/6743 647, 0915 413 485kontaktná osoba: Jarmila Hynková
Tibava: Kone a politické šikanovanie
Tibava, okres Sobrance: Fotografia pochádza z roku 1952 a vidíme na nej gazdu so synom a žriebäťom. V týchto rokoch tu už súkromne choval kone málokto, pretože neustále silneli tlaky na vstup do JRD. Politickí agitátori sa neštítili žiadnych foriem nátlaku. Častou taktikou bolo vydieranie,...
Košice: Študentský domov a jedáleň UPJŠ **
Názov ubytovacieho zariadenia: Študentský domov a jedáleň UPJŠPrevádzkovateľ: Univerzita Pavla Jozefe Šafárika v KošiciachTyp ubytovania: turistická ubytovňa **Ubytovacia kapacita: 32 miest, v júli a auguste 500 miestMožnosti komunikácie: slovensky, rusky Stručná charakteristika...
Košice: Penzión Slovakia
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión SlovakiaTyp ubytovania: penziónUbytovacia kapacita: 10Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, maďarsky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: malý pekný penzión v centre mesta KošicePrevádzka: celoročná, non-stop recepcia 24...
Gelnica: Turzovské jazero a kúpele
Gelnica – okres Gelnica: Turzovské jazero a kúpele sa nachádzajú len 3 kilometre od mesta Gelnica, v západnej časti mesta k nim vedie Turzovská a ďalej Krížna cesta. Prostredie návštevníka okamžite upúta krásou podhorského jazera, hustými ihličnatými lesmi a h...
Krompachy: Hotel Plejsy ***
Názov ubytovacieho zariadenia: Hotel PlejsyPrevádzkovateľ: Ski Plejsy a.s., Alžbetina 41, Košice 040 01Typ ubytovania: Hotel ***Ubytovacia kapacita: 186Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, rusky, maďarsky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: hotel pri lyžia...
Krompachy: Relax Center Plejsy ****
Názov: Relax Center Plejsy Prevádzkovateľ: Ski Plejsy a.s., Alžbetina 41, Košice 040 01 Charakteristika prírodného prostredia lyžiarskeho strediska: Jedno z najkrajších lyžiarskych stredísk na Slovensku. 9-násobné dejisko Európskeho pohára v lyžovaní. Relax Center Plejsy získalo v oficiá...
Ružín: Chata Opátka
Názov ubytovacieho zariadenia: Učebno-výcvikové zariadenie UPJŠ OpátkaPrevádzkovateľ: UPJŠ KošiceTyp ubytovania: chataUbytovacia kapacita: 15 (12 pevných lôžok + 3 prístelky)Možnosti komunikácie: slovensky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia:Učebno výcvikové zariaden...
Košice: Penzión Beryl ***
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión Beryl ***Prevádzkovateľ: Vladimír Žák, Alvinczyho 21,04001 KošiceTyp ubytovania: Penzión ***Ubytovacia kapacita: 22 + 3 prístelkyMožnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, maďarsky, francúzsky Stručná charakteristika umiestnenia zariade...
Rožňava: Hotel Čierny orol **
Názov ubytovacieho zariadenia: Hotel ** ČIERNY OROL - ROŽŇAVAPrevádzkovateľ: Ing. Ľubomír SitákTyp ubytovania: Hotel **Ubytovacia kapacita: 37 + 4 prístelkyMožnosti komunikácie: nemecky, anglicky, maďarsky, rusky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Hotel **...
Košice: Inšitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Názov ubytovacieho zariadenia: Inšitút vzdelávania veterinárnych lekárovPrevádzkovateľ: IVVL KošiceTyp ubytovania: penzión *Ubytovacia kapacita: 130Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, rusky, maďarsky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: penzión v pri&...
Národný park Slovenský raj
Vodopády, úzke chodníky, tiesňavy, reťaze, turisti na každom kroku, ale aj nedotknutá divočina členitých roklín, chrbtov a náhorných planín, to je park plný unikátov – to je Národný park Slovenský raj. Nachádza sa v centrálnej časti Západných Karpát, v severn...
Pamiatky UNESCO v Košickom samosprávnom kraji
Dobšinská ľadová jaskyňa V Slovenskom raji v katastri Dobšinej sa nachádza unikátny prírodný výtvor – Dobšinská ľadová jaskyňa. Charakterom zaľadnenia patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne sveta. Do Svetového prírodného dedičstva bola zaradená v roku 2000. Celk...
Národný park Slovenský kras
Slovenský kras sa nachádza na území Gemera a Abova v juhozápadnej časti východného Slovenska. Rozprestiera sa na území okresov Rožňava a Košice, časť jeho ochranného pásma leží v okrese Revúca. Národný park zasahuje do katastra 36 obcí, ochranné pásmo do katastra 24 obcí. Celkom ...
Slovenský raj: Asociácia horských sprievodcov
Sprievodcovské služby - Národný park Slovenský raj Prevádzkovateľ: Asociácia horských sprievodcov Slovenský raj Kontakt:Prezident asociácie: Ing. Vladimír MuchaAdresa: Gorazdova 29, 052 01 Spišská Nová VesTelefón: 0903233987, 0903624680E-mail: muha@zoznam.skWeb stránky: www.slovenskyraj-...
Kráľovský Chlmec: Penzión Italia
Názov ubytovacieho zariadenia: PENZIÓN ITALIAPrevádzkovateľ: M.F.S. s.r.o.Typ ubytovania: penziónUbytovacia kapacita: 58 osôbMožnosti komunikácie: slovensky, maďarsky, anglicky, nemecky, taliansky Stručná charakteristika:Penzión zariadený v modernom talianskom štýle v centre mesta s ...
Ruská Bystrá: Kostol sv. Mikuláša – biskupa
Ruská Bystrá – okres Sobrance: Medzi pamiatky Zoznamu svetového dedičstva UNESCO patrí drevený gréckokatolícky Kostol sv. Mikuláša – biskupa, ktorý sa nachádza v zemplínskej obci Ruská Bystrá. Kostol bol postavený začiatkom 18. storočia, presnejšie v rozmedzí rokov 1720 až...
Rožňava: Penzión Céder
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión CÉDERPrevádzkovateľ: Ing. Stanislav StankovičTyp ubytovania: PenziónUbytovacia kapacita: 20Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia:Penzión je umiestnený v širšom centre mesta cca 1 km od ...
Veľká Tŕňa: Penzión Tokaj
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión TOKAJPrevádzkovateľ: J & J Ostrožovič, Nižná 233, 076 82 Veľká TŕňaTyp ubytovania: penziónUbytovacia kapacita: 41Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia:Penzión v maleb...
Trebišov: Hotel Zemplín **
Názov ubytovacieho zariadenia: Hotel ZemplínPrevádzkovateľ: Ing.Anna ManojlovičováTyp ubytovania: hotel **Ubytovacia kapacita: 50 osôb Možnosti komunikácie: slovensky, anglicky, česky, rusky, maďarsky, srbsky, chorvátsky, poľsky Stručná charakteristika umiestnenia zar...
Košice: Turistická ubytovňa ZSŽ *
Názov ubytovacieho zariadenia: Závod služieb železníc, Turistická ubytovňa, Bajzova 14, 040 01 KošicePrevádzkovateľ: ŽSR, Závod služieb železníc, Bajkalská 41, 821 09 BratislavaTyp ubytovania: turistická ubytovňa *Ubytovacia kapacita: 62Možnosti komunikácie: slovensky, maďarsky, ...
Pozdišovce: Erika Petričková – keramický výtvarník
Pozdišovce - okres Michalovce: Erika Petričková sa začala maľovaniu venovať už vo svojich osemnástich rokoch. Zameriava sa najmä na typickú pozdišovskú keramiku, pri ktorej tvorí podľa tradičných ľudových vzorov. Svoje poznatky z tejto oblasti načerpala v diel...
Košice: Školský internát Považská 7
Názov ubytovacieho zariadenia: Školský internát, Považská 7, KošicePrevádzkovateľ: KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 KošiceTyp ubytovania: turistická ubytovňaUbytovacia kapacita: 304 osôbMožnosti komunikácie: slovensky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: turistická u...
Košice: Penzión Horse Inn ***
Názov ubytovacieho zariadenia: HORSE INN PENSIONPrevádzkovateľ: K-ROSS REAL, Zvonárska 17, Košice 04001Typ ubytovania: *** penziónUbytovacia kapacita: 33 pevných lôžok + 4 prístelkyMožnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, rusky, francúzsky, srbsky Stručná charakteristika umiest...
Vínna cesta
...informácie pripravujeme...
Železná cesta
Informácie pripravujeme...
Rozprávkové kráľovstvo
Projekt Rozprávkové kráľovstvo je v súčasti v štádiu výstavby. Svojim charakterom sa zameriava na rodiny s malými deťmi a predškolské i školské zariadenia, ktoré majú záujem spoznávať kraj. Blžšie informácie prinesieme čoskoro.  
Čerhov: Jablčník
Čerhov, okres Trebišov: Najčastejšie pripravovanou sladkosťou v Čerhove boli buchty plnené slivkovým lekvárom. Až po druhej svetovej vojne sa gazdinky púšťali aj do prípravy iných lahôdok. Chlieb sa už nepiekol doma, pece ešte stáli a bolo hriechom ich nevyužívať. Okrem...
Krompachy: Penzión Askony
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión ASKONYPrevádzkovateľ: ASKONY export-import s.r.o. KrompachyTyp ubytovania: apartmánovy domUbytovacia kapacita: 10 pevných postelí a 5 prístelkovMožnosti komunikácie: slovensky, česky, nemecky, anglicky, rusky, Stručná charakteristika um...
Krompachy: Vitálny svet
Názov zariadenia: Vitálny svetPrevádzkovateľ: ASKONY export-import s.r.o. Krompachy Adresa: Wellness Vitálny svet, Kúpeľná 20, 053 42 KrompachyTelefón: 053/445 16 55, 0918 585 583Fax: 053/ 445 10 60E-mail: askony@askony.sk, sstehlik@askony.skWebové stránky: www.askony.sk Otváracie hodiny...
Tibava: Včelári
Tibava, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1938. Vidíme na nej rodinu včelárov pri stáčaní medu. V času vzniku fotky boli v Tibave dve rodiny včelárov, a to Basandovci a Imlejovci. Viac chovali Basandovci, mali priemerne dvanásť včelích rodín, z čoho z...
Pozdišovce: Ján Parikrupa - majster ľudovej keramiky
Pozdišovce – okres Michalovce: Obec Pozdišovce je z histórie známa najmä ľudovým hrnčiarstvom. Napriek tomu tu z niekdajších asi tridsiatich rodín hrnčiarov v súčasnosti pôsobí už len jediný majster ľudovej keramiky – pán Ján Parikrupa. V jeho rode má toto umelecké reme...
Čerhov: Fazuľa na husto
Čerhov, okres Trebišov: Nasledujúci recept na hustú fazuľu sa líši od fazuľovej polievky, ktorej prípravu sme opísali pri mapovaní Malej Tŕne najmä tým, že sa do nej pridával cesnak a juška, tiež sa varila na husto, až v nej stála lyžica.Suroviny:- tarkastá fazuľa (za poriad...
Tibava: Šaty z konope
Tibava, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1945 a zachytáva štyroch súrodencov v šatách vyrobených prevažne z domáceho konopného plátna. Podľa spomienok majiteľky fotografie sa už v tridsiatych rokoch 20. storočia v Tibave nenosili typické zemplínske kroje, ale nahrádzalo...
Pozdišovce: Harčare - mužská spevácka skupina
Pozdišovce, okres Michalovce: Ako harčare sa zemplínskym dialektom označujú výrobcovia hrncov, ale i ďalšej keramiky, ktorá Pozdišovce preslávila aj medzinárodne. Harčare je tiež názov mužskej speváckej skupiny, ktorá si kladie za cieľ dokumentovať a oživiť staré t...
Viničky: Zemiaková polievka
Viničky, okres Trebišov: Recept sa dedil z matky na dcéru. Polievka má zvláštnu chuť, jej príprava je jednoduchá a rýchla. Aj dnes sa často varí, je lacná a zaujímavá.Táto polievka sa varila hlavne v pondelok. Vo Viničkách bol taký zvyk...Suroviny:- lyžica masti (oleja)- 1 cibu&#...
Rožňava
Lokalizácia: okres Rožňava Základné údaje:Rozloha: 45.614.088 m2Počet obyvateľov: cca. 19.300 Stručný opis:Mesto je centrom historického kultúrneho regiónu Gemer a turistického regiónu Slovenský kras. Z histórie:Prvá písomná zmienka o Rožňave pochádza z roku 1291. Na...
Gelnica: Socha baníka
Gelnica, okres Gelnica: Prvá z uverejnených fotografií pochádza z roku 1935. Vidíme na nej slávnosť, ktorá sa v Gelnici konala pri príležitosti inštalácie sochy baníka pred vtedajším mestským magistrátom. Socha sa doslova stala symbolom mesta, ani dnes nechýba na žiadnych prezent...
Veľký Folkmar: Folkmarská skala
Veľký Folkmar, okres Gelnica: Pokiaľ hľadáte miesto s krásnym výhľadom a nie veľmi náročným výstupom, navštívte Folkmarskú skalu. Prírodná scenéria, ktorá sa odkryje pri dosiahnutí vrcholu, dozaista nadchne každého. Pri troche šťastia, ktorú zaručí j...
Smižany
Lokalizácia: okres Spišská Nová Ves Základné údaje:Rozloha: 4570 haPočet obyvateľov: 8397 (k 1. 1. 2008)Nadmorská výška: 485 m n. m. Stručný opis:Obec Smižany sa nachádza v juhozápadnej časti Hornádskej kotliny a na severných svahoch Slovenského raja. Je to obec s najvyšším p...
Kojšov: Silvestrovský výstup na Kojšovskú hoľu
Dátum konania: 31. december 2009 Názov akcie: Silvestrovský výstup na Kojšovskú hoľu Charakteristika: turistika , 10, 20 km Organizátor: KT Víkend Košice Kontakty: adresa: Ludvikov dvor 13, 040 15 Košice tel.: 055/6842255, 0910 411 570 kontaktná osoba: Pavol Kuzevič internetové strá...
Viničky: Vinohradnícka tradícia
Viničky, okres Trebišov: Tieto fotografie pochádzajú z roku 1955 a vidíme na nich obyvateľov Viničiek pri vinobraní. Obec spolu s ďalšími šiestimi patrí do slovenskej oblasti Tokaj. Už v súpise z roku 1772 sa uvádza, že sa vo Viničkách nachádzajú kvalitné vinohrady. Dnes maj...
Kojšov: Obradové kroje
Kojšov, okres Gelnica: Táto historická fotografia vznikla v čase počiatkov I. Československej republiky. Vidíme na nej tri ženy z Kojšova v obradových krojoch. Ateliérový snímok bol vyhotovený v Gelnici a ako si môžete všimnúť v dolnej časti, poznáme aj meno fotografa, ktorý...
Nižný Klátov: Jozef Sikora - umelecký šperkár
Narodil sa v roku 1958 v Českom Krumlove. Vyučil sa za zámočníka na hutníckom učilišti s maturitou. Vystriedal niekoľko zamestnávateľov, od roku 1986 pracuje ako slobodný umelec  - šperkár. Jeho výrobky sa nachádzajú v predajniach zameranýc...
Viničky: Čeregy (Csöröge)
Viničky, okres Trebišov: Fašiangy sa vyznačovali bohato prestretým stolom, na ktorom nechýbal vývar z rôznych druhov mäsa, pečené, vyprážané a dusené mäsá, huspenina a, samozrejme, neodmysliteľné sladkosti. K nim patria aj čeregy, ktoré sa považujú za najcharakteristickejšie...
Gelnica: Budova Baníckeho múzea
Gelnica, okres Gelnica: Jednou z architektonických dominánt mesta je Banícke múzeum, ktoré sa nachádza v historickom centre pamiatkovej zóny mesta. Jeho budova nepatrí medzi najstaršie, postavená bola v rokoch 1802 až 1807, ale vďaka svojej vyvýšenej polohe, širokým kamenným scho...
Košice
Lokalizácia: Košice Základné údaje:Rozloha : 244 km2Počet obyvateľov : 233 659 (k 31. 12. 2008)Nadmorská výška: 208 m n.m. Z histórie:Počiatky osídlenia územia môžeme sledovať už od konca staršej doby kamennej. Prvá písomná zmienka o južnom predmestí je z roku 1230. V...
Michalovce
Lokalizácia: okres Michalovce Základné údaje: Rozloha: 281 ha Počet obyvateľov: 39 778 Nadmorská výška: 114 m n.m. Stručný opis: Mesto Michalovce leží na severnom okraji Laboreckej roviny. Charakteristická dominanta Hrádok dosahuje nadm. výšku 163 m. Mesto patrí k teplej klimatick...
Gelnica: Mesto a Nemci
Gelnica, okres Gelnica: Uverejnená fotografia pochádza pravdepodobne z dvadsiatych rokov 20. storočia a v minulosti slúžila ako pohľadnica. K datovaniu nabáda nielen typ papiera, na ktorom je vytlačená, ale tiež nápis Gelnice, ktorý je v českom jazyku. K&...
Gelnica: Mesto na vstupe do 20. storočia
Gelnica, okres Gelnica: Uverejnená fotografia pochádza z roku 1900 v minulosti slúžila ako pohľadnica zložená z dvoch spojených častí, takže sa dala zatvoriť. Poznáme aj jej autora, bol ním fotograf  Gusztáv Iglón. Pohľadnica teda vznikla na prelome 19. a...
Krásnohorská Dlhá Lúka: penzión Jozefína
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión JozefínaPrevádzkovateľ: Parditka JozefTyp ubytovania: penziónUbytovacia kapacita: 50 lôžok a 12 prístelokMožnosti komunikácie: slovensky, maďarsky, poľsky, čiastočne nemecky a anglicky Stručná charakteristika umiestnenia zar...
Poráč: Rekreačné stredisko Úsmev Poráčska dolina
Názov ubytovacieho zariadenia: Rekreačné stredisko Úsmev Poráčska dolinaPrevádzkovateľ: BBF elektro s.r.o. Spišská Nová VesTyp ubytovania: Hotel **Ubytovacia kapacita: 120Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, ruskyStručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Hote...
Kojšov: Pohľadnica z čias Rakúsko-Uhorska
Kojšov, okres Gelnica: Táto historická pohľadnica vznikla niekedy v rokoch 1911 až 1912, teda ešte pred vznikom I. ČSR. Vidíme na nej pohľad na obec v jej pôvodnej podobe, teda aj časti, ktoré krátko po je vzniku vyhoreli. Ohňom bola zničená lokalita „Okolo bujane“. Prv...
Viničky: Obec a škola
Viničky, okres Trebišov: Tieto historické fotografie zachytávajú deti z reformovanej cirkevnej školy vo Viničkách, rovnako aj ich učiteľov. Prvá z fotografií je zo školského roku 1930 – 1931 a medzi deťmi je vtedajší učiteľ Príbusz. Druhá fotografia pochádza zo ško...
Viničky: Rybacia polievka
Viničky, okres Trebišov: Cez Viničky tečúci Bodrog bol bohatou zásobárňou rýb a tie spestrovali stravu tunajšieho obyvateľstva. Okrem pečenia na pahrebe alebo opekania na masle sa pripravovala aj polievka. Bola iná ako aj dnes známe halászlé, hoci k vareniu sa používali...
Slavkovce
Lokalizácia: okres Michalovce Základné údaje: Rozloha: 980 ha Počet obyvateľov: 611 Nadmorská výška: 102 m n.m. Stručný opis: Obec leží na rovine, obklopená úrodnými poliami – typická roľnícka dedina Z histórie: Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1302, nálezy zo starš...
Kaluža: penzión Slniečko
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión Slniečko Prevádzkovateľ: MVDr. Jaroslav Slosiarik , Orgovánová 1499/10, 078 01 SečovceTyp ubytovania: penzión **Ubytovacia kapacita: 44Možnosti komunikácie: slovensky, rusky, čiastočne nemecky Stručná charakteristika umiestnenia ...
Byšta
Lokalizácia: okres Trebišov Základné údaje:Rozloha: 13.000 m2Počet obyvateľov: 163Nadmorská výška: 286 m n.m. Stručný opis:Obec leží na juhovýchodnom úpätí Slanských vrchov. Súčasťou obce sú aj Kúpele Byšta, kde sa nachádza vodná nádrž s možnosťou využitia rybolo...
Viničky: Konfirmácia
Viničky, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mladé dievčatá a chlapcov pred konfirmáciou. Majú približne pätnásť rokov. Silné zastúpenie v obci Viničky má protestantská reformovaná cirkev – kalvíni. V tejto cirkvi sa neud...
Ochtinská aragonitová jaskyňa – rázcestie Gemerská Hôrka
Dĺžka: 28,3 km Charakter: trasa určená pre MTB bicykle Popis vedenia: Trasa vedie od stanoviska Ochtinská aragonitová jaskyňa k stanovisku rázcestie Gemerská Hôrka po lesnej účelovej ceste. Na rázcestí Gemerská Hôrka križuje štátnu cestu č. 526 a až po obec Gemerský ...
Koromľa: Obleky
Koromľa, okres Sobrance: Uverejnené fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia a patria k typu tzv. rodinných. Môžeme si dobre všimnúť, že všetci dospelí muži sú v oblekoch a s kravatou. Nie je to dané tým, že fotografovanie bolo ešte vz...
Viničky: Školský internát
Názov ubytovacieho zariadenia: Školský internátPrevádzkovateľ: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Hlavná 232/14, ViničkyTyp ubytovania: školský internátUbytovacia kapacita: 45Možnosti komunikácie: slovensky, maďarsky, nemecky, anglicky Stručná charakteristika umiestneni...
Mníšek nad Hnilcom
Lokalizácia: okres Gelnica Základné údaje:Rozloha: 3944 haPočet obyvateľov: 1647 Stručný opis:Obec Mníšek nad Hnilcom sa nachádza v Košickom kraji v okrese Gelnica. Chotár obce susedí na východe s Helcmanovcami, na juhu s chotárom Prakoviec a Medzeva, juhozápadne so Smolníckou Hutou...
Bôrka
Lokalizácia: okres Rožňava Základné údaje:Rozloha: 2374 m2Počet obyvateľov: 502Nadmorská výška: 564m n.m. Stručný opis:Obec sa nachádza v národnom parku Slovenský Kras, čoho súčasťou sú aj prírodné útvary: Zádielská dolina – zádielský kaňon, Krkavč...
Gelnica: Škola v prírode Turzov
Názov ubytovacieho zariadenia: Škola v prírode TurzovPrevádzkovateľ: SOHO HD, s.r.o.KošiceTyp ubytovania: turistická ubytovňaUbytovacia kapacita: 70Možnosti komunikácie: slovensky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: ubytovňa sa nachádza v zariadení areálu Š...
Gelnica: Ubytovanie v súkromí
Názov ubytovacieho zariadenia: Ubytovanie na súkromíPrevádzkovateľ: Jozef MihalikTyp ubytovania: privát Možnosti komunikácie: slovensky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: zariadenie sa nachádza na Hlavnej ulici v Gelnici, v blízkosti autobusovej stanice. Prevád...
Gelnica: Reštaurácia Tatran
Názov stravovacieho zariadenia: Reštaurácia Tatran Prevádzkovateľ: Ing. Jaroslav Fedor Adresa: Hlavná 60, 056 01 Gelnica Telefón: 053 / 4822 909 Otváracie hodiny: po-pia – 10.30 – 16.00 hod. Charakteristika zariadenia: menšia reštaurácia - podávanie obedov a obedového menu, letná záhrada v s...
Gelnica: Herňa – Bar – Pizzeria
Názov stravovacieho zariadenia: Herňa – Bar – Pizzeria Prevádzkovateľ: Dymo, s.r.o., Prešov Adresa: Záhradná 2, 056 01 Gelnica Telefón: 0902 920 122 Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok: 12:00 - 2:00Sobota - Nedeľa: 14:00 - 2:00 Charakteristika zariadenia: 3-komplexný priestor pre ...
Gelnica: Zariadenie pre trávenie voľného času
Názov zariadenia: Zariadenie pre trávenie voľného časuPrevádzkovateľ: mesto Gelnica Adresa: Nemocničná ul.29, 05601 Gelnica (bývalý amfiteáter)Telefón: 053 4821 025, 0911 262 095Webové stránky: www.gelnica.sk Otváracie hodiny:piatok - nedeľa: 15.00 – 22.00 Charakter...
Mokrance
Lokalizácia: okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha: 2341 haPočet obyvateľov: 1350Nadmorská výška: 180 – 293 m n.m. Z histórie:Mokrance sa spomínajú už od roku 1217 ako miesto platiace pápežské desiatky, patriace jágerskému biskupstvu. Obec v 13. stor. patrila aj Buchkovi z&nb...
Stanča
Lokalizácia: okres Trebišov Základné údaje:Rozloha: 459 haPočet obyvateľov: 417Nadmorská výška: 125 m n.m. Stručný opis:Obec Stanča leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny. Od okresného mesta Trebišov je vzdialená 14 km. Z histórie:Najstaršie oísomné doklady o ...
Slovenské Nové Mesto
Lokalizácia: okres Trebišov Základné údaje:Rozloha: 1339 haPočet obyvateľov: 1072Nadmorská výška: 98 – 275 m Stručný opis:Slovenské Nové Mesto leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny, na juhozápade úpätí Zemplínskych vrchov, je súčasťou jedinečnej Tokaj...
Koromľa: Deti a povery
Koromľa, okres Sobrance: Fotografia pochádza z konca päťdesiatych rokov 20. storočia a zobrazuje malého chlapca na hojdacom koníkovi. Navštíviť hociktorú dedinu v daných časoch, prípadne skôr, súčasný človek by bol prekvapený. Napríklad za I. ČSR bývalo bežné,...
Koromľa: Zakladanie viníc
Koromľa, okres Sobrance: Koromľa bola ešte donedávna známa svojimi vinicami. V tejto zemplínskej podvihorlatskej obci však nebola tradícia pestovania viniča taká stará ako napríklad v neďalekom Vinnom alebo na južnom Zemplíne v Tokaji. Až do päťdesiatych rokov 20. storoč...
Hrhov: Hrhovský vodopád
Hrhov, okres Rožňava:  Najvyšší vodopád v Národnom parku Slovenský kras sa nachádza v obci Hrhov priamo medzi domami. Táto atrakcia, za ktorou sa nemusíte štverať do kopcov na planiny, poskytuje jedinečný pohľad na dielo, ktoré nebolo stvorené prírodou, ale čl...
Koromľa: Kostol sv. Michala Archanjela
Koromľa, okres Sobrance:  Architektonickou dominantou Koromle je Kostol sv. Michala Archanjela. Postavený bol pravdepodobne v roku 1870 v klasicistickom slohu. Nie je to však zďaleka prvý kostol v obci. Už v roku 1400 tu stával drevený kostolík so šindľovou st...
Rožňava: Privát Eva
Názov ubytovacieho zariadenia: Eva Farkasová- Beneová – Privat EVAPrevádzkovateľ: Eva Farkasová- BeneováTyp ubytovania: PrivátUbytovacia kapacita: 10Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, maďarsky a poľsky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Ubytova...
Rožňava: Salón Karma
Názov zariadenia: Salón KARMA- Masérske služby Prevádzkovateľ: Viktória Hermélyová Adresa: Zakarpatrská 15, 048 01 RožňavaTelefón: +421 904 462 161 Otváracie hodiny: 10:00 - 21:00 po dohode Charakteristika zariadenia - ponúkané služby: Masáže:čínskaenergetickámedová detoxika...
Vyšná Slaná: Rekreačné stredisko Július
Názov: Rekreačné stredisko Július Prevádzkovateľ: Vojtech Eltschläger Adresa: 049 26 Vyšná SlanáTelefón: +421-903-654626E-mail: julius@julius.skWebové stránky: www.julius.sk Charakteristika prírodného prostredia lyžiarskeho strediska: V malebnom prostredí Slovenského Rudohoria...
Zemplínska Šírava: Europenzión Salaš ***
Názov ubytovacieho zariadenia: Europenzión SalašPrevádzkovateľ: Palinsky&Co. spol. s r.o.Typ ubytovania: penzión ***Ubytovacia kapacita: 37+10pristelky Možnosti komunikácie: slovensky, anglicky, rusky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: v rekreačnej zóne pri ja...
Veľká Tŕňa
Lokalizácia: okres Trebišov Základné údaje:Rozloha: 1411 haPočet obyvateľov: 437Nadmorská výška: 180 m Stručný opis:Obec patrí do Tokajského mikroregiónu Z histórie:Prvý písomný prameň pochádza z roku 1220 Zaujímavosti a pamiatky: Reformovaný kostol z polovice 13. stor.klasi...
Koromľa: Bývalá židovská krčma
Koromľa, okres Sobrance:  Uprostred obce na pozemku pri Koromľanskom potoku stojí opustená krčma, ktorú v obci prevádzkovala židovská komunita.  Predstavuje typickú zemplínsku vidiecku architektúru, i keď honosnejšieho typu ako bývali radové domy. Postavená je z dr...
Využite príležitosť
Referát cestovného ruchu pred niekoľkými dňami spustil zber dát a informácií o turistických zaujímavostiach a službách pre obyvateľov a návštevníkov Košického kraja. Ak nechcete zmeškať šancu a máte záujem zviditeľniť Vašu obec, podujatie alebo ponúk...
Poráč
Lokalizácia: okres Spišská Nová Ves Základné údaje:Rozloha: 1886 haPočet obyvateľov: 1037Nadmorská výška: 786 m n.m. Stručný opis:Obec je najvyššie položenou obcou v okrese Spišská Nová Ves. Pod obcou sa nachádza Poráčska dolina, ktorá skrýva mnoho krás. Je tu chatová osad...
Harichovce: Penzión Ševčík
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión Šefčík Prevádzkovateľ: Vít Šefčík, Levočská 66, HarichovceTyp ubytovania: penziónUbytovacia kapacita: 10 osôb Možnosti komunikácie: slovensky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: penzión v centre obce Prevádzka:...
Harichovce
Lokalizácia: okres Spišská Nová Ves Základné údaje:Rozloha: 2950 haPočet obyvateľov: 1789 Kontakt:Úrad: Obecný úrad HarichovceSídlo: 1. Mája 25, 05301 HarichovceTel. č.: 053/4496138E-mail: obecharichovce@stonline.skInternetové stránky: www.harichovce.sk Nositelia tradícií: Harih...
Krompachy
Lokalizácia: okres Spišská Nová Ves Základné údaje:Rozloha: 2300 haPočet obyvateľov: 8580Nadmorská výška: 350 - 460 m n.m. Stručný opis:Krompachy sa nachádzajú na Strednom Spiši, v údolí rieky Hornád. Ležia na styku troch horských celkov. Severne sú to Levočské vrchy a masív Br...
Iňačovce
Lokalizácia: okres Michalovce Základné údaje: Rozloha: 1735 ha Počet obyvateľov: 705 Nadmorská výška: 103 Stručný opis: Obec je súčasťou okresu Michalovce a Vyššieho územného celku Košice. Radí sa k nízko položeným obciam. Patrí k stredne zaľudneným obciam. Obec je v...
Koromľa: Mníška Edita v nepokojných časoch
Koromľa, okres Sobrance: Fotografia pochádza zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obyvateľov Koromle s mníškou Editou. Koromľa bola i je prevažne grécko-katolícka obec a mníška bola dcérou tunajšieho kňaza. Ešte pred vstupom do kláštora však u...
Koromľa: Nástup novej vlny
Koromľa, okres Sobrance: Koniec päťdesiatych a nástup šesťdesiatych rokov, teda časy, kedy bola vyhotovená táto fotografia, pre mnohé obce znamenal prienik novej hudobnej kultúry, než bol tradičný folklór. Tuto vidíme dvoch hudobníkov z koromľanskej skupiny, ktorá priná...
Koromľa: Svadby z lásky i z nelásky
Koromľa, okres Sobrance: Fotografie pochádzajú z čias prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia. Vidíme na nich svadobčanov pred Kostolom Michala Archanjela v Koromli. V mnohých dedinách boli matriky v správe cirkví približne do roku 1948, po politickom prevrat...
Viničky: Železničiar
Viničky, okres Trebišov: Táto historická fotografia pochádza z roku 1918 až 1920 a vidíme na nej obyvateľa obce Viničky, ktorý dlhé roky pracoval ako železničiar. V tých rokoch bolo napojenie železničnej trate na dedinu obrovským prínosom. To nielen pre ľahšiu dostupnos...
Slovenské Nové Mesto: Pirohy s kapustou
Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Pirohy boli na Tokaji bežné obedové jedlo. V niektorých obciach sa pripravovali v tvare gombovcov – knedlíkov (guliek). V Slovenskom Novom Meste mali tvar ako bežné pirohy – trojuholníkový, avšak boli väčšie. Väčšinou sa varili v zimných mesiacoch, ke&...
Černochov: V maďarskej armáde
Černochov, okres Trebišov: Tieto historické fotografie zobrazujú dvoch bratov a pochádzajú niekedy z rokov 1940 až 1942. V tom čase patrila obec Černochov pod Horthyho Maďarsko, teda aj jej obyvatelia museli slúžiť v maďarskej armáde a aj na fotkách majú maďarské u...
Viničky: Na počiatku vzniku Československa
Viničky, okres Trebišov: Tieto historické fotografie pochádzajú z čias I. ČSR. Prvá z nich, na ktorej vidíme ženu s deťmi, bola zhotovená v roku 1919, teda hneď na počiatku existencie nového štátu. V daných rokoch sa vo Viničkách ženy po svadbe zvykli obliekať...
Košice: Cyril Horák - umelecký kováč
V Košiciach na Hrnčiarskej ulici, ktorá je turistom známa najmä vďaka projektu Ulička historických remesiel, má svoju vyhňu a galériu s predajňou umelecký kováč Cyril Horák. Narodil sa v roku 1961 v Košiciach. Po maturite na gymnáziu študoval ...
Košice: Igor Macák – umelecký keramikár
V Košiciach na Hrnčiarskej ulici, ktorá je turistom známa najmä vďaka projektu Ulička remesiel, má svoju dielňu a galériu s predajňou umelecký keramikár Igor Macák. Narodil sa v roku 1961 v Želiezovciach , okres Levice. Študoval na strednej škole S...
Gemerská Hôrka – jaskyňa Domica
Dĺžka: 10,6 km Charakter: trasa určená pre všetky druhy bicyklov Popis vedenia: trasa vedie v celej dĺžke po štátnej ceste 2. triedy č. 587 Právny stav: existujúca legálne povolená cyklotrasa, vyznačená ako úsek Cyklomagistrály Slovenský kras Evidenčné čís...
Slovenské Nové Mesto: Zajac na smotane s nokedlami
Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov:  Zajace patria k tradičným zvieratám, ktoré sa voľakedy na vidieku chovali vo veľkom množstve. Majú jemné chutné mäso, ktoré je pri správnej príprave hotovou delikatesou. Zajace sa stiahli z kože, očistili a varila sa polievka, alebo sa ...
Černochov: Pohrebný rituál
Černochov, okres Trebišov:  Táto fotografia pochádza z konca štyridsiatych rokov minulého storočia a zobrazuje scénu spojenú s pohrebným rituálom. V tom čase domy smútku neboli a pozostalí riešili situáciu tak, že nebožtíka držali doma v truhle tri dni. Vyhradili na to samos...
Prajeme KRÁSNE VIANOCE a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2010
Kojšov: Chlapec Juraj Jakubisko
Kojšov, okres Gelnica: Táto fotografia vznikla pravdepodobne v roku 1941 a chlapec vo veku asi tri roky, ktorý stojí pred svojimi rodičmi, je dnes známy scenárista, kameraman a režisér Juraj Jakubisko. Tento medzinárodne uznávaný umelec je rodákom z Kojšova a fotografiu sa nám podarilo získa...
Rozhanovce: Klobúky
Rozhanovce, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla v čase I. Slovenského štátu v roku 1941. Vidíme na nej rodinu s chlapcom, ktorý má deväť rokov. Napriek tomu, že je to ešte dieťa, má rovnako ako jeho otec na hlave klobúk. Klobúky v tom čase totiž neboli len výs...
Seňa: Liehovar
Seňa, okres Košice-okolie: Na týchto historických záberoch starej Sene môžeme pozorovať takmer identický pohľad v rôznych časových obdobiach. Architektonicky na nich dominuje pohľad na komín niekdajšieho liehovaru.Prvá fotografia, neskôr ručne kolorovaná, pochádza spred...
Veľká Izra - Čerhov
Dĺžka:  32 km Charakter cyklotrasy: Trasa určená pre všetky typy bicyklov. Popis vedenia:  Cyklotrasa vedie po lesnej ceste a štátnej ceste 3.triedy v správe Správy ciest KSK  v katastroch samospráv Slanská Huta, Kalša, Slivník, Kuzmice, Brezina, Kazimír, Micha&...
Rozhanovce: Dievčatá v slávnostnom oblečení
Rozhanovce, okres Košice-okolie: Prvá z historických fotografií pochádza z roku 1939 a zachytáva dve sestry vo sviatočnom oblečení. V týchto rokoch sa šilo predovšetkým z doma utkaných látok, avšak na slávnostné ošatenie sa už kupovalo tzv. anjelské plátno, ktoré svojim leskom malo pripomí...
Zádiel: Zádielska dolina – náučný chodník
Zádiel, okres Košice-okolie: Medzi najatraktívnejšie miesta okresu Košice-okolie patrí Zádielska dolina. Nachádza sa pri obci Zádiel približne 40 kilometrov od Košíc západným smerom po ceste E 50. Dolina, situovaná severo-južným smerom, vznikla erozívnou činnosťou potoka Blatnica. Miestami...
Kojšov: Na Kojšovskej holi
Kojšov, okres Gelnica: Táto fotografia vznikla niekedy v rokoch 1935 až 1940 a zachytáva typický výjav na svahoch Kojšovskej hole. Salaš, miestnymi obyvateľmi jednoducho volaný šopa, slúžil na prespávanie pre pastierov jalovíc. Pásavali sa tu stáda mladých kraviek z celej dediny. V popredí môže...
Moldava nad Bodvou: Pamätník Benjamína Egrešiho
Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Na hlavnej ulici uprostred mesta pri gotickom chráme stojí pamätník venovaný maďarskému hercovi, básnikovi, prekladateľovi a hudobnému skladateľovi Benjamínovi Egrešimu (Beni Egressy). Benjamín Egreši sa narodil v 21. apríla 1814 v Sajó-Kazinci...
Seňa: Hlavná ulica
Seňa, okres Košice-okolie: Séria týchto fotografií pochádza z prvej polovice 20. storočia a zachytáva centrum obce. Prvá fotografia pochádza spred roku 1917. Všimnite si, aká je to široká, na dedinské pomery až atypicky veľká cesta. To pretože tu vždy išlo i ide o hlavný ťah z Ko...
Moldava nad Bodvou: Gotický rímsko-katolícky kostol sv. Ducha
Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Architektonickou dominantou na Hlavnej ulici je gotický kostol, ktorý bol vybudovaný v 15. storočí za vlády kráľa Mateja Korvína. Impozantná chrámová stavba v pôvodnom stave vydržala však iba dve storočia, pretože v roku 1644 ju pohltil veľ...
Moldava nad Bodvou: Moldavské múzeum – kováčska vyhňa
Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Jednou z možností trávenia voľného času v Moldave nad Bodvou je návšteva Moldavského múzea – kováčskej vyhne. Nachádza sa na Hlavnej ulici č.130 v starom typickom abovskom dome, ktorý bol postavený v polovici 19. storočia a nájdete v ...
Hrhov: Hrhovské rybníky
Hrhov, okres Rožňava: Južne od obce Hrhov vedľa cesty E571 sa nachádzajú dve výrazné jazerá. V päťdesiatych rokoch 20. storočia boli vybudované na mieste niekdajších rozľahlých močarísk. Existencia močarísk v tejto časti Turnianskej kotliny nie je náhodná. Zo ...
Kojšov: Obyvatelia z I. ČSR
Kojšov, okres Gelnica: Tento záber vznikol niekedy v rokoch 1935 až 1938 a vidíme na ňom štyroch obyvateľov obce Kojšov, ktorí sa vybrali do Gelnice, aby si vo fotoateliéri nechali urobiť spoločné foto na pamiatku. Na snímke najviac dominuje muž v hasičskej uniforme. Obecný ...
Černochov: Násilnosti pri zakladaní JRD
Černochov, okres Trebišov: Tieto fotografie pochádzajú z polovice päťdesiatych rokov a vidíme na nich práce pri žatve. Jednotné roľnícke družstvo bolo v Černochove založené v roku 1952 a nezaobišlo sa to bez nátlakových akcií a incidentov. Obec mala vždy poľnohospodársky cha...
Veľká Tŕňa: Polnina z kuraťa
Veľká Tŕňa, okres Trebišov: V oblasti Tokaja, ale aj všade inde kde sme mapovali stravovacie návyky v minulosti, sa najčastejšie varili polievky. Väčšinou husté, mliečne, zapražené. Ak sa varil vývar slepačí, gazdinky ho pokladali na stôl s takzvanou polninou,...
Černochov: Základná škola
Černochov, okres Trebišov: Uverejnené fotografie zachytávajú žiakov obecnej školy s učiteľkou. V rokoch ich vzniku sídlila škola v rodinnom dome, kde sa dnes nachádza obecný úrad a bola to jednotriedka. To znamená, že všetci žiaci chodili do jednej triedy, pričom tam bol zastúpen...
Černochov: Dedinské divadlo
Černochov, okres Trebišov: Tieto fotografie vznikli presne 23. februára 1936 a zachytávajú členov dedinského divadla v Černochove. V časoch I. Československej republiky, ale i v povojnovom období sa takéto divadlá nachádzali vo väčšine obcí. Zvyčajne zanikli až v š...
Rozhanovce: Dievky na vydaj
Rozhanovce, okres Košice-okolie: Prvá z historických fotografií pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej rodinu s dvoma dievčatami na vydaj. Na prvý pohľad to poznať podľa toho, že ešte nenosia čepiec ani šatku, vydatá žena sa nesmela s odkrytou hlav...
Seňa: Gotický kostol
Seňa, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z počiatku 20. storočia a zachytáva ranogotický kostol, ktorého pôvod siaha do druhej tretiny 13. storočia. Na chráme nad vstupným portálom sa nachádza podobizeň muža, ktorým je pravdepodobne kráľ Belo IV. B...
Rieka Bodva
Rieka Bodva pramení na rozhraní Národného parku Slovenský kras a Slovenského rudohoria - časti Volovské vrchy, presnejšie v podcelku Pipitka na severovýchodnom svahu vrchu Osadník. Prameň sa nachádza v nadmorskej výške 890 metrov, odtiaľ vzniká tok s celkovou dĺžkou 110 kilometro...
Moldava nad Bodvou: Pamätník Mártona Sepšiho Čombora
Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: V parku na hlavnej ulici v podobe hradnej veže stojí pamätník venovaný spisovateľovi, básnikovi a učiteľovi Mártonovi Sepšimu Čomborovi (Márton Szepsi Csombor). Tento autor žijúci na prelome 16. a 17. storočia (1595 – 1622) vstúpil do...
Moldava nad Bodvou: Vínna pivnica – Múzeum vín
Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Ladislav Máte Sepši (Laczkó Máté Szepsi) patrí medzi najznámejších rodákov Moldavy nad Bodvou. Mnohí vinári dozaista nevedia o jeho kľúčovom vynáleze, ktorým je receptúra na tokajský samotok, známy aj ako „aszú“. Tým je pestovanie cibéb, ktoré ...
Černochov: Pečená plnená kačica
Černochov, okres Trebišov: Takmer na každom gazdovskom dvore sa chovali husi aj kačice kvôli periu, ktoré sa v zimných mesiacoch páralo a dávalo do perín a podušiek. Tie tvorili základ vena, čo sa chystalo dievčaťu. Operenci sa predávali na trhu, ale konzumovali sa aj v domá...
Čerhov – Malá Tŕňa – Bara – Borša
Dĺžka cyklotrasy: 17,5 km Charakteristika: Nenáročná cyklotrasa prevádza cykloturistu cez najznámejšie lokality tokajskej vinohradníckej oblasti. Určená je predovšetkým pre užívateľov trekkingových bicyklov. Kategória: REKREA Evidenčné číslo: 017 Farba cyklotrasy: &...
Rejdová: Ski Rejdová
Názov: SKI REJDOVÁ Prevádzkovateľ: Jaroslav Breznen, Rejdová 190 Adresa: 049 26 Rejdová 190Telefón: 0905/515202 E-mail: info@skirejdova.skWebové stránky: www.skirejdova.sk Charakteristika prírodného prostredia lyžiarskeho strediska: V lyžiarskom stredisku Rejdová sa nachádzajú 3 lyžiars...
Rejdová: Turistická ubytovňa
Názov ubytovacieho zariadenia: Turistická ubytovňa – na námestí obce (TU)Turistická ubytovňa Požiarna zbrojnica (TU-PZ) Prevádzkovateľ: Obec Rejdová, 049 26 Rejdová 47Typ ubytovania: turistická ubytovňaUbytovacia kapacita: TU-50 lôžok,TU-PZ-13 lôžok Možnosti komunikácie: slov...
Ždaňa
Lokalizácia: okres Košice - okolie Základné údaje:Rozloha: 5.565 km2Počet obyvateľov: 1306Nadmorská výška: 185 m n.m. Stručný opis:Obec leží 17 km od Košíc na území zvanom Horný Abov, ktorý sa vyznačuje významnými prírodnými hodnotami. V okolí sa nachádzajú významné biotopy. Ar...
Nižná Slaná: chata Poliačky
Názov ubytovacieho zariadenia: CHATA POLIAČKYPrevádzkovateľ: OBEC Nižná Slaná, Námestie SNP č. 54Typ ubytovania: turistická ubytovňaUbytovacia kapacita: 16Možnosti komunikácie: slovensky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia:Turistická ubytovňa cca 1 km od obc...
Nižná Slaná: stredisko Poliačky
Názov: Stredisko POLIAČKY Prevádzkovateľ: PETER BAFI Stredisko Ľadová Budovateľská 952 049 25 Dobšiná Charakteristika prírodného prostredia lyžiarskeho strediska: V okolí chaty Poliačky sú dva lyžiarske vleky, je tam pekné a pokojné prostredie. Náročnosť svahu k ...
Zádiel: Ubytovanie Flachbartová
Názov ubytovacieho zariadenia: Ubytovanie FlachbartováPrevádzkovateľ: MVDr. Katarína FlachbartováTyp ubytovania: ubytovanie na súkromíUbytovacia kapacita: 18 lôžok + 4 prístelkyMožnosti komunikácie: slovensky, anglicky, rusky, maďarsky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia:...
Stratená: Chalupa Stratená
Názov ubytovacieho zariadenia: chalupa StratenáPrevádzkovateľ: Garaj Miroslav, Komenského 26, RožňavaTyp ubytovania: chalupa, privátUbytovacia kapacita: 16Možnosti komunikácie: slovensky, poľsky, maďarsky, rusky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia:Chalupa v ...
Mlynky: Chata Štefana
Názov ubytovacieho zariadenia: Chata StefanaPrevádzkovateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.Typ ubytovania: turistická ubytovňa-chata **Ubytovacia kapacita: 14 lôžok Možnosti komunikácie: slovensky, rusky , čiastočne - nemecky, anglicky, maďarsky Stručná charakteris...
Hrušov: Kúria U bociana
Názov ubytovacieho zariadenia: Kúria u bocianaPrevádzkovateľ: Sebő CsabaTyp ubytovania: ubytovanie v súkromí - chalupaUbytovacia kapacita: 10Možnosti komunikácie: slovensky, maďarsky, nemecky, rusky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia:Bývalá vidiecka šľachti...
Trebišov: V zajatí severu
Dátum konania: 26. januára 2010 – 28. februára 2010 Názov akcie: V zajatí severu Charakteristika (stručná): Island, Severný pól, Churchillské ľadové medvede fotoobjektívom Rudolfa Schustera Miesto konania: Trebišov – Vlastivedné múzeum Organizátor: Vlastivedné múzeum Trebišov Kontakt: adre...
Košice: ŠOK 2009
Dátum konania: 30. 1. 2010Názov akcie: ŠOK 2009 GalaprogramCharakteristika: vyhlásenie najlepších športovcov roka 2009 a ples košických športovcovOrganizátor: Doubletree by HiltonKontakty:internetové stránky: www.sportovaosobnost.sk
Gelnica: Keď Hnilec láme ľady
Gelnica, okres Gelnica: Fotografia pochádza z roku 1930 a vidíme na nej mesto, pričom v popredí dominuje rieka Hnilec, ktorej tok zahataný obrovskými kusmi ľadu. Tento výjav nebol v minulosti nevšedný a ľudia ho pozorovali po každej tuhej zime na jar. Historické zápisy svedčia o ...
Gelnica: Baník v uniforme
Gelnica, okres Gelnica: Táto historická fotografia zobrazuje rodinný portrét a je na nej zachytený banícky inžinier Karoľ Pretóvy v typickej uniforme. Nevieme, kedy presne fotografia vznikla. Pred dátumom sa nachádza hviezdička, čo sa často aj v minulosti používalo ako znak pre &...
Gelnica: Banícke múzeum
Gelnica, okres Gelnica: Počiatky Baníckeho múzea v Gelnici spadajú do roku 1938, keď boli sprístupnené prvé expozície v budove, ktorá slúžila ako niekdajšia stajňa. Základom sa stali zbierky zhromaždené riaditeľom Leopoldom Grussom a učiteľom Samuelom Frabriczym z gelni...
Podhoroď
Lokalizácia: okres Sobrance Základné údaje: Rozloha: 16.608.506 m2 Počet obyvateľov: 404 (k 31. 12. 2009) Nadmorská výška: 345 m n.m. Stručný opis: Obec Podhoroď patrí do okresu Sobrance. leží medzi Vihorlatom a Popričným, v odlesnenej kotline, ktorú vytvoril potok Podhoro...
Husák
Lokalizácia: okres Sobrance Základné údaje:Rozloha: 1481 haPočet obyvateľov: 165Nadmorská výška: od 150 do 338 m n.m. Stručný opis:Obec leží na Východoslovenskej nížine. Severnú časť uzatvára pohorie Vihorlat ktoré sa pri Ukrajinských hraniciach stáča na juh. Na jeho ...
Košice: Sony Ericsson Freestyle Motocross
názov podujatia: Sony Ericsson Freestyle MotocrossDátum: 23. január 2010Začiatok: 20:00Miesto: Steel Aréna / KošicePredpredaj v sieti Ticketportal.Viac info na www.fmx.sk
Kolinovce
Lokalizácia: okres Spišská Nová Ves Základné údaje:Rozloha: 468 haPočet obyvateľov: 579Nadmorská výška: 389 m n.m. Stručný opis:Dedinka v údolí, kde sa spája Slovenské Rudohorie a Branisko.Obcou preteká rieka Hornád. Z histórie:Prvá zmienka pochádza z roku 1312 keď g...
Černochov: Odchod kňaza Károla Neclyho
Černochov, okres Trebišov: Tieto fotografie pochádzajú zo začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia. Napriek tomu, že nie sú veľmi staré, uvádzame ich, pretože zachytávajú udalosť, ktorá dodnes rezonuje v spomienkach obyvateľov Černochova. Fotograf zachytil posled...
Viničky: Prvý ženský bicykel
Viničky, okres Trebišov: Táto historická fotografia pochádza z roku 1944 a vidíme na nej šestnásťročnú dievčinu ako šťastnú majiteľku prvého ženského bicykla v obci. V týchto časoch boli bicykle už značne rozšírené, vlastne išlo o najčastejšie používaný d...
Gelnica: Banícke námestie
Gelnica, okres Gelnica: Táto fotografia zachytáva hlavné námestie, ktoré tvorilo i tvorí jadro mesta. Vyhotovená bola niekedy na začiatku 20. storočia, i keď presný dátum nepoznáme. Isté je však, že to pred rokom 1933, pretože tu ešte nie je inštalovaný pamätník so sochou baníka. Náme...
Dedinky - Hnilec
Dĺžka: 12,0 km Charakter: cyklotrasa určená pre MTB bicykle Popis vedenia: Trasa vedie po ceste 5351 z obce Dedinky na Palcmanskú Mašu, tu sa napojí na št. cestu II. triedy 535, po ktorej vedie na Rakovec. Odtiaľto pokračuje až do cieľa v Hnilci po poľnej ce...
Gelnica: Kuľaša alebo dufka
Gelnica – okres Gelnica:: Kuľaša a dufka sú jedno a to isté jedlo. V Gelnici však po stáročia vedľa seba žili Slováci a Nemci a každý hovoril svojim jazykom. Tak aj toto jedlo nazýval každý po svojom. Základom sú zemiaky a múka, teda bolo to niečo, čo sa na stole vyskytovalo...
Černochov: Plnená kapusta
Černochov, okres Trebišov: V navštívených obciach mapovanej oblasti Tokajská vínna cesta sme zaznamenali mnohé rovnaké tradičné recepty. Respondenti si pamätali maďarské zemiaky, slepačiu polievku a ťažko si vedeli spomenúť na jedlo, ktoré sa v časoch ich mladosti,...
Rozhanovce: Rodina a deti
Rozhanovce, okres Košice-okolie: Tieto historické fotografie vznikli v prvej polovici štyridsiatych rokov 20. storočia. Na prvej z nich vidíme matku s dcérou v typickom vidieckom oblečení, na druhej malé dievča. Obe fotografie sú ateliérové, žiaľ, dnes už nevieme, v ktorom atelié...
Gelnica: Synagóga a jej zánik
Gelnica, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z roku 1928 a zachytáva pohľad na mesto. Architektonicky dominujú dve veže, vpravo rímskokatolíckeho kostola a vľavo mestského úradu, dnes Baníckeho múzea. Fotografia bola vyrobená ako čiernobiela pohľadnica vydavateľstvom Lum...
Dargovský priesmyk – Regeta
Dĺžka:  14 km Charakter cyklotrasy: Určená pre MTB bicykle Popis vedenia: Existujúca  cyklotrasa trasa vedie po lesných účelových  komunikáciách  v správe Lesnej správy Svinica. Bodovo križuje štátnu cestu 1. Triedy č. 50 v Dargovskom priesmyku v&n...
Seňa: Moskovitsov kaštieľ
Seňa, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza spred roku 1925 a zachytáva Moskovitsov kaštieľ. Budova bola postavená v 19. storočí. Už podľa fotografie i typu stavby sa možno dovtípiť, že išlo o zámožnú rodinu. Moskovitsovci boli vlastníkmi seňanského l...
Viničky: Svadby
Viničky, okres Trebišov: Tieto historické fotografie pochádzajú rokov 1930 a 1942. Na prvej z nich vidíme svadobný pár na oficiálnej ateliérovej fotografii. Vo Viničkách sa nenosili kroje, ale tunajšia móda bola veľmi blízka meštianskej. Tomu zodpovedá aj odev nevesty a ženícha. Pokoj...
Viničky – Hatfa – Slovenské Nové Mesto
Dĺžka cyklotrasy:  13,5 km Charakter: Trasa určená pre všetky typy bicyklov okrem cestných. Popis vedenia:  Cyklotrasa vedie od hrádze popri  rieke Bodrog a štátnej ceste, účelovej miestnej komunikácii a lesnej ceste v katastroch obcí Viničky, Bara, Ma...
Rozhanovce: Svadobný pár
Rozhanovce, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia z roku 1929 zachytáva svadobný pár z Rozhanoviec. Fotka vznikla v ateliéri v Košiciach. Zobrazený pár nepatril medzi najbohatších obyvateľov obce. Podľa výpovede majiteľky fotografie, na ktorej sú jej rodičia, to bola „&...
Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša
Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves: Budova Múzea Spiša patrí medzi historicky najcennejšie objekty pamiatkovej zóny mesta Spišská Nová Ves. Jej základy pochádzajú pravdepodobne z 15. stor. Najskôr slúžila ako radnica a od roku 1774 sa stala sídlom novoutvorenej provincie XVI spišských miest – ...
Turňa nad Bodvou – Hačava – Zádiel
Dĺžka cyklotrasy:  25 km Charakter: Trasa určená pre trekkingové a MTB bicykle. Právny stav: Trasa vedie po štátnych a lesných cestách cez katastre obcí Turňa nad Bodvou, Háj, Hačava a Zádiel. Čiastočne prechádza cez NP Slovenský kras. Farba cyklotrasy...
Viničky: Koráliky a iné ozdoby
Viničky, okres Trebišov: Tieto historické fotografie pochádzajú rokov 1904 až 1922. Ide o tri portréty žien rôzneho veku, všetky vyhotovené u profesionálneho fotografa v Košiciach. Pokiaľ sa pozrieme na to, čo tieto obyvateľky Viničiek spája, sú to jednoznačne koráliky....
Gelnica: Leopold Gruss – spoluzakladateľ baníckeho múzea
Gelnica, okre Gelnica: Z tejto fotografie na vás pozerá muž, ktorého život bol významným prínosom k objavovaniu a zachovaniu histórie nemeckých prisťahovalcov a baníctva v Hnileckej doline. Leopold Gruss ako niekdajší riaditeľ nemeckej meštianky v Gelnici mapoval všetky dostupné mater...
Mlynky - Prostredný Hámor
Dĺžka cyklotrasy: 8,0 km Charakter: Trasa určená pre MTB bicykle. Popis vedenia: Od 1. ku 3. stanovisku vedie trasa po ceste č. 5355. Odtiaľ po lesných účelových komunikáciách až po stanovisko 6. Ďalej pokračuje po ceste č. 5356. Právny stav: Existujúca MT...
KOŠICE TOUR 2010
Milí priatelia turizmu, redakčný tím Vás srdečne pozýva na medzinárodnú výstavu cestovného ruchu a regiónov KOŠICE TOUR 2010. Akcia sa koná pod záštitou ministra hospodárstva SR, predsedu Košického samosprávneho kraja a primátora mesta Košice. Termín konania: 27. - 29. január 2010...
Rožňava: Ubytovňa pri SOŠ
Názov ubytovacieho zariadenia: Ubytovňa pri SOŠ, Hviezdoslavova 5, Rožňava Prevádzkovateľ: SOŠ, Hviezdoslavova 5, RožňavaTyp ubytovania: turistická ubytovňaUbytovacia kapacita: 46Možnosti komunikácie: slovensky, maďarsky Stručná charakteristika umiestnenia zaria...
Rožňava: Penzión GOMAD
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión GOMAD Prevádzkovateľ: GOMAD, Ružová 39, RožňavaTyp ubytovania: penzión s kaviarňouUbytovacia kapacita: 3x 2+1Možnosti komunikácie: slovensky, rusky, maďarsky, poľsky a českyStručná charakteristika umiestnenia zariadenia:...
Moldava nad Bodvou: Krojový ples
Dátum konania: 13. februára 2010Názov akcie: Krojový plesMiesto konania: Moldava nad Bodvou - kultúrny domOrganizátor: Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria a Mestské kultúrne centrum Moldava nad BodvouKontakt:tel.: 055 671 45 90, 0917 529 349e-mail: kcubar@kcubar.skinternetové stránky: htt...
Markušovce: Kaštieľ
Kaštieľ Markušovce: Expozícia historického nábytku. Rodový kaštieľ rodiny Máriássy, postavený v roku 1643 a v 18. storočí prestavaný v duchu rokoka, je reprezentačným priestorom, kde múzeum predstavuje rozsiahle fondy nábytkových solitérov, bytových doplnkov a ...
Prehľad podujatí v roku 2010
Prinášame vám prehľad kulúrnych, športových a spoločenských podujatí, ktoré sa uskutočnia v Košickom samosprávnom kraji v roku 2010. Ak organizujete podujatie, ktoré v tomto zozname nie je uvedené, kontaktujte nás na redakcia@regionkosice.com. Zoznam radi doplníme. O jednotlivých po...
Košický samosprávny kraj predstavil svoju turistickú ponuku na veľtrhu ITF Slovakiatour 2010
Košický samosprávny kraj sa stal hlavným partnerom medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2010, ktorý sa uskutočnil v dňoch 21. až 24. januára v Incheba Expo Bratislava. O záujme o toto najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku sved&...
Gelnica: Hlinkova mládež
 Gelnica, okres Gelnica: Uverejnená fotografia pochádza z čias I. Slovenského štátu a zachytáva členov Hlinkovej mládeže v Gelnici. Aby sme pochopili záujem až nadšenie niektorých vtedajších Slovákov o účasť v tejto organizácii, ktorá patrila pod Hlinkovu gardu, je potrebné ...
Trebišov: „Zemplín v akvarele“
Trebišov, okres Trebišov: Vlastivedné múzeum a  autor Vás pozývajú na výstavu „Juraj Králik: Zemplín v akvarele“. Termín vernisáže: 3. februára 2010 o 15,00 hod. v malej výstavnej sieni Vlastivedného múzea. Výstava potrvá do 10.3.2010. Informácie o autorovi - zdroj Wikipédia Na stia...
16. ročník výstavy KOŠICE TOUR
16. ročník medzinárodnej výstavy cestovného ruchu a regiónov KOŠICE TOUR v Košiciach , konanej v dňoch 27. – 29. januára 2010 Tlačová správa - Výstava KOŠICE TOUR sa konala pod záštitou ministra hospodárstva SR, predsedu Košického samosprávneho kraja a primátora m...
Herľany: Gejzír a jeho história
Herľany, okres Košice-okolie: Herlianske kúpele boli známe už v 17. storočí. V počiatkoch ich vzniku tu však žiaden gejzír nebol. Za vlády Jozefa II. v rokoch 1780 – 1790 postavili kúpeľné budovy, v ktorých sa nachádzalo 112 izieb a mali kapacitu 500 hostí. V liečebných domo...
Trebišov
Lokalizácia: okres Trebišov Základné údaje:Rozloha: 62,50 km2Počet obyvateľov: 22 342Nadmorská výška: 109 m n.m. Stručný opis:Trebišov, centrum južného Zemplína, sa rozprestiera v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, na rozhraní Trebišovskej tabule a Ondavskej vrchoviny...
Domica – Silická Brezová – Gombasecká jaskyňa - Silica
Dĺžka cyklotrasy: 29,1 km Charakter: Trasa určená pre MTB bicykle Popis vedenia: Krátky úsek vedie po štátnej ceste 2. triedy č. 587, do Kečova odbočuje cesta č. 050148, z Kečova do Silickej Brezovej sa ide po lesnej ceste. Zo Silickej Brezovej vedie cesta &...
Markušovce: Letohrádok Dardanely
Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Expozícia klávesových hudobných nástrojov. Rokokový letohrádok v areáli kaštieľa rodiny Máriássy a francúzskeho parku, postavený v poslednej tretine 18. storočia, predstavuje vo svojich interiéroch jedinú expozíciu klávesových hudobných nástrojov vyhotov...
Smižany: Národopisné múzeum
Smižany, okres Spišská Nová Ves: Expozícia, ktorá bola otvorená v roku 1991, prezentuje v zbierkach ľudového odevu a pastierstva, baníctva a remesiel tradičnú ľudovú kultúru regiónu stredného Spiša od druhej polovice 19. storočia po súčasnosť. Otváracie hodiny:Celo...
Hrhov: Mezei virágok – folklórny súbor
Hrhov, okres Rožňava: Obec Hrhov má bohatú folklórnu tradíciu v oblasti prezentácie kultúry Maďarov žijúcich na Gemeri. Ešte do konca sedemdesiatych rokoch tu vystupoval veľký folklórny súbor a skupina mužov hrajúcich na citary. Po dlhšej pauze sa v roku 2004 rozhodla skupina nadšenco...
Viničky: Meštianky či vidiečanky?
 Viničky, okres Trebišov: Tieto historické fotografie pochádzajú ešte z čias Rakúsko-Uhorska. Na oboch môžeme vidieť ženy z Viničiek s deťmi. Už na prvý pohľad prekvapí fakt, že i keď pochádzajú z dediny, sú oblečené v šatách, ktoré sú typické pre meštian...
Zahraniční investori majú záujem aj o turizmus
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) ponúka možnosť spolupráce  v oblasti rozvoja investícií do cestovného ruchu. Možnosť konkrétnej spolupráce spočíva vo vytváraní databázy investičných príležitostí v kraji. Vytvorená databáza sa použije  na selek...
Smižany: Rodný dom kpt. Jána Nálepku
Smižany, okres Spišská Nová Ves: Rodný dom kpt. J. Nálepku v Smižanoch ako expozícia bol pre verejnosť sprístupnený v roku 1971. V roku 1978 bol zrekonštruovaný do pôvodnej roľníckej usadlosti z prvej polovice 20. storočia. Expozícia je doplnená o predmety zo života a protifašist...
Košice: Informačné centrum M i C KOSICE
Adresa: Hlavná 32, 040 01 Košice (oproti hlavnému vchodu Dómu sv. Alžbety)Telefón: +421 911 567 423, +421 55 623 09 09  Otváracie hodiny:Pondelok – Piatok: 9,30-18,30Sobota - Nedeľa: 10,00-15,00Jazykové možnosti: slovensky, anglickySlužby: poskytovanie informáciío podujatiach v ...
Košice: Hotel Múza
Názov ubytovacieho zariadenia: Hotel MÚZAPrevádzkovateľ: Flavia, s.r.o.Typ ubytovania: hotel***Ubytovacia kapacita: 40Možnosti komunikácie: slovensky, anglicky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: hotel 5 minút od  centra mesta, možná doprava MHD, 7 km od letiska Prevádzk...
Gelnica: Barokový evanjelický kostol
 Gelnica, okres Gelnica: Hľadať evanjelický kostol v Gelnici podľa veží vyčnievajúcich nad okolité strechy by bolo chybou. Chrám na prvý pohľad zaujme už tým, že žiadnu vežu nemá. Napriek tomu pri pohľade do vnútra zistíte, že ide o vskutku úžasnú stavbu, a to ako ...
Bara: Dusený zajac na cibuľovom základe
Bara, okres Tresišov: Voľakedy sa po okolitých lúkach a lesoch preháňalo oveľa viac zajacov, ako je tomu teraz. Pamätníci spomínajú, že najmä v zime ich do dediny z nastražených pascí prinášali v plných vreciach. O úlovok sa vždy podelilo viac rodín. Na jar či v lete na zajace ne...
Hrhov: Kostol sv. Jána Krstiteľa
Hrhov, okres Rožňava: Jednou z národných kultúrnych pamiatok v obci Hrhov je rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Jeho výstavba sa v súčasných zoznamoch štátom chránených objektov datuje do roku 1500, avšak písomný záznam o kostole s&...
Rieka Hnilec
Rieka Hnilec pramení na úbočí Kráľovej hole v nadmorskej výške 1 705 metrov; v  blízkosti sa nachádzajú aj pramene riek Hornád, Hron a Čierny Váh. Do Košického samosprávneho kraja vstupuje v oblasti Dobšinskej ľadovej jaskyne. Celková dĺžka toku Hnilca je...
Drienovec: Drienovecké kúpele
Drienovec, okres Košice-okolie: Za obcou Drienovec na trase žltej turistickej značky sa nachádzajú Drienovecké kúpele. Na prelome 19. a 20. storočia v nich vládol bohatý spoločenský život. Povesť hovorí, že kúpele založili „červení mnísi“. Žiaľ, nepodarilo sa nám zisti&...
Slovenské Nové Mesto: Stavebný rozvoj za I. ČSR
Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Čas, kedy táto dnes už historická fotografia vznikla, presne nepoznáme. Ide však o tridsiate roky 20. storočia;  fotka slúžila ako čiernobiela pohľadnica. Na jej pozadí vidíme závory, ktoré tvrili hranicu s maďarským mestom Sátoralj...
Otvárame prvý výmenník
(Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 - tlačová správa) - V piatok, 12. februára 2010 o 16.00 hod. na ulici Obrody slávnostne otvoríme prvý výmenník. Primátor mesta Košice František Knapík odovzdá kľúče od výmenníka Zore Jaurovej, raditeľke projektu Európskeho hlavného ...
Nový časopis pre cyklistov – CYKLISTICKÁ DOPRAVA
(Mulica.sk – tlačová správa) - Cieľom nového odborného elektronického časopisu je priblížiť odbornej ako aj širokej verejnosti trendy, ktoré sa týkajú cyklistickej dopravy. Z pohľadu výmeny skúseností bude iste zaujímavé sledovať informácie zo sveta, ktoré nás môžu inšp...
Nižný Lánec: Spracovanie ľanu a konope
Nižný Lánec, okres Košice-okolie: Na tejto historickej fotografii, ktorá pravdepodobne pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia, vidíme spracovanie rastlín na vlákna. Ešte aj v týchto časoch si ľudia z dedín vyrábali odev prevažne doma. O tom bol vlastne kolobeh dedinského života....
Kojšov: Pôvodná drevenica
Kojšov, okres Gelnica: Táto historická fotografia vznikla niekedy koncom II. svetovej vojny a vidíme na nej typickú drevenicu, v akých bývala väčšina Kojšovčanov. Do dnešných čias sa zachovala iba jedna, ktorá stojí v blízkosti dedinského štadiónu.Vchod do takejto drevenice bol zboku ...
Hajdúkova lúka – Novoveská Huta – Spišská Nová Ves
Dĺžka cyklotrasy: 16,8 km Charakter: Trasa určená pre MTB bicykle . Popis vedenia: Trasa začína v Chotárnej Dolke. Od stanoviska 1 cez stanovisko 2 vedie po lesnej účelovej ceste pred stanovisko 3. Ďalej pokračuje po miestnej komunikácii v Novoveskej Hute, v ...
Hrhov: Tánczosova krčma
Hrhov, okres Rožňava: Táto historická fotografia slúžila ako pohľadnica a zobrazuje v obci povestnú Tánczosovu krčmu, ktorá bola dlhé desaťročia centrom miestnej zábavy. Okrem štandardných krčmových služieb sa tu pravidelne konali aj dedinské tancovačky, na ktoré c...
Vrch Zádielskej doliny – Rožňava – Gemerská Poloma
Dĺžka cyklotrasy: 32,1 km Charakter: Trasa určená pre všetky druhy bicyklov. Popis vedenia: Krátky úsek z ústia Zádielskej doliny po Bôrku vedie po účelovej lesnej komunikácii , potom až do Drnavy po ceste č. 050160. Ďalšie asi 4 km po lesnej ceste až do obce Krásnoho...
Hrhov: Kostol reformovanej cirkvi
Hrhov, okres Rožňava: Zmeny, ktoré prinieslo 16. storočie v chápaní a spôsobe vyznávania viery, vytvorili niekoľko nových náboženských kresťanských prúdov a prerástli do vzniku viacerých cirkví. Medzi nimi si našla svoje pevné miesto aj Reformovaná cirkev založená na učení J...
Spišská Nová Ves: Výstava „Planéta, na ktorej žijeme“
Miesto podujatia: Expozičné priestory Múzea Spiša Stručný obsah podujatia:  Komplexná názorná prezentácia dejov v atmosfére, hydrosfére, litosfére a biosfére vo vzájomných súvislostiach.  Na ploche 600 štvorcových metrov návštevníkov prekvapia jedinečné  mode...
Trebišov: Veľkonočný dar
Mesto Trebišov a Vlastivedné múzeum v Trebišove vás pozývajú na 21. ročník súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc vernisáž: 26. februára 2010 o 15:00prízemie Trebišovského múzeadoba trvania výstavy: 26. 2. 2010 - 11. 4. 2010Usporiadateľ: Mesto Trebišov a...
Košice: Urbanova veža
             Málokto si môže dovoliť nenosiť hodinky a prípadne ani ich nemať ani len na mobile. Hádam len ten, kto býva blízko vežových hodín. Hocikedy iba podíde k oknu, aby vedel, koľko je, alebo (ešte pohodlnejš...
PREZENTUJTE SA NA TRIPe!
Pôsobíte na území Košického samosprávneho kraja? Poskytujete ubytovacie alebo reštauračné služby? Prevádzkujete wellness, lyžiarske stredisko, kúpalisko alebo inú činnosť v cestovnom ruchu? Pripravujete kultúrne podujatie, ktoré má šancu zaujať turistov? Chcete viac z...
Borša - Zemplín
Dĺžka cyklotrasy:  11,5 km Charakter: Trasa určená pre všetky typy bicyklov - okrem cestných. Popis vedenia:  Cyklotrasa vedie po hrádzi okolo rieky Bodrog a štátnej ceste v správe ciest KSK  v katastroch samospráv Viničky, Ladmovce a Zemplín. Farba c...
Gelnica: Mesto a krízové roky
 Gelnica, okres Gelnica: Táto fotografia bola vyhotovená v roku 1930 na tvrdom kartóne ako reprezentačná a určená na zarámovanie. Vidíme na nej panoramatický pohľad na Gelnicu. I keď pôsobí vcelku honosne, vznikla v čase ekonomickej krízy, ktorá hlboko poznačila vt...
Herľany: Kúpeľní hostia
Herľany, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z čias I. ČSR a sú na nej zachytení hostia Herlianskych kúpeľov. Budova, pred ktorou sa nachádzajú, je dnes známa ako liečebný dom Dargov. Samozrejme, ako bývalý liečebný dom, pretože zariadenie už dnes neslúži...
Silica – Jablonov nad Turňou
Dĺžka cyklotrasy: 15,4 km Charakter: Trasa určená pre všetky druhy bicyklov. Popis vedenia: Trasa vedie v celej dĺžke po štátnej ceste 050154. Medzi Silicou a Silickou Jablonicou trasa prechádza na úseku dlhom 8 km účelovou lesnou asfaltovou komunikáciou a ...
Hrhov: Kostol a mlyn
Hrhov, okres Rožňava: Táto historická fotografia zachytáva katolícky kostol a dnes už nejestvujúci vodný mlyn v Hrhove. V obci stoja kostoly dva. Katolícky je starší a datuje sa najneskôr do konca 15. storočia; je však pravdepodobné, že je ešte starší. Okrem toho sa tu nachádza aj kalvínsk...
Jaklovce: Gotický kostol sv. Antona Pustovníka
 Jaklovce, okres Gelnica: Najstarším objektom bezmála dvojtisícovej obce Jaklovce je gotický kostol, ktorý sa v historických listinách prvýkrát spomína v roku 1297. Oproti súčasnému bol menší, vlastne pôvodná stavba v ranogotickom štýle tvorí sakristiu súčasného chrámu. Patrocínium, k...
Spišská Nová Ves: Výstava Dialógy
Miesto podujatia: Výstavná sieň Múzea Spiša Stručný obsah podujatia: Výstava je realizovaná v rámci Roka kresťanskej kultúry. Výstava predstavuje architektúru a blízke okolie dvoch kláštorov, jeden sa nachádza vo Francúzku pod Pyrenejami a druhý leží na Slovensku v Pieniná...
Trebišov: Metamorfózy vajca
Vlastivedné múzeum v Trebišove a autor vás pozývajú na výstavu "MVDr. Marián Jausch: Metamorfózy vajca" vernisáž: 26. februára 2010 o 15:00expozícia na 1. poschodí trebišovského kaštieľa Informácie o autorovi: zdroj ÚĽUVdoba trvania: 26. 2. 2010 - 11. 4. 2010 Otváracie ho...
Trebišov: Regionálne osvetové stredisko
kontakty:sídlo: Ul. SNP č. 1049/76 – areál Nemocnice s poliklinikou, pavilón vedľa gymnázia, Trebišovtel.: 056 672 5620, 056 672 2781,e-mail: ros.tv(a)stonline.sk,internetové stránky: www.rostv.sk, www.tvc.sk História strediska sa začala písať v roku 1953, ke...
Košice: Potulka mestom na tému Farebné Košice
Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor vášho poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane. Témou na...
Zádiel – Hrhov – Jablonov nad Turňou
Dĺžka cyklotrasy:  18 km Charakteristika:  Trasa ako spojnica medzi prírodnou atrakciou Zádielský kaňon a obcami na Turnianskej vínnej ceste. Vedie po účelových, najmä poľných cestách, odporúčaná pre horské bicykle. Kategória: SPORT Farba cyklotrasy: červe...
Košice: Program Bábkového divadla na marec 2010
Bábkové divadlo Košice pripravilo pre svojich návštevníkov v marci veľa atraktívnych predstavení. Program BDK na marec na stiahnutie (formát PDF, 227 kB)
Prehľad podujatí 2010 - aktualizácia
Prinášame vám aktualizovaný prehľad podujatí, ktoré sa uskutočnia v roku 2010 v našom kraji. Pre väčšiu prehľadnosť sú podujatia rozdelené na jednotlivé okresy. Pre podrobnejšie informácie kliknite na príslušný okres alebo si stiahnite všetky podujatia naraz. GelnicaKošiceK...
Gelnica: V čase I. svetovej vojny
 Gelnica, okres Gelnica: Táto historická fotografia je trochu záhadou. Podľa jasného popisu vieme, že bola vyhotovená v roku 1917. Nachádza sa tam aj meno Gyulla Friedman. Tento muž bol v Gelnici fotografom, avšak svoje fotografie zvyčajne označoval na zadnej strane pečiatko...
Medzev: Pohľad na mesto v roku 1900
Medzev, okres Košice-okolie: Tento historický fotografický záber sa nachádza na pohľadnici, ktorá bola odoslaná dňa 30. decembra v roku 1900. Vidíme na nej centrum mesta, ktorému architektonicky dominuje kostol Narodenia Panny Márie. Oba Medzevy (Nižný Medzev – teraz len Medzev a Vyšn...
Trebišov: Vjačeslav Prychoďko - výber z tvorby
Trebišov: Zakarpatská organizácia Národného zväzu umelcov Ukrajiny v Užhorode a Vlastivedné múzeum v Trebišove, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja pozývajú Vás a Vašich priateľov na otvorenie výstavy Vjačeslav PrychoďkoVýber z tvorby (Vjačeslav Prychoďko je...
Čerhov: V časoch I. svetovej vojny
Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza z čias konca I. svetovej vojny a zachytáva armádnu jednotku, ktorej členom je aj obyvateľ Čerhova. Žiaľ, dnes už nepoznáme meno tejto jednotky a nevieme, kde bola fotografia presne zhotovená. V týchto rokoch boli všetci m...
Spišská Nová Ves – Spišské Tomášovce
Dĺžka cyklotrasy: 8,3 km Charakter: Trasa určená pre MTB bicykle. Právny stav: Existujúca legálne povolená cyklotrasa, súčasť Hornádskej cyklomagistrály. Evidenčné číslo: 034 Farba cyklotrasy: červená Správca: Rozvoj Spiš Popis vedenia: Trasa začína&n...
Košice: Pod Krásnou Hôrkou - krajina a folklór v obrazoch
 Košice: „Pod Krásnou Hôrkou - krajina a folklór v obrazoch“ je názov výstavy, ktorú môžete navštíviť v Galérii KOS na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach. Diela vznikli ako výsledok z medzinárodných plenérov pre neprofesionálnych výtvarníkov. Plenér s folklórnou...
Ranč – Dobšinská ľadová jaskyňa – Dobšinský kopec – Palcmanská Maša
Dĺžka cyklotrasy: 13,1 km Charakter: Trasa určená pre všetky druhy bicyklov. Popis vedenia: Celá trasa vedie po ceste č. 67. Právny stav: Existujúca legálne povolená cyklotrasa. Evidenčné číslo: 5702 Farba cyklotrasy: zelená Správca: SCK Slovenský kras Gemerská Hôrka ...
Bara: Osviežujúca paradajková polievka so zeleninou
 Bara, okres Trebišov. Ľahké zeleninové polievky mimoriadne dobre chutia v letných dňoch, v horúčave nasýtia i osviežia, telu spoľahlivo doplnia tekutiny. Paradajkovú polievku z čerstvých plodov varievali vo Veľkej Bare. Aby bola sýtejšia, pridávali do nej cestovin...
Košice: Výstava bábok na scéne Jorik
Bábkové divadlo Košice vás pozýva na výstavu bábok pri príležitosti 50-teho výročia vzniku Bábkového divadla v Košiciach, ktorú si môžete pozrieť na scéne Jorik v mesiacoch marec a apríl 2010. Otváracie hodiny:Pondelok – Piatok: 9.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.Nedeľa: 14.0...
Pod čižmou – Dobšinská Maša
Dĺžka cyklotrasy: 2,1 km Charakter: Krátka trasa určená pre MTB bicykle. Popis vedenia: Trasa vedie z cesty č. 67 po lesnej ceste klesaním do obce Dobšinská Maša. Tu vychádza na miestnu komunikáciu a popri vodnej nádrži sa vracia na štátnu cestu č. 535. Právny stav: ...
Trebišov: Moje cesty za svetlom
Vlastivedné múzeum v Trebišove vás pozýva na vernisáž autorskej výstavy Mareka Švantnera Moje cesty za svetlom.Výstava je inštalovaná v budove Vlastivedného múzea v Trebišove.Vernisáž: 9. marca 2010Výstava potrvá do 11. apríla 2010
Rožňava: S láskou k tradíciám
Gemerské osvetové stredisko Rožňava vás pozýva na vernisáž výstavy ľudovo remeselných výrobkov S láskou k tradíciám 8. marca 2010 o 16:00 v Galérii GOS, Betliarska 8, RožňavaVýstava potrvá do 31. marca 2010.
Jaklovce: Rusadle
 Jaklovce, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza zo šesťdesiatych rokov a zachytáva obyvateľov Jakloviec pri slávení Rusadlí – inak známych ako Turíce. I keď zverejňujeme zvyčajne fotografie staršieho dáta, túto sme na prezentáciu zaradili, pretože zachytáva...
Nižný Lánec: Snúbenci
Nižný Lánec, okres Košice-okolie: Fotografia z prvých desaťročí dvadsiateho storočia zobrazuje pár snúbencov. V Nižnom Lánci – na rozdiel od mnohých iných východoslovenských dedín - bývalo pravidlom, že sa pred svadbou budúci mladomanželia najskôr zasnubovali. Ako prebiehali zásn...
Slovenské Nové Mesto: Na rieke Roňava
 Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Prirodzenou hranicou medzi Slovenskom a Maďarskom v oblasti Tokaja je rieka Roňava. Práve tá rozdelila mesto Sátoraljaújhely, respektíve odčlenila jeho predmestie, z ktorého vzniklo Slovenské Nové Mesto. Roňava pramení v Slanských vrcho...
Krásnohorská Dlhá Lúka: Krásnohorská jaskyňa
Krásnohorskú jaskyňu nájdeme v NP Slovenský Kras na severnom úpätí Silickej planiny, južne od obce Krásnohorská Dlhá Lúka. Najznámejšou atrakciou tejto jaskyne je Kvapeľ rožňavských jaskyniarov, ktorý dosahuje výšku 32,6 m a patrí k najvyšším kvapľom na svete. Jaskyňa bola ...
Jaklovce: Csákyho kaštieľ
 Jaklovce, okres Gelnica: Pri križovatke ciest zo smerov Košice – Margecany – Gelnica sa nachádza klasicistický kaštieľ postavený v druhej polovici 18. storočia. V danom čase bol jednoposchodový a v štýle tereziánskeho baroka. Okolo roku 1920 ho prestavali, ni...
Slavošovce: LITERAtour
Obecná knižnica v Slavošovciach aGemerská knižnica Pavla Dobšinského v RožňaveVám prináša naživo rozhlasové vysielanie z koncertu Katky Koščovej v piatok 12. 3. 2010 od 16:00 kultúrny dom SlavošovceKomorný jazzovo-šansónový koncert prepletený autorským čítaním.Katarína Koš...
Michalovce: Krása veľkonočnej škrupinky
 Zemplínske múzeum v Michalovciach a autorky Jarmila Lattová a Emília Šelepcovávás pozývajú na otvorenie predajnej výstavy veľkonočných kraslícKrása veľkonočnej škrupinkyOtvorenie výstavy sa uskutoční 14. marca 2010 od 14:00 do 17:00 v západnom krídle michalovského ka...
Rožňava: Banícke múzeum
Lokalizácia:okres Rožňava Kontakty:Sídlo: Šafárikova 31, 048 01 RožňavaTel: +421 (0)58/734 37 10, +421 (0)58/734 40 98Fax: +421 (0)58/788 11 22E-mail: banmuz@stonline.skInternetové stránky: www.banmuz.sk Viac ako storočné Banícke múzeum v Rožňave je jedným z troch špecializovan...
Košice: Dóm sv. Alžbety
Nie je to najstaršia budova v Košiciach a ani najstarší kostol. Nie je zachovaný tak, ako ho počas storočí postavili. Dokonca nie je ani dostavaný. Ťažko vám vlezie na jednu fotku. Napriek tomu i preto ohromí skoro každého. Je pamiatkou číslo 1. Národnou kultúrnou... (Nájdet...
Markušovce: Kristína Dobranská – ľudová rozprávačka
Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Začalo to niekedy v časoch, keď ešte doznievala atmosféra II. svetovej vojny. V kúrii vedľa markušovského kaštieľa klopalo malé dievča na bránu baróna Vilanda. Prekvapenej šľachtickej rodine sa predstavilo ako Kristínka a povedal...
Hrhov: Cigánska gója
Hrhov, okres Rožňava: Gója patrí medzi tradičné jedlá, ktoré si v minulosti robievali najmä Rómovia. Sú to vlastne jaternice bez mäsa, ktoré nahrádzajú zemiaky. To, čo bolo kedysi jedlo chudobných, dnes môže pre turistov predstavovať zaujímavú miestnu špecialitu. Škoda len, že gó...
Hrhov: Hovädzí jazyk z polievky
Hrhov, okres Rožňava: Hovädzina v minulosti nepatrila medzi bežné pokrmy na vidieku. Kravy sa chovali najmä na mlieko, volky ťahali vozy a pluhy. Keď mal niekto kravu na mäso, zvyčajne ju predal na bitúnok. Vyhľadávanou pochúťkou bol však hovädzí jazyk. T...
Jablonov nad Turňou: Regionálna súťaž a výstava vín
Obec Jablonov nad Turňou Vás pozýva naRegionálnu súťaž a výstavu vínV Kultúrnom dome v Jablonove nad TurňouZačiatok: 21. 3. 2010 od 900 h Program: verejná degustácia, ochutnávka miestnych špecialít
Regeta - Slanec – jazero Veľká Izra
Dĺžka cyklotrasy:  19,5 km Charakter: Trasa určená pre trekkingové a MTB bicykle Popis vedenia: Existujúca cyklotrasa vedie po lesných účelových  komunikáciách  v správe Lesnej správy Svinica. Od lokality Regeta začína po miestnych účelových komunikác...
Gelnica: „Mäsiarske domky“
 Gelnica, okres Gelnica: Prvá z uverejnených fotografií pochádza z roku 1927; kedy vznikla druhá nevieme, ale približne v rovnakom čase. Obe zachytávajú pohľad na „mäsiarske domky“. Takto obyvatelia Gelnice nazývali časť ulice, kde tieto budovy stáli. Mäsiari patrili k miest...
Košice: III. bienále ikonopisectva a sakrálnej tvorby Karpatského euroregiónu
Slovenské technické múzeum v Košiciach v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Trebišove pripravili výstavu III. bienále ikonopisectva a sakrálnej tvorby Karpatského euroregiónu. Výstavu si môžete prezrieť vo výstavných priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach na Hlavnej ul. 88. Výs...
Malá Tŕňa: Prelomové obdobie
Malá Tŕňa, okres Trebišov: Tieto historické fotografie pochádzajú zo začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nich obyvateľov obce Malá Tŕňa. Za povšimnutie stojí najmä kontrast v oblečení medzi prvou a druhou fotkou. Prvá bola vyhotovená v ne...
Rozhanovce: Rodina oblečená „na šveto“
 Rozhanovce, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1923 a vidíme na nej rodinu v slávnostnom oblečení. Záber vznikol v čase, keď muži ešte nosili prevažne konopné a doma vyrobené nohavice, ale už len ako pracovné oblečenie. Svoju cestu do ich šatník...
Rožňava: penzión Podnikateľský inkubátor
Názov ubytovacieho zariadenia: Podnikateľský inkubátorPrevádzkovateľ: regionálne poradenské a informačné centrumTyp ubytovania: penzión, apartmán, turistická ubytovňaUbytovacia kapacita: 2x 2+2 ( apartmán), 2x 4 osoby (turistická ubytovňa)Možnosti komunikácie: (slovensk...
Rožňava: stretnutie s Cestovateľom
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave a Cestovateľ - populárno-náučný mesačník o cestovaní a cestovnom ruchu Vás srdečne pozývajú na Stretnutie s Cestovateľom 24. marca 2010 od 16:30 v spoločenskej sále Gemerskej knižnice P. Dobšinského hos&...
Moldava nad Bodvou: Kultúrne Centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
Lokalizácia: okres Košice - okolie Kontakt: adresa: Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou tel./fax: 055/671 45 92 Hvezdáreň, Štóska 174, 044 25 Medzev tel.: 055/466 36 75 kontaktná osoba: Michal Kupec, riaditeľ e-mail: kcubar@kcubar.sk internetové stránky: www.kcubar.sk Kultúrne Centrum Ú...
Zemplínska Šírava: HOTEL Eurobus
Názov ubytovacieho zariadenia: HOTEL EurobusPrevádzkovateľ: Hotel Eurobus s.r.o.Typ ubytovania: Hotel ***Ubytovacia kapacita: 89Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, rusky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia:Hotel Eurobus sa nachádza 12 km od mesta Michalovce, v c...
Seňa: Zemiansky dom
Seňa, okres Košice-okolie: Na hlavnej ulici obce, ktorá sa v súčasnosti volá Abovská, môžeme aj dnes vidieť tento dom, ktorý patril rodine Hámorských. Nachádza sa približne pred obchodným centrom a je ukážkou dedinskej výstavby zámožnejšej časti vidieckeho obyvateľstva - zem...
Gelnica: Mesto a jeho šachty
 Gelnica, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z roku 1910 a zachytáva pohľad na mesto s horami, ktoré patria rudnej oblasti Gelnica – Slovinky – Helcmanovce. Je to jedna z troch blízkych rudných lokalít, ktoré predurčili mestu niekdajší rozvoj. Patria tu aj Krompachy, ktoré sú zná...
Markušovce: Markušovčan – folklórny súbor
Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Folklórny súbor Markušovčan vznikol v roku 1978, keď mama troch bratov - Štefana, Milana a Dušana Krčmárovcov – začala pracovať s miestnym klubom dôchodcov a požiadala ich, aby prišli zahrať na harmonike. Záujem o&...
Jaklovce: Ženy v krojoch
 Jaklovce, okres Gelnica: Tieto fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú obyvateľky Jakloviec v typických ženských krojoch. Päťdesiate roky boli obdobím, kedy sa už šaty nešili z doma utkaného konopného plátna. Bolo to dané dvoma príčinami. ...
Košice: Etudy z dreva
Slovenské technické múzeum, Lesy Slovenskej republiky, š.p. - Lesnícke a drevárske múzeum ZvolenVás pozývajú na otvorenie výstavy Etudy z dreva (1999 - 2009)reprezentatívny výber ocenených prác z desiatich ročníkov dizajnérskej súťažeVernisáž sa uskutoční23. marca 2010 o 15:00v ...
Podlesok – Kláštorisko
Dĺžka cyklotrasy: 6,2 km Charakter: Trasa určená pre MTB bicykle. Popis vedenia: Krátky úsek vedie miestnou komunikáciou do ATC, potom ide až na Kláštorisko účelová spevnená lesná cesta. Právny stav: Existujúca legálne povolená cyklotrasa. Charakteristika trasy: krátka existujúc...
Malá Tŕňa: Lepčanka
Malá Tŕňa, okres Trebišov: Polievky v minulosti často bývali hlavným jedlom. Mäsový vývar sa varil iba na väčšie sviatky. Zeleninová, mliečna alebo zapražená polievka častejšie, ale nemusela dosť zasýtiť. Preto ľudia zvykli polievku zajedať lepč...
Vyšný Lánec: Deti a škola
Vyšný Lánec (dnes Perín – Chym: časť Vyšný Lánec), okres Košice-okolie: Fotografie na tejto stránke pochádzajú z prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia. Zachytávajú predovšetkým deti, ktoré v tomto čase ešte mali v dedine vlastnú školu. V päťdesiat...
Medzinárodná výstava cestovného ruchu v Miškovci
(TS - referát CR KSK) V poradí už 17-ty krát otvorilo dvere Medznárodné obchodné centrum v Miskolci, kde sa od 18. do 20. marca 2010 konala medzinárodná výstava cestovného ruchu Poďme do sveta! Na výstave sa zúčastnilo 105 vystavovateľov, z toho polovica z usporiadateľskej kraj...
Gelnica: Pohľadnica s hradom
 Gelnica, okres Gelnica: Táto ručne kolorovaná fotografia pochádza zo začiatku 20. storočia a slúžila ako pohľadnica. Zachytáva juhozápad mesta s krytým mostom, odbočkou na Turzove kúpele a časť nazvanú Slovenské cechy, pričom sa zameriava najmä na zrúcan...
Košice: Gotická kaplnka sv. Michala
               Ak sa smrťou všetko nekončí, tak podľa jednej z teórií vás po nej ešte zvážia. Telo už nebudete mať, no sv. Michal archanjel vám zváži dušu. Lebo je to práve on, kto má službu pri vchode do ...
Slovenské Nové Mesto: Železnica a rozvoj obce
 Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Táto historická fotografia pochádza pravdepodobne z dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej železničnú stanicu a trať v Slovenskom Novom Meste. Potom ako v roku 1918 pri vzniku ČSR z niekdajšieho predmestia Sátoraljaújhely vznikl...
Vyšná Myšľa: Fotografie pre otca do Kanady
Vyšná Myšľa, okres Košice-okolie: Obe tieto fotografie pochádzajú z roku 1929 a je na nich zachytená jedna a tá istá rodina – Helfénovci. Deti majú nevšedné, na vidiecke pomery až veľmi honosné oblečenie. Na šatách pre najmenších vtedy matka nešetrila. Fotografie boli totiž špeciálne ...
Margecany, Jaklovce: Vápenka
 Margecany, Jaklovce, okres Gelnica: Táto historická fotografia pôvodne slúžila ako pohľadnica a vznikla v roku 1905. Vidíme na nej vápenku, ktorá v zmenenej podobe stojí a pracuje ešte aj dnes pri ceste medzi Jaklovcami a Margecanmi. Samozrejme, v čase vzniku fotografie vyzeralo aj o...
Košice: Bábkové divadlo v apríli 2010
Bábkové divadlo Košice pripravilo pre svojich divákov v apríli celý rad zaujímavých predstavení. Osobitne si všimnite ponuku na odohranie vybraných predstavení v priestoroch škôl. Bližšie informácie získate na tel. č.: 055/622 00 49. V apríli pokračuje v priestoroch scény Jorik na Vrátne...
Smižany - Hrabušice
Dĺžka cyklotrasy: 8,2 km Charakter: Trasa určená pre MTB bicykle. Popis vedenia: Krátky úsek vedie miestnou komunikáciou po Tomášovskej ulici, potom ide poľnou spevnenou cestou do Sp. Tomášoviec, obcou pokračuje po miestnych komunikáciách (potiaľto vyznačené – stav ma...
Danišovce: Penzión UVZ
Názov ubytovacieho zariadenia: UVZ Danišovce - PENZIÓNPrevádzkovateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachTyp ubytovania: Penzión **Ubytovacia kapacita: 62 osôbMožnosti komunikácie: slovensky, čiastočne anglickyStručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Penzión je um...
Košice: Jean Michel Jarre
Oxygene alebo Equinox budú určite patriť medzi skladby, ktorými sa fenomenálny hudobník predstaví košickému publiku. Koncert zložený zo svojich najznámejších skladieb venuje Jean Michel Jarre svojmu priateľovi, nemenej slávnemu spisovateľovi sirovi Arthurovi C. Clarkovi.Okrem 3D ...
Hrabušice – Krivian
Dĺžka cyklotrasy: 22,1 km Charakter: Trasa určená pre všetky druhy bicyklov . Právny stav: Existujúca legálne povolená cyklotrasa. Farba cyklotrasy: Modrá Správca: Rozvoj Spiš Charakteristika trasy: Kľúčová cyklotrasa obopínajúca Slovenský raj zo západnej strany, spája seve...
Malá Tŕňa: Fazuľová polievka (paszuj leves)
Malá Tŕňa, okres Trebišov: Fazuľa, zemiaky a kapusta tvorili kedysi s koreňovou zeleninou základ varených jedál na dedinách. Varili sa polievky, husté kaše, halušky. Nasledujúci recept na veľmi chutnú polievku je z Malej Tŕne.Suroviny:- fazuľa - mrkva, petržlen, ka...
Gelnica: Reťaziari a klinciari
 Gelnica, okres Gelnica: Prvá z historických fotografií pochádza z roku 1914 a vidíme na nej prácu špecializovaných kováčov, ktorí vyrábajú reťaze. Nevieme presne, kedy vznikla druhá fotografia, ale je dosť pravdepodobné, že v rovnakom období. Aj na nej je kováč, ktorý takti...
Drienovec: Kostol sv. Martina
Drienovec, okres Košice-okolie: Medzi kultúrne pamiatky obce Drienovec patrí kostol sv. Martina – biskupa, ktorý bol postavený v rokoch 1775 – 1780. V súčasnosti v ňom po prestavbe dominuje klasicistický sloh. Prvá z fotografií zachytáva jeho stav v čase ukončenia II. s...
Košický Klečenov: Veľkonočná paska
Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Veľkonočná paska neodmysliteľne patrila k rituálnym pokrmom Veľkej noci. Toto je recept jej tradičnej prípravy z obce Košický Klečenov. Suroviny:- droždie- múka (kedysi sa miešala hrubo namletá s jemne namletou, dnes dávajú po...
Hrabušice: Ranč U Trapera
Názov ubytovacieho zariadenia: Ranč u TraperaPrevádzkovateľ: Ing. Ladislav Salaj, Iveta SalajováTyp ubytovania: penzión **Ubytovacia kapacita: 10 + 8Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, rusky, poľsky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia:Penzión umiestnen...
Herľany: Kúpeľná budova
 Herľany, okres Košice-okolie: Herlianske kúpele vo svojej histórii patrili medzi to najlepšie, čo sa na území súčasného Slovenska v minulosti ponúkalo. V čase ich rozkvetu s nimi mohli o prestíž súperiť len Piešťany. Táto fotografia zachytáva hlavnú kúpeľnú b...
Slovenské Nové Mesto: Pri pamätníku M. R. Štefánika
 Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Táto historická fotografia pochádza z druhej polovice štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obyvateľov Slovenského Nového Mesta v parku pri pamätníku Milana Rastislava Štefánika. Na tomto mieste sa konalo veľa rôznych obecných a s...
Jaklovce: Kaštieľ v čase rozkvetu
 Jaklovce, okres Gelnica: Posledným šľachtickým rodom, ktorý v Jaklovciach pôsobil až do roku 1926, boli Csákyovci. Pamiatku na ich pôsobenie môžeme pri návšteve obce vidieť najmä v podobe kaštieľa, ktorý sa nachádza pri križovatke smerov na Košice, Gelnicu a Margecany. Táto...
Ruskov: Čerstvá bravčovina s kyslou kapustou
Ruskov, okres Košice-okolie: Zabíjačky bývajú zväčša v zime, kedy v sudoch už kysne kapusta, či už je hotová. Hlavným jedlom na zabíjačke, aspoň v Ruskove, kde sme recept získali, býva čerstvé bravčové mäso s kyslou kapustou. Pri porciovaní prasaťa si gazdiná ...
Krásnovce: Podbité bandurky
Krásnovce, okres Michalovce: Veľmi jednoduché, tradičné jedlo, ktoré sa s menšími obmenami bežne varilo v domácnostiach na celom východnom Slovensku. Táto variácia pochádza zo Zemplína.Suroviny:- zemiaky - voda- soľ - mlieko alebo smotana - maslo - kyslá kapusta (môže byť aj nemu...
S aprílom sa otvárajú aj jaskyne
S príchodom jari sa otvárajú mnohé možnosti trávenia voľného času. Medzi ne patrí aj sprístupnenie viacerých jaskýň na území Košického kraja. Turisti takto získavajú jedinečnú možnosť spoznať krásu podzemia, ktorú príroda vytvárala počas nespočítateľ...
Košice - EHMK 2013: INTERFACE FLASH 07/04/2010 – 14/04/2010
Košice – Európske hlavné mesto kultúry, n.o. v termíne od 7. 4 do 14. 4. ponúka verejné kultúrne podujatia z oblasti tanca, divadla, výtvarníctva, politológie a histórie:STREDA|7.4. Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice 19:00 BUTOH - TANEC TEMNOTY Celovečerné taneč...
Hrušov: Etnografické zbierky
 Hrušov, okres Rožňava: Medzi nemnohé obce na Slovensku, ktoré si zriadili pamätné domy, patrí Hrušov v okrese Rožňava. V jej prípade možno naviac hovoriť, že v určitom zmysle vedie prím, pretože etnografické zbierky zhromaždili a vystavujú takmer v susedných budovách v cent...
Jaklovce: Obyvatelia v čase vzniku ČSR
 Jaklovce, okres Gelnica: Historická ateliérová fotografia bola vyhotovená okolo roku 1920 a zachytáva rodinu z Jakloviec v typických krojoch. Táto dolnospišská obec patriaca k Hnileckej doline sa v stredoveku profilovala ako banícka. Súviselo to najmä s osídlením Nemcov v 13. storočí, kto...
Krompachy: Horský hotel Hutník
Názov ubytovacieho zariadenia: HORSKÝ HOTEL HUTNÍK, KrompachyPrevádzkovateľ: SITNO INVESTA a.s., Zámočnícka 6, KošiceTyp ubytovania: horský hotel – **, v starej časti hotela sa nachádza turistická ubytovňaUbytovacia kapacita: hotel** - 53 lôžok + 19 prísteliekturistická ...
Medzev: Počiatky hámorníctva
Medzev, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva jeden z typických hámrov. Boli to v podstate kováčske vyhne, kde kováči pracovali s mohutnými kladivami, ktoré poháňal prúd vody. Počiatky medzevského hámorníc...
Markušovce: Gotický kostol sv. Michala
 Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Popri rokokovom kaštieli, letohrádku Dardanely a hrade patrí medzi dominanty obce Markušovce Kostol sv. Michala. Nečudo, že pre vysoký výskyt nielen spomínaných, ale aj mnohých ďalších historicky cenných budov bola v roku 1993 v obci vyhlásená chrá...
Poproč: Výstava prác remeselníkov údolia Bodvy a Rudohoria
(Tlačová správa – Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria) - Výstava prác remeselníkov Údolia Bodvy a Rudohoria je názov podujatia, ktoré pre verejnosť pripravilo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v spolupráci s Obcou Poproč.  Vernisáž začne 22....
Hrušov: Na poľovačke
Hrušov, okres Rožňava: Žiaľ, nevieme, v ktorých rokoch vznikla táto fotografia. Nevieme ani, ktorú oblasť presne zachytáva. Zachovala sa však v Hrušove a zobrazuje spoločnosť poľovníkov na love. Na základe prítomnosti muzikantov, ktorí majú na rozdiel od tradičnej ...
Hrušov: Kurz šitia
Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva ženy na kurze šitia. Nevieme však presne, či bola vyhotovená do 2. 11. 1938 alebo neskôr. Rozdiel spočíva v tom, že po tomto dátume prestal Hrušov patriť pod Československo, ale...
Trebišov: Úcta k predkom
Múzeum Mihálya Munkácsyho v Békešskej Čabe Vlastivedné múzeum v Trebišove, kultúrne zariadenie KSK Vás pozývajú na slávnostné otvorenie výstavy Úcta k predkom(Výstava zo zbierky vandrovného fotografa Ferenca Kádára spojená s majstrovskými dielami medovnikárky Manni Kádárovej) ktoré sa uskuto&...
Gelnica: Pôvod názvu Turzove kúpele
 Gelnica,okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza roku 1905 a zachytáva pohľad na časť Turzových kúpeľov, ktoré boli v časoch Rakúsko-Uhorska mimoriadne vyhľadávané. Možnože práve z toho dôvodu môžeme hľadať pôvod ich názvu v uhorskom šľach...
Oborín
Lokalizácia: okres Michalovce Základné údaje:Rozloha: 4378 haPočet obyvateľov: 709 Stručný opis:Obec Oborín leží vo Východoslovenskej nížine na štvrtohornej nive Laborca a Latorice. Z histórie:Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1221, kedy je spomínaná ako „Villa ...
Ruskov: Novoročné pirohy
Ruskov, okres Košice-okolie: Každá dedina si dodnes uchovala zvyky, ktoré sú dodržiavané hlavne v časoch sviatkov. Ide nielen o spoločenské konvencie, ale v neposlednom rade aj o kulinárske špeciality, typické pre ten ktorý kraj. V Ruskove sa na Nový rok podávajú pirohy. Ich príprava si sí...
Markušovce: Hrad
Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Popri rokokovom kaštieli, letohrádku Dardanely a gotickom kostole patrí medzi dominanty obce Markušovce gotický hrad. Pre vysoký výskyt nielen spomínaných, ale aj mnohých ďalších historicky cenných budov bola v roku 1993 v obci vyhlásená chráne...
Košice - EHMK 2013: INTERFACE FLASH 14/04/2010 – 20/04/2010
Košice – Európske hlavné mesto kultúry, n.o. v termíne od 14. 4 do 20. 4. ponúka verejné kultúrne podujatia z oblasti divadla, filmového umenia a remeselného dizajnu: ŠTVRTOK|15.4. Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice 13:30 MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR na tému KREATÍVNE INKUBÁTORY S...
Bohúňovo
Lokalizácia: okres Rožňava Základné údaje:počet obyvateľov: 305rozloha: 678 ha Stručný opis:Obec leží na rozhraní Gemerského Rudohoria a Slovenského krasu. Z histórie obce:Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1243, kedy kráľ Belo IV. daroval územie rodine Ákosovcov...
Košice: Pokus o fázový cit
Slovenské technické múzeum Košice a autorVás pozývajú na otvorenie výstavyMAROŠ BARANFÁZOVÝ POKUS O CIT Vernisáž sa uskotoční pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky v rokoch 1999 - 2004 Ing. Rudolfa Schustera, CSc.dňa 16. 4. 2010 o 17:00v Stĺpovej sieni Slovenského technického...
Brdárka
Lokalizácia: okres Rožňava Základné údaje:Počet obyvateľov: 62Rozloha: 613 haNadmorská výška: 555 m n.m. Stručný opis:Obec leží v Slovenskom Rudohorí, severozápadne od Slovenského Krasu v Stolických vrchoch na úpätí hory Radzim. Z histórie obce:Osada Radzim ktorá predchádzala ...
Gelnica: Na železničnej trati Margecany – Červená skala
 Gelnica, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z konca tridsiatych rokov a vidíme na nej tzv. malú stanicu pri železničnej trati, napravo od nej ako bielu budovu dnes už nejestvujúcej synagógy a v pozadí vežu kostola Nanebovzatia panny Márie. I keď bola Gelnica významným...
Ardovo
Lokalizácia: okres Rožňava Základné údaje:počet obyvateľov: 173rozloha: 1 150 hanadmorská výška: 277 m n.m. Stručný opis:Obec je vzdialená približne 20 km juhozápadne od Rožňavy na západnom okraji Silickej planiny. Z histórie obce:Pôvodne kráľovské územie patriace st...
Čierna Lehota
Lokalizácia: okres Rožňava Základné údaje:Počet obyvateľov: 604Rozloha: 3186 haNadmorská výška: 525 m n.m. Stručný opis:Obec Čierna Lehota leží asi 25 km severozápadne od okresného mesta Rožäva smerom na Štítnik a Ochtinú pod vrchom Stolica na konci Štítnickej doliny. Z h...
Hrušov: Architektúra dedinských domov
 Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva ženu na priedomí. Z obrazu je dobre vidieť, že v Hrušove sa stavali domy s gánkom, ktorý od dvora oddeľovalo zvyčajne nevysoké ozdobné vyrezávané drevené oplotenie. Hrušov bola...
Hrušov: Od fyloxéry k advokátskej praxi
 Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza zo začiatku 20. storočia. Zobrazuje rodinu pôvodom z Hrušova, no vyhotovená bola v Spojených štátoch amerických a do dediny došla poštou. Títo ľudia tam odišli za prácou. Migračné vlny obyvateľov územia súčasnéh...
Čoltovo
Lokalizácia: okres Rožňava Základné údaje:Počet obyvateľov: 482Rozloha: 1538 ha Stručný opis:Obec leží na pomedzí severozápadného okraja Slovenského krasu a Rimavskej kotliny v údolí rieky Slaná. Z histórie obce:Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1291. V 16. a 17. storoč...
Košice: Požičovne áut
Ponúkame vám aktuálny zoznam fungujúcich požičovní áut v Košiciach ALIMEX SLOVAKIALetisko, Košicetel: +421 911 911 190, +421 800 112 113Auto-center Slovakia, s. r. o.Šafárikova trieda 11, Košice 040 01,e-mail: autocenter.sk@azet.skAUTOPOŽIČOVŇA AUTOCENTRUM KOŠICE s. r. o.Jantárová 10...
Slovenské Nové Mesto: Vznik obce a hranica
 Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Slovenské Nové Mesto patrí medzi najmladšie slovenské obce, i keď história jeho osídlenia je oveľa staršia. V podstate ide o niekdajšie predmestie maďarského mesta Sátoraljaújhely, najmä mestských častí Nádražie, Kiskarlapuszta a N...
Košice - EHMK 2013: INTERFACE FLASH 21/04/2010 – 27/04/2010
Košice – Európske hlavné mesto kultúry, n.o. v termíne od 21. 4. do 27. 4. ponúka verejné kultúrne podujatia z oblasti filmového umenia, hudby a výtvarného umenia: STREDA|21.4.Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice19.00 PETER BEGÁNYI - EROTIC NATION | FILM/PREZENTÁCIA POSLEDNÁ PRÍLEŽITOS&...
Gelnica: Turzove kúpele a ich jazero
 Gelnica, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza roku 1905 a zachytáva pohľad na časť Turzových kúpeľov v čase ich počiatkov, keďže do prevádzky boli uvedené v roku 1903. Vyhotovená bola v čase Rakúsko-Uhorska, keď ešte kúpele výrazne pro...
Nižný Lánec: Sprievod s dožinkovým vencom
 Nižný Lánec, okres Košice-okolie: Nižný Lánec bola vždy poľnohospodárska obec. Množstvo zrna, ktoré dala úroda, bolo jedným z rozhodujúcich kritérií životnej úrovne na celý ďalší rok. Preto aj ľudia k pestovaniu a žatiu obilnín pristupovali so všetkou vážnosťou.Žatva zvy...
Markušovce, Odorín: Markušovský skalný hríb a náučný chodník
 Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Medzi najpozoruhodnejšie prírodné útvary neživej prírody na Slovensku patrí Markušovský skalný hríb. Nájdete ho ako učebnicový príklad takmer v každej publikácii, ktorá je aspoň čiastočne zameraná na geológiu alebo prírodné zaujímavo...
Markušovce: Ochotnícke divadlo
 Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Tieto fotografie vznikli v šesťdesiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nich vystúpenie dedinského ochotníckeho divadla z Markušoviec v hre Nevesta zo žalára. Miestny divadelný spolok vznikol v čase II. svetovej vojny a účinkoval do osem...
Malá Tŕňa: Stavanie mája
Obec  Malá Tŕňa a Regionálne osvetové stredisko TrebišovVás srdečne pozývajú naStavanie májov 30. apríla 2010 o 17:00 hod. v Malej Tŕni Účinkujú:Folklórny súbor NADEJE - Paríž (Francúzsko)Folklórna skupina Slovenka – Rijeka (Chorvátsko)Tamburašska skupina ZAMETSKI KOR...
Čerhov: Stavanie májov
Obec Čerhov a Regionálne osvetové stredisko TrebišovVás srdečne pozývajú naStavanie májov 30. apríla 2010 o 18:30 hod. v obci ČerhovProgram: sprievod obcou od obecného úradupostavenie mája v oddychovom centrepostavenie mája na Čiernej hore Účinkujú folklórne súb...
Otvorenie letnej turistickej sezóny
Mesto Spišská Nová Ves a Mikroregión Slovenský raj Vás pozývajú na trojdňové podujatie s názvom Otvorenie letnej turistickej sezóny. 30. 4. 2010 (piatok) Spišská Nová Ves, pódium pred Redutou 10.00   VESELÍ ŠIBALI - CVČ ADAM SNV11.00   Ukážky Sokoliar. skupiny...
Čučma
Lokalizácia: okres Rožňava Základné údaje:Počet obyvateľov: 651Rozloha: 1169 hanadmorská výška: 600 m n.m. Stručný opis:Obec leží vo Voloveckej časti Slovenského rudohoria, severne od mesta Rožňava. Z histórie:Datovanie prvej písomnej zmienky o obci je značne ro...
Gelnica – Mária Huta: Gelnické lomidrevo
 Gelnica – okres Gelnica: Atraktívnu možnosť zhliadnuť zručnosť pilčíkov z Hnileckej doliny a stráviť popoludnie plné zábavy ponúka mesto Gelnica. Okrem súťaže prác, ktoré sú typické pri ťažbe dreva, tu uvidíte aj majstrovské umenie vyrezáv...
Ruskov: „Kompere so šlivčanku“
Ruskov, okres Košice-okolie: Na dedine bolo stále veľa práce. Bez ohľadu na ročné obdobie či počasie. A keď sa robilo, nebol čas – a v dávnejších časoch ani dostatok, nebodaj nadbytok potravín – na vyváranie a vypekanie. Každá činnosť sa doviedla do ...
Slovenské Nové Mesto: Dedovizeň
Regionálne osvetové stredisko Trebišov, obec Slovenské Nové Mesto a Matica Slovenská pripravili tradičný festival Slovákov, žijúcich v zahraničí. Pod názvom Dedovizeň sa v sobotu 1. mája uskutoční v amfiteátri v Slovenskom Novom Meste. Vystúpia folklórne súbory z Franc...
Čerhov
Lokalizácia: okres Trebišov Základné údaje:Počet obyvateľov: 830Rozloha obce: 767 haNadmorská výška: 112 - 120 m n.m. Stručný opis:Obec Čerhov leží v Tokajskej vinohradníckej oblasti, 18 km južne od okresného mesta Trebišov, pri hranici s Maďarskou republikou. Z histórie:...
Hrušov: Súťaž vo varení halászlé
Výzva a súťažné pravidlá IV. ročníka medzinárodnej súťaže vo varení „ halászlé“ - zápis do Slovenskej knihy rekordovO. z. Krasturist Vás pozýva na otvorenie letnej turistickej sezóny v NP Slovenský kras v časti Hrušovské rybníky s tradičným programom, ktorého ...
Mikroregión Domica: Čistenie rieky Muráň
Mikroregión Domica, regionálne združenie obcí v spolupráci so zamestnávateľmi a ďalšími združeniami v regióne organizuje už 5. ročník podujatia, zameraného na ochranu prírody s názvom Čistá rieka Muráň pre ďalšie generácie. Zmyslom tohto podujatia je ochrana životného ...
Hrušov: Májové Hrušovské dni
Občianske združenie Krasturist v spolupráci s obcou Hrušov pripravili na 7. - 9. mája 2010 Májové Hrušovské dni, podujatie plné nápadov pre všetkých, ktorí majú radi aktívny oddych.Už v piatok 7. mája sa stretnú starostovia obcí s názvom Hrušov. Uskutoční sa vernisáž výstavy etno...
Hrhov: Vojak I. ČSR
 Hrhov, okres Rožňava: Táto ručne kolorovaná fotografia pochádza z I. ČSR a zachytáva obyvateľa obce Hrhov v čase jeho základnej vojenskej služby. Spomienky najstarších Hrhovčanov na predvojnové Československo sú rôzne. Vychádzajú najmä zo skuto...
Košice: Cesta dejinami slovenského školstva
Dejiny školstva sú aj dejinami každého z nás. Presvedčiť sa o tom môžete na tematickej výstave, ktorú pripravilo Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košicicach v galérii Bašta na Hrnčiarskej 7.Výstava predstavuje výsledok štyroch de...
Slovenský kras: Štefan Matis – turistický sprievodca
Štefan Matis pôsobí ako strážca Národného parku Slovenský kras. Pri svojom povolaní je v dennom kontakte s okolitou prírodou. Znalosť prostredia nielen z hľadiska prírodných krás, ale i odborných vedomostí v oblasti geológie, botaniky a zoológie ho priam predu...
Hanková
Lokalizácia: okres Rožňava Základné údaje:Rozloha: 1089 haPočet obyvateľov: 69 Stručný opis:Obec sa nachádza severozápadne od Rožňavy v gemerskje časti Slovenského rudohoria. Z histórie:Túto pomerne mladú obec (prvá doložená písomná zmienka pochádza z roku 1556) zalo...
Košice: Oslavy Dňa mesta Košice 2010
 Košice: Bohatý kultúrny program so 103 podujatiami budú si môcť v čase od 30. apríla do 9. mája vychutnať obyvatelia a návštevníci Košíc. Oslavy Dňa mesta Košice patria k tunajším najväčším sviatkom a rokom 2010 vstupujú do svojho 16. ročn...
Jovice
Lokalizácia: okres Rožňava Základné údaje:Počet obyvateľov: 721Rozloha: 1007 haNadmorská výška: 294 m n.m. Stručný opis:Obec Jovice leží na východe Slovenska v Rožňavskej kotline na nive Čremošnej, 6 km od Rožňavy, pod úpätím Silickej planiny. Z histórie:Prvá ...
Markušovce: Škola a školstvo
 Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla v roku 1954 a zachytáva žiakov a učiteľov školy v Markušovciach. Dejiny školstva v tejto obci sú veľmi staré a siahajú do 16. storočia. Pavol Mariáši (Mariássy) tu v roku 1567 založil prvú zemiansku škol...
Herľany: Smutný koniec kúpeľnej éry
 Herľany, okres Košice-okolie: Druhá svetová vojna sa stala pre Herlianske kúpele úplnou tragédiou. Najmä počas posledných mesiacov sa tam usídlili Nemci, ktorí si užívali liečbu a nachádzalo sa tam aj stredisko nemeckej nacionalistickej mládeže Hitlerhungend. Napriek tomu sa aj ...
Spišská Nová Ves: Planéta, na ktorej žijeme
Komplexná názorná prezentácia dejov v atmosfére, hydrosfére, litosfére a biosfére, vo vzájomných súvislostiach. Na ploche 600 m2 návštevníkov prekvapia jedinečné modely, makety, doplnené počítačovými animáciami, ako aj trojrozmerné predmety minerály, horniny a unikátne skameneliny. &#...
Janovík: Agroturistika na koni
Ponúkame Vám agroturistiku pre dobrých jazdcov na koni, s možnosťou absolvovania turistických trás východného Slovenska - Slanské vrchy, Volovské vrchy, Šarišská vrchovina, Čergov, Ondavská vrchovina, Bukovské vrchy, Vihorlatske vrchy, Laborecká vrchovina a mnohé ďalšie pod&...
Košice - EHMK 2013: INTERFACE FLASH 05/05/2010 – 12/05/2010
Košice – Európske hlavné mesto kultúry, n.o. v termíne od 5. 5. do 12. 5. ponúka verejné kultúrne podujatia z oblasti divadla, literatúry, hudby,  výtvarného umenia, ekológie: STREDA | 5. 5.Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice19:00 JÁN ŠIMKO - PETRŽALSKÉ PRÍBEHY (PRERUŠENIE)|DIV...
Pozdišovce: Zapečené bandurky s kapustou
 Pozdišovce, okres Michalovce: Chutné sýte jedlo, ktoré ľudia ocenili najmä pri namáhavej fyzickej práci. Suroviny: - zemiaky- sladká kapusta- cibuľa- soľ- čierne mleté korenie- slaninaOšúpané uvarené zemiaky nakrájame na kolieska a poukladáme ich na dno pekáča. Osmaž...
Spišská Nová Ves: Letecký deň AEROSHOW 2010
 Piloti Aeroklubu Spišská Nová Ves a primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný vás srdečne pozývajú na veľkolepú ukážku leteckej techniky a profesionálnej zručnosti na hranici ľudských možností, konanú pod záštitou ministra obrany SR Jaroslava Bašku. Vystúpenia: svetový ...
Petrovce nad Laborcom
Lokalizácia: okres Michalovce Základné údaje:Počet obyvateľov: 937Rozloha: 1022 haNadmorská výška: 118 m n.m. Stručný opis:Petrovce nad Laborcom ležia severne od Michaloviec na úrodnej nive rieky Laborec. Z histórie:Najstaršia známa zmienka o obci pochádza z roku 1254. Nepriamo sa ...
Lúčka
Lokalizácia: okres Rožňava Základné údaje:Počet obyvateľov: 202Rozloha: 1494 ha Stručný opis:Obec leží na hranici Slovenského rudohoria, v údolí potoka Čremošná. Od Rožňavy je vzdialená asi 20 km na východ. Z histórie:Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1406....
Ruskov: Bošpor
Ruskov, okres Košice-okolie: Jednoduché, rýchle a sýte raňajkové jedlo, ktoré sa pripravovalo na sladko alebo na slano, podľa chuti gazdu, či skôr podľa surovín, ktoré boli v komore. Popis prípravy nám prezradila pani Helena Miklošová v Ruskove, kde sa bošpor varí ešte aj dnes. B...
Spišská Nová Ves: Kostol Nanebovzatia Panny Márie - vyhliadky z veže
 Možnosť vyhliadky z najvyššej kostolnej veže na Slovensku ponúka mesto Spišská Nová Ves. Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie sa nachádza v centre a jeho veža meria 87 metrov. Viditeľná je už z diaľky pri príjazde do mesta.  Počiatky t...
Hrušov: Pozdrav z frontu
 Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla počas I. svetovej vojny a vidíme na nej obyvateľa obce Hrušov. Podľa uhorskej uniformy je to muž stojaci vpravo. Na druhej strane fotografie sa nachádza jeho venovanie, podľa ktorého ju poslal svojej tete Márii rovno z tal...
Hrušov: Na hospodárskom dvore
  Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva rodinnú atmosféru na hospodárskom dvore. Za povšimnutie stojí dlhé konope, ktoré sa nachádza na kope dosák a tiež hŕba travertínových balvanov pred stodolou.   V ...
55. KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR
Tradičný medzinárodný hudobný festival, ktorý sa tohto roku koná od 29. apríla do 3. júna pod záštitou ministra kultúry SR bude mať vo štvrtok 13. mája na programe koncert vynikajúcej mladej huslistky Sophie Jaffé z Nemecka. V sprievode Štátnej filharmónie Košice, ktorú diriguje András Deá...
Napísali o nás
Portál Spectacular Slovakia pre anglicky hovoriacich záujemcov o Slovensko uverejnil na svojich stránkach informácie o Košickom samosprávnom kraji a vybraných obciach regiónu. Vítame tento krok, popularizujúci náš región a dúfame, že počet navštívených a predstavených zákutí nášho kraja s...
Trebišov: Výtvarno
Vlastivedné múzeum Trebišov pripravilo na 13. mája o 16:00 vernisáž výstavy slovenskej výtvarníčky Evy Leškovej Výtvarno. Eva Lešková sa po absolvovaní Univerzity P. J. Šafárika v Prešove venuje výtvarnej a literárnej tvorbe. Okrem skupinových výstav pripravila v našom kraji výstavu tapisérií ...
Hrušov: Kostolík sv. Anny
  Hrušov, okres Rožňava:  Pri prechádzke okolo rozľahlých viníc v severozápadnej časti katastra Hrušova necelé 3 kilometre od obce pri viniciach stojí na lúke malý gotický kostolík zasvätený sv. Anne. Postavili ho v 14. storočí a pôvodne slúžil mníšskemu ...
Čerhov: Čerhovské ženské kroje
  Čerhov, okres Trebišov: Tieto fotografie pochádzajú z prelomu 19. a 20. storočia. Vidíme na nich ženy v čerhovských krojoch. Typickým znakom vydatej ženy bol čepiec alebo šatka. V 20. storočí dominovala skôr už len šatky. Tie, na rozdiel od čepca, mohli nosiť...
Krompachy: „Krompašský turistický pelotón 2010 alebo na bicykli o bicykel“
Pozor! Pre nepriazeň počasia bola akcia zrušená, resp. preložená na nový termín. Viac informácií nájdete tu .      Mestský športový klub Krompachy, Mesto Krompachy,             Obec Slovinky, Firma SooF Peter Je...
Spišská Nová Ves: ZOO
 Spišská Nová Ves: Rozlohou  nie najväčšia, ale zato útulná ZOO Spišská Nová Ves je vyhľadávaná nielen obyvateľmi mesta, ale tiež mnohými návštevníkmi Spiša. Osem hektárov parku Madaras sa stalo novým domovom pre približne 250 zvierat, ktoré reprezentujú 70 druhov domácej i&...
Košice - EHMK 2013: INTERFACE FLASH 12/05/2010 – 19/05/2010
Košice – Európske hlavné mesto kultúry, n.o. v termíne od 12. 5. do 19. 5. ponúka verejné kultúrne podujatia z oblasti divadla, hudby,  výtvarného umenia a filmovej tvorby: STREDA|12. MÁJKasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice19.00 CITY SCOUTS/TAM DO MESTA - MAKE UP COLLECITVE | prezen...
Štós: Kúpeľný dom Komporday***
Názov ubytovacieho zariadenia: Kúpeľný dom KompordayPrevádzkovateľ: KÚPELE ŠTÓS, a.s., Štós 235, 044 26 ŠtósTyp ubytovania: Hotel ***Ubytovacia kapacita: 88Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, rusky, maďarsky Prevádzka: celoročná prevádzka, non-stop recepcia 24 ho...
Hrušov: Pričeše
  Hrušov, okres Rožňava:  Táto fotografia pravdepodobne vznikla v tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mužov z obce Hrhov. Na prvý pohľad zaujme skutočnosť, že traja z nich majú rovnaké oblečenie. Ide pritom o obec, ktorá sa ...
Rožňava: Banícke múzeum – Deň a noc múzeí 2010
  Banícke múzeum v Rožňave pripravilo na 18. mája podujatie Deň a noc múzeí 2010. Bohatý program od 9.00 do 16.00 je zameraný predovšetkým na deti, vítaní však budú všetci návštevníci bez ohľadu na vek. Od 16.30 sú podujatia zamerané na všetky vekové kategórie.  ...
Medzev: Hámor a tajch
  Medzev, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva jeden z typických hámrov s jazierkom, ktoré sa nazýva tajch. V roku 1896 sa okolo Medzeva nachádzalo až 109 hámrov, v ktorých kováči využívali 198 ohnísk.   Systé...
Malý Horeš: Vôňa agátu
Pozor - akcia je preložená na iný termín. Pre viac informácií kliknite tu. Obec Malý Horeš v spolupráci s miestnymi pestovateľmi pripravili na 22. mája tradičný Deň otvorených pivníc. Na návštevníkov čaká ochutnávka 32 druhov vín od 16 pestovateľov a tradičné špecialit...
Tokajská oblasť: Urban 2010 - Požehnanie mladého vína
Ak ešte nemáte program na sobotu 22. mája 2010, odporúčame vám navštíviť 3. ročník prehliadky tokajských vínnych pivníc spojený s ochutnávkou tokajských vín.Pivnice pre verejnosť budú otvorené v obciach Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa a Viničky od 10:00 do 19:...
Nižná Slaná
Lokalizácia: okres RožňavaPočet obyvateľov: 1195Rozloha: 1996 haNadmorská výška: 360 m.n.m. Stručný opis:Obec leží severovýchodne od okresného mesta v Slovenskom Rudohorí. Z histórie:Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1363. Je to tradičná banská obec v Rudohorí, ktorá vzn...
Krompachy: „Krompašský turistický pelotón 2010“ zrušený, resp. preložený!
Nedávno sme Vás informovali o športovo-kultúrnom podujatí "Krompašský turistický pelotón 2010". Dnes sa nám ozvali organizátori, ktorí oznamujú, že vzhľadom na predpoveď počasia je akcia zrušená, resp. preložená. Náhradný termín ohlásia včas, nájdete ho aj na našom webe...
Jovice: Dievčenská skala
 Bez preháňania - je to miesto, kde vám krajina leží pod nohami. Jeden z najkrajších výhľadov na Rožňavskú kotlinu nájdete na Dievčenskej skale. Výlet na ňu je spojený s príjemným prírodným prostredím Silickej planiny v Národnom parku Slovenský kras.. Nev...
Košice EHMK 2013 - INTERFACE FLASH 19/052010 - 25/05/2010
Košice – Európske hlavné mesto kultúry, n.o. v termíne od 19. 5. do 25. 5. ponúka verejné kultúrne podujatia z oblasti filmovej tvorby, hudby, výtvarného umenia a literatúry: STREDA|19. MÁJ Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice19:00 3BLOCK: ANDREJ KOLENČÍK|FILM/PREZENTÁCIAANDREJ KOLEN...
Košice: Medzinárodná výstava nerastov, skamenelín a ozdobných šperkov - spojená s predajom
 Košice: Technická univerzita v Košiciach, Mineralogický klub pri Východoslovenskom múzeu a cestovná kancelária TUKE Travel pozývajú na 19. medzinárodnú výstavu nerastov, skamenelín a ozdobných šperkov spojenú s predajom. Podujatie sa uskutoční 22. mája 2010 (sobota) ...
Tokajská oblasť: Akcia Urban 2010 – Požehnanie mladého vína – bude, ale bez čerhovského majálesu
 Ako sme už informovali, v sobotu 22. mája 2010 sa v slovenskej oblasti Tokaja uskutoční podujatie s názvom Urban 2010 – Požehnanie mladého vína. Jeho návštevníci budú môcť okrem iného navštíviť pivnice a vychutnávať tokajské víno v Malej Tŕni, ...
Hrušov: Vinobranie
Hrušov, okres Rožňava: Presný rok vzniku tejto fotografie nepoznáme, bola však vyhotovená niekedy po roku 1952, kedy v obci Hrušov založili jednotné roľnícke družstvo.Obec udáva, že tradícia pestovania hrozna tu siaha takmer až do samotných počiatkov jej vzniku. Hrušov existoval v 13....
Malý Horeš: Akcia „Vôňa agátu – Deň otvorených pivníc“ je pre povodne preložená na neurčito
Nedávno sme vás informovali o podujatí „Vôňa agátu – Deň otvorených pivníc“, ktoré núka ochutnávky vín v obci Malý Horeš. Žiaľ, povodeň si aj tu vybrala svoju daň. Dnes sme telefonicky kontaktovali vedenie obce, ktoré potvrdilo, že spomínaná akcia v pôvodnom ...
Košice: Literárny maratón
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva všetkých milovníkov literatúry na tradičný literárny maratón - 24-hodinové nonstop čítanie venované tento rok aktuálnej téme: Naj kniha Košičanov Literárny maratón sa uskutoční 24. mája 2010 od 12:00 - 25. mája 2010 do 12:00.Ú...
Košice: USE THE C!TY festival
Od stredy 26. mája ovládnu ulice Košíc podujatia 2. ročníka festivalu USE THE C!TY, ktorý pripravilo Košice - EHMK 2013, n. o. Pre záujemcov sú k dispozícii najmä netradičné vystúpenia a pohľady na kultúru a jej úlohu v uliciach miest. Už v úvodný večer vystúpi v Kasárňach...
Hrušov
Lokalizácia: okres Rožňava Základné údaje:rozloha: 1678 hapocet obyvatelov: 342nadmorská výška: 212 - 577 m n.m. Stručný opis:Obec Hrušov leží v Národnom parku Slovenský Kras, pod Soroškou, na rozhraní Silickej planiny a Dolného vrchu. Z histórie:Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r...
Českí novinári za krásami kraja
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) pripravila zaujímavú infocestu pod názvom „Objavte krásy Košického regiónu.“ Štrnásť českých novinároch prijal tento týždeň aj predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. Novinárom predstavil Košický kraj ako ...
Košice: Pozvánka do rozprávky
Turistické oddiely mládeže KRTKO a SALAMANDER pri Školskom športovom klube KAC Jednota Košice pripravili pre obyvateľov Košíc s podporou Nadácie SPP seriál troch podujatí, kde sa môžu rozhýbať spoločne celé rodinky. (Prvým bolo cykloputovanie po Košických Hornádskych mostoch...
Zemplínska Teplica: V Keresture na pastirňi hraju
Obec Zemplínska Teplica a Regionálne osvetové stredisko Trebišov aj tento rok pripravili tradičné folklórne slávnosti V Keresture na pastirňi hraju. Tento rok sa uskutočnia v nedeľu 30. mája v areáli kultúrneho domu v Zemplínskej Teplici.Súčasťou podujatia je jarmok tr...
Hrušov: Ženy a šaty
 Hrušov, okres Rožňava: Tieto historické fotografie zachytávajú jednu a tú istú ženu v odstupe asi 15 rokov. Prvá fotka bola urobená niekedy v polovici dvadsiatych rokov 20. storočia a druhá okolo roku 1939. I keď boli vyhotovené na takmer tom istom mieste, stalo sa tak v dvoch š...
Jaklovce: Slávnosť v roku 1939
 Jaklovce, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z roku 1939 a v popredí na nej vidíme deti z miestnej školy, za nimi starších obyvateľov na tzv. stromkovej slávnosti. Väčšina z nich je oblečená v typických krojoch obce. Za povšimnutie stojí aj veľká slovenská z...
Hrušov: Gotický kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
 Hrušov, okres Rožňava: Hneď po vstupe do obce pri hlavnej ceste stojí rímsko-katolícky kostol s patrocíniom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Táto gotická jednoloďová sakrálna stavba vznikla ako obecný kostol v druhej polovici 14. storočia a patrí medz...
Kráľovský Chlmec: Prírodné hodnoty Medzibodrožia a Použia
TICCE - Združenie výtvarníkov Medzibodrožia a Použia a PRO PATRIA - občianske združenie Káľovský Chlmec vás pozývajú na výstavu prác fotografa Jánosa Bogolyho Prírodné hodnoty Medzibodrožia a Použia.Vernisáž výstavy bude v nedeľu 30. mája 2010 o 15:00 v malej galérii kultúrneho ...
Rokliny Slovenského raja sprístupnené!
 Národný park Slovenský raj: Horská záchranná služba Slovenský raj oznamuje, že rokliny NP Slovenský raj Suchá Bela, Piecky, Veľký Sokol su znovú sprístupnené.  Biely potok v úseku od ústia Kyseľa po Klauzy je naďalej dočasne uzavretý z dôvodu zvýšenej h...
Drienovec: Odievanie
 Drienovec, okres Košice-okolie: Obec Drienovec sa spôsobom obliekania už v prvej polovici 20. storočia profilovala skôr ako maličké mestečko. Nakoniec, poznáme historickú listinu z roku 1626, kde sa o Drienovci vyslovene píše ako o meste poľnohospodárskeho charakteru. Už v ...
Košice EHMK 2013 - INTERFACE FLASH 26/05/2010 - 03/06/2010
Košice – Európske hlavné mesto kultúry, n.o. v termíne od 26. 5. do 3. 6. ponúka verejné podujatia venované tentoraz dôležitým otázkam rozvoja regiónu a postaveniu Slovenska v súčasnom svete: ŠTVRTOK|27. MÁJ Doubletree by Hilton, Hlavná 1, Košice8:30 Development po kríze = čas pre kvalitu...
Čerhov: Richtár Juraj Iľko
 Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia bola zhotovená v dvadsiatych rokoch 20. storočia a zachytáva manželov Iľkolvcov. Juraj Iľko bol richtárom Čerhova, jeho manželka Anna Iľková sa zaslobodna volala Michalčíková. Funkciu zastával v rokoch 1925 až 1938. &nb...
Hrhov: Halászlé
 Hrhov, okres Rožňava: Halászlé je azda najznámejšia polievka maďarskej kuchyne. Toto obľúbené jedlo však v minulosti nebolo až natoľko rozšírené, ako je tomu dnes. Problémom boli najmä suroviny, pretože mäso rýb rýchlo podlieha skaze a ľudia nemali toľko...
Košice: Hudobná električka
V piatok 28. mája 2010 popoludní bude na trase linky č. 6 premávať Hudobná električka.  Približne od pol druhej vyrazí z Námestia Maratónu mieru a hudba bude cestujúcim spríjemňovať cestu takmer do 18.00 hodiny. Hudobné popoludnie v električke č...
Hrabušice - Podlesok: Autocamping
Názov ubytovacieho zariadenia: Autocamping Podlesok - Hrabušice Typ ubytovania: autocampingUbytovacia kapacita: stanové miesta 600lôžka 175 Možnosti komunikácie: slovensky, rusky, anglickyPrevádzka: sezónna (apríl - november), recepcia nonstop Stručná charakteristika umiestnenia zariade...
Spišská Nová Ves: Mesto plné detí
  Spišská Nová Ves: Metropola stredného Spiša sa v prvých júnových dňoch premení na „Mesto plné detí“. Pod týmto názvom sa sem po roku opäť vracia atraktívne podujatie určené deťom, mládeži a ich rodičom. Tentoraz so sebou prináša viacero noviniek a jeho ...
Abovské folklórne slávnosti Rozhanovce Euro Folk 2010
 Rozhanovce, okres Košice-okolie: Kultúrne centrum Abova v Bidovciach - kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a obec Rozhanovce pripravili 42. ročník Abovských folklórnych slávností Euro Folk Rozhanovce 2010. Folklórne slávnosti sa konajú  v dňoch 5. – ...
Potulky mestom Košice: Téma – Vojenské Košice
 Košice: Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane. T...
Jovsa
Lokalizácia: okres MichalovceZákladné údaje:Počet obyvateľov: 818Rozloha: 1844 haNadmorská výška: 140 m n.m.Stručný opis:Obec leží medzi Zemplínskou Šíravou a Vihorlatskými vrchmi. Je výborným východiskovým bodom ako pre horskú turistiku tak pre trávenie voľného času pri vod...
Košice: Konferencia Košice na mape turizmu
Mesto Košice, Košice 2013, n.o., Košice – Turizmus pripravili medzinárodnú konferenciu Košice na mape turizmu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 3. júna 2010 od 8:30 do 17:30 v hoteli DoubleTree by Hilton. Záštitu nad konferenciou prevzali veľvyslanec Veľkej Británie v SR Michael ...
Dvorianky
Lokalizácia: okres TrebišovZákladné údaje:Počet obyvateľov: 605Rozloha: 618 haNadmorská výška: 114 m n.m.Stručný opis:Obec leží severozápadne od mesta Sečovce na Východoslovenskej nížine.Z histórie:Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1245. Bohaté archeologické nálezy však doklada...
Cejkov
Lokalizácia: okres TrebišovZákladné údaje:Počet obyvateľov: 1190Rozloha: 2084 haNadmorská výška: 150 m n.m.Stručný opis:Obec leží v Potiskej nížine na úpätí Zemplínskych vrchov, 23 km južne od Trebišova.Z histórie:Najstaršia zmienka o obci pochádza z roku 1332. Nad obcou sa od zač...
Betlanovce: Autocamping Betlanovce
Názov ubytovacieho zariadenia: Autocamping BETLANOVCE Prevádzkovateľ: Ing. Tatiana Jendrálová Typ ubytovania:  kemping a ubytovňa Ubytovacia kapacita: 14 osôb v ubytovni, 60 stanujúcich Možnosti komunikácie: slovensky, anglicky Stručná charakteristika umiestnenia zariad...
Ruský Hrabovec
Lokalizácia: okres Sobrance Základné údaje:Počet obyvateľov: 342Rozloha: 1681 haNadmorská výška: 278 m n.m. Stručný opis:Obec Ruský Hrabovec leží sverovýchodne od Sobraniec vo Vihorlatských vrchoch medzi západnými výbežkami Popriečneho, na hraniciach s Ukrajinou. Z histórie:Na...
Košice EHMK 2013 - INTERFACE FLASH 03/06/2010 - 07/06/2010
Košice – Európske hlavné mesto kultúry, n.o. v termíne od 26. 5. do 3. 6. ponúka verejné podujatia venované tentoraz dôležitým otázkam rozvoja regiónu a postaveniu Slovenska v súčasnom svete, dizajnu, výtvarnému umeniu, hudbe, filmu a životnému prostrediu: ŠTVRTOK|3. JÚNDoubletree by Hilton,...
Rokliny Slovenského raja znovu uzavreté!
Horská záchranná služba Slovenský raj oznamuje, že rokliny NP Slovenský raj Suchá Bela, Piecky, Veľký Sokol, Biely potok v úseku od ústia Kyseľa po Klauzy sú znovu uzavreté z dôvodu zvýšenej hladiny vody. Aktuálne informácie na http://www.hzs.sk/
Košice: Posledná premiéra sezóny
Poslednou premiérou sezóny 2009/2010 bude v košickom Štátnom divadle uvedenie hry poľského dramatika Witolda Gombrowicza Ivona, princezná burgundská. Tento titul patrí medzi najvýznamnejšie diela poľskej i svetovej divadelnej literatúry 20. storočia. Premiéra hry Ivona...
Košice: Trocha exotiky
V súčasnom nepriaznivom počasí je ťažké nájsť vhodný cieľ víkendovej výpravy do prírody. Ponúkame vám však tip, ktorý osloví mladých i tých skôr narodených. Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach vo svojom expozičnom skleníku na Mánesovej 23 v Košiciach organizuje už tradi...
Aj vy môžete spopularizovať región!
Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) pri príležitosti osláv Svetového dňa cestovného ruchu 2010 (World Tourism Day - WTD) vyhlásila online fotografickú súťaž, ktorej ústrednou témou je „Cestovný ruch & biodiverzita“. Súťaž nemá žiadne obmedzenia, dôležité je, aby fotograf...
AFS ZRUŠENÉ!
Ak ste sa chystali na tradičné Abovské folklórne slávnosti, ktoré sa mali konať tento víkend 5. – 6. júna (v sobotu i nedeľu) v amfiteátri v Rozhanovciach s ľútosťou vám musíme oznámiť, že sú zrušené!
Spiššká Nová Ves: Deň s ozbrojenými silami a zbormi - podujatie 5. 6. 2010 zrušené
Deň s ozbrojenými silami a zbormi, ktorý sa mal uskutočniť v sobotu 5. júna 2010 v Spišskej Novej Vsi a v nedeľu 6. júna v Starej Ľubovni, ako aj Deň detí s ozbrojenými silami a Slovenským rozhlasom naplánovaný na 6. júna 2010 v Kráľovskom Chlmci sa v dôsledku zlej...
Hrušov: Abovčania alebo Gemerčania?
 Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokoch 20. storočia a zachytáva mužov pri práci vo vinici. Vznikla teda v časoch, keď sa ešte hospodárilo súkromne a jednotné roľnícke družstvo zatiaľ nepoznamenalo vlastní...
Slovenský kras: Blatnica (Chotárny potok)
Blatnica (nazývaná a označovaná tiež Blatný potok a na novších mapách pod názvom Chotárny potok) patrí medzi rázovité bystriny, medzi ktorými púta väčšiu pozornosť najmä vďaka atraktívnemu prostrediu. Svojou erozívnou činnosťou sa podieľa na existencii je...
Slovenský raj: Väčšina roklín zatvorená!
Horská záchranná služba Slovenský raj oznamuje, že priechodný a otvorený je turistický chodník Čingov - Podlesok. Sprístupnené sú iba rokliny Kláštorská a Zejmarská. Ostané rokliny NP Slovenský raj vrátane Tomašovskej Belej sú naďalej uzavreté z dôvodu zvýšenej hla...
Moldava nad Bodvou: Mesto v rokoch tridsiatych
 Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto pohľadnica pochádza zo začiatku tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej centrum mesta s kostolom reformovanej cirkvi uprostred. Vyhotovená teda bola za čias I. ČSR, kedy Moldava prežívali krízové roky. Príčinou ...
Ruská Bystrá
Lokalizácia: okres Sobrance Základné údaje:Počet obyvateľov: 124Rozloha: 1196 haNadmorská výška: 450 m n.m. Stručný opis:Obec leží v nádhernom prostredí Vihorlatských vrchov. Od okresného mesta je vzdialená asi 20 km. Z histórie:Obec založili valašskí kolonizátori v 16. storoč...
Remetské Hámre
Lokalizácia: okres Sobrance Základné údaje:Počet obyvateľov: 631Rozloha: 2459 haNadmorská výška: 276 m n.m. Stručný opis:Obec leží na južnom úpätí Vihorlatu. Pre svoju polohu je označovaná ako brána k Morskému oku. Z histórie:Remetské Hámre sú pomerne mladá obec, najstaršia zm...
Košice: Košické imaginácie
Pozývame Vás na otvárací večer plenérového predstavenia dňa 8. júna 2010 o 20:45 hod. v košickom Mestskom parku.Košice na začiatku 20. storočia. Na mestský trh prichádza kočovný cirkus…Uvidíte:    * vzdušný tanec    * pantomímu   ...
Medzinárodná balónová fiesta Košice 2010
Košice sa na niekoľko dní stanú mestom s najatraktívnejšou oblohou na Slovensku. V čase od 9. do 13. júna ju bude zdobiť 12 veľkých teplovzdušných balónov, ktorých posádky tvoria tím 17. ročníka Medzinárodnej balónovej fiesty Košice 2010. Usporiadateľom poduja...
Slovenský raj čiastočne sprístupnený
V Slovenskom raji platí stále uzávera na Veľký Sokol, Sokoliu dolinu a Tomášovskú Belú. Všetky ostatné rokliny a tiesňavy sú už otvorené.   Aktuálne informácie na http://www.hzs.sk/
Medzinárodná balónová fiesta Košice 2010: „Riportová dojmológia“
 Košice: Ako sme už avizovali, spoločnosti ADS Balloning, s.r.o. a Balón klub Košice organizujú už 17. ročník balónovej fiesty, ktorá patrí k pravidelným a najatraktívnejším podujatiam v meste. Ohlásený termín 9. až 13. jún 2010 bol stanovený ako optimálny, pretože...
MEDZINÁRODNÁ BALÓNOVÁ FIESTA KOŠICE 2010: Nočné nafukovanie balónov, Pestré mestečko neziskových organizácií, koncerty a súťaže pre deti
17.ročník Medzinárodnej balónovej fiesty v Košiciach v organizácii ADS ballooning a Balón klub Košice už odštartoval. Okrem pohľadov na atraktívne vyzdobenú oblohu ponúka aj sprievodné podujatie spojené s oslavou 8. narodenín OC Optima. Začiatok tohto podujatia je 11. 6...
Drienovec: Klasicistický kaštieľ
Drienovec, okres Košice-okolie: Pred obcou Drienovec v smere príjazdu z Košíc sa na pravej strane za hrubými kamennými múrmi nachádza rozľahlý park s kaštieľom. Táto historická fotografia pochádza z prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia, teda z čias, k...
Spišská Nová Ves: Zaujímavosti z prírody Košického kraja
Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny bocian, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a Východoslovenské múzeum v Košiciach vás pozývajú na výstavu Natura excelenta - zaujímavosti z prírody Košického krajaVernisáž výstavy je 9. júna 2010 o 14:30 vo výstavnej sieni M...
Spišská Nová Ves: Divadelný festival SMALL FORMS - BIG ISSUES - HUGE IMPACT
 Spišská Nová Ves: Divadlo Kontra organizuje pri príležitosti 3. výročia svojho založenia festival s medzinárodnou účasťou SMALL FORMS - BIG ISSUES - HUGE IMPACT. Počas dvoch júnových víkendov - 11., 12., 13. a 18., 19., 20. 6. budete mať mať možnosť vzhliad...
Moldava nad Bodvou: Kalvínsky kostol
 Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Ako podklad pre vznik tejto farebnej pohľadnice slúžila ručne kolorovaná čiernobiela fotografia a vidíme na nej kostol Kresťanskej reformovanej cirkvi v Moldave nad Bodvou. Vydaná bola okolo roku 1925. Počiatky kostola, ktorý sa...
Vyšné Remety
Lokalizácia: okres Sobrance Základné údaje:Počet obyvateľov: 420Rozloha: 520 haNadmorská výška: 225 m n.m. Stručný opis:Obec leží v údolí Okny v Podvihorlatskej pahorkatine. Od okresného mesta je vzdialená asi 11 km. Z histórie:Obec založili pravdepodobne v 14. storočí usadlíc...
Pozdišovce: Čeregy
Chrumkavá sladká pochúťka, zvykla sa často podávať napríklad na priadkach. I keď v minulosti kypriaci prášok do pečiva nepoznali, recept ponúkame vo forme, ktorá je na dnešné časy jednoduchšia. S prípravou jedla sme sa oboznámili v obci Pozdišovce. Suroviny:- 0,5 kg pol...
Vyšná Rybnica
Lokalizácia: okres Sobrance Základné údaje:Počet obyvateľov: 397Rozloha: 4012 haNadmorská výška: 222 m n.m. Stručný opis:Obec Vyšná Rybnica leží v údolí riečky Okna na úpätí Vihorlatských vrchov, asi 10 km severovýchodne od okresného mesta. Z histórie:Podobne ako okolité obce,...
Poruba pod Vihorlatom
Lokalizácia: okres Michalovce Základné údaje:Počet obyvateľov: 613Rozloha: 2050 haNadmorská výška: 195 m n.m. Stručný opis:poruba pod Vihorlatom leží v Podvihorlatskej pahorkatine, 22 km východne od Michaloviec. Z histórie:Obec založili v roku 1410 na základe zákupného práva nemeck...
Gelnica: Príďte na Gelnický šľapajcug
 Mesto Gelnica pozýva všetkých milovníkov turistiky na Gelnický šľapajcug. Akcia sa koná v sobotu 19. júna so zrazom v záhade centra voľného času na Slovenskej ulici. Registrácia účastníkov začína o 8,00, štart turistického pochodu je naplá...
Markušovce: Hudba povznáša ducha
Košický samosprávny kraj, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi - letohrádok Dardanely v Markušovciach a obec Markušovce pripravili na 20. júna 2010 koncert Hudba povznáša ducha. V koncertnej sále letohrádku Dardanely sa predstavia od 18:00 h klaviristka Mária Uhrinová, organista Ján Penták,...
Kusín
Lokalizácia: okres Michalovce Základné údaje:Počet obyvateľov: 350Rozloha: 1006 haNadmorská výška: 116 m n.m. Stručný opis:Obec Kusín leží na rozhraní Vihorlatsko-gutínskej oblasti, 19 km severovýchodne od okresného mesta. Z histórie:Prvý písomný doklad o existencii obce pochádza a...
Kaluža
Lokalizácia: okres Michalovce Základné údaje:Počet obyvateľov: 375Rozloha: 993 haNadmorská výška: 120 m n.m. Stručný opis:Hoci počtom obyvateľov neveľká obec, ktorá leží asi 10 km od okresného mesta, je Kaluža jedným z najvýznamnejších rekreačných centier pri Zem...
Klokočov
Lokalizácia: okres Michalovce Základné údaje:Počet obyvateľov: 395Rozloha: 1194Nadmorská výška: 117 m n.m. Stručný opis:Klokočov leží na severnom okraji Michalovského okresu (12 km od okresného mesta) na južnom úpätí pohoria Vihorlat. Je najvýznamnejším pútnickým miestom gréko...
Budimír: Burza starožitností
Máte radi staré veci, ktoré pamätajú časy dávno minulé? Alebo si chcete zaspomínať na chvíle, keď do módy a domácností prenikali plasty a bakelit bol vizitkou pokroku? Už niekoľko rokov môžete v zámockom parku v Budimíre stretnúť históriu v podobe drobností, ale aj kuriozít...
Vinné
Lokalizácia: okres Michalovce Základné údaje:Počet obyvateľov: 1710Rozloha: 2979 haNadmorská výška: 150 m n.m. Stručný opis:Vinné leží na juhozápadnom úpätí Vihorlatských vrchov. Má dobrú východiskovú polohu jednak pre rekreáciu pri Zemplínskej Šírave (rozsiahly oddychový komplex), ...
Slovenský raj: Tri doliny stále neprístupné
 Od 15. júna sú všetky vysokohorské terény po zimnej uzávere otvorené. Vzhľadom na počasie a podmienky na horách je dôležitá nepretržitá opatrnosť pri pohybe v horách a vo vysokohorskom teréne. Vo vysokých polohách je stále súvislá vrstva firnového snehu. V Slovenskom raji j...
Markušovce: Kyseľ s vajcom
Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Ako hustá a výdatná polievka, ktorá zasýti, sa v minulosti podával kyseľ s vajcom. (Niektoré rodiny ju nazývali kyšeľ s vajcom). Čiastočne nahrádzala aj druhé jedlo, najmä ak sa zajedala chlebom.Suroviny:- voda (cca 2 litre)- zemiaky (10 vä...
Trnava pri Laborci
Lokalizácia: okres Michalovce Základné údaje:Počet obyvateľov: 516Rozloha: 1534 haNadmorská výška: 176 m n.m. Stručný opis:Trnava pri Laborci leží v pod juhozápadnými výbežkami Vihorlatských vrchov, 10 km severovýchodne od mesta Michalovce. Na východ od obce sa nachádza hradný vrh (...
Zbudza
Lokalizácia: okres Michalovce Základné údaje:Počet obyvateľov: 536Rozloha: 907 haNadmorská výška: 130 m n.m. Stručný opis:Zbudza leží vo východnej časti laboreckého výbežku Východoslovenskej nížiny, 9 km severne od okresného mesta. Z histórie:Najstarší zápis o obci pochádza úd...
Spišská Nová Ves: Flott Cascaders Team
 Spišská Nová Ves: Nenechajte si ujsť live show francúzsko-českých filmových kaskadérov a akrobatov. Dňa 18. 6. 2010 (piatok) od 19.00 - 20.30 hod. na parkovisku pri futbalovom štadióne, Ul. Ing. Kožucha v Spišskej Nove Vsi. Počas jedného predstavenia predve...
Hrušov: Vojaci v uhorských uniformách
 Hrušov, okres Rožňava:  Táto fotografia je trochu záhadou. Zachovala sa v obci Hrušov, ale je polemické, či „spomienky“ viažuce sa k nej nevznikli neskôr a tradovali sa už len ako informácia mimo reality.  Podľa uhorských uniforiem ju môžeme datovať...
Oreské
Lokalizácia: okres Michalovce Základné údaje:Počet obyvateľov: 483Rozloha: 1161 haNadmorská výška: 165 m .n.m. Stručný opis:Obec Oreské sa rozprestiera okolo Turského potoka pod západnými výbežakmi Vihorlatu. Turský potok v minulosti tvoril hranicu medzi Zemplínskou a Užskou stolico...
Košice EHMK 2013 - INTERFACE FLASH 18/06/2010 - 23/06/2010
Košice – Európske hlavné mesto kultúry, n.o. v termíne od 18. 6. do 23. 6. ponúka podujatia venované tentoraz  výtvarnému umeniu, hudbe, tancu a filmu: PIATOK|18. 6.Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice19:00 ALEX ZELINA (SK) + NARCOTIC FIELDS (CZ) + SEXI PAPUČKY (SK) | výstava/...
Staré
Lokalizácia: okres Michalovce Základné údaje:Počet obyvateľov: 800Rozloha: 1801 haNadmorská výška: 156 m n.m. Stručný opis:Obec Staré leží v Laboreckom výbežku Východoslovenskej nížiny asi 15 km severne od okresného mesta. Z histórie:Najstaršia zmienka o obci pochádza z roku 1273, ...
Krompachy: „Krompašský turistický pelotón 2010 alebo na bicykli o bicykel“
Krompachy: Daždivé počasie a povodne zmenili plány na organizáciu mnohých kultúrnych a športových podujatí v kraji. Ostáva veriť, že náhradné termíny prinesú menej vody a umožnia účastníkom jednotlivých akcií vychutnať si atmosféru plnými dúškami. Nový termín ...
Moravany: Valalské oslavy
Moravany, okres Michalovce: Obec Moravany vás pozýva na XIV. ročník Valalských osláv, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. až 27. júna 2007. Okrem súťaže vo varení gulášu  a  veselice v miestom amfiteátri usporiadatelia pripravili vystúpenia folklórnych skupín a&nbs...
42. Abovské folkórne slávnosti Euro Folk Rozhanovce 2010 budú!
Kultúrne centrum Abova v Bidovciach, obec Rozhanovce a Košický samosprávny kraj sa rozhodli usporiadať 42. ročník Abovských folklórnych slávností Euro Folk Rozhanovce, pôvodne zrušený pre povodne v okrese Košice-okolie v novom termíne - v nedeľu dňa 27. júna 2010....
Zádiel: Kaňon ako obchodná cesta
Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z konca 19. storočia. Je signovaná a jej autorom je niekdajší kalvínsky kňaz zo Zádielu Károlyi Keresztury, ktorý v obci vlastnil fotoaparát ako prvý. Zobrazuje vstup do Zádielskej doliny, ktorá bola významnou obchodnou cestou už v prav...
XXXVIII. Spišské folklórne slávnosti
 Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Mesto Spišské Podhradie v spolupráci s Agentúrou pre rozvoj vidieckeho turizmu na Spiši a Spišským salašom Vás srdečne pozývajú na XXXVIII. Spišské folklórne slávnosti, ktoré sa usk...
Košice: Cassovia Folkfest 2010
 Košice: Košický folklórny festival Cassovia Folkfest 2010 začína 23. júna 2010. Ponúkne nielen vystúpenia súborov a skupín, ale aj bohatý jarmok remesiel, ohňovú šou, pouličné divadlo a ďalšie atrakcie.  Cassovia Folkfest sa v posledných rokoch preorientoval na m...
Spišské Vlachy: Oslavy mesta 2010
Spišské Vlachy: Mestský trh, stretnutie a prehliadka kabrioletov, hudobné vystúpenia v štýloch rock, country, ľudovka, dychovka, ale tiež hasičská súťaž a veselica – to všetko na vás čaká, pokiaľ sa v dňoch 25. až 27. júna rozhodnete navštíviť S...
Čerhov: V druhej polovici 19. storočia
 Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia bola s najväčšou pravdepodobnosťou vyhotovená niekedy v osemdesiatych rokoch 19. storočia, teda v čase keď Čerhov bol ešte súčasťou Rakúsko-Uhorska. Aj v danom čase to bola najmä poľnohospodársko-vin...
Košice EHMK 2013 - INTERFACE FLASH 23/06/2010 - 29/06/2010
Košice – Európske hlavné mesto kultúry, n.o. v termíne od 23. 6. do 29. 6. ponúka podujatia venované tentoraz filmu, výtvarnému umeniu, tancu a literatúre: STREDA|23. 6.Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice10:00 TLAČOVÁ KONFERENCIA | U. S. Steel Košice, VSE, T-SYSTEMS, NESS KDCInici...
Zemplínska Šírava - Hôrka: Festival EASTHETIC
Na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč bude nasledujúce dva dni až do skorého nedeľňajšieho rána doslova pretlak kultúry. Zahraniční hudobníci, slovenské mladé kapely, filmy, maliarske i sochárske workshopy, streetart, literatúra, výstava fotografií, divadlo pre najmenších i dospe...
Gelnica: Mesto a ortuť
 Gelnica, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z prelomu dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva centrum Gelnice. Mesto, ktorého banská sláva siaha do I. polovice 13. storočia, už bolo z hľadiska rozvoja viac-menej na ústupe a vzhľadom na možnosti vtedajš...
Markušovce: Grejzupa
 Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Táto polievka bola hotovou lahôdkou a varila sa v čase zabíjačiek. Verilo sa najmä na jej posilňovacie účinky na organizmus, teda podávala sa (ak bolo dostatok mäsa) aj ľuďom, ktorí boli značne vysilení nejakou chorobou. Vr...
Slovenský kras: Silická planina
Národný park Slovenský kras tvorí sedem planín (Silická, Plešivecká, Koniar, Horný vrch, Dolný vrch, Zádielska a Jasovská) obklopujúcich Rožňavskú a Turniansku kotlinu. Planiny oddeľujú vodné toky potokov a riek Štítnik, Slaná, Čremošné, Turňa, Blatnica, Hájsky pot...
Moldava nad Bodvou: Dni mesta 2010
 Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Pokiaľ v piatok alebo počas víkendu navštívite Moldavu nad Bodvou, čaká tu na vás viacero verejných podujatí spojených s oslavou 755. výročia od prvej písomnej zmienky o meste. Okrem iných akcií v piatok od 18.0...
Košice: Čermeľský kvet – Motozraz
 Košice: Rekreačné stredisko Jahodná a OC Optima sa v piatok a sobotu stávajú miestom stretu milovníkov rýchlych motoriek a dobrej muziky. Spoločnosť Cassovia Trinitas pripravila program, v ktorom sa okrem iného bude súťažiť v šprintoch mot...
Smolník: Tajch Tag
 Smolník, okres Gelnica: Pokiaľ ešte nemáte program na sobotu 3. júla, môžete si zájsť k jazeru Úhorná, kde na vás čaká súťaž vo varení guľáša, otvorený volejbalový turnaj, vystúpenie skupiny historického šermu Aramis a koncert hudobnej skupiny Motýľ a&nb...
Kaluža: Festival Fun Rádio Dohoda
 Kaluža, okres Michalovce: Hádam niet lepšieho spôsobu, ako začať prázdniny hudobným festivalom, ktorého prvý ročník sa naozaj vydaril. V sobotu 3. júla sa už po druhýkrát stane Chatová osada Okál pri obci Kaluža na Zemplínskej šírave dejiskom festivalu Fun Rádia Dohoda. Vst...
Košice: Potulky mestom – Osobnosti Košíc
 Košice: Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane. ...
Moldava nad Bodvou: Pohľadnica napísaná českým vojakom
 Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto pohľadnica bola odoslaná v roku 1919 a vidíme na nej rímsko-katolícky kostol sv. Ducha v centre Moldavy nad Bodvou. Je možné predpokladať, že samotná pohľadnica je ešte staršia, pretože jej tlač je v maďarčine, ale odo...
Gelnica: Interiér gotického kostola
 Gelnica, okres Gelnica: Jednou z architektonických dominánt mesta je gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý pochádza zo 14. storočia a údajne stojí na základoch ešte staršieho kostola. Táto historická fotografia pôvodne slúžila ako pohľadnica a vyrobená bola niekedy na prelom...
Borša: Tokajský festival 2010
Borša, okres Trebišov: Hlavný program Tokajského festivalu sa koná dňa 4. júla (nedeľa) v Borši. Pre všetkých záujemcov o účasť je pripravený mimoriadny vlak „Tokajský expres“, ktorý je zdarma. Vlak odchádza 4. júla o 13,30 z Košíc do Borše. Zastavuje na bežných zastávkach. Odcho...
Veľká Tŕňa: Toronský kotlík, tokajské víno a Dni obce 2010
Veľká Tŕňa, okres Trebišov: Láka vás ochutnávka tokajských vín priamo v povestných pivniciach? Máte radi guľáš a vychutnali by ste si ho v monohorakých formách prevedenia podľa rôznych receptov? Chceli by ste sa zabaviť váľaním sudov do kopca, pozrie...
Spišská Nová Ves: Treffpunkt - sonda do súčasnej maľby
Termín výstavy: 8. 7. – 19. 9. 2010 Vernisáž: 8. 7. 2010 o 16,00 hod.Miesto: Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves: Galéria umelcov Spiša na svojej výstave prezentuje tvorbu umelcov Mateja Fabiána, Michala Frica, Evu Mikulášovú a Patríciu Koyšovú. Autori patr...
Košice: Ján Kováč – Výber z tvorby
Termín výstavy:  7. 7. – 13. 8. 2010Vernisáž: 7. 7. 2010 o 16,30 hod.Miesto: Galéria KOS, Strojárenská 3 Košice Košice: Krajské osvetové stredisko v Košiciach pripravilo výstavu s výberom diel z tvorby zemplínskeho výtvarníka Jána Kováča. Ján Kováč (1962) rodák zo Se...
Dobšiná: Nenechajte si ujsť nostalgickú jazdu vlakom Dobšinská strela
 Dobšiná, okres Rožňava: Historický vlak Dobšinská strela vyrazí z Košíc do Dobšinej 10. júla Prihláste sa čo najskôr!!!Toľko očakávaná jazda do Dobšinej je konečne tu! Po tejto trati totiž osobný vlak naozaj neprešiel už viac ako 7 rokov. V tomto roku už síce stará mot...
Medzev: Dni mesta 2010
Medzev, okres Košice-okolie: Už 738. výročie odo dňa prvej písomnej zmienky si pripomína mesto Medzev, ktoré v týchto dňoch organizuje podujatie Dni mesta 2010. Program pre verejnosť je sústredený najmä na sobotu 10. júla. Chýbať nebude Hámornícky polmaratón, preteky na...
Spišská Nová Ves: SPIŠSKÝ TRH 2010 - 55. ročník
 Spišská Nová Ves: Už vo štvrtok 15. júla centrum Spišskej Novej Vsi naplní typická trhová atmosféra s množstvom sprievodných kultúrnych podujatí. Spišské trhy patria medzi najstaršie na Slovensku, v roku 2010 tu organizujú už 55. ročník. Štvrtok 15. júl 2010 17.00 Slávno...
Kechnec: Ubytovanie Kechnec 5
Názov ubytovacieho zariadenia: Ubytovanie Kechnec 5 Prevádzkovateľ: Pluriel, s.r.o. Typ ubytovania: Rodinný dom  Ubytovacia kapacita: do 20 osôb Možnosti komunikácie: slovensky, maďarsky, anglicky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Rodinný dom je 18 km...
Seňa: Ubytovanie Seňa 174
Názov ubytovacieho zariadenia: Ubytovanie Seňa 174 Prevádzkovateľ: Pluriel, s.r.o. Typ ubytovania: Rodinný dom  Ubytovacia kapacita: 15 Možnosti komunikácie: slovensky, maďarsky, anglicky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Rodinný dom je 18 km na juh ...
Vinné: Sobota pri Vinianskom jazere
 Vinné, okres Michalovce: Hotel Jazero pri Vinianskom jazere pripravil na sobotu (17. 7. 2010) pre návštevníkov rekreačnej oblasti niekoľko podujatí. 3. ročník plážového volejbaluPodmienka účasti: - zmiešané trojčlenné družstvá – v družstve musí byť aspo ...
Čerhov: Slováci v tokajskej oblasti
 Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia. Rodinný portrét zachytáva rodinu, ktorej muž pochádza z obce Čerhov, ale priženil sa do susednej obce Luhyňa. Jeho manželka má čepiec ako znak vydatej ženy. Išlo o slovenskú rodinu...
Markušovce: Nočná prehliadka kaštieľa
Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Košický samosprávny kraj, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach si Vás dovoľujú pozvať Nočnú prehliadku kaštieľa. Termín: 17. júla 2010 a 31. júla 2010Vstupy: o 20,00 a...
Novosad: Folklórne novosadské slávnosti
Novosad, okres Trebišov: Obec Novosad a Regionálne osvetové stredisko Trebišov - kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja - Vás srdečne pozývajú na FOLKLÓRNE NOVOSADSKÉ SLÁVNOSTItermín: 17. júl 2010miesto: Amfiteáter Novosadvstupné: vstup voľný Program: 17.00 Krojovaný s...
Brezina: XIX. ročník Folklórnych slávností Brezina 2010
Brezina, okres Trebišov: Obec Brezina a Regionálne osvetové stredisko Trebišov - kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja - Vás srdečne pozývajú na XIX. ročník  Folklórnych slávnostíBrezina 2010 a  na vareňe zameškitermín: 18. júl 2010miesto: Areál kultúrneho domu ...
Zádiel: Niekdajšia turistická ubytovňa
Zádiel, Košice-okolie: Prvá z uvedených fotografií pochádza z roku 1939. Slúžila ako pohľadnica a jej popis pod obrazom je v maďarčine, pretože v tom čase obec Zádiel i okolie patrili pod Horthyho Maďarsko. Druhá z fotografií bola vyhotovená v roku 1921 a zachytáva účas...
Gelnica: Bryndzová nátierka
Gelnica, okres Gelnica: Predstava, že sa v minulosti domáce gazdiné zapodievali výrobou rôznych nátierok, je pomerne mylná. Zvyčajne sa bryndza natrela rovno na chlieb, obložila cibuľou a jedlo sa. Výnimkou však bola jar a takzvaná májová bryndza, ktorá sa vnímala ako najchutnejšia. V dano...
Košice, Michalovce, Sečovce, Jasov: Šengenský poludník 2010
 Košice, Jasov, Michalovce, Sečovce: Viac ako 20 koncertov, 8 mládežníckych orchestrov s 250 účinkujúcimi zo 6 krajín vrátane Slovenska, 9 festivalových miest na Slovensku a jedno na Ukrajine. Taký bude 2. ročník Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov Šengensk...
Spišský hrad: Víkend na témy „Ako sa kúpala hradná pani“ a „Červená čiapočka“
Spišský hrad, okres Spišská Nová Ves: Programová ponuka na Spišskom hrade je počas nastávajúceho víkendu (17. a 18. júl) venovaná najmä deťom. V sobotu je to predovšetkým „Hradovanie“. Pod týmto názvom sa skrýva celodenný súťažný program pre malých i veľ...
Brzotín: Jazdecké preteky
 Brzotín, okres Rožňava: Pokiaľ obdivujete ušľachtilosť, rýchlosť a dokonalosť koní, potom je ako pre vás určený X. ročník Jazdeckých pretekov v Brzotíne. Konajú sa v sobotu 17. 7. 2010 so začiatkom o 11.00 hod. v areáli Gemg...
Trebišov: Svetový rómsky multikultúrny festival
 Trebišov: Svetový rómsky multikultúrny festival nadväzuje na tradíciu a tak Vám aj v tomto roku ponúkame počas 7 dní, 18. - 24. júl 2010 Trebišov, Slovenská republika - zvučné mená rómskych umelcov z 10 krajín sveta - unikátnu výstavu fotografií rómskych detí z osád pod názvo...
Betliar: Tá pravá šálka kávy
Betliar, okres Rožňava: Máte chuť na šálku kvalitnej kávy? Radi by ste dozvedeli čo najviac podrobností z histórie vzniku a rozšírenia jedného z najobľúbenejších nápojov sveta? Chcete spoznať kultúrne dejiny a tradície národov v oblasti konzumácie kávy? Naučiť sa s...
Gemerská Hôrka: Deň obce 1243 - 2010
Gemerská Hôrka, okres Rožňava: Pokiaľ sa chcete zabaviť v prostredí rázovitej gemerskej obce s kúpaliskom, potom je sobota 24. 7. ako stvorená pre vás. Gemerská Hôrka v rámci osláv 767. výročia prvej písomnej zmienky pripravila podujatie so súťažami pre deti, prehl...
Košice: Leto v parku
 Košice: Festival Leto v parku, celý mesiac jedinečných podujatí pre všetkých, sa postupne stáva pevnou súčasťou kultúrneho vyžitia v letných mesiacoch v meste Košice. Je zameraný na najširšie multigeneračné publikum, ktoré tak ako minulý rok, osloví  šir...
Spišský hrad: Víkend v znamení harfy a divadla
Spišský hrad, okres Spišská Nová Ves: Programová ponuka na Spišskom hrade je počas nastávajúceho víkendu (24. a 25. júl) venovaná najmä deťom, divadlu a milovník zvuku harfy. Už počas soboty bude pre návštevníkov hrať harfové duo Papageno. Koncert je zameraný...
Aggtelek – Gemerská Hôrka: X. medzinárodná cyklotúra Gemersko-turnianskym krasom
Aggtelek - Gemerská Hôrka: Predovšetkým pre milovníkov cykloturistiky a prírody Slovenského krasu je venovaná cyklotúra, ktorú na sobotu 24. 7. pripravili Slovenský cykloklub Slovenský kras a Riaditeľstvo Aggtelekského národného parku. Štart 35 kilometrov dlhej cyklotrasy je o ...
Čerhov: Matka a dcéry
 Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza zo začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia. Ide o typický ateliérový záver, zobrazujúci rodinnú idylu. Boli to časy, kedy sa postavenie ženy v spoločnosti výrazne menilo. Do vzniku jednotných roľníckych družst...
Kaluža: Šíravafest 2010
 Kaluža, okres Michalovce: Najväčší na východnom Slovensku a jeden z najväčších na Slovensku – aj takéto prívlastky má hudobný festival Šíravafest, ktorého štvrtý ročník sa koná v dňoch 22. až 24. júla na Zemplínskej šírave v oblasti obce Kaluža. Poč...
Rožňava: Letné kino na hvezdárni
 Rožňava: Filmový klub Gemerfilm a Gemerské osvetové stredisko v Rožňave pripravili na základe minuloročnej kladnej odozvy aj v tomto roku letné premietanie filmov klubového charakteru. Tentokrát sa premietanie koná v areáli Hvezdárne, a preto budú pre návštevníkov prístupné niel...
Slanec: Zajačia polievka
Slanec, okres Košice-okolie: Zajace voľakedy tvorili neodmysliteľnú súčasť aj menšieho gazdovského chovu a ich mäso sa popri slepačom objavovalo na tanieri často. Nebol to však vždy len teraz známy pečený zajac, ale často aj zajačia polievka. suroviny:- v...
Krásnovce: Nalečnik
 Krásnovce, okres Michalovce: Toto jedlo, ktorého základ tvoria opäť zemiaky, je chutné, sýte a nenáročné na prípravu. Isto si nájde miesto aj v súčasnej kuchyni. Suroviny:- zemiaky- soľ- vajce- hrubá múka- cesnak- cibuľa- škvarky- maslo- čierne korenieZemiaky o...
Betliar: Židovská baroková hudba v kaštieli
Betliar, okres Rožňava : Gemerské osvetové centrum srdečne pozýva všetkých milovníkov starej hudby 27. júla 2010 (utorok) o 19.00 hod. do kaštieľa v Betliari na jedinečný koncert ŽIDOVSKÁ BAROKOVÁ HUDBA v podaní telesa COLLEGIUM MUSICUM BRNO. Program je zostavený zo skl...
Spišský hrad: Víkend v divadelnom štýle
Spišský hrad, okres Spišská Nová Ves: Programová ponuka na Spišskom hrade je počas nastávajúceho víkendu (31. júl a 1. august) venovaná predovšetkým divadlu. V soboru si v priestoroch hradu môžete pozrieť predstavenie hudobno-divadelného združenia Tormen s n...
Spišská Nová Ves: V. Medzinárodný zraz vzduchom chladených vozidiel VW (Chrobák)
 Spišská Nová Ves: Klub VW Východná divízia v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves a Veterán klubom Spišská Nová Ves usporiada 30. 7. - 1. 8. 2010 (piatok - nedeľa) V. Medzinárodný zraz vzduchom chladených vozidiel VW (Chrobák) Spišská Nová Ves 2010. Dňa 31. 7. 2010 (...
Veľaty: Veľatské slávnosti
Veľaty, okres Trebišov: Pri príležitosti 790. výročia prvej písomnej zmienky obec pripravila na víkend 31. 7. – 1. 8. 2010 podujatie s názvom Veľatské slávnosti. Ťažisko programu je v sobotu, kedy o 17,00 začína slávnostný sprievod dedinou a pokračuj...
Poruba pod Vihorlatom: XXVII. ročník Podvihorlatských folklórnych slávností
 Poruba pod Vihorlatom, okres Michalovce: Poruba pod Vihorlatom v spolupráci s Maticou Slovenskou pozýva na XXVII. ročník Podvihorlatských folklórnych slávností, ktoré sú v tomto roku spojené so 600. výročím osláv prvej písomnej zmienky o obci. Podujatie sa koná ...
Spišská Nová Ves: English organ – Terence Charlston
 Spišská Nová Ves: V rámci krátkeho turné jedného z popredných britských interpretov starej hudby na klávesové nástroje Terence Charlstona zaznie jeden z jeho koncertov aj na území Košického samosprávneho kraja. Dňa 4. augusta 2010 v Spišskej Novej Vsi v evanjelick...
Košice: Dargov 1944-45 ; Svedectvo o bojoch v Slanských vrchoch
 Košice: Východoslovenské múzeum v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Gisella Stellung pripravili pre Vás túto výstavu so zámerom pripomenúť si 65. výročie ukončenia najväčšej kataklizmy v dejinách ľudstva, ktorá vošla do dejín ako druhá svetová vojna...
Košice: Hudba v nitiach
 Košice: Výstava Východoslovenského múzea predstavuje umelecké výtvory pani Christíny Gerzaničovej s veľkým počtom vyšívaných prikrývok, obrusov, ženských blúzok, panských kravát a iné. Umelkyňa čerpala námety na výšivkové vzory z rôznych oblastí a d...
Spišský hrad: Prebudené legendy II
Spišský hrad, okres Spišská Nová Ves: Programová ponuka na Spišskom hrade je počas nastávajúceho víkendu (7. a 8. august) venovaná predovšetkým baroku a legendám.   Počas soboty i nedele zaplavia priestory hradu vznešené tóny barokovej hudby. Nočná preh...
Košice: MotoRockFest 2010
 Košice: Zachovať ambíciu jedného z najprestížnejších undergroundových festivalov má MotoRockFest 2010, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. až 8. augusta 2010 v rekreačnom areáli Alpinka. Program sľubuje 35 koncertov skupín z domácej i medzinárodnej s...
Bunkovce: Oslavy 665. výročia obce
Bunkovce, okres Sobrance: Počas víkendu 7. a 8. augusta oslávia Bunkovce 665. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Program je bohatý najmä v sobotu, keď vystúpia folklórne a zábavné skupiny a interpreti. Súčasne sa tu koná stretnutie rodákov z obce...
Trebišov: Pozorovanie meteorického roja Perzeidy
 Trebišov: Regionálne osvetové stredisko Trebišov - úsek astronómie Vás pozýva na Pozorovanie meteorického roja Perzeidy pod názvom NOC POD OBLOHOU. Miesto pozorovania:bývalé poľné letisko (smer Nový majer)Dátum pozorovania:10.8.2010 (utorok)Čas stretnutia:21.00 hod. - ROS: Ul. SNP ...
Spišská Nová Ves: Kultúrne leto 2010
 Spišská Nová Ves: V rámci programu Kultúrne leto 2010 Spišská Nová Ves ožije početnými kultúrnymi predstaveniami, ktoré majú potenciál zaujať nielen obyvateľov metropoly Spiša, ale tiež zatraktívniť pobyt turistom. Ponuka je rozdelená do troch kategórií. Letná bažant k...
Spišská Nová Ves: Břetislav Kovařík – Spišský salón kresleného humoru
 Spišská Nová Ves: Historická budova Reduty v centre mesta v týchto dňoch ponúka výstavu s názvom Spišský salón kresleného humoru č. 18. Svojimi dielami sa na nej predstavuje známy český portrétny karikaturista a autor kresleného humoru Břetislav Kova"...
Kaluža: Fernet Stock Citrus – Sound of Summer
 Kaluža, okres Michalovce: V rámci záverečného koncertu turné „Fernet Stock Citrus – Sound of Summer“ vystúpia v sobotu 7. augusta v rekreačnom areáli Kaluža na Zemplínskej šírave skupiny a speváci, ktorých z hľadiska popularity môžeme zaradiť medzi ...
Košice: Potulky mestom – Záhady Košíc (aj nočné prehliadky)
 Košice: Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane. ...
Rožňava: Gemerské osvetové stredisko
Kontakty: Gemerské osvetové strediskoBetliarska 8048 01 Rožňavatelefón: +421 788 17 76, +421 732 42 58, fax. +421 788 1775e-mail: gos@gos.skwww.gos.sk Hvezdáreň v Rožňave Úsek astronómie Gemerského osvetového strediskaLesná 1048 01 Rožňavatelefón: +421 788 17 76, +421 732 ...
Michalovce: Marianna Machalová – „Tak to vidím ja“
 Michalovce: Zemplínske múzeum ponúka svojim návštevníkom výstavu diel nevidiacej sochárky Marianny Machalovej.  Autorka sa narodila v Michalovciach. Vytvára sochy a reliéfy z prírodného tvárneho materiálu – hliny. Tvoriť začala v  22 rokoch, v období kedy stratila...
Rožňava: Tibor Gulykáš – „Z hĺbky duše“
 Rožňava: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v týchto dňoch otvorila výstavu obrazov s názvom „Z hĺbky duše“. Jej autor Tibor Gulykáš sa narodil  v roku 1977 v Rožňave a pochádza z rómskej rodiny. Od útleho veku veľmi rád kreslil. Keď mal 15 ro...
Gelnica: Remeselné dielne starých majstrov
 Gelnica: Mesto Gelnica a Banícke múzeum vás pozývajú na podujatie s názvom Remeselné dielne starých majstrov. Akcia sa uskutoční dňa 12. augusta 2010 so začiatkom o 17.00 v budove Baníckeho múzea. Program: Vystúpenie skupiny historického šermu TempláriOdo...
Košice: Koncert Skinny Puppy
 Košice: Legendárni Skinny Puppy (Kanada) naživo v Košických kasárňach/Kulturparku. Kanadská legenda elektro-industriálnej hudby Skinny Puppy odohrá svoj historický prvý koncert na Slovensku v Košiciach 13.augusta 2010 so začiatkom o 21.00. Dnes rešpektovaní priekopníci ele...
Gelnica: XIX. Gelnický jarmok
 Gelnica: V meste Gelnica sa koná v dňoch 13.8. - 14. 8. 2010 (piatok a sobota) v poradí už XIX. Gelnický jarmok. Nájdete ho v centre mesta pred Domom služieb. Okrem tradičného trhu tu na vás čakajú koncerty Michala Hudáka so skupinou Žobráci, Róberta Mik...
Vytvorte tím a prihláste sa na 12. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek
 Krompachy, okres Spišská Nová Ves: Zlé jazyky o bryndzových haluškách tvrdia, že je to jedlo, ktoré vyzerá, akoby ho už predtým niekto jedol. Vieme však, že je to holý nezmysel a zavádzanie, pretože ich popularita už dávno presiahla hranice Slovenska. Svedčí o tom aj úč...
Spišský hrad: Víkend historického šermu Pánov Spiša
Spišský hrad, okres Spišská Nová Ves: Programová ponuka na Spišskom hrade je počas nastávajúceho víkendu (14. a 15. august) zameraná predovšetkým na bojové umenie stredoveku. Počas soboty i nedele tu čaká na  návštevníkov niekoľko vystúpení skupiny h...
Hrušov: Deň obce
 Hrušov, okres Rožňava: Pokiaľ máte chuť počas nasledujúcej soboty (14. august) stráviť čas v objatí folklóru, nastavili ste si chuťové bunky na tradičné jedlá východného Gemera a nakoniec sa chcete zabaviť na pravej dedinskej tancovač...
Rožňava: Summer Times Party
 Rožňava: Pokiaľ máte záujem vysmiať sa povere o smolnom dni, potom by ste mali práve v piatok 13. augusta navštíviť Summer Times Party pod holým nebom na kúpalisku v Rožňave. Usporiadatelia, ktorými sú Mesto Rožňava a Times Club pripravili niek...
Veľké Kapušany: Lečofestival (Koncert IMT SMILE zdarma!)
 Veľké Kapušany, okres Michalovce: Mesto Veľké Kapušany sa bude počas nastávajúceho piatku a soboty (13. a 14. 8.) zabávať. Jeho ponuka dozaista zaujme nielen Veľkokapušanov, Veľkokapušanky a Veľkokapušančatá, ale je natoľko atraktívna...
Markušovce: Nočná prehliadka kaštieľa
Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Košický samosprávny kraj, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach si Vás dovoľujú pozvať Nočnú prehliadku kaštieľa. Tentoraz na tému Významní muži rodu Mariássy. Termín: 14. august...
Gemerská Poloma: Dni Gemerskej Polomy
 Gemerská Poloma, okres Rožňava: Pokiaľ túžite stráviť víkend na vidieku a pri zábave, potom by ste mali v sobotu (14. 8.) navštíviť Gemerskú Polomu. Hod metrovicou na diaľku, pitie piva na čas, preťahovanie lanom, ale tiež prehliadka ľudových k...
Medzev: Pohľad na kostol Narodenia Panny Márie
Medzev, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla koncom päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva dominantu mesta Medzev – rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie. V priebehu 13. a 14. storočia bol už takmer v každej priemerne veľkej dedine kostol, teda aj fara a k nej...
Čerhov: „Štofovo litty a kabaty“
 Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza z prvej polovice päťdesiatych rokov a vidíme na nej dve dievčatá, ktoré sa vyobliekali v štýle vtedajšej módy. Boli to časy, kedy približne od konca II. svetovej vojny bolo pestovanie konope na ústupe a namiesto doma vyrobené...
Slovinky: Folklórny festival Titilombom
Slovinky, okres Spišská Nová Ves: Pokiaľ sa rozhodnete túto sobotu (14. 8.) zamieriť do spišskej obce so starou baníckou históriou a hubárskeho raja zároveň, teda do Sloviniek, čaká na vás festival s názvom Titilombom. Obec v tomto roku pripravila už XIV. ročn...
Gelnica: Bryndzaky
 Gelnica: Bryndzové posúchy sa robievali pomerne často, najmä v období májovej bryndze. Chudobnejšie rodiny bryndzu nahrádzali trochou kyslého mlieka. Suroviny:- kilogram výberovej múky- práškový cukor tak za lyžicu (kedysi kryštálový a dodrvený v mažiari)- hrnček až hrnček a pol...
Kalša: Varená papriková nátierka
 Kalša, okres Košice-okolie: V časoch úrody, keď roľníci ani nestihli všetko predať, rodiny stáli pred rozhodnutím, čo s jednotlivými plodmi urobiť. Možno takto nejako vznikla varená papriková nátierka, ktorá sa robila vo väčších množstvách a uskladnila. Preto...
Šamudovce: Dziňanka
 Šamudovce, okres Michalovce: Dziňanka je typická polievka z druhu tekvice určenej na pečenie, tzv. pečiarky, ktorá sa na Zemplíne v minulosti často varievala. Suroviny: - tekvica- voda- soľ- mlieko- kukuričné krúpyOčistenú a na kocky pokrájanú tekvicu, z...
Brdárka: Folklórny večer
 Brdárka, okres Rožňava: Najmä pre milovníkov gemerského folklóru pripravili obec Brdárka a občianske združenie Alter Nativa na sobotu 14. 8. už 15. ročník Folklórneho večer Brdárka. Akcia sa koná v amfiteátri nad touto rázovitou valašskou obcou, ktorá patrí k ...
Spišská Nová Ves: Divadlo Kontra a jeho Žena v čiernom
 Spišská Nová Ves: Divadlo Kontra (Dosky 2007- Objav sezóny 2006/2007, Prekvapenie Novej Drámy 2007) pozýva svojích  priaznivcov a všetkých tých, ktorí chcú zažiť kvalitné divadla a svetový repertoár na vlastnej koži, do priestorov v Dome Matice Slovenskej, Zimná ul. 68 v Spišskej Nov...
Michalovce: Zemplínske slávnosti
 Michalovce: Mestský úrad, Mestské kultúrne stredisko, Zemplínske osvetové stredisko – kultúrne zariadenie KSK a Dom Matice slovenskej v Michalovciach pripravili už 51. ročník podujatia Zemplínske kultúrne slávnosti. Na ich návštevníkov čakajú dva dni vystúpení folklórnych s...
Čižatice: Traktor Rockfest 2010
 Čižatice, okres Košice-okolie: Všetci fanúšikovia, ktorých ušiam lahodí trash metal, rock vilolence, či punk rock si to v piatok a v sobotu 20. a 21. augusta môžu nasmerovať do Čižatíc, kde na nich čaká Traktor Rockfest 2010. Vstupné v piatok&n...
Vinné, Michalovce: Motozraz Sveta motocyklov Zemplínska šírava 2010
 Vinné, Michalovce: Auto vozí telo, motorka dušu. Ľudia, ktorí sú o pravdivosti tohto tvrdenia presvedčení, majú zraz v piatok a sobotu (20. a 21. augusta) na Zemplínskej šírave. Podujatie s názvom Motozraz Sveta motocyklov Zemplínska šírava 2010 sľubuje ...
Budimír: Burza starožitností
Budimír, okres Košice-okolie: Máte radi staré veci, ktoré pamätajú časy dávno minulé? Alebo si chcete zaspomínať na chvíle, keď do módy a domácností prenikali plasty a bakelit bol vizitkou pokroku? Už niekoľko rokov môžete v zámockom parku v Budimíre stretnúť históriu v pod...
Košice: Čaro podzemia
 Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia vo výstavných priestoroch Fotogalérie NOVA na Hlavnej 48 v Košiciach sprístupnila výstavu fotografií fotografa a jaskyniara Pavla Kočiša. V kolekcii 40 farebných fotografií predstavuje do 26.augusta málo známy tajomný svet podzemných jaskýň ...
Košice: Výstava orieškov a nepapierakov
 Košice: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov pripravila na sobotu 21. 8. v parku Anička Výstavu orieškov a nepapierakov. Je určená predovšetkým všetkým tým, ktorí vedia, že psia láska a oddanosť sa neodvíja od čistoty rasy a plemenného chovu. Sú&#...
Hrabušice: Jazdecké preteky „Cena Slovenského raja“
 Hrabušice, okres Spišská Nová Ves, oblasť Slovenský raj: Dňa 22.8.2010  sa v obci Hrabušice uskutoční druhý ročník jazdeckých  pretekov „Cena Slovenského raja“ so začiatkom o 11.00 hod. Usporiadateľ Jazdecký klub Slovenský raj Hrabušice v ...
Vyšný Lánec: Žatva
Vyšný Lánec (dnes Perín – Chym: časť Vyšný Lánec), okres Košice-okolie: Prvá fotografia je pre obec svojim spôsobom historicky prelomová. Po stáročiach, kedy sa vo Vyšnom Lánci zbierala úroda s pomocou koscov a viazačov snopov, miestne JRD v roku 1952 zakúpilo prvý kombajn. Kúpil...
Slovenský kras: Horný vrch
Národný park Slovenský kras tvorí sedem planín (Silická, Plešivecká, Koniar, Horný vrch, Dolný vrch, Zádielska a Jasovská) obklopujúcich Rožňavskú a Turniansku kotlinu. Planiny oddeľujú vodné toky potokov a riek Štítnik, Slaná, Čremošné, Turňa, Blatnica, Hájsky pot...
Hrušov: Levente na cvičení
 Hrušov, okres Rožňava:  Táto fotografia vznikla v roku 1943, teda počas II. svetovej vojny, keď bol Hrušov z mnohými mestami a obcami po Viedenskej arbitráži priradený k Horthyho Maďarsku. V tom čase bola mládež na oboch stranách hraníc or...
Košice: Výstava Citrusy, plazy a hmyz
 Košice: Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravila v termíne od 20. do 29. augusta výstavu klubu Citrus pod názvom Citrusy, plazy a hmyz – s podtitulom Symbióza krásy a úžitku. Návštevníci okrem citrusov ako „Buddhova ruka“, Šedok, limetk...
Košice: The Uniques, Puding Pani Elvisovej a Detský spevácky zbor v Košiciach
 Košice: V rámci programu Leto v Parku, ktorý pripravila nezisková organizácia Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, sa dňa 20. augusta v Kasárňach Kulturpark na Kukučínovej ulici uskutoční spoločný koncert slovenských skupín The Uniques, Puding Pa...
Silická Jablonica: Deň obce 2010
Silická Jablonica, okres Rožňava: Pre všetkých milovníkov foklóru a ľudových veselíc sú pripravené oslavy Dňa obce Silická Jablonica 2010. Táto malá obec s niečo cez dvesto obyvateľmi sa nachádza na úpätí Silickej planiny v Slovenskom krase a vyznaču...
Košice: Koncert skupiny Abraxas
 Košice: V rámci programu Leto v Parku, ktorý pripravila nezisková organizácia Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, sa dňa 21. augusta v Kasárňach Kulturpark na Kukučínovej ulici uskutoční koncert českej legendárnej rockovej skupiny Abraxas so za&...
Gemerská Hôrka: X. Gemerská župa na kolesách
 Gemerská Hôrka, okres Rožňava: Slovenský cykloklub Slovenský kras so sídlom v Gemerskej Hôrke dňa 21. augusta usporadúva spoločný cyklovýlet pod názvom X. Gemerská župa na kolesách. Naplánovaná je trasa na Plešiveckú planinu v dĺžke 45 kilometrov a s výškovým...
Košice: X. členská výstava fotografií Združenia košických fotografov K–91
 Košice: Krajské osvetové stredisko v Košiciach pozýva všetkých záujemcov a obdivovateľov umeleckej fotografie na X. členskú výstavu Združenia košických fotografov K-91 (ZKF K-91) v Galérii KOS na Strojárenskej 3 v Košiciach. Výstava potrvá do 3. septembra. Združenie košických fotogra...
Košice: Michail Bulgakov - Psie srdce
 Košice: V rámci programu Leto v Parku, ktorý pripravila nezisková organizácia Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, ste všetci pozvaní dňa 25. augusta (streda) v Kasárňach Kulturpark na Kukučínovej ulici na divadelné predstavenie - inscenáciu na motívy nove...
Košice: Koncerty Lavagance, Cartonnage a After Phuricane
 Košice: V rámci programu Leto v Parku, ktorý pripravila nezisková organizácia Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, sa v piatok a sobotu (27. a 28. 8.) v Kasárňach Kulturpark na Kukučínovej ulici predstavia skupiny hrajúce s štýloch Alternative, I...
Spišská Nová Ves: 3. stretnutie banských miest a obcí Slovenska
 Spišská Nová Ves: V rámci Dní mesta 2010 a 15. ročníka Trhu ľudových remesiel sa v metropole Spiša v dňoch 27. a 28. augusta uskutoční 3. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Podujatie nie je venované len baníkom, ale viaceré jeho podujatia m...
Košice: Cassovia Country Party
 Košice: Pre milovníkov country hudby je nasledujúca sobota a nedeľa (28. až 29. 8.) malým sviatkom. V rekreačnom stredisku Alpinka na okraji Košíc zažijú tri dni plné hudby, ale program dopĺňajú aj atrakcie ako skákací hrad pre deti, jazda na koni, maľovanie ...
Krásnohorské Podhradie: Koncert EDDA művek
 Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava: V piatok 27.augusta 2010 si môžu fanúšikovia vychutnať jubilejný koncert 30 ročnej, stále úspešnej a obľúbenej maďarskej rockovej skupiny EDDA művek.Na koncerte v malebnom prostredí starobylého hradu Krásna Hôrka odznie set p...
Dargov: Poddargovské slávnosti
 Dargov, okres Trebišov: Obec  Dargov a Regionálne osvetové stredisko Trebišov - kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja -  Vás srdečne pozývajú na XIV.PODDARGOVSKÉ  SLÁVNOSTI, „vareňe  šľivkovoho  ľekvaru“ a  oslavy  66.  vý...
Krásnohorské Podhradie: Krásnohorské hradné hry
 Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava: Pokiaľ sa vám páči historický šerm a divadlo, lukostrelecké jazdy, či radi spočiniete pohľadom na mučení čarodejnice a brušných tancoch, potom je sobota 28. augusta ako stvorená pre vás. Obč...
Spišský hrad: Víkend programov Prechádzky storočiami, Hradovanie a Jánošík
Spišský hrad, okres Spišská Nová Ves: Programová ponuka na Spišskom hrade je počas nastávajúceho víkendu (28. a 29. august) zameraná predovšetkým na detského návštevníka a jeho rozlúčku s prázdninami. Môžete si pozrieť program skupiny historického šermu Páni Spiša ...
Spišská Nová Ves: Dni mesta Spišská Nová Ves
 Spišská Nová Ves: Počas nasledujúceho piatku a soboty (26. a 27. august) ožije metropola Spiša početnými stánkami s pravou jarmočnou atmosférou, atrakciami pre deti i dospelých, ale aj početnými kultúrnymi podujatiami, ku ktorými patria aj koncerty Martina Ch...
Rejdová, Rožňava: Gemerský folklórny festival
 Rejdová, Rožňava: Aj tohtoročný Gemerský folklórny festival v Rejdovej (26. až 28. august) ponúka priaznivcom tradičnej ľudovej kultúry bohatý program, množstvo zaujímavých sprievodných podujatí a tiež niekoľko noviniek. Gemerský folklórny festival tradi...
Uzávierka cesty II 547 smer Richnava, Krompachy
Z dôvodu zahájenia stavebných prác na odstraňovaní havarijného stavu po povodniach na ceste II/547 smer Richnava, Krompachy je počas realizácie stavebných prác v termíne od 25.08.2010 od 9,00 hod. úplne odstavená premávka pre osobnú, nákladnú dopravu ,SAD v úseku cesty križovatka...
Košice: Koncert skupín Čechomor, Heľenine oči a Drišľak
 Košice: V rámci turné Viamont DSP Train Tour 2010 populárna česká skupina Čechomor koncertuje v piatich slovenských mestách. Po Banskej Bystrici, Ružomberku a Humennom sa pred koncertom v Bratislave predstaví aj v Košiciach. Turné je špecifické tým, že sa kon...
Slanec: 780. výročie prvej písomnej zmienky – „Za dverami našich hraníc“
 Slanec, okres Košice-okolie: Na známosť sa dáva, že obecná samospráva Slanec v dňoch 28. - 29. augusta 2010 Vás pozýva na slávnosti pod názvom “Za dverami našich hraníc” podporených z projektu pod názvom “Podujatia bez hraníc Füzér - Slanec” v rámci “ Programu cezhraničnej spolu...
Vinné – Vinianske jazero: Penzión Prameň
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión PRAMEŇPrevádzkovateľ: Ing. Dalibor Semjan SEM-TABTyp ubytovania: penzión **Ubytovacia kapacita: 30Možnosti komunikácie: slovensky, český, anglicky, rusky, poľskyKataster: obec Vinné, okres MichalovceRekreačná zóna: Vinianske jazero Str...
Košice: Pizza Jedáleň Papkáčik - donášková služba
Názov stravovacieho zariadenia: Pizza Jedáleň Papkáčik - donášková služba Prevádzkovateľ: Belstra s.r.o.Adresa: Moldavská 8/A, Košice 040 01Telefón: 0903 994499 , 0908 994499 , 055-6429944E-mail: papkacik@zoznam.skWebové stránky: www.papkacik.sk Otváracie hodiny:    j...
Drienovec: Uhorský vojak
Drienovec, okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú z konca 19. storočia. Na prvej z nich je odfotografovaný obyvateľ Drienovca, ktorý slúžil ako vojak vtedajšieho Uhorska. Na druhej fotografii je ten istý muž so svojou rodinou.Koniec 19. storočia bol poznamenaný silnými mocen...
Krásnovce: Bandurky na kvašno s fazuľu
Krásnovce, okres Michalovce: Tradičné suroviny zemiaky a kyslú kapustu, mali v komore všetky rodiny. Tvorili základ bežného jedla chudobných i tých majetnejších. Gazdinky rady bežnú stravu spestrovali malými obmenami. V tomto recepte pridali fazuľu. Suroviny:- zemiaky- fazuľa- kyslá s...
Košice: Pizza domček
Názov stravovacieho zariadenia: Pizza Domček Adresa: Tomášikova 33, Košice Telefón:055/6780658Webové stránky: www.pizzadomcek.sk Otváracie hodiny: pondelok až piatok od 10.00 do 23.00 hodSobota a nedeľa od 11.00 do 23.00 hod Charakteristika zariadenia: Pizzéria - reštaurácia z...
Smižany – Slovenský raj – Čingov: Chata ZAJA-Baník
Názov ubytovacieho zariadenia: Chata ZAJA-Baník Typ ubytovania: ubytovanie na súkromíUbytovacia kapacita: 22 osôbMožnosti komunikácie: slovensky, anglicky, rusky, poľsky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Chata Baník je v centre Slovenského raja v oblasti Čingov – katas...
Košice: GOLDEN ROYAL Boutique hotel & SPA ****
Názov ubytovacieho zariadenia: GOLDEN ROYAL Boutique hotel & SPA **** Prevádzkovateľ:  Golden Royal Group s.r.o. Typ ubytovania: Boutique hotel **** Ubytovacia kapacita: 50 osôb Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia...
Košice: Potulky mestom – Starý židovský cintorín a Židovské Košice
 Košice: Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane. ...
Košice: Festival divadiel Strednej Európy
 Košice: Počas štyroch dní prvého septembrového týždňa mesto ožije divadlom. Už štvrtý ročník Festivalu divadiel strednej Európy ponúka Košičanom i návštevníkom východoslovenskej metropoly trinásť divadelných predstavení divadiel zo Slovenska, Česka, Poľs...
Košice: Aerovíkend 2010
 Košice: Leteckí akrobati z Nemecka, Čiech i zo Slovenska a ich ukážky majstrovských kúskov na oblohe. Koncert skupiny IMT Smile, ale aj prehliadka Leteckého múzea, paintbalová strelnica, airsoftová strelnica, tiež detské súťaže a megaatrakcie – to všetko čaká...
Poruba pod Vihorlatom: Turistický výstup na Vihorlat
 Poruba pod Vihorlatom, okres Michalovce: Blízko obce Poruba pod Vihorlatom, ktorá po II. svetovej vojne, kedy bola vypálená, vstala z popola, sa v Deň ústavy SR koná pochod na 1075 metrov vysoký vrch Vihorlat. Toto turistické podujatie dňa 19. 9. 2010 už po trinásty kr...
Betliar: Jeseň v historickej knižnici
 Betliar, okres Rožňava: Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar pripravilo pre všetkých knihomoľov a milovníkov histórie v poradí 2. ročník podujatia s názvom Jeseň v historickej knižnici. Kvôli vysokému záujmu v minulom roku sme pre Vás prichystali tentoraz dvojdňov...
Medzev: Pohľadnica z roku 1899
 Medzev, okres Košice-okolie: Táto historická pohľadnica pochádza z konca 19. storočia, odoslaná bola presne 4. septembra 1899. V 19. storočí, konkrétne dňa 31. 10. 1857, stálo v Nižnom Medzeve (dnes Medzev) 131 domov. I keď bol vtedajší Nižný Medzev pomerne veľký,...
Rakovec nad Ondavou: Jasličkári
 Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z roku 1953 a zachytáva jasličkárov, čiže vianočných vinšovníkov. Spolu s troma jasličkármi chodili vinšovať aj dvaja gubaši. Ako gubaš, prípadne ako gubaňu označovali dlhý kožuch z ovč...
Moldava nad Bodvou: Rozlúčka s letom
 Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Po názvom Rozlúčka s letom sa môžete v sobotu 4. 9. od 14.30 v Aréne Sportcentrum v Moldave nad Bodvou zúčastniť podujatia, ktoré je zamerané na malých i dospelých návštevníkov. Čaká tam na vás paintball show, kic...
Smolník: Banícky deň
 Smolník, okres Gelnica: Obec Smolník, občianske združenia obce Smolník pod záštitou Baníckeho spolku BRATSTVO Smolník – Smolnícka Huta  Vás pozývajú na BANÍCKY  DEŇ, ktorý sa uskutoční v sobotu 4. septembra 2010 so začiatkom o 14.00 hod. PROG...
Košice: Divadelné predstavenie EXYT - VÍCHOD
Košice: Nezisková organizácia Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 pozýva v dňoch  1. a 2. septembra (streda a štvrtok) do Kasární Kulturpark na Kukučínovej ulici na divadelné predstavenie – Exyt – Víchod (Východ is – T Best) v podaní Theatre Ystfud. &n...
Košice: Nuform Festival
 Košice: Nezisková organizácia Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 pozýva dňa 3. septembra (piatok) do Kasární Kulturpark na Kukučínovej ulici na Nuforum Festival.  Akcia začína o 21.00 a plánovaný koniec je o 6.00 ráno. NUFORM FE...
Markušovce: Náboženstvo a škola v časoch ČSSR
 Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Tieto fotografie vznikli niekedy na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú atmosféru v Markušovciach na prvom svätom prijímaní detí. V daných rokoch sa v Československu viedla kampaň proti náboženskej vých...
Herľany: Žandárska stanica a pošta
 Herľany, okres Košice-okolie: Prvé dve fotografie na tejto stránke pochádzajú z čias Slovenskej republiky v štyridsiatych rokoch 20. storočia. Na prvej fotografii je okrem iného dnes už neexistujúca budova Herlianskych kúpeľov, v ktorej v tom čase sídlila žandárska sta...
Ďurkov: Podlubky
 Ďurkov, okres Košice-okolie: Poblubky bola sezónna polievka z čias dozrievania prvej kapusty. I keď sa napríklad v Ďurkove varila pomerne často, nepatrila medzi najvyhľadávanejšie a zvyklo sa hovoriť, že podlubky je jedlo pre chudobných. Suroviny:- kapustné l...
Markušovce: Markušovské beľuše
Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Beľuše na nachádzajú v rôznych regiónoch pod rovnakým názvom, ale často sú výrazne chuťovo odlišné a s rôznymi plnkami. V Markušovciach ich zvykli robiť so sladkou bielou (podľa možnosti čerstvou) kapustou. Suroviny: - 400 gramov výbe...
Košice, Rožňava: Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
 Košice, Rožňava: Medzi nosné hudobné podujatia východu Slovenska bude počas septembra patriť Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, ktorý v tomto roku má už svoj jubilejný 40. ročník. Od 7. do 30. septembra z deviatich plánovaných koncertov sa šesť odoh...
Košice: Čeky s Petrom Lipom si spolu zahrajú na Hlavnej ulici
Košice: Spoločne s mestom Prešov a umelcami patriacimi východnému Slovensku, ktorých tvorba však jeho hranice ďaleko presahuje, oslávime druhé výročie získania prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Hlavná ulica sa tak 9. septembra premení na koncertnú sálu a rôzn...
Gelnica: Na baňu klopajú
 Gelnica: Gelnica si v piatok 10. septembra pripomenie svoju starobylú históriu, keď vďaka baníctvu a hutníctvu po celé storočia patrila medzi prosperujúce a hospodársky strategické mestá. Kultúrno-spoločenské podujatie „Na baňu klopajú“ si kladie za cieľ...
Margecany – Ružín: Ružín Fest 2010
 Margecany - okres Gelnica - rekreačná oblasť Ružín: Umelecká agentúra Muzza Production pozýva všetkých milovníkov hudobných štýlov country a bluegrass na trojdňový Ružín Fest 2010. Podujatie sa uskutoční v piatok až nedeľu  (10. až 12. septembra) na...
Štós – kúpele: „Svetový deň turizmu“ – oslavy WTD – popoludnie plné hier a zábavy
 Štós-kúpele – okres Košice-okolie: Slovenská agentúra pre cestovný ruch  sa rozhodla usporiadať v jednotlivých krajoch akciu: "Svetový deň turizmu" - prezentáciu na podporu domáceho cestovného ruchu na záver letnej sezóny, ktorá sa v rámci Košického kraja bude kon...
Medzev: Koniec hámorníctva
 Medzev, okres Košice-okolie: Tieto fotografie zachytávajú hámre v časoch, kedy už nadobro prestávali byť funkčné. Prvá fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva stav poškodenia hámru, ktorý mal štyri hriadele, teda kováči – hámorníci v ň...
Ďurkov: Kompere s viničkovu mačanku
 Ďurkov, okres Košice-okolie: Kompere s viničkovu mačanku alebo ak chcete zemiaky s ríbezľovou omáčkou, bolo sezónne jedlo, ktorým si vidiečania spestrovali stravu. Nešlo pritom len o pokrm len pre chudobných, pretože na tomto si údajne rada pochutila aj Žofia Rako...
Trebišov: III. Bienále maľby a plastiky krajín V4
 Trebišov: Jediné bienále v štátoch V4 je III. Medzinárodné bienále maľby a plastiky krajín V4. Koná sa v termíne od 8.9.2010 do 10.10.2010 pod záštitou predsedu KSK Zdenka Trebuľu. V tomto čase môžu výstavu, ktorá v rámci bienále vznikla, vidieť náv...
Košice: Staromestské trhy a Košické slávnosti vína
 Košice: Mesto Košice s mestskou časťou Košice – Staré mesto pripravili na piatok a sobotu (10. a 11. 9. 2010) kultúrno-spoločenské podujatie s názvom Staromestské trhy a Košické slávnosti vína. Návštevníci si môžu prezrieť a nakúpiť umelecké vý...
Spišská Nová Ves: Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2010
 Spišská Nová Ves: Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2010 je názov podujatia, ktoré na sobotu 11. 9. 2010 pripravila Galéria umelcov Spiša. Návštevníci sa môžu zapojiť do tvorivých dielní pre veľkých i malých a vyskúšať si svoju zručnosť pri tvorbe s&nb...
Krompachy: Slovenský pohár v zjazde horských bicyklov
 Krompachy: Slovenský zväz cyklistiky, Freride Košice a Relax Center Plejsy pozývajú všetkých milovníkov horskej cyklistiky na Slovenský pohár v zjazde horských bicyklov – DH Plejsy. Termín konania: Nedeľa 12.09.2010Miesto konania: Lyžiarske stredisko - Relax Center Plejsy Prihlášk...
Markušovce: Plnené kozľa
 Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Markušovce bývala bohatá obec, v ktorej sídlili viaceré šľachtické a zemianske rody, tiež baníkom sa voľakedy celkom darilo. Nečudo, že si na rozdiel od chudobných dedín občas zvykli dopriať aj takú lahôdku ako pečené koz&#...
Košice: Festival Krajina Haliganda
 Košice: Predovšetkým deťom a zvedavým rodičom je určený festival Krajina Haliganda, ktorý môžete navštíviť v piatok až nedeľu (10. – 12. 9. 2010) v Kasárňach Kulturpark na Kukučínovej 2. Organizátori tu pre malých návštevníkov pripravili veľký ...
Poruba pod Vihorlatom, Remetské Hámre: Výstup na Vihorlat
 Poruba pod Vihorlatom, Remetské Hámre – okres Michalovce: V rámci Európskeho dňa turistiky pripravila Regionálna organizácia KST Michalovce 2. ročník priaznivcov Klubu slovenských turistov na Vihorlate. Akcia sa uskutoční v sobotu 11. 9. 2010 a  spoločný výst...
Košice: Gurmán Fest 2010 - Festival výnimočných chutí
 Košice: Ako festival lahodných chutí a vôní možno charakterizovať Gurmán Fest 2010, ktorý sa v piatok a v sobotu (10. a 11. 9. 2010) uskutoční v Košiciach. Na podujatí sa predstavia tí najlepší kuchári, barmani, someliéri a cukrári z celého Slo...
Herľany: Do Ameriky a z Ameriky
 Herľany, okres Košice-okolie: Prvá z fotografií pochádza z roku 1936 a obyvateľka Herlian sa nechala zvečniť vo fotoateliéri v Košiciach. Napriek poškodeniu časom si môžeme všimnúť, že fotografia je čiastočne farebná. Bola ručne kolorovaná, čo ...
Ďurkov: Lečky na sladko i nesladko
 Ďurkov, okres Košice-okolie: Lečky bolo všeobecne obľúbené jedlo, pretože sa z neho dalo najesť do sýtosti. Nevyšlo draho a bolo ho možné pripraviť na sladko i na slano. Pokiaľ teda bola chvíľka určená na oddych, pri ktorej si mohol gazda užiť vylih...
Rakovec nad Ondavou: Suchá lokša s kyslou kapustou
 Rakovec nad Ondavou, okres Michalovce: Toto je recept na tradičné zemplínske jedlo, ktoré sa podávalo na Popolcovú stredu. Tradície, predávané z generácie na generáciu, sa nám aj vďaka tomu spájajú s jedinečnou vôňou a chuťou pokrmov. Recept pochádza z Rakovca nad...
Krompachy: Slovenský pohár v súťaži jednotlivcov v krátkom duatlone
 Krompachy, okres Spišská Nová Ves: Pokiaľ patríte k ľuďom, ktorí v pohode zabehnú 10 kilometrov, potom si sadnú na bicykel a prejdú ďalších 37, aby z neho zostúpili a bežali ešte 5 kilometrov, potom by ste nasledujúci víkend mali zavítať d...
Košice: Hotel Yasmin ****
Názov ubytovacieho zariadenia: Hotel Yasmin Košice Prevádzkovateľ:  Promenáda a.s. Typ ubytovania: Hotel , **** Ubytovacia kapacita: 166 izieb Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky, rusky, maďarsky Stručná charakteristika umiestnenia zariadenia: Vítame Vás na ...
Rožňava: "Ako sa rob(d)í kniha"
 Rožňava: Dom Matice slovenskej v Rožňave  v spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave pozývajú záujemcov na výstavu „Ako sa rob (d)í kniha“, ktorá je inštalovaná od 10. septembra 2010 do 6. októbra 2010 v priestoroch Gemerskej knižnice...
Košice: Višegrádske dni
 Košice: Od pondelka 13. septembra až do 6. decembra 2010 sa Košice opätovne stanú dejiskom festivalu Višegradské dni, ktorý už tradične pripravilo občianske združenie Forsa. Ponuku tvorí desať divadelných predstavení, dve výstavy a desať koncertov – predovšetkým džezov...
Košice: Košická bubniáda
 Košice: Je to happening, relax a ak to vyjde, dokonca i najväčší koncert v dejinách Košíc, pokiaľ ide o počet zúčastnených hudobníkov. A hudobníkom môže byť každý, aj vy. Stačí, ak si prinesiete nejaký tam-tam, tympan, kongá, bongá, hocaký...
Rozhanovce: Škola
 Rozhanovce, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla v školskom roku 1952/1953 a vidíme na nej žiakov základnej školy v obci s učiteľmi. Pozornosti neuniknú červené pionierske šatky, ktoré má väčšina detí uviazané okolo krkov. Boli to časy, v ktorých v o...
Krompachy: XIX. Krompašský jarmok (Medzinárodné majstrovstá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek)
 Krompachy, okres Spišská Nová Ves: Mesto Krompachy v rámci Dni mesta pripravuje XIX. Krompašský jarmok. Dni mesta bude v čase od 13. 9 – 18. 9. 2010 sprevádzať bohatý kultúrny program, ktorého súčasťou bude aj súťaž "Medzinárodné majstrovstvá SR vo varení a jedení...
Jasov: Noc netopierov
 Jasov, okres Košice-okolie: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Stredisko environmentálnej osvety Bambi Moldava nad Bodvou a Správa slovenských jaskýň – Jaskyňa Jasov Vás pozývajú na 3. noc netopierov. Spoznáte a uvidíte netopiere zblízka, zoznámite sa s ich živo...
Rožňava: Rožňavský jarmok
 Rožňava: Mesto Rožňava v dňoch 16. až 18. septembra 2010 (štvrtok až sobota) usporadúva tradičný Rožňavský jarmok. Tentoraz si na svoje prídu nielen milovníci folklóru, ale jarmočný program je zostavený tak, aby si v ňom naozaj každý našiel to svoje...
Ďurkov: Maleje
 Ďurkov, okres Košice-okolie: Maleje bolo príležitostné jedlo, ktoré sa pripravovalo zvyčajne vtedy, keď sa piekol chlieb. Pece na chlieb bývali väčšie, obvykle sa v nich dalo pripraviť šesť bochníkov naraz. Museli sa teda dlhšie vyhrievať. Maleje sa piekli po...
Budimír: Burza starožitností
Budimír, okres Košice-okolie: Máte radi staré veci, ktoré pamätajú časy dávno minulé? Alebo si chcete zaspomínať na chvíle, keď do módy a domácností prenikali plasty a bakelit bol vizitkou pokroku? Už niekoľko rokov môžete v zámockom parku v Budimíre stretnúť históriu v...
Hrabušice: Cyklotúra a cyklopreteky DAVORIN XCM SLOVAK PARADISE
Hrabušice, okres Spišská Nová Ves: Máte radi horskú cyklistiku a láka Vás Slovenský raj? Potom máte jedinečnú možnosť zúčastniť sa akcie DAVORIN XCM SLOVAK PARADISE, ktorá obsahuje športové pretekárske disciplíny, ale tiež cyklotúru s horskými sprievodcami. Usporiadat...
Svinica: 40.ročník Dargovskej ruže - prehliadky spevu ľudových piesní
 Svinica, okres Košice-okolie: Kultúrny dom vo  Svinici privíta v sobotu 18. septembra 2010 priaznivcov  ľudového hudobného folklóru.  Koná sa tu jubilejný 40.ročník Dargovskej ruže, prehliadky v speve ľudových piesní pre spevákov – sólistov a spevácke sk...
Rozhanovce: Posledný dom so slamenou strechou
 Rozhanovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo šesťdesiatych rokov 20. storočia a vedľa novostavby zachytáva posledný obytný dom so slamenou strechou v Rozhanovciach. Takéto domy obdĺžnikového pôdorysu tu bývali bežné približne do dvadsiatych až tridsiatych ro...
Michalovce: Na poctu mesta
 Michalovce: Mestský úrad Michalovce, Mestské kultúrne stredisko Michalovce a Zemplínske múzeum sú organizátormi podujatia, ktorého cieľom je oslava zrodu a existencie metropoly Zemplína ako mesta lokálpatriotov. V nedeľu 18. septembra 2010 od 18.00 pred Mests...
Pozdišovce: Mlyn z 19. storočia
 Pozdišovce - okres Michalovce: Táto historická fotografia zachytáva technické zariadenie mlyna, ktorý bol postavený v prvej polovici 19. storočia. Pracoval na parný pohon a bol súčasťou hospodárskeho areálu, v ktorom sa v danom čase nachádzali aj liehovar a píla. V ...
Košice: Vyhliadková veža na Hradovej
 Košice: V severnej časti katastra mesta na vrchu Hradová sa v lesnom prostredí nachádza vyhliadková veža, ktorá sa stáva najmä cieľom víkendových krátkych prechádzok. Stojí na mieste, kde sa už v roku 1909 nachádzala Rákociho rozhľadňa vysoká 12 metrov. Tá bo...
Ďurkov: Lečky do kvašneho mľeka
 Ďurkov, okres Košice-okolie: „Lečky do kvašneho mľeka“ je jedlo nenáročné na čas a suroviny. Kedysi sa v Ďurkove robilo pomerne často, pretože bolo teplé a zasýtilo. Naviac tým, že obsahovalo kyslé mlieko, bolo aj osviežujúce.Suroviny:- kyslé mlieko- vajce (m...
Spišská Nová Ves: Krst v ZOO – pony shetlandský
 Spišská Nová Ves: ZOO Spišská Nová Ves na stredu 22. septembra pripravila pre verejnosť milé podujatie spojené s krstom žrebčeka a kobylky pony shetlandského. Tieto prírastky však v ZOO neostanú, ich krstní rodičia ich zakúpili, aby ich darovali Domovu sociálnych ...
Markušovce: Spišské pirohy
 Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Pod termínom spišské pirohy si každý predstaví pirohy z bielej múky a plnené bryndzou, ale skutočnosť je taká, že skutočné spišské pirohy sa v minulosti robili zo zemiakového cesta. Od dediny k dedine sa to menilo,  nie všade ich plnili &...
Trebišov: Deň Andrássyovcov
     Trebišov: Rímsko-katolícky kostol Návštevy Panny Márie v Trebišove privíta vo štvrtok 23. septembra o 17.00 hod. pod svojimi historickými klenbami milovníkov Andrássyovskej histórie. Už štvrtý ročník poznávania regionálnych dejín cez sakrálnu a komornú hudbu n...
Sobrance: Sobranský jarmok – Dni sobranskej kultúry
 Sobrance: Mesto Sobrance vás pozýva na tradičný SOBRANSKÝ JARMOK realizovaný v rámci projektu "DNI SOBRANSKEJ KULTÚRY" s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, ktorý sa bude konať v areáli II. ZŠ Sobrance. Podujatie sa uskutoční  v dňoch 24. - 25. s...
Krásnovce: Kapustové hičkoše
 Krásnovce, okres Michalovce: Halušky, ktoré sa po zemplínsky volajú hičkoše, možno veľmi chutne pripraviť najmä s kapustou. Použijeme suroviny, ktoré zvyčajne máme po ruke. Výhodou je, že toto jedlo nemusíme dlho plánovať a tak ako voľakedy, aj dnes ho šikovná gaz...
Rejdová: Muži, kabáty a kožuchy
 Rejdová, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza zo začiatku 20. storočia a vidíme na nej dvoch mužov v širokých klobúkoch. Pre rôzne typy klobúkov v gemerskom nárečí Rejdovej osobité výrazy nepoužívali. Vždy to bol kalap. Normálny klobúk na denné ...
Šamudovce: Michal Kostovčík a zbierka ľudových textílií
 Šamudovce, okres Michalovce: Pán Michal Kostovčík nie je zberateľom v tom zmysle, že by vyhľadával a úmyselne rozširoval svoju zbierku historických ľudových krojov a ďalších textílií. On je len jednoducho človek, ktorý ešte zažil časy, keď sa v okolí obc...
Pozdišovce: Žena s džbánmi
 Pozdišovce, okres Michalovce: Táto historická fotografia vznikla niekedy na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia. Vzhľadom na vtedajšie celospoločenské pomery, ktoré nastolili nový politický systém, aj dedina Pozdišovce prešla veľkými zmenami. Odstrá...
Kráľovský Chlmec: Medzibodrožský kultúrny festival 2010
 Kráľovský Chlmec, okres Trebišov: Ekumenickú bohoslužbu aj striptíz nájdete v programe Medzibodrožského kultúrneho festivalu, ktorý môžete navštíviť od 24. do 26. septembra v meste Kráľovský Chlmec. V trojdennom programe sú zahrnuté viaceré koncerty, tvorivé dieln...
Čerhov: Tokajské vinobranie
 Čerhov, okres Trebišov: Na Tokajskej vínnej ceste v obci Čerhov  v piatok 24. septembra  a v sobotu 25. septembra opäť ožijú vinobranecké tradície, folklór, odevy a remeslá. Návštevníci budú môcť ochutnať výborné vína z tokajskej vino...
Gemerská Hôrka: Cyklotúra X. Zlatý kras
 Gemerská Hôrka, okres Rožňava: Slovenský cykloklub Slovenský kras pozýva všetkých milovníkov cykloturistiky na X. Zlatý kras. Termín: sobota 25. september 2010 Trasa: Gem. Hôrka – Hucín – Gem. Milhosť – Gem. Teplice – Jelšava – Hrádok – s pokračovaním:a)   &nb...
Jablonov na Turňou: II. Festival vyberania desiatkov z úrody
 Jablonov nad Turňou, okres Rožňava: Historickú rekonštrukciu, v ktorej uvidíte, ako sa kedysi vyberali desiatky z úrody, si môžete vychutnať v sobotu 25. septembra v obci Jablonov nad Turňou. Pochod husárov a ich husárske kúsky, divadlo s rozpr...
Betliar, Čečejovce, Dedinky, Krásnohorské Podhradie, Markušovce, Rožňava, Štítnik: ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA
ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA - 9. medzinárodný festival historickej hudby európskych regiónov na Gotickej ceste Termín: v dňoch 24.- 27. septembra 2010 Betliar, Čečejovce, Dedinky, Krásnohorské Podhradie, Markušovce, Rožňava, Štítnik: Ars Antiqua Europae In Via Gothi...
Pozdišovce: Fazuľa s kyslou kapustou
 Pozdišovce, okres Michalovce: Fazuľa, podobne ako zemiaky a kapusta, bola neodmysliteľnou súčasťou vidieckej kuchyne na Zemplíne. Zasýtila a dodala telu cenné bielkoviny. Suroviny:- 30 dekagramov fazule- 1,5 l vody- 20 dekagramov kyslej kapusty- 20 dekagramov zemiakov- 4 de...
Kúpele Štós: GRAND PRIX Guláš ŠTÓS 2010
 Kúpele Štós, okres Košice-okolie: Pri príležitosti ukončenia letnej kúpeľnej sezóny a Svetového dňa turizmu 2010 organizujú Kúpele Štós v spolupráci s obcou Štós podujatie s názvom GRAND PRIX Guláš ŠTÓS 2010. Akcia začína v sobotu 25. septembra od&n...
Nižný Lánec: Svadobná fotografia
 Nižný Lánec, okres Košice-okolie: Táto svadobná fotografia pravdepodobne pochádza z dvadsiatych rokov 20. storočia. Na prvý pohľad zaujmú pomerne honosné svadobné šaty nevesty. V dedine bývalo zvykom, že si nevesta šila svadobné šaty sama. Väčšina žien vo veku na vydaj vedela ši...
Jaklovce: Ochotnícke divadlo
 Jaklovce, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z roku 1931 a vidíme na nej členov dedinského ochotníckeho divadla, ktoré v danom čase písalo už svoju desaťročnú históriu. Aj v súčasnosti, keď sa píše rok 2010, je divadlo stále činné a čochv...
Družstevná pri Hornáde: RUŽÍNSKY FESTIVAL - II. ročník
 Družstevná pri Hornáde, okres Košice-okolie: Krajské osvetové stredisko v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a obec Družstevná pri Hornáde pozývajú dňa 26. septembra (nedeľa) priaznivcov spevu, tanca, tradičných remesiel, hier, ale aj zdravého spôsobu ž...
Ďurkov: Ciberej
 Ďurkov, okres Košice-okolie: Ciberej je známa a na Above veľmi rozšírená mliečna zemiaková polievka, ktorá sa v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch podávala takmer denne v každej domácnosti. Obyvatelia z Ďurkova s úsmevom hovoria, že tu sa jeden deň jedla zemiakov...
Trebišov: Festival zdravia
 Trebišov: Regionálne osvetové stredisko - kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. pobočka Trebišova Slovenský červený kríž, Územný spolok Trebišov Vás pozývajú na FESTIVAL ZDRAVIA, ktorý sa uskutoční v priestoroch Regioná...
Malá Tŕňa: Zmeny v rokoch päťdesiatych
 Malá Tŕňa, okres Trebišov: Tieto historické fotografie vznikli začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia. Boli to roky, kedy Malá Tŕňa prechádzala celým radom veľkých zmien podobne ako väčšina obcí vtedajšieho Československa. Zmeny sa týkali na...
Košice, Michalovce: Dni českej kultúry 2010
 Košice, Michalovce: Koncert Dana Bártu, ale aj vážnej hudby, folklóru, šansónu, opery, či dni českého filmu, divadlo i výstavy rozprávkových filmových kostýmov, portrétov významných osobností, fotografií,  histórie letectva ako aj literárny večer na tému Werich mô...
Košice: Slovensko zažije prvú Bielu noc
 Košice: V noci z 2. na 3. októbra sa k celosvetovému konceptu Nuit Blanche (Biela noc) pripoja aj Košice. Návštevníci tak budú mať jedinečnú príležitosť prejsť sa Mestským parkom vysvieteným piatimi tisíckami svetielok v sprievode na živo spievaných operných árií, alebo vid...
Zádiel: Cukrová homoľa
 Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z konca 19. storočia. Je signovaná a jej autorom je niekdajší kalvínsky kňaz zo Zádielu Károlyi Keresztury, ktorý v obci vlastnil fotoaparát ako prvý. Na zábere Zádielskej doliny dominuje skalný útvar Cukrová homoľa, ktorý eš...
Markušovce, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy: XV. Medzinárodný hudobný festival MUSICA NOBILIS
 Mesto Poprad - Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves - Mesto Spišské Vlachy - Obec Smižany - Mestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie - Mestské kultúrne stredisko Kežmarok v spolupráci s občianskym združením Musica nobilis za podpory Ministerstva kultúry SR sú od 26. septembra do ...
Spišská Nová Ves: Výstava Auschwitz
 Spišská Nová Ves: Múzeum Slovenského národného povstania a Mesto Spišská Nová Ves pozývajú širokú verejnosť na prehliadku výstavy fotografií Auschwitz- od príchodu transportu až po trpký koniec. Otvorenie výstavy: 28. 9. 2010 o 11.30 hod.Priestor pred Radnicou, Radničné námestie 7, ...
Košice: Konvergencie – festival komornej hudby
 Košice: Už po druhýkrát sa spájajú Košice a Bratislava ako slovenské dejiská medzinárodného festivalu Konvergencie, ktorý si kladie za cieľ prezentáciu komornej hudby pre vytvorenie jednotnej komunity interpretov a poslucháčov. V Košiciach od 29. septembra do 3. októ...
Ďurkov: Lokše s makom
 Ďurkov, okres Košice-okolie: Suché lokše s makom patrili medzi pochutiny, aj keď mohli tvoriť aj hlavné jedlo. Robili sa však skôr ako náhrada zákuskov. Obľúbené boli najmä medzi deťmi. Suroviny: - múka - môže byť hladká i hrubá- soľ- maslo- práškový cukor...
Rejdová: Stála etnografická výstava
 Rejdová, okres Rožňava: Uprostred obce pár krokov od vzácneho barokového kostola stojí  malá drevenica bez popisného čísla. Je to jeden z najstarších rejdovských domov a patrí medzi šesť pamiatkovo chránených dreveníc, ktoré sa v obci nachádzajú. Na...
Košice: Hudobný maratón
 Košice: Hudobný maratón je od roku 2007 významným sprievodným kultúrnym podujatím najstaršieho maratónskeho behu Európy – Medzinárodného Maratónu Mieru v Košiciach, ktorý sa tradične koná prvú októbrovú nedeľu. Občianske združenie Music First, ktoré Hudobný maratón organiz...
Košice: Potulka na tému Katastrofy Košíc
 Košice: Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane. T...
Seňa: Sýpka rodiny Hámorských
 Seňa, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza spred roku 1918 a zachytáva časť obce pri pri kalvínskom kostole. Jeho veža čiastočne vyčnieva spoza stromov vľavo. Prvá budova v pravo je niekdajšia sýpka rodiny Hámorských. Seňa bola prevaž...
Košice: Medzinárodný maratón mieru
 Košice: Prvá októbrová nedeľa bude už tradične patriť jednému z najmasovejších športových podujatí na Slovensku – Medzinárodnému maratónu mieru. Ten ešte ani nezačal a hlási sa s prvým rekordom, pretože dva týždne pred štartom organizátori zaregistrovali vyše...
Slanská Huta: Polievka na žatvu
 Slanská Huta, okres Košice-okolie: Počas horúcich letných dní bolo prác na poliach neúrekom. Kosilo sa obilie a muselo sa to urobiť čo najrýchlejšie, aby drahocenné zrnká nevypadali z klasov na zem. Preto každá rodina pozývala na pomoc koscov a pomocníkov z oblastí, kde už žatva...
Rejdová: Manželia za I. svetovej vojny
 Rejdová, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza z druhého desaťročia 20. storočia a zachytáva manželský pár počas I. svetovej vojny. V Rejdovej sa v tom čase priamo nebojovalo, ale dedinu to i tak poznamenalo. Na kostolnej veži...
Rejdová: Kostol sv. Michala Archanjela
 Rejdová, okres Rožňava: V centre obce a vďaka vysokej veži viditeľný z diaľky stojí barokový kostol, ktorý je zapísaný na zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska. Pochádza z  polovice 17. storočia, pôvodne postavený v barokovom slohu, neskôr...
Košice: Ako sa obliekajú rozprávky
 Košice: Princ Bajaja, Pyšná princezná, Arabela – to sú len niektoré z rozprávok, ktoré ovplyvnili mladosť niekoľkých generácií a získali pevné miesto na piedestáli českej i československej filmovej klasiky. Rovnako Werichov Cisárov pekár, pekárov cisár či Pan...
Moldava nad Bodvou: Akcia pre postihnutých povodňami
 Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Účasťou na koncertoch, ochutnávkou vín a pochutením si na pečených klobásach môžete pomôcť postihnutým povodňami aj Vy. V sobotu 2. 10. 2010 od 13.30 začína v Aréne Sportcentrum v Moldave nad Bodvou podu...
Slanec: Kaštieľ po smrti grófa Štefana Forgáča
 Slanec, okres Košice-okolie: Tieto historické fotografie pochádzajú z roku 1943 a zachytávajú dnes už nejestvujúci kaštieľ grófa Štefana Forgáča (Forgách). V tom čase bol posledný majiteľ tejto rozľahlej klasicistickej stavby zosnulý už dvadsaťtri rokov, ale objek...
Spišská Nová Ves: Variácie krajiny Spiša
 Spišská Nová Ves: Máte radi kresby, ktoré verne zobrazujú slovenskú prírodu a vidiek v minulosti? Potom by ste si nemali nechať ujsť výstavu obrazov, ktorá bola vytvorená z pozostalosti známeho kamenosochára Štefana Jakubca. Tento rodák z obce Hrabušice žil a ...
Rožňava: Život vtákov v Dunajských luhoch
 Rožňava: Štátna ochrana prírody SR,  Správa NP Slovenský kras a Banícke múzeum Rožnava Vás srdečne pozývajú na interaktívnu slovensko-maďarskú putovnú výstavu „Život vtákov v Dunajských luhoch“. Výstava sa koná od 5. októbra do 28. októbra 2010  v priestoroch Galérie...
Spišská Nová Ves: Šarkania šou
 Spišská Nová Ves: Predovšetkým deťom a ich rodičom je určená akcia s názvom Šarkania šou, ktorú pripravilo Centrum voľného času Adam zo Spišskej Novej Vsi. Stačí urobiť svojej ratolesti pestrofarebného šarkana, alebo mu poradiť, ak si ho chce u...
Košice: VÍCHOD (VÝCHOD IS -T BEST) -THEATRE YSTFUD (SK)
 Košice: Po premiére a prvej repríze je tu opäť scénická koláž na spôsob -Cesta do hlbín /nielen/ „Vyhodňarovej“ duše. Autorské výstupy, improvizovaná scénická aj hraná hudba, živé obrazy. Ľudia, ktorí chcú odísť narážajúci na ľudí, ktorí sa nechcú vrátiť, mieš...
Košice: Festival NouveauNu
 Košice: Festival inteligentnej hudby NouveauNu sa už blíži. Vresk Factory opäť pripravili NouveauNu, ktoré bude kráčať v stopách NuJazzDayz. NuJazzDayz už majú svoju niekoľkoročnú históriu. Mnohí z Vás vedia, že táto akcia vždy prinášala na slovenské pódiá nové trendy ...
Košický Klečenov: Nálečník
 Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Recept je v mnohom podobný iným jedlám zo surových zemiakov, no pridanie údenej šunky a opraženej cibuľke dáva tomuto jedlu typickú chuť, ktorá je vlastná oblasti Košického Klečenova.Suroviny:- surové zemiaky- údená šunka- soľ- ml...
Košice: Vipzone fashion show by Hotel Bankov
 Košice: Organizátor Vipzone Fashion Show - 2 Pack media s.r.o – Vás srdečne pozýva na exkluzívnu módnu prehliadku. Galavečer bude obsahovať módnu show slovenských návrhárok Izabely Komjati, Beáty Lazárovej a Cecílie Blanarovej. Na móle taktiež uvidíte prehliadku spodného prádla...
Drienovec: Dedinské divadlo
 Drienovec, okres Košice-okolie: Tradičný kultúrny život v obci sa v minulosti riadil predovšetkým podľa cirkevného kalendára. Boli to napríklad náboženské sprievody na Sviatok Božieho tela alebo oslavy Veľkej noci a Vianoc. Ako vo väčšine dedín - aj v Drienovci pôsobil...
Michalovce: Hodnoty - vedecká hračka
 Michalovce: Vedecká hračka, občianske združenie Banská Bystrica a Zemplínske múzeum Michalovce Vás pozývajú na interaktívnu výstavu HODNOTY – VEDECKÁ HRAČKA. Výstava prístupná do 24. 10. 2010 v západnom krídle Zemplínskeho múzea. Vstupné 1 € / osobaMožnosť využitia ...
Košice: Aj také boli Košice
 Košice: Východoslovenské múzeum vo svojich výstavných priestoroch na Hviezdoslavovej 3 sprístupnilo výstavu s názvom Aj také boli Košice. Návštevník sa oboznámi s históriou mesta v období od druhej polovice 18. stor. do polovice 20. storočia  prostredníctvom dobovej tlače, ...
Košice: Moon Ride Festival
 Košice: V čase od 11. -  do 16. októbra 2010 sa v Košiciach uskutočni piaty ročník medzinárodného festivalu súčasného umenia V4 - MOONRIDE. Počas svojej nie dlhej existencie sa vyprofiloval do festivalu s množstvom hosťujúcich produkcií a prídavných podu...
Košice, Michalovce: Miro Žbirka na Aupark tour 2010
 Košice, Michalovce: Legenda českej a slovenskej hudobnej scény, viacnásobný  Zlatý slávik Miro Žbirka  v októbri zavíta medzi svojich priaznivcov v rámci svojho exkluzívneho  a umelecky výnimočného veľkého koncertného turné do dvanástich slovenských miest. Meky ...
Pozdišovce: Ďžatky
 Pozdišovce, okres Michalovce: Gazdinky, ktoré mali okolo domu, na poli a v záhrade vždy plné ruky práce, uprednostňovali jedlá nenáročné na prípravu. Potrebovali rýchlo nasýtiť hladné krky. Keď bolo treba, tiež využiť pri tom aj pomoc starších detí, ktoré ľahko zv...
Malá Tŕňa: Migrácia do USA
 Malá Tŕňa, okres Trebišov: Na týchto historických fotkách, ktoré pravdepodobne pochádzajú z prelomu 19. a 20. storočia, vidíme obyvateľov Malej Tŕne. Fotografie však nevznikli v tejto tokajskej obci ale v Spojených Štátoch Amerických, presnejšie v štáte New Jersey. Žia...
Slanec: Zemiaky na kyslo
 Slanec, okres Košice-okolie: Zemiaky na kyslo je tradičné jedlo, ktoré sa zvyklo podávať minimálne na celom Above. Zľudovelo natoľko, že dodnes patrí medzi často pripravované pokrmy a v rôznych obmenách nechýba na stoloch mnohých dedín ale aj miest. Tento recept zachyt...
Moldava nad Bodvou: Centrum mesta
 Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto pohľadnica pochádza z prelomu dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva pohľad na centrum mesta. Veľké korzo, ktoré tu dominuje dodnes, dáva jasne na vedomie, že Moldava nad Bodvou je mesto, ba bola ním už aj v st...
Košice: Dita Pepe – Autoportréty
Miesto konania výstavy: Verejná knižnica Jána Bocatia, FotoGaléria NOVA, Hlavná 48, Košice Prístupnosť výstavy: 12. 10. – 12. 11. 2010, Pondelok – Streda - Štvrtok: 9.30 - 18.00 hod.,  Piatok: 8.00 - 16.00 hod., Utorok - Sobota - Nedeľa: zatvorené Vernisáž: 12. 10. o ...
Košice: Česi a Slováci v oblakoch
 Košice: Výstava „Česi a Slováci v oblakoch“ na 20 výstavných paneloch je stručným, mozaikovitým prierezom histórie letectva na území Čiech a Slovenska. Prakticky od roku 1910 do dnes, teda od prvého motorového letu Čecha v Čechách, Ing. Jana Kašpara, v aparáte ťaž...
Valaliky: Valalická krojovaná paráda
 Valaliky, okres Košice-okolie: Už 5. ročník podujatia pre milovníkov tradičnej ľudovej kultúry pre Vás pripravili Kultúrne centrum Abova, obec Valaliky a Klub milovníkov autentického folklóru. Tentoraz na tému "O živoce na Valaľe". V programe spojenom s&nbs...
Rožňava: Čaro ornamentu
 Rožňava: Dom Matice slovenskej a Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Vás pozývajú na výstavu autora Štefana Leonarda Kostelničáka s názvom Čaro ornamentu. Výstava bude verejnosti prístupná od 15. 10. do 23. 10. v priestoroch knižnice na Lipovej ulici č. 3. ...
Ďurkov: Kapusta na zobky
 Ďurkov, okres Košice-okolie: Táto polievka je veľmi jednoduchá, ale oproti iným receptom si vyžaduje dlhšie varenie. Preto sa napríklad v Ďurkove zvykla variť v nedeľu. Niekedy sa uvarila aj deň vopred a v nedeľu sa už podávala ako raňajky. Jedlo je ve&#...
Vyšná Myšľa: Slávnostné šaty vidiečaniek
 Vyšná Myšľa, okres Košice-okolie: Na tejto sérii fotografií z prvej polovice minulého storočia vidíme, ako sa ženy obliekali na sviatky, zvyčajne v nedeľu do kostola. Aj keď sa v tom čase ešte vo Vyšnej Myšli pestovalo konope a ľan, po zimných večeroch s...
Košice: KvasFest
 Košice: Putovný festival Kvasfest sa predstaví v piatich slovenských mestách a jedným z nich sú aj Košice. Milovníci punku a rock n´rollu sa môžu tešiť na spoločný koncert skupín Horkýže slíže, HT, Karpina, Vandali,Vypsaná fixa a I.F.X.. Akcia sa koná v klube Colloseum na Vrátnej ...
Streda nad Bodrogom: Tekvicový festival
 Streda nad Bodrogom, okres Trebišov: Helloween sa blíži a vedieť si vyzerať správneho strašiaka z tekvice nezaškodí. Pokiaľ vám chýbajú s touto prácou skúsenosti, alebo sa jednoducho chcete zabaviť, navštívte v nedeľu 17. 10. Tekvicový festival v&nb...
Košice: Fotofest 2010
 Košice: Fotografi ale aj nefotiaci milovníci fotografie majú v týchto dňoch možnosť navštíviť viaceré podujatia Festivalu súčasnej fotografie Fotofest 2010, ktorý sa koná v piatich mestách východného Slovenska. Jediným z nich v Košickom samosprávnom kraj...
Košice, Moldava nad Bodvou, Slavec, Rožňava, Betliar: Nostalgická jazda Gemerským expresom
 Košice, Moldava nad Bodvou, Slavec, Rožňava, Betliar: Gemerský expres vyrazí z Košíc do Gombaseku a Rožňavy 16. októbra 2010.  Po bohatej ponuke historických jázd v rámci železničnej nostalgie 2010 sa s cestujúcimi chce pomaly rozlúčiť aj Klub historických koľ...
Rejdová: Chorovody
 Rejdová, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z roku 1951, je teda relatívne novšieho dáta a i keď zachytáva sprievod žien v tradičnom slávnostnom oblečení, vznikla už v čase, keď boli kroje na ústupe. Podľa zoradenia žien a spomienok majiteľky fotogr...
Košice: Vladimír Železný – Můj Štetl
 Košice: Východoslovenská galéria v Košiciach, v spolupráci s Lóžou B´nai B´rith Concordia v Košiciach, Rotary clubom v Košiciach a ŽNO v Košiciach Vás pozývajú na výstavu fotografií PhDr. Vladimíra Železného s názvom Můj Štetl. Výstava sa koná v priestoroch galérie na Hlavn...
Sobrance: Deň sv. Huberta
 Sobrance. Mesto Sobrance, OkO SPZ Sobrance a Lesy SR š.p. OZ Sobrance vás pozývajú na DEŇ  SV.  HUBERTA. Podujatie sa koná dňa 17.10.2010 (nedeľa).  Súťažno-zábavné podujatie sa uskutoční v areáli parku za Mestským kultúrnym strediskom (námestie S...
Kalša: Vlastné deti a „lelenci“
 Kalša, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza približne z roku 1930. Zobrazuje starú ženu aj jej vnuka. V tomto prípade ide o priameho potomka, čo v daných rokoch nebolo vždy celkom bežné. Mnohé rodiny z Kalše sa totiž prihlásili do výchovného programu detských domovov, ...
Na Spiši sú všetky cesty poškodené povodňami prejazdné, opravy pokračujú
Na najvážnejšie poškodených úsekoch ciest na Spiši pokračujú stavebné práce. Všetky sú už prejazdné, aj keď s obmedzeniami. Na ceste II/546 za Prakovcami sú ukončené práce na špeciálnom zakladaní. Na stavbe sa odstraňujú konštrukčné vrstvy vozovky, robia sa výkopové pr...
Vyšný Klátov: Pietna spomienka na Lajoške
 Vyšný Klátov, okres Košice-okolie: Klub rodinnej turistiky Košice KRTKO a turistický klub Víkend pripravili na sobotu 6. 11. 2010 podujatie s názvom Pietna spomienka na Lajoške. Akcia je otvorená pre všetkých milovníkov prírody cítiacich potrebu zapáliť sviečku a spomenú...
Zádiel: Godola
 Zádiel, okres Košice-okolie: Godola je sezónna omáčka, ktorá sa zvykla pripravovať v čase zrelých egrešov. Jej recept je jednoduchý, chuť atypická a ako miestna špecialita dokáže zaujať. Suroviny:- čerstvé egreše- voda- soľ- cukor- bravčová masť- hl...
Košice: Potulka na tému Všetci svätí Košíc
 Košice: Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane. ...
Košice: Košický operetný festival
 Košice: Sláčikový orchester Musica Iuvenalis je organizátorom Košického operetného festivalu, ktorý v dňoch 28. 10. až 15. 11. uvedie na slovenskú scénu šesť kvalitných predstavení od autorov zvučných mien; rovnako možno hovoriť aj o interpretoch. Prvé tri zo...
Rieka Slaná
Slaná nepatrí medzi slovenské veľtoky, no predsa je to rieka, ktorej dĺžka dosahuje takmer 230 kilometrov. Presne je to 229,4 kilometra, avšak z toho na Slovensku len 110 kilometrov. Najväčším prítokom Slanej je Hornád, avšak ten sa s ňou spája až na území Maďarska...
Rejdová: Svadby a rozvody v minulosti
 Rejdová, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza pravdepodobne z roku 1930. I keď sa to pri bohatosti rejdovských krojov nezdá, fotka zachytáva svadbu. Typické ženské ozdobné vence, charakteristické pre dedinu, na nej však nie sú. Dôvod je jednoduchý. Nevesta sa totiž nevy...
Šamudovce: Zemiaky s kyslou omáčkou
 Šamudovce, okres Michalovce: Veľmi jednoduché jedlo, ktoré gazdiné obľubovali pre jeho rýchlu prípravu najmä v období, keď väčšinu denného času zaberali poľnohospodárske práce vonku na poliach. Suroviny:- šťava z kyslej kapusty- zemiaky- masť- hladká mú...
Malá Tŕňa: Namiesto oslobodzujúcej armády láger
 Malá Tŕňa, okres Trebišov: V závere II. svetovej vojny s blížiacim sa oslobodzujúcim vojskom aj v obci Malá Tŕňa v jeseni 1944 vyhlásili nábor dobrovoľníkov do I. československého armádneho zboru. Zvláštnosťou toho činu je skutočnosť, že Malá T...
Jovsa - Krčava
Modrá cykloturistická trasa číslo 2880 v okolí bývalých lesných železničiek na Vihorlate. Obce: Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Vyšné Remety, Vyšná Rybnica, Baškovce, Choňkovce, Koňuš, Priekopa, Porúbka, Koromľa a Krčava Celková dĺžka: 36 kmCelkové prevýš...
Rožňava: Európske pexeso
 Rožňava: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v spolupráci s Českým centrom Košice pripravila výstavu s názvom Európske pexeso. Výstava bude verejnosti prístupná od 4. do 30. 11. v priestoroch knižnice na Lipovej ulici č. 3. Režisérka Maria Procházková pripra...
Košice: Festival ArtDance Košice 2010
 Košice: S potešením môžeme oznámiť, že  5. ročník  medzinárodného festivalu moderného scénického tanca ArtDance Košice 2010 potrvá toho roku 3 dni a uskutoční sa v priestoroch divadla Thália (Mojmírova 3) v Košiciach v dňoch 7.-9. novembra 2010. Organizátorom...
Rejdová: Po vzniku I. ČSR
 Rejdová, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza zo začiatku dvadsiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvateľa Rejdovej na základnej vojenskej službe. Nebola teda vyhotovená priamo v Rejdovej, nevieme kde presne vznikla. Rejdová bola predovšetkým obcou pastier...
Rejdová: Dôvod na fotenie
 Rejdová, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z roku 1952 a azda málokto by uhádol, prečo sa mladé dievča z Rejdovej vybralo do rožňavského fotoateliéru, aby ju tam obrazovo zvečnili. Pozrite sa na jej ľavé zápästie. Fotografovaná totiž ako prvá žena v obci vla...
Rejdová: Tibejky
 Rejdová, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza z roku 1926 a vidíme na nej dve vydaté ženy. Poznáme to podľa toho, že ženy sú už pod čepcom. Čepce tohto vzoru a strihu sa nosievali sa len na slávnostné príležitosti, napríklad v nedeľu do kostola alebo na s...
Košice: Festival Poézia Cassovia 2010
 Košice: ďalším z podujatí organizovaných v rámci programov kultúrnych akcií Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 je už ôsmy ročník medzinárodného festivalu s názvom Poézia Cassovia. Organizátorom je spoločnosť Ars Poetica. V čase od 4. do 1...
Spišská Nová Ves: Slovensko na Spiši
Miesto výstavy: Múzeum Spiša v Spišskej Novej VsiTrvanie výstavy: do 31. decembera 2010 Názov výstavy: Slovensko na Spiši- autorská výstava Ondreja Frankoviča z Iliašoviec. Prierez mestských a obecných erbov Slovenska.Autor : Ondrej FrankovičOtváracie hodiny múzea: pondelok – pia...
Drienovec: Škola v roku 1929
 Drienovec, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia zachytáva žiakov školy v Drienovci v roku 1929. Spolu s nimi je odfotografovaný aj miestny učiteľ Mihály. Podľa záznamov z obecnej kroniky bola v Drienovci v roku 1806 zriadená cirkevná škola. Tú v roku 1900 zoštátnili. ...
Zádiel: Cibuľová omáčka
Zádiel, okres Košice-okolie: Cibuľová omáčka je jednoduché jedlo nenáročné na suroviny. V minulosti bývala prílohou najmä k varenému mäsu (pečené či vyprážané mäso sa kedysi jedlo málokedy). Pokiaľ nebolo mäso, cibuľová omáčka sa robila aj k zemiakovej kaši ak...
Košice: Festival súčasného umenia Ars Nova Cassoviae 2010
 Košice: Už ôsmy ročník festivalu súčasného umenia Ars Nova Cassoviae 2010 si budú môcť vychutnať obyvatelia a návštevníci Košíc v dňoch od 8. do 15. novembra. Organizátori pripravili prehliadku výtvarných diel košického výtvarnícka Dušana Scholtza, no nosným ...
Košice: Košické folklórne dni 2010
 Košice: Vystúpenia folklórnych súborov, ale aj súťaže a školy ľudového tanca môžete navštíviť od 12. do 21. novembra v rámci programu festivalu Košické folklórne dni 2010. Niektoré z programov sú určené len pre školy, avšak ostáva ich dostatok aj pre verejnos...
Rejdová: Stolica – najvyšší vrch v Košickom kraji
 Rejdová, okres Rožňava: S výškou 1476 metrov nad morom patrí Stolici prvenstvo ako najvyššiemu vrchu v Košickom samosprávnom kraji. Napriek tomu nemá typický tvar vysokých strmých kopcov, k jeho vrcholu pohorie postupne stúpa širokými a masívnymi horskými chrbtami, ktoré sa...
Jablonov nad Turňou: Deň vidieckych piecok
 Jablonov nad Turňou, okres Rožňava: Pokiaľ radi pečiete v pieckach, alebo keď aspoň radi jete, nemali by ste vynechať 2. ročník podujatia Deň vidieckych piecok. V gemerskej obci Jablonov nad Turňou, ktorá sa nachádza pod Silickou plan...
Košice: Divadelný festival národov a národností
 Košice: Divadlá zo Slovenska, Maďarska, Poľska i Rumunska sa predstavia na Divadelnom festivale národov a národností, ktorého siedmy ročník pripravila košická Thália. V čase od 12. do 28. novembra dostane v žánrovo pestrej skladbe svoj priestor opereta, ...
Nižná Myšľa: Na konci 19. storočia
 Nižná Myšľa, okres Košice-okolie: Podľa údajov majiteľky táto fotografia pochádza niekedy z konca 19 storočia. V tom čase bola Nižná Myšľa veľkou rozvinutou obcou. V roku 1891 tu žilo 1902 obyvateľov, v roku 1900 to bolo 1017 a v roku 1910 zasa 1015 obyv...
Slanec: Zemiaky s kyslou kapustou a slaninou
 Slanec, okres Košice-okolie: Zemiaky s kapustou na kyslo bolo bežné jedlo, ktoré sa v Slanci podávalo aj viackrát počas týždňa. Jednak sa suroviny vypestovali doma, tiež slanina pochádzala z domáceho chovu. Plný tanier takto pripravených zemiakov s kapustou zasýtil, čo viac si m...
Rožňava, Slavošovce: Rok na Gemeri
 Rožňava, Slavošovce: Gemerské osvetové stredisko, obec Slavošovce a mesto Rožňava v  spolupráci s viac ako dvadsiatimi partnermi a ôsmimi mediálnymi partnermi pripravili množstvo nových, zaujímavých aktivít a programov pre všetky vekové kategórie  v podujatí nazvanom R...
Budimír: Burza starožitností
Budimír, okres Košice-okolie: Máte radi staré veci, ktoré pamätajú časy dávno minulé? Alebo si chcete zaspomínať na chvíle, keď do módy a domácností prenikali plasty a bakelit bol vizitkou pokroku? Už niekoľko rokov môžete v zámockom parku v Budimíre stretnúť históriu v...
Košice: Život a dielo Bélu Gerstera
Termín: do 30. novembra 2010Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, KošiceUsporiadatelia: Historická spoločnosť I. Henszlmanna Košice a STM Výstava pri príležitosti 160. výročia narodenia B. Gerstera - významného košického rodáka, autora projektu Korintského prieplavu ...
Slavošovce: Zemania v 19. storočí
 Slavošovce, okres Rožňava: Tieto fotografie pochádzajú z 19. storočia a podľa výpovede ich majiteľa zachytávajú zemanov zo Slavošoviec. V tom čase bola obec bohatá, to hneď z niekoľkých dôvodov. V panstve Štítnik pri rieke rovnakého mena už dlho pracovalo nie...
Helcmanovce: Krajská súťažná prehliadka malých dychových hudieb
 Helcmanovce, okres Gelnica: Pokiaľ máte radi dychovku, prijmite pozvanie Krajského osvetového strediska Košice a obce Helcmanovce na Krajskú súťažnú prehliadku malých dychových hudieb, ktorá sa koná pri príležitosti 90. výročia založenia Dychovej hudby Seľanka. Podujat...
Slavošovce: Vojnová zásielka z továrne
 Slavošovce, okres Rožňava: Táto fotografia bola vyhotovená v apríli v roku 1945. Boli to teda časy, keď ešte II. svetová vojna neskončila, ale Slavošovce už boli slobodné. Vtedy mala ich papiernička mimoriadny význam. Ako vidieť na fotke, vľavo vedľa ria...
Slavošovce: Rodný dom Pavla Dobšinského
 Slavošovce, okres Rožňava: Dielo slovenského spisovateľa Pavla Dobšinského hádam netreba nikomu predstavovať. Jeho Prostonárodné slovenské povesti, neskôr vydávané aj pod titulom Slovenské ľudové rozprávky, ovplyvnili celé generácie. Autor, ktorý čerpal z ľudovej ...
Slavošovce: Trhy a domy
 Slavošovce, okres Rožňava: Táto fotografia bola vyhotovená v roku 1942, teda v časoch vojny, keď Slavošovce patrili k I. Slovenskej republike. Vidíme tu stred obce, na ktorom sa práve koná trh. Vtedajšie obyvateľstvo Slavošoviec možno z určitého hľa...
Spišská Nová Ves: Krása chrámov a kostolov Gotickej cesty
 Spišská Nová Ves: Približne osemdesiat veľkoformátových fotografií tvorí výstavu nazvanú Krása chrámov a kostolov Gotickej cesty. Expozícia, ktorú môžete zhliadnuť do 26. 11. vo foyeri Spišského osvetového strediska na Zimnej ulici č. 47, približuje najznámejšie gotické pam...
Slavošovce: Folklór v rokoch štyridsiatych
 Slavošovce, okres Rožňava: Poznáme presný dátum vzniku týchto fotografií i príležitosť, pri ktorej vznikli. Bolo to 14. marca 1942, keď Slavošovčania išli do Slovenského rozhlasu, aby pri príležitosti vzniku I. Slovenskej republiky naživo odspievali a predviedli f...
Slavošovce: Slavošovské papierne
 Slavošovce, okres Rožňava: Tieto dve historické fotografie zachytávajú pohľad na Slavošovské papierne v rôznych časových obdobiach, dokonca v rozličných štátoch. Prvá fotografia bola vyhotovená v roku 1905, teda v časoch Rakúsko-Uhorska a zobra...
Slavošovce: Pamätník obetiam vojnovej tragédie
 Slavošovce, okres Rožňava:  Vo vyšnej časti obce blízko papierní a neďaleko zdravotníckeho strediska sa nachádza pamätník v tvare rozlomeného obelisku, ktorý symbolizuje pretrhnutý život. Symbolika nie je náhodná a zobrazuje jednu z najväčších tragé...
Košice: Matúš Lányi – Nový zákon
Názov výstavy: Nový zákonAutor: Matúš LányiMiesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice, výstavná sieň AKurátorka: Dáša Uharčeková–PavúkováTrvanie výstavy: do 10 . 12. 2010 Otvorené: utorok - nedeľa   10oo- 18oo hod. Autor prezentuje veľkorozmerné plátna rozde...
Rožňava: Jaroslav Stankovič - "Venezuela 2009 - Expedícia Chimanta"
 Rožňava: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského - kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja - Vás srdečne pozýva na stretnutie s RNDr. Jaroslavom Stankovičom, účastníkom medzinárodnej jaskyniarskej výpravy "Venezuela 2009 - Expedícia Chimanta". Termín: ...
Slavošovce: Začiatky združstevňovania
 Slavošovce, okres Rožňava: Tieto fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia a spája ich jedna téma – združstevňovanie. Prvé dve fotografie boli vyhotovené okolo roku 1951 a vidíme na nich žatvu s použitím dnes už historickej mláťač...
Košice: Iné cesty – festival zodpovedného cestovania
 Košice:  Zaujímajú vás postrehy a zážitky cestovateľov, ktorí navštívili turisticky málo prebádané oblasti našej matičky Zeme? Chcete vedieť ako cestovať a na čo si dávať pozor napríklad v Namíbii, v Iráne, v Indonézii, v Guatemale i&...
Košice: Architecture.sk 05/09
Termín: do 30. novembera 2010Miesto konania: Výstavné priestory Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, KošiceOtvorené: utorok - piatok 8.00 - 17.00, sobota - nedeľa 12.00 - 17.00 Do 30. novembra 2010 môžete v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach navštíviť výstavu 1. časti prá...
Slavošovce: Pohnuté vojnové roky
 Slavošovce, okres Rožňava: Tieto fotografie pochádzajú z rokov 1941 až 1946 a zachytávajú príslušníkov rôznych armád a polovojenských zoskupení. Prvá z fotiek pochádza z roku 1941 a vidíme na nej príslušníkov Hlinkovej gardy na pochode cez obec. Po odtrhnutí ...
Slavošovce: Pôvodne gotický kostol
 Slavošovce, okres Rožňava: Uprostred obce a vďaka vysokej veži už z diaľky viditeľný sa vyníma pôvodne gotický kostol, ktorý slúži veriacim Evanjelickej cirkvi augburského vyznania. Termín „gotický“ však v tomto prípade označuje skôr čas jeho vzniku než dominujúcu...
Košice: Potulka na tému Dominikánsky kláštor a kostol
 Košice: Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane.&nb...
Ďurkov: Hajtvaňoše
 Ďurkov, okres Košice-okolie: Hajtvaňoše sú vlastne špecifické lokše, ktoré sa však nerobili zo zemiakového cesta. Oproti suchým lokšiam sú mastnejšie a so svojráznou chuťou. Kedysi boli vyhľadávanou pochúťkou v každej ďurkovskej domácnosti. Suroviny:- hladká múka-...
Kalša: Prvá svetová vojna a obec
Kalša, okres Košice-okolie: Tieto historické fotografie pochádzajú z čias I. svetovej vojny a vidíme na nich vojakov v uniformách rakúsko-uhorskej armády. Na prvej z nich je obyvateľ Kalše Ján Kundát v hodnosti kaprála. Bol to muž, ktorý na základe mobilizačnej vyhlášky rukoval ako vo...
Spišská Nová Ves: A slovo sa telom stalo
Názov výstavy: „A SLOVO SA TELOM STALO“- betlehemy a kostolné veže na Gotickej ceste, fotografie Ján KotrasMiesto konania:       Múzeum Spiša v Spišskej Novej VsiTermín:            &nbs...
Rožňava: „Farebné pocity“
 Rožňava: Výtvarné cítenie má mnoho podôb. Tú, ktorú prezentuje výstava s názvom Farebné pocity, spája umeleckú kreativitu so šatníkom. Diela ako maľby na odevný textil stvárnila študentka Veronika Chocholová a expozíciu jej tvorby môžete zhliadnuť termíne od 3. decembr...
Spišská Nová Ves: John Lennon´s day - pocta Johnovi Lennonovi
 Spišská Nová Ves: Mega stretnutie troch generácií priaznivcov The Beatles a Johna Lennona  8. 12. 2010 (streda) od 19.00 pred Redutou, na ktorom si pripomenieme 30. výročie násilnej smrti rockovej legendy, rebela, spisovateľa a bojovníka za mier. Na jeho počesť spolu z...
Hrhov: Veľký Paklán
 Hrhov, okres Rožňava: Nie je to kopec, ktorého zdolanie si vyžaduje poriadny fyzický výkon. Je dokonca oveľa nižší ako všetky okolité vrchy na okolí. Napriek tomu je z Veľkého Paklánu nádherný výhľad na Turniansku kotlinu s jej mnohými zaujímavosťami. Inak po...
Košice: Košické Vianoce 2010
 Košice: Od 5. až do 23. decembra sa Hlavná ulica v Košiciach premení na miesto plné stánkov s tradičnými vianočnými a ľudovými výrobkami, tiež s lákavým občerstvením, ale najmä s bohatým kultúrnym programom. Kompletný program si môžete stiahnu#...
Košice: ISCM New Music Days 2010
 Košice: Pestrý program a panorámu hudobných smerov súčasnosti a nedávnej minulosti ponúkne publiku prvý ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. – 8. decembra pod názvom ISCM New Music Days v Košiciach. Organizátor podujatia, Sloven...
Markušovce: Vianočné koncerty
 Markušovce: Atmosféru plnú harmónií a vznešenosti hudobných diel starých majstrov si môžete v dňoch 11. a 12. decembra vychutnať v historickej budove letohrádku Dardanely v Markušovciach. Vianočné koncerty pre Vás pripravilo Múzeum Spiša v spoluprác...
Michalovce, Vinné: Mikulášsky výlet
 Michalovce, Vinné: Najstarší michalovský klub slovenských turistov Turista Vás pozýva na 9. ročník Mikulášskeho výletu. Akcia sa koná dňa  11.decembra 2010 (sobota). Trasa: Michalovce – Vinné - Vinianske jazero (cez kameňolom) – Medvedia hora – Senderov – Kaluža - Kamenec...
Košice: ZOO dýcha atmosférou Vianoc
 Košice: Prípravy na najkrajšie sviatky roka vrcholia aj košickej ZOO. Tento nádherný kút prírody rozžiaria stovky farebných svetiel, blikajúcich girlánd a desiatky  sviatočne vyzdobených stromčekov. Zoologická záhrada v Košiciach bude slávnostne vyzdobená do 15. janu...
Košice: Naši najúspešnejší
 Košice: Pod názvom Naši najúspešnejší pripravilo Krajské osvetové stredisko v Košiciach výstavu prác štyroch najúspešnejších výtvarníkov z košického regiónu v posledných rokoch v rámci postupových súťažných výstavných podujatí Košická paleta a Výtvarné spektrum. V...
Spišská Nová Ves: Tichá noc 2010
 Spišská Nová Ves: Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA srdečne pozýva všetkých milovníkov zborového spevu na vianočné koncerty TICHÁ NOC 2010, ktoré zaznejú v sobotu 18. decembra 2010 o 16.00 a 19.00 hod. v Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi. Hos&#...
Slanec: Kroje v štyridsiatych rokoch
 Slanec, okres Košice-okolie: Tieto historické fotografie pochádzajú z roku 1940 a zachytávajú mladú ženu vo vtedajšom slávnostnom oblečení. I keď dievčatá zvykli nosievať rôznofarebné sukne, v nedeľu a vo sviatok si obliekali biele. Boli z jemnejšieho plátna, ktoré si ...
Jablonov nad Turňou: Gotický kostol Najsvätejšej Trojice
 Jablonov nad Turňou, okres Rožňava: Uprostred obce na námestí približne oproti obecnému úradu sa nachádza rímsko-katolícky farský kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý tu stojí od čias gotiky. Obyvatelia Jablonova odvíjajú počiatky vzniku kostola od roku 1275, kedy tu už ...
Košice: Hlavná ulica sa premení na ľadové kráľovstvo
 Košice: Tento rok pripravil tím Európskeho hlavného mesta kultúry v spolupráci s Košice - Turizmus pre domácich ale aj návštevníkov bohatšie košické Vianoce, ako po iné roky. Sériu koncertov Zboru sv. Cecílie, Katky Koščovej, sviečkový sprievod, či prípravu tradičnej k...
Vlachovo: Krst
 Vlachovo, okres Rožňava: Uverejnené fotografie pochádzajú z prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nich ženy po krste dieťaťa. Aj keď to znie trochu uletene, deti sú v perinkách na vankúšoch celé prekryté háčkovaným...
Košice: Svätá Cecília u svätého Antona
 Košice: Pozývame Vás na vianočný koncert dvoch výnimočných košických hudobných telies – Zboru sv. Cecílie a komorného orchestra Musica Cassovia. Termín: 15. 12. 2010 o 19.00Miesto: Kostol sv. Antona Paduánskeho (Seminárny kostol), Hlavná 89Vstup voľný Spoločný ...
Vlachovo: Vlachovské domy
 Vlachovo, okres Rožňava: Uverejnená fotografia pochádza z prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva pohľad na dedinské gemerské domy. V tomto prípade môžeme hovoriť skôr o vlachovských domoch, pretože materiál a technológia stavby nebola na ce...
Vlachovo: Pôvodne gotický kostol
  Vlachovo, okres Rožňava: Uprostred obce pri Lipovom potoku sa nachádza kostol, ktorého minulosť je tak trochu záhadou. V mnohých informačných zdrojoch je jeho vznik datovaný rôzne, dokonca s rozdielom niekoľkých storočí. Najčudnejšie v tomto smere vyznieva zápis ...
Zlatá Idka: Otvorenie lyžiarskej sezóny na Kojšovke
Zlatá Idka, okres Košice-okolie: Rozsiahly lyžiarsky areál na Kojšovej holi, ktorý sa rozkladá na území katastrov Gelnice, Kojšova i Zlatej Idky, otvára lyžiarsku sezónu už v sobotu 18. decembra. Podľa vyjadrenia zástupcov prevádzkovateľa strediska Skipark Erika bude k dispozícii...
Košice, Vyšný Klátov: Otvorenie lyžiarskej sezóny na Jahodnej
 Košice, Vyšný Klátov: Rekreačné stredisko Jahodná otvára lyžiarsku sezónu už 16. decembra o 17.00. Otvorené budú zatiaľ dve trate, a to hlavná o dĺžke 550 metrov a začiatočnícka s dĺžkou 250 metrov. Podľa záujmu verejnosti je prevádzk...
Krompachy: Otvorenie lyžiarskej sezóny v Relax Centre Plejsy
 Krompachy: Lyžovačku na severných svahoch Krompašského vrchu, teda v Relax Centre Plejsy, ktoré sa stali už deväťnásobným dejiskom Európskeho pohára v lyžovaní, si môžete vychutnať od soboty 18. decembra. Na svahu s výškovým prevýšením 442 metrov sa nájdete 9 zjaz...
Spišská Nová Ves: Otvorenie lyžiarskej sezóny na Rittenbergu
 Spišská Nová Ves: Lyžovanie na okraji Národného parku Slovenský raj v stredisku Rittenberg si môžete vychutnať už od soboty 18. decembra. Prevádzkovatelia svahu a jeho zariadení sľubujú okrem denného aj večerné lyžovanie pri umelom osvetlení už od začiatku sezóny....
Drienovec: Poľnohospodárstvo
 Drienovec, okres Košice-okolie: Obec Drienovec mala vždy predovšetkým poľnohospodársky charakter. Na rozdiel od mnohých dedín východného Slovenska tu kolektivizácia neprechádzala výraznými krízami a rozpadmi družstiev. Jednotné roľnícke družstvo tu dokonca vzniklo už v roku 1949 a vy...
Zádiel: Barania polievka
 Zádiel, okres Košice-okolie: Baranie mäso sa v súčasnosti využíva na perkelty, v pečenom stave alebo ako baraní guľáš. V minulosti sa varievala aj klasickejšia barania polievka. Vzhľadom na to, že baranina má špecifickú vôňu a chuť, pred prípravou na nakladalo do ...
Zlatá Idka: Skipark Erika je do Vianoc mimo prevádzky
Zlatá Idka, okres Košice-okolie: Oteplenie a všetko čo s ním súvisí spôsobilo zmenu v plánoch prevádzkovateľov lyžiarskeho strediska na Kojšovej holi. V dňoch 22. a 23. decembra sú pre nepriazeň počasia odstavené všetky trate a vleky. Aktuálne i...
Vyšný Klátov, Kavečany: Aktuálny stav na lyžiarskych svahoch
Vyšný Klátov – okres Košice-okolie, Košice-Kavečany: Prevádzkari lyžiarskych svahov na Jahodnej a v Kavečanoch hlásia, že až do 9. januára budú vleky v prevádzke už od rána od 8.00 hod. V súčasnosti však kvôli nepriazni počasia nie sú v prevádzke vše...
Spišská Nová Ves: Na Rittenbergu sú v prevádzke všetky zjazdovky
 Spišská Nová Ves: Spiš lyžiarom praje a napriek zvyšujúcej sa teplote sú snahy zjazdoviek Rittenberg pokryté 40 cm vrstvou snehu. V prevádzke sú obe trate a všetky tri vleky. Lyžovať sa tu môžete od 8.30 do 15.30. Potom nasleduje technická prestávka na úpravu svahov a ...
PF 2011 !
Nech Vás krása a šťastie sprevádzajú po celý rok ! PF 2011 Vám želá redakcia www.regionkosice.com
Rožňava: Rožňavské cechy
 Rožňava: Až do 30. apríla môžete v Galérii Baníckeho múzeuma v Rožňave na Námestí baníkov č. 25 navštíviť výstavu s názvom Rožňavské cechy. Expozícia je prístupná každý  v pondelok až piatok od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Cechy zohrali dôležitú ú...
Zádiel: Zádielčania
 Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pravdepodobne pochádza z roku 1919 a zachytáva učiteľov s deťmi zo školy. Pri pohľade na nich sa môže vynoriť otázka, kto sú vlastne Zádielčania a aký je ich pôvod. V prípade tejto obce je to zaujímavé, pretože nieko...
Košice: Výstava orchideí
 Košice: „Orchidey – skvosty v ríši rastlín“ je názov výstavy, ktorú v dňoch 14. až 30. januára môžete navštíviť v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. V expozičných skleníkoch na Mánesovej ulici č. 23 si môžete v danom termíne denne od 9.00 do 16.00...
Michalovce, Oreské: Objavte Hiriač
 Michalovce, Oreské: Pokiaľ ešte nemáte program na sobotu 15. januára, Klub slovenských turistov (KST) Turista Michalovce organizuje nielen pre svojich členov, ale aj pre verejnosť 29. ročník Oddielového zimného zrazu. Cieľom spoločnej túry je vrch Hiriač s&nb...
Malá Tŕňa: Chlapec z Levente
 Malá Tŕňa, okres Trebišov: Táto fotografia vznikla koncom tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej chlapca v čiapke maďarskej mládežníckej organizácie Levente. Obec Malá Tŕňa po Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938 pripadla k Horthyho Maďarsk...
Budimír: Burza starožitností
Budimír, okres Košice-okolie: Máte radi staré veci, ktoré pamätajú časy dávno minulé? Alebo si chcete zaspomínať na chvíle, keď do módy a domácností prenikali plasty a bakelit bol vizitkou pokroku? Už niekoľko rokov môžete v zámockom parku v Budimíre stretnúť históriu v...
Sliepkovce: Jemná šalátová omáčka
 Sliepkovce, okres Michalovce: Zelené hlávky šalátu môžeme použiť nielen v surovom, ale aj varenom prevedení napríklad na prípravu jednoduchej omáčky. Je lahodná a ľahko stráviteľná. Voľakedy toto jedlo kuchárky pripravovali najmä deťom a starším ľuďom, l...
Kalša: Kalšanské šuhajdy
 Kalša, okres Košice-okolie: Šuhajdy boli typickým nepečeným zákuskom, ktorý sa podával najmä na kalšanských svadbách. Je dosť pravdepodobné, že v tomto prípade nejde o úplne miestny recept, pretože šuhajdy sú známe v rôznych obdobách na celom Slovensku. V časoch I. ČSR i po...
Spišská Nová Ves: Koleso – vedecká hračka
Názov výstavy: KOLESO  -  VEDECKÁ HRAČKAMiesto konania: Múzeum Spiša, Letná 50, Spišská Nová Ves Trvanie výstavy:  18. 1. – 12. 3. 2011Vedecké hračky približujú alebo demonštrujú prírodné zákonitosti alebo technické fenomény. Interaktívna výstava hračiek,...
Michalovce: Krajina Spiša
 Michalovce: Výstavu s motívom spišskej krajiny môžete do 28. februára pozrieť v Zemplínskom múzeu na Kostolnom námestí 1 v Michalovciach v utorky až piatky od 8.00 do 15.30.  Prístupná Expozícia prezentuje výtvarné diela ako výber  zo zbierok Galérie umelcov Spiša...
Jablonov nad Turňou: Granárium
 Jablonov nad Turňou, okres Rožňava: Jedným z pozoruhodných objektov obce je mohutná historická budova nazývaná Granárium. Jej názov je s najväčšou pravdepodobnosťou odvodený od talianskeho „granaio“, čo znamená sýpka. Pochádza z prelomu 17. a 18. storočia a v minu...
Vlachovo: Ochotnícke divadlo a osveta
 Vlachovo, okres Rožňava: Uverejnená fotografia pochádza približne z roku 1930 a vidíme na nej miestnych ochotníkov dedinského divadla. To nacvičovalo svoje hry v rámci osvetovej činnosti, ktorá bola aj v časoch I. ČSR veľmi aktívna. Pokiaľ sa dnes povie „osve...
Košice: Ľadová krása Grónska
Názov výstavy: Ľadová krása Grónska - fotoobjektívom Rudolfa SchusteraTermín: do 20. februára 2011Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, KošiceOtváracie hodiny: utorok - piatok 8.00 - 17.00, sobota - nedeľa 12.00 - 17.00Usporiadatelia: Rudolf Schuster a Slovenské techn...
Jablonov nad Turňou: Založenie Gemersko-turnianskeho rádu rytierov vín sv. Urbana
 Jablonov nad Turňou, okres Rožňava: Združenie Alma-centrum pozýva všetkých milovníkov dobrého vína a prírody Slovenského krasu na podujatie Založenie Gemersko-turnianskeho rádu rytierov vín sv. Urbana a oslavu 20. výročia vzniku Višegrádskej spolupráce. Akcia sa uskuto...
Kalša: Gazda
 Kalša, okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú z roku 1950 a vidíme na nich jedného z najznámejších miestnych gazdov, avšak v čase, keď už poľnohospodári na svoju šikovnosť doplácali odvádzaním kontingentov v prospech štátu. Po nástupe totalitného režimu v roku 194...
Košice: Za krásami historickej Železnej cesty
Termín: 19.1. - 11.2.2011Vernisáž výstavy: 19.1. o 16.30Miesto: Galéria, Strojárenská 3, KošiceVýstava sprístupnená počas pracovných dní od 9.00 - 15.30vstup voľnýKultúrne centrum Košického samosprávneho kraja (KC KSK) pozýva záujemcov o fotografiu ale aj o kultúrno – historické pamätihodn...
Vlachovo: Kaštieľ Andrášiovcov
 Vlachovo, okres Rožňava: Po ľavej strane od cesty pri vstupe do obce v smere od Rožňavy upúta pozornosť návštevníka jednopodlažný kaštieľ postavený v klasicistickom štýle. Je to niekdajšie rodinné sídlo rodu Andráši (Andrássy) a tu sa aj s najväčšou pravdepodobnos...
Vlachovo: Družstevníctvo
 Vlachovo, okres Rožňava: Šesť uverejnených fotografií vzniklo v štyridsiatych až šesťdesiatych rokoch 20. storočia a ich spoločnou témou je poľnohospodárstvo. Vlachovo v hlbšej minulosti nebola typicky poľnohospodárska dedina. Mnohí muži chodili pracovať...
Vlachovo: Expozícia Z dejín obce
 Vlachovo, okres Rožňava: Prierez najvýznamnejšími odvetviami niekdajšieho života vo Vlachove nájdete v expozícii z dejín obce v kaštieli Andrášiovcov. Nachádzajú sa tu zbierky, ktoré vznikli vyhľadávaním starožitností na pôjdoch a v truhliciach a ich následným darovaním pre trvalú v...
Vlachovo: Koniec konope
 Vlachovo, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z počiatku päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej vlachovské deti, ktoré sa obliekli do krojov. Ak by bola fotka dve desaťročia staršia, bol by to ich prirodzený odev. Tu sa však vystrojili už len kvôli fo...
Vyšný Klátov: Jahodná
Názov zimného strediska: Jahodná Charakteristika zimného strediska: lyžovanie,  wellness, ubytovanie, stravovanie Vzdialenosť od najbližšieho mesta: 15 km od Košíc Zjazdovky: 3 -         začiatočnícka 250 m-    &n...
Košice: Výstava cestovného ruchu Košice TOUR 2011
 Košice: Pokiaľ máte záujem naplánovať si dovolenku už teraz, výstava Košice TOUR 2011 vám umožní navštíviť celý rad cestovných kancelárií na jednom mieste, zároveň sa oboznámiť nielen so zahraničnými zájazdmi, ale spoznať aj možnosti turistického ruchu n...
Lastomír: Plnené zemiakové karbonátky
 Lastomír, okres Michalovce: Jedlá zo základných surovín, medzi ktoré patrili aj zemiaky, gazdinky rady ozvláštňovali malými trikmi. Napríklad namiesto klasických zemiakových placiek možno s malou obmenou urobiť veľmi chutné zemiakové karbonátky so syrovou plnkou. Suroviny:- kilo...
Kalša: Slivkový lekvár
 Kalša, okres Košice-okolie:  V minulosti v Kalši, ale aj v iných obciach, nebolo rodiny, ktorá by si nevarila vlastný slivkový lekvár. Tento zvyk čiastočne pretrval dodnes, i keď už väčšina nevarí vo veľkých kotloch na ohni, ale v menšom v hrncoch na šporákoch. Z ...
Vyšná Myšľa: Na „Hušim tancu”
 Vyšná Myšľa, okres Košice-okolie: Fotografia pochádza z prvej polovice dvadsiateho storočia a muži stoja na „Huším tancu“.  Toto miesto dostalo pomenovanie podľa toho, že tu každé ráno dedinčania odvádzali svoje husi k obecnému pastierovi. V danom čase i...
Moldava nad Bodvou: Majstrovstvá slovensko-maďarskej rally sprintu Moldava-Pere
 Moldava nad Bodvou, Košice-okolie: Milovníci rýchlych kolies pretekárskych áut si prídu na svoje v sobotu 29. januára v Moldave nad Bodvou. ŠKMB Moldava tu usporadúva otvárací pretek Majstrovstviev slovensko-maďarskej rally sprintu Moldava-Pere. Podujatie začína štartom o&n...
Rožňava: Dni mesta
 Rožňava: Rôzne výstavy, karneval na ľade, divadlo, operetu, športové zápolenia i koncert skupiny Drišľak nájdete v pestrom programe osemdňových osláv Dní mesta Rožňava 2011, ktoré sa konajú od nedele 30. januára do 6. februára. Podujatia sú určené pre vš...
Spišská Nová Ves: Stretnutie s makro a mikrokozmom
Názov výstavy: STRETNUTIE S MAKRO A MIKROKOZMOMMiesto konania: Múzeum Spiša, Letná 50,  Spišská Nová VesTrvanie výstavy:  20. 1. – 28. 2.  2011Prístupnosť výstavy: pondelok až piatok od 8.00 do 16.30, v sobotu od 9.00 do 13.00 Inšpiráciou k výstave  boli štud...
Zlatá Idka: Skipark Erika – Kojšova Hoľa
Charakteristika zimného strediska: lyžovanie,  ubytovanie a stravovanie v obci, občerstvenie aj na svahu Vzdialenosť od najbližšieho mesta: 17 km od Košíc Zjazdovky: 7 1. Turistická I. – dĺžka 2 200 metrov – ľahká a stredne ťažká2. Slalomová – dĺžka 350...
Rožňava: „Jediná a jedinečná“
 Rožňava: Príbehy a udalosti z každodenného života detí plných humoru a vtipu, pohľad na detstvo, dospievanie i dospelosť, ale aj to, ako vznikali knihy a k nim ilustrácie, si budete môcť vypočuť v sále Gemerskej knižnice Pav...
Vlachovo: Konfirmácia
 Vlachovo, okres Rožňava: Uverejnená fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej chlapcov a dievčatá s kňazom. Na prvý pohľad zaujme takmer rovnaké oblečenie mladých. Sú slávnostne ustrojení, fotografia totiž pochádza z cirkevného obradu...
Slavošovce: Pamätník Pavla Emanuela Dobšinského
 Slavošovce, okres Rožňava:  Dozaista najvýznamnejšou osobnosťou kultúrneho života, ktorá sa narodila v Slavošovciach, je evanjelický kňaz, spisovateľ, pedagóg, prekladateľ, etnológ a foklorista Pavol Emanuel Dobšinský. V niekdajšej obecnej fare, kde...
Košice: Potulka na tému Socialistické Košice
 Košice: Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane. ...
Vlachovo: O pôvode Vlachovčanov a názve obce
 Vlachovo, okres Rožňava: Tento portrét pochádza z roku 1934 a vidíme na ňom obyvateľa Vlachova. Zobrazený muž sa nijako nezapísal do dejín obce, bol trochu roľníkom, viac však pastierom - valachom, no najstaršia generácia si dodnes spomína na to, že sa ho ako deti báli, pre...
Ďurkov: Kanda
 Ďurkov, okres Košice-okolie: Kanda je biela mliečna polievka, ktorá sa Ďurkove často varila ako raňajkové jedlo. Raňajky tu totiž často bývali sýte, aby chlapi vládali cez deň robiť v lesoch, prípadne na poliach. Pracovný deň začínal už na...
Zádiel: Piknik v rokoch dvadsiatych
Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia bola vyhotovená niekedy v rokoch 1920 až 1923 a zachytáva šiestich mladých obyvateľov obce Zádiel na pikniku v Zádielskej doline. Obraz vtedajšieho „turizmu“ dotvárajú obleky s kravatami a biele ženské šaty do lesa. Turizmus sa tu nevnímal ako šport,...
Dobšiná: Dobšinský pohár – Mini Rally Cup 2011
 Dobšiná, okres Rožňava: Mesto Dobšiná je organizátorom populárneho zimného športového zápolenia – pretekov do vrchu o Dobšinský pohár – Mini Rally Cup 2011. Rýchle autá a adrenalín na mrznúcom povrchu vozovky si môžete vychutnať dňa 12. februára so začiatkom o&nbs...
Veľké Trakany: Medzinárodná súťaž o najlepšiu gazdovskú pálenku a súťaž v tradičnom domácom spracovaní ošípaných
Veľké Trakany, okres Trebišov: Pokiaľ nie ste askétom, ktorý o pálenke a bravčovine nechce ani počuť, potom môžete v sobotu 12. februára navštíviť obec Veľké Trakany. Práve tu sa v tento deň koná 7. ročník Medzinárodnej súťaže o&n...
Čerhov: Vojaci v časoch I. ČSR
 Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia vznikla začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia. Vidíme na nej obyvateľa Čerhova, ktorý slúžil na základnej vojenskej službe v čs. armáde. Povolaný bol do Mukačeva. Armáda, ako základných atribút obranyschopn...
Brdárka: Kurz pletenia košíkov z prútia
 Brdárka, okres Rožňava: Pokiaľ patríte k ľudom, ktorým učarili možnosti výroby košíkov, tácok, či ozdôb z prútia, využite možnosť návštevy kurzu, ktorý pre vás pripravilo občianske združenie  Alter Nativa v obci Brdárka. V dň...
Vlachovo: V rokoch dvadsiatych
 Vlachovo, okres Rožňava: Fotografia matky s dieťaťom pochádza z konca druhej dekády 20. storočia; foto s dvoma malými dievčatkami z roku 1920. Na oboch fotografiách vidíme typické ľudové kroje tejto časti Gemera. Zatiaľ čo fotka ...
Smižany: Čaro ornamentu
 Smižany, okres Spišská Nová Ves: Národopisné múzeum v Smižanoch (pobočka Múzea Spiša) pozýva počas mesiaca február 2011 všetkých milovníkov krásneho umenia na prehliadku výstavy z tvorby Štefana Leonarda Kostelničáka - výtvarného umelca, ktorý povýšil ľudové ...
Michalovce, Klokočov, Vinné: Túra na Zaňovec
 Michalovce, Klokočov, Vinné: Najstarší michalovský KST Turista pozýva všetkých milovníkov prírody na spoločnú túru na vrch Zaňovec. Akcia sa uskutoční 12. februára, zraz účastníkov je na autobusovej stanici v Michalovciach na Kostolnom námestí. Autobus odchádza o&...
Košice: Silvie Réno - Nestrieľajte na pianistu
 Košice: Už v stredu, 9.februára 2011, vernisážou vyvrcholí rezidenčný pobyt Silvie Réno, ktorá prijala pozvanie neziskovej organizácie Košice 2013, n.o. a výtvarne pretvorila priestor historickej sály Východoslovenskej galérie v Košiciach. Táto sála v minulosti slúžila ako reprezentač...
Košice: Košickí bábkari ponúknu mystično
 Košice:  Do sveta tajomného, ale aj mystického stredoveku, kedy aj zvieratá dokázali hovoriť, nás vtiahne ojedinelá bábková verzia príbehu sv. Františka z Assisi podľa textu mladej poľskej autorky Marty Guśniowskej, ktorú pripravilo Bábkové divadlo v Košiciach. Pod náz...
Rožňava, Dedinky, Stratená: Zimný prechod Slovenským rajom
 Rožňava, Dedinky, Stratená: Účasť na spoločnej túre Slovenským rajom vám ponúka Klub slovenských turistov TJ Elán z Rožňavy. Odchod mimoriadneho autobusu je v sobotu 12. februára o 8.00 hod. z autobusovej stanice v Rožňave.  Predpokla...
Košice, Ružín: Z Malého Šivca na Veľký a ešte ďalej
 Košice: Klub rodinnej turistiky Košice (Krtko) pripravil na sobotu 12. februára túru pre svojich členov i širokú verejnosť, ktorá vás zavedie do oblasti Ružínskeho krasu. Zraz záujemcov je o 7.00 na autobusovej stanici v Košiciach, autobus na zastávku Košické Hámre – m...
Vlachovo: Svedkovia nevšedného úkazu
 Vlachovo, okres Rožňava:  Táto fotografia vznikla niekedy na prelome tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mužov z Vlachova. Ide o štylizovaný skupinový portrét, na ktorý sa všetci pripravili, o čom svedčí aj ich oble&#...
Ďurkov: Raškova juška so suchu lokšu
 Ďurkov, okres Košice-okolie: Raškova (rascová) juška so suchu lokšu bolo jedlo, ktoré vyžadovalo krátky čas na prípravu, ale pritom patrilo medzi veľmi obľúbené. Lokše sa mohli jesť na zahryznutie, ale častejšie sa trhali na malé kúsky a nechali v juške plávať...
Herľany: Ženy v slávnostnom oblečení
Herľany, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla v dvadsiatych až tridsiatych rokoch 20. storočia a zachytáva štyri obyvateľky obce Herľany. Dnes už nie je známe, za akých okolností táto fotka vznikla, ale je zrejmé, že išlo o nejakú slávnosť. Vidieť to ...
Košice: Na Železnej ceste
 Košice: Výstavu diel neprofesionálnych výtvarníkov ponúka podujatie s názvom Na Železnej ceste. Jeho organizátor - Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja, prezentuje výsledok plenéra, ktorý zorganizoval v rámci propagácie tematickej Železnej cesty spájajúcej oblasti, mestá a&...
Nižná Slaná: Výstup na Repisko
 Nižná Slaná, okres Rožňava: Pokiaľ máte záujem spoznať málo známy, ale zato turisticky atraktívny vedľajší hrebeň Stolických vrchov, prijmite ponuku Klubu slovenských turistov Sosna z Nižnej Slanej a zúčastnite sa v sobotu 19. februára Zimného výstupu na...
Budimír: Burza starožitností
Budimír, okres Košice-okolie: Máte radi staré veci, ktoré pamätajú časy dávno minulé? Alebo si chcete zaspomínať na chvíle, keď do módy a domácností prenikali plasty a bakelit bol vizitkou pokroku? Už niekoľko rokov môžete v zámockom parku v Budimíre stretnúť históriu v...
Spišská Nová Ves: Expozícia „Príroda a história regiónu" opäť otvorená
 Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša v roku 60. výročia svojho vzniku a pozýva všetkých priaznivcov prírodných krás i histórie Spišského regiónu na prehliadku znovu otvorenej expozície s názvom Príroda a história a regiónu. Po roku pohľadu do útrob Zeme sa do Múzea Sp...
Spišská Nová Ves: Prednáška o objavoch archeologického výskumu v Provinčnom dome
 Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša v roku 60. výročia svojho vzniku pozýva všetkých priaznivcov archeológie a histórie Spišského regiónu na prednášku, ktorá sa bude konať v stredu 16. 2. 2011 o 16,00 hodine v priestoroch múzea. Prednášajúci Mgr. Martin Husár, Ph...
Kojšov: Turistický výstup na Kojšovskú hoľu
 Kojšov, okres Gelnica: Klub slovenských turistov Horal z Kojšova pozýva všetkých milovníkov zimných túr na výstup na Kojšovskú hoľu. Akcia začína ráno v sobotu 19. februára o 8.00 pred obecným úradom.   Trasa: Kojšov – Jedlinský potok – Kojšovská hoľa – Kojš...
Košice, Moldava nad Bodvou: Túra na miesto, kde bojoval kráľ
 Košice, Moldava nad Bodvou: Klub rodinnej turistiky Košice (Krtko) pozýva všetkých milovníkov prírody na túru Jasovskou planinou. Cieľovým miestom je Ladislavova vyvieračka, kde podľa povesti bojoval kráľ sv. Ladislav (1077-1095) proti Kumánom a vykonal tam zázrak. Túr...
Jasov: Jasovský hrad
 Jasov, okres Košice-okolie: Nad obcou Jasov sa na výraznom brale nazvanom Jasovská skala nachádzajú zvyšky niekdajšieho Jasovského hradu. I keď sa z neho naozaj veľa nezachovalo, je to miesto hodné návštevy, pretože sa odtiaľ núka nádherný výhľad do širokého okoli...
Košice: Bezplatné prehliadky mesta so sprievodcom
 Košice: Organizácia KOŠICE - Turizmus v spolupráci s Mestom Košice pripravila pri príležitosti oslavy Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu na 19.2. a 20.2. 2011 bezplatné prehliadky mesta so sprievodcom. Záštitu nad touto akciou prevzala MUDr. Renáta Lenártová - námestníčka pri...
Slanec: Zber čerešní
 Slanec, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza pravdepodobne z roku 1939. Vidíme na nej rodinu pri zbere čerešní. Okrem čiastočne naplneného košíka to poznať aj podľa plátenných vreciek, ktoré majú muži prevesené na boku a používali sa práve pri oberaní na ...
Rožňava: Bezplatná prehliadka mesta s turistickým sprievodcom
 Rožňava: Možnosť spoznať zaujímavosti z miestnej histórie a vychutnať si netradičný pohľad z výšky ponúka Turistické informačné centrum Rožňava, ktoré v rámci Svetového dňa turizmu pripravilo pre všetkých záujemcov bezplatnú prehliadku mes...
Trebišov: Judith Pafková – Abstrakcia
 Trebišov: Človek sa môže obdarovať aj tak, že začne hľadať a zveľaďovať vlastný talent, takže samotný tvorivý proces mu prináša radosť i životnú energiu. Práve o tom vás presvedčí prvá autorská výstava neprofesionálnej výtva...
Košice: Záhadný svet mušlí
 Košice: Botanická záhrada v dňoch do 6. marca ponúka svojim návštevníkom výstavu s názvom Záhadný svet mušlí.  Denne v čase od 9.00 - 17.00 hod. v priestoroch  na Mánesovej 23 môžete zhliadnuť viac ako tisíc exponátov z tropických morí a oceánov, medzi ktoré ...
Moldava nad Bodvou: Krojový ples
 Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Dáva sa na známosť, že 26. ljutňa (februára) roku Pána 2011 sa v meste Moldava nad Bodvou, pod župu Košickú patriace, svetachýrny Krojový ples konať bude, ktorý sa o siedmej hodine večernej vo veľkej sále kultúrneho do...
Slanec: „Špivanečky mojo“
 Slanec, okres Košice-okolie: Milovníkom folklóru a fašiangových tradícií je venované podujatie „Špivanečky mojo“, ktoré môžete navštíviť 26. februára (sobota) v kultúrnom dome v Slanci so začiatkom o 14.00 hod. So svojim programom sa tu predstaví folklórna sk...
Košice: Milan Veliký – Imaginácie
 Košice: Fotoklub NOVA pozýva milovníkov výtvarnej fotografie do svojej galérie v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia na Havnej 48, kde vystavuje tvorbu Milana Velikého zo Žiliny. Expozícia nazvaná Imaginácie pozostáva z troch desiatok adjustovaných fotografií a potrvá do 11.ma...
Drienovec: Vítanie vojsk Miklosa Horthyho
 Drienovec, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla presne 9. 11. 1938, teda týždeň potom ako Viedenská arbitráž prijala zmenu hraníc, narušila platnosť Trianonskej dohody a Drienovec spolu s mnohými ďalšími dedinami južného Slovenska pripadol Maďarsku. Záber zobrazuje ...
Jasov: Jasovská skala – náučný chodník
 Jasov, okres Košice-okolie: Pokiaľ vás láka nenáročná túra s peknými vyhliadkami z výšok, využite možnosť navštíviť náučný chodník Jasovská skala. Má to niekoľko výhod. Nevyžaduje veľkú kondíciu a jeho návštevu môžete skombinovať s ná...
Moldava nad Bodvou: Tradičná ľudová izba zo Sedmohradska
 Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria a Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou v týchto dňoch sprístupnili výstavu s názvom „Tradičná ľudová izba zo Sedmohradska“. V priestoroch moldavského F-klubu na Hlavne...
Rejdová: „Rejdovskie priadky“
 Rejdová, okres Rožňava: Pokiaľ máte záujem vidieť, ako to v minulosti vyzeralo na priadkach v čase fašiang, potom môžete 4. marca navštíviť rázovitú obec Rejdová. Folklórny súbor Hôra v priestoroch turistickej ubytovne na námestí pri kostole pripravil pr...
Spišská Nová Ves: Keď sa kameň stretne s láskou
 Spišská Nová Ves: Dielo jedného z najvýznamnejších spišských sochárov Ladislava Kacvinského predstaví milovníkom umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Vyše 40 exponátov z dreva, bronzu a kameňa tvorí doteraz najrozsiahlejší súbor celoživotnej tvorby 80 ro&...
Košice: Predajno-kontraktačná výstava RYBÁR-HOBBY
 Košice: Predovšetkým milovníkom rybárčenia je určená predajno-kontraktačná výstava RYBÁR-HOBBY, ktorú môžete navštíviť v dňoch 4. až 6. marca v košickom Dome techniky na Južnej triede 2/A. V piatok a sobotu bude pre verejnosť prístupná od 10.00 do 1...
Košice: Potulka na tému Tajomstvá bočných uličiek
 Košice: Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane. ...
Betliar: Pohľadnica z čias I. ČSR
 Betliar, okres Rožňava: Táto historická pohľadnica obce Betliar vyšla v roku 1937 a vidíme na nej centrum dediny s ulicou, ktorá vedie ku kaštieľu. Fotografia bola pôvodne čiernobiela, ale za účelom vydania ju fotograf ručne koloroval. Poznáme aj vy...
Michalovce: Svedectvo spod Pľaše
 Michalovce: Niekdajšiu rázovitú obec Ruské ako obeť výstavby vodného diela prezentuje Zemplínske múzeum na fotografickej výstave s názvom Svedectvo spod Pľaše. Návštevníci majú možnosť zhliadnuť snímky, ktoré takmer chronologicky mapujú významné zmeny v živote a&n...
Zádiel: Partička šachu
 Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1922 zo Zádielu a na základe steny nachádzajúcej sa za hráčmi šachu obyvatelia určili, že bola vyhotovená v záhrade kalvínskej fary. Sú tu aj ďalšie predpoklady, ktoré snímku radia na dané miesto. Na prvý pohľad p...
Pača, Rožňava: Gemerská stopa
 Pača, Rožňava:  Pokiaľ patríte k ľuďom, ktorí majú radi horské prechody na bežkách, navštívte 33. ročník podujatia Gemerská stopa, ktorý sa uskutoční  v sobotu 5. marca. Čaká na Vás výstup na Volovec s nadmorskou výškou 1293 metr...
Košice, Margecany: Výstup na Roháčku
 Košice, Margecany: Klub rodinnej turistiky Košice (Krtko) pripravil na sobotu 5. marca túru pre svojich členov i širokú verejnosť, ktorá vás zavedie na vrchol Roháčky s atraktívnym výhľadom do širokého okolia. Zraz záujemcov je o 8.00 na železničnej stan...
Spišská Nová Ves: Nádej pre Indiu
 Spišská Nová Ves: Slovenská katolícka charita (SKCH) už 15 rokov realizuje projekt Adopcia na diaľku, v rámci ktorého slovenskí darcovia pomáhajú deťom v Indii a Albánsku, od nového roka i na Haiti a vo Vietname. K 15. výročiu fungovania tohto unikátneho projektu pripravila SKCH...
Betliar: Koče a vozy
 Betliar, okres Rožňava: Táto historická fotografia vznikla v čase I. ČSR, pravdepodobne v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Zachytáva miesto, kadiaľ vedie cesta od kaštieľa do dediny. V tom čase už grófsky rod Andrássyovcov kaštieľ neobýval, ale svoj...
Betliar: Barokový evanjelický kostol
 Betliar, okres Rožňava: V centre obce Betliar sa nachádzajú dva kostoly, ktoré sú zapísané na zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Vyššie stojí pôvodne gotický katolícky kostol z prvej polovice 14. storočia. Nižšie sa nachádza evanjelický barokový kos...
Košice: Dámska jazda
 Košice: Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja (KS KSK) Vás pozýva na otvorenie výstavy Dámska jazda do Galérie KC KSK na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach, ktorej vernisáž sa koná dňa 9. marca 2011 o 16.30. Výstava bude sprístupnená počas pracovných dní od 9.00 – 1...
Sobrance: Tkaná krása
 Sobrance: Tkaná krása je názov výstavy, ktorú pripravilo Mestské kultúrne stredisko v Sobranciach a prezentuje na nej najmä ručne tkané koberce, ktoré neodmysliteľne patrili k tradičným ľudovým výrobkom nielen na Zemplíne, ale voľakedy takmer na celom Sl...
Malá Tŕňa: Učeň v odbore obchodník
 Malá Tŕňa, okres Trebišov: Táto fotografia vznikla začiatkom druhej polovice tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej chlapca, ktorý sa v Slovenskom Novom Meste učil za obchodníka. Bola to učňovská škola, ktorej úlohou bolo vzdelávať mladých ľ...
Košice: Šmíračky z Bábkového divadla na Rázcestí
 Košice: Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici v spolupráci s nezávislými rodovo citlivými združeniami Aspekt (Bratislava), Fenestra (Košice), EsFem (Prešov) a Národný projekt: Inštitút rodovej rovnosti (Košice), pripravili jedinečné hosťovanie inscenácie ŠMÍRAČKY v troc...
Krompachy, Nálepkovo: Výstup na Pálenicu
 Krompachy, Nálepkovo: Klub Slovenských turistov MŠK Krompachy pozýva svojich členov i nečlenov na horskú hrebeňovku s výstupom na vrch Pálenica. Akcia sa uskutoční v sobotu 12. marca, stretnutie účastníkov je o 6.15 na železničnej stanici v&nbs...
Košice: Tajomstvá baní na Spiši
Celý názov výstavy: Tajomstvá baní na Spiši a prezentácia fotografií Miloša Greisela a rezbára Jána VarguTermín: do 27. marca 2011Miesto konania: Výstavné priestory Slovenského technického múzea, Hlavná 88, KošiceUsporiadatelia: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, O. Z. Banícky spolok Spiš ...
Jasov: Jasovská skala a železničná trať
Jasov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia slúžila ako pohľadnica a vyrobená bola niekedy na prelome 19. a 20. storočia, teda ešte v časoch, keď Jasov i celé územie súčasného Slovenska bolo v Rakúsko-Uhorsku. Dominantou obrazu je Jasovská...
Spišská Nová Ves: Vyvrátené – vypálené – vysadené !
 Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a žiaci bilingválnej sekcie Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade Vás srdečne pozývajú na otvorenie výstavy Vyvrátené - vypálené - vysadené, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 10. marca 2011 o 16. 00 hod. v&n...
Jasov: Gotický kostol sv. Michala Archanjela
 Jasov, okres Košice-okolie: Vo východnej časti hneď na začiatku Jasova pri príjazdovej ceste z Košíc sa rozkladá cintorín, na ktorom stojí gotický kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Patrocínium nie je náhodné. Podľa teológie patrí medzi úlohy svätého Mic...
Kalša: Keď mali zemiaky inú cenu
 Kalša, okres Košice-okolie: „Ta znace, jak še tu gazdovalo? To nebulo noci ani dňa! Ja bula mlada, no i ja chodzela s volmi orac. Vo veľkom še tu gazdovalo,“ povedala nám majiteľka tejto fotografie. Vidíme na nej ženu pri preberaní zemiakov. Fotka vznikla niekedy koncom štyridsi...
Jasov: Sekvojovec mamutí
 Jasov, okres Košice-okolie:  Pokiaľ by vám niekto položil otázku, aký je najväčší a najdlhšie žijúci druh organizmu na svete, mali by ste správne odpovedať, že je to sekvojovec mamutí. Na ďalšiu prípadnú otázku, kde ho vo svete dokážeme nájsť, môžete pokojne ...
Košice: Deti sa roztancujú... Na lúke zelenej
Košice: Kultúrne centrum Abova (KCA) v spolupráci s Centrom voľného času (CVČ) Domino usporiada dňa 18.marca (piatok) 2011 so začiatkom o 9.30 hod regionálnu súťažnú prehliadku detských folklórnych skupín „Na tej lúke, na zelenej“ . Do súťaže, ktorá ...
Nižný Lánec: Rodinné fotografie
 Nižný Lánec, okres Košice-okolie: Na fotografiách vidíme dve rodiny z Nižného Lánca v rôznych časových obdobiach. Prvá fotografia mohla vzniknúť v dvadsiatych, prípadne v tridsiatych rokoch 20. storočia. Muž má oblečené nohavice, ktoré nazývali pričeše. Boli hore ...
Betliar: Kaštieľ - Múzeum Betliar
 Betliar, okres Rožňava: Nádherný kaštieľ neskorobarokového štýlu, unikátne zbierky obrazov, nábytku, zbraní a poľovníckych trofejí z čias miestnej vlády šľachtických rodov Bebek, Nádasdy, ale najmä Andrássy, rozľahlý 57 hektárový park v anglickom št...
Košice: Nové informačné panely v meste
 Košice: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika do Košíc priniesol nové informačné panely, ktoré budú slúžiť všetkým návštevníkom mesta. Ide o prvé hmatateľné výsledky zlepšovania návštevníckeho servisu v Košiciach. Informa...
Michaľany: „Poce dzeci z hora z dola“
 Michaľany, okres Trebišov: Kultúrny dom v Michaľanoch  bude 18.marca  od 9,30 hod. patriť detským folklórnym súborom.  Regionálne osvetové stredisko v Trebišove a obec Michaľany pripravili regionálnu súťažnú prehliadku detských folklórnych súbo...
Michalovce: Krása veľkonočnej škrupinky
 Michalovce: Zemplínske múzeum v Michalovciach pripravilo v termíne od 20. marca do 20. apríla druhý ročník predajnej výstavy  veľkonočných kraslíc pod názvom Krása veľkonočnej škrupinky. Otvorenie výstavy v spojení s tvorivými dielňami s...
Ďurkov: Keď sa dieťa kojilo aj štyri roky
 Ďurkov, Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1943. Malý chlapec z Ďurkova upúta na prvý pohľad klobúkom. Nie je to štylizované. Dnes sa klobúk spája predovšetkým s vyšším mužským vekom, ale v štyridsiatych rokoch ich bežne nosili chlapci od útleho detstva. Samozrejme, ...
Čerhov: V časoch Horthyho Maďarska
 Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia vznikla okolo roku 1939, teda v čase, keď bol Čerhov po Viedenskej arbitráži priradený za zoznam obcí, ktoré sa stali súčasťou Horthyho Maďarska. Je to pre obec veľmi nepríjemná dejinná kapitola, pretože i keď...
Betliar: Vojaci v čase I. ČSR
 Betliar, okres Rožňava: Túto historická fotografiu sme získali v obci Betliar a zachytáva vojakov na základnej vojenskej službe. Fotka vznikla v roku 1930, pravdepodobne však nie priamo v Betliari, ale v meste kam obyvateľ tejto obce narukoval do kasární. V danom čase bolo Č...
Budimír: Burza starožitností
Budimír, okres Košice-okolie: Máte radi staré veci, ktoré pamätajú časy dávno minulé? Alebo si chcete zaspomínať na chvíle, keď do módy a domácností prenikali plasty a bakelit bol vizitkou pokroku? Už niekoľko rokov môžete v zámockom parku v Budimíre stretnúť históriu v...
Košice: Život Magdy Husákovej-Lokvencovej, manželky Gustáva Husáka, na doskách Kasární/Kulturpark
 Košice: Magda Husáková-Lokvencová (M.H.L.) bola v prvom rade manželka prezidenta normalizačného Československa Gustáva Husáka, no bola to aj prvá slovenská divadelná režisérka a herečka. Preto sa práve ona stala námetom dokumentárnej monodrámy Slávy Daubnerovej, ktorú ...
Trebišov: Vesmír očami detí
 Trebišov: Pohľad na nekonečný a tajomný priestor, tak ako ho vnímajú naši najmenší, nám sprostredkuje výstava Vesmír očami detí. Už XXVI. ročník tohto súťažného podujatia môžu  návštevníci  Regionálneho osvetového strediska v Trebišove  navštív...
Košice: Cesta doktora Halagu
 Košice: Spoločnosť Atarax si Vás dovoľuje pozvať na premiéru dokumentárneho filmu Cesta doktora Halagu. Podujatie sa uskutoční v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciach, dňa 17. 3. (štvrtok) so začiatkom o 15.00. Životná púť ...
Vlachovo: Jozefovské jarné spevy
 Vlachovo, okres Rožňava: Jar je obdobím prebúdzania prírody, symbolom zrodu nového a radosti zo života, pri ktorej by nemal chýbať ani taký základný ľudský prejav, akým je spev. Občianske združenie Stromíš z Vlachova v spolupráci s Gemerským osvetovým st...
Betliar: Hasiči
 Betliar, okres Rožňava: Prvá z historických fotografií pochádza približne z roku 1900 a vidíme na nej Hasičskú dychovku Betliar. Druhá z fotografií pochádza z roku 1942 a zobrazuje dobrovoľný hasičský oddiel z Betliara pri skúške striekačky. História hasičov v obc...
Jablonov nad Turňou, Zádiel: Prechod cez Horný vrch
 Jablonov nad Turňou, Zádiel: Medzi sedem planín Národného parku Slovenský kras patrí Horný vrch. Zo západnej strany je ohraničený Jablonovským sedlom – známym aj pod názvom Soroška, z východu končí Zádielskou dolinou. Pohľad na svah Horného vrchu, najmä z cesty E5...
Smižany: Vajíčko maľované - z lásky darované
 Smižany, okres Spišská Nová Ves: Národopisné múzeum v Smižanoch (pobočka Múzea Spiša) pozýva počas mesiacov marec - apríl 2011 všetkých milovníkov ľudového umenia na prehliadku výstavy, ktorá predstaví zbierku kraslíc múzea v počte viac ako 1500 kusov. Vernisáž vý...
Trebišov: Deň astronómie
 Trebišov: Nedeľa 20. marca 2011 bude patriť astronomickému  privítaniu jari.. Úsek astronómie Regionálneho osvetového strediska v Trebišove  pripravil Deň astronómie, ktorý sa  od roku 1995 zvyčajne koná v nedeľu pred jarnou rovnodennosťou. Cieľ...
Košice: Výnimočný krst mláďat v ZOO Košice
 Košice: V košickej ZOO sa v sobotu 19. marca 2011 o 13. hodine uskutoční výnimočný krst. Päť mláďat dostane svojich krstných rodičov z rodiny Richarda Rašiho. Lamu krotkú pokrstí primátor mesta Košice Richard Raši, štyrom ovečkám a kozičkám kam...
Slanská Huta: Zabíjačka a kontingenty
 Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla v roku 1952 a zachytáva manželov z obce Slanská Huta pri domácej zabíjačke. Chov ošípaných bol ešte aj v týchto rokoch pomerne rozšírený, nie však tak ako do roku 1950, kedy tu vzniklo JRD. Na domáci chov už totiž potre...
Čerhov: Brat a sestra
 Čerhov, okres Trebišov: Táto ateliérová fotografia vznikla koncom dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej brata so sestrou v slávnostnom oblečení. Ide o dvoch súrodencov z rodiny so štyrmi deťmi, čo na vtedajšie časy nebolo veľa, pretože niektoré rodin...
Košice: Premiéra dokumentu Toda / Ďakujem
 Košice: Nadácia Alexandra Eckerdta si Vás dovoľuje pozvať na premiéru dokumentárneho filmu o Jurajovi Szántovi s názvom „Toda / Ďakujem“. Premiéra sa uskutoční dňa 23. marca (streda) o 15.00 v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciac...
Rožňava: Stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom
 Rožňava: Kontraverzný román Kód 9, ako aj knihy Idioti v politike, Zóna nadšenia, či Zastavte Dubčeka!, príde „zmapovať“ a predstaviť v piatok 25.marca 2011 o 11,00 hod. do Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského na Lipovej ulici č.3 v R...
Betliar: Pohľadnica z Polomskej ulice
 Betliar, okres Rožňava: Táto historická snímka bola vyhotovená v roku 1937 a slúžila ako pohľadnica. Jej vydavateľom bol podnikateľ Alois Šébl, ktorý v značnej miere ovplyvňoval hospodársky život obce potom, ako vznikla Československá republika a Andrássyovci...
Rožňava, Silická Jablonica: Jarný prechod Silickou planinou
 Rožňava, Silická Jablonica: Klub Slovenských turistov Elán z Rožňavy pripravil na sobotu 26. marca akciu s názvom Jarný prechod Silickou planinou. Toto turistické podujatie nie je určené len členom klubu, ale všetkým záujemcom. Odchod mimoriadneho autobusu je ráno...
Sobrance: Zemplínska scénická jar
 Sobrance: Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých Zemplínska scénická jar má v našom regióne viacročnú tradíciu. V utorok 22.marca sa od 10.00 hodiny v Mestskom kultúrnom stredisku v Sobranciach na námestí Slobody budú...
Nižný Žipov: Cesta do rozprávky
 Nižný Žipov, okres Trebišov: Rozprávkové bytosti ožijú 24.marca  od 9.00 hod. na javisku kultúrneho domu v Nižnom Žipove. Na okresnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti, ktorú môžeme vnímať aj ako pomyselnú cestu do rozprávky, mladí ochotníci budú mať možnosť&nb...
Rožňava: Roland Neupaer - ZODIAC
 Rožňava: V priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave je do 13. mája 2011 sprístupnená  autorská výstava Rolanda Neupauera so zaujímavým názvom ZODIAC. Autor však zverokruh neponíma doslovne. Vyjadruje ho ako tajomnosť, cyklickosť, pestrosť a temnosť ...
Ruskov, Slančík: Pri zámočku Kerekheď na prelome storočí
 Ruskov, okres Košice-okolie: Táto fotografia údajne pochádza z prelomu 19. a 20. storočia a jej osud je veľmi zaujímavý. Originál je veľkoformátový a bol zarámovaný v obraze v loveckom zámočku Kerekheď, ktorý sa nachádzal v katastri obce Ruskov. Zámoček pôvodne pa...
Betliar: Domy okolo roku 1920
 Betliar, okres Rožňava: Táto historická fotografia vznikla niekedy v rokoch 1920 až 1925 a zachytáva stred obce Betliar. Pozrite si prvé dva domy vľavo. Prvý z nich je typický betliarsky váľkový dom so šindľovou strechou, aký mala väčšina obyvateľov obce. Hneď...
Betliar: Sochárske dielo Alojza Stróbla
 Betliar, okres Rožňava: V centre Betliara vedľa obecného úradu sa pred budovou lesnej správy nachádza súsošie medveďa so skoleným muflónom.  Je to kópia slávneho diela sochára Alojza Stróbla, ktorý sa zúčastnil jednej z povestných poľovačiek pr...
Jasov: Premonštrátsky kláštor
 Jasov, okres Košice-okolie: Premonštrátsky kláštor v Jasove patrí popri Jasovskej jaskyni, Jasovskom hrade a Jasovskej skale k najväčším zaujímavostiam obce. Barokový kostol sv. Jána Krstiteľa vyniká nielen rozmermi, ale tiež bohato zdobeným interiérom, v ktorom s...
Rožňava: Stretnutie s Cestovateľom
 Rožňava: Odhodlali ste sa po niekoľkoročnom váhaní a kúpili ste si dovolenku first moment? Radosť z potešenia, že ste ušetrili značnú časť financií, vám zrazu pokazil momentálny vývoj v tej ktorej krajine, kde sa obyvateľstvo rozhodlo zmeniť svoj po...
Trebišov: Mgr. Andrea Salajová – Schody do súkromia
 Trebišov: Súkromie si väčšina ľudí  chráni..Odhaliť to svoje, a to netradične , výstavou obrazov sa rozhodla Andrea Salajová. Výtvarné umenie  je vyjadrením individuálnej tvorivosti a rôzneho vnímania skutočnosti  Aj samotná autorka chápe  ...
Rožňava: Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo
 Rožňava: Pre všetkých milovníkov prírodných krás, ba i tých čo sa nachádzajú pod povrchom matičky Zeme, rovnako i pre turisticky a športovo založených ľudí, ktorí už nechcú len snívať o tom, že raz by sa mohli stať skutočnými jaskyniari, pripra...
Košice: Záhradka, dom a stavba 2011
 Košice: S nastupujúcou jarou a prebúdzaním prírody nastáva ruch aj v záhradkách a stavebníctve. Práve toto sú základné témy výstavy s názvom „Záhradka, dom a stavba 2011“, ktorú pripravil Dom techniky Košice. Od stredy 30. marca do piatku 1. apríla tu nájdete množ...
Košice: Čarodejníkova dcéra pod pláštikom noci
 Košice: V piatok 1. apríla budú mať košické deti o jeden dôvod naviac, prečo sa neponáhľať večer do postele. Bábkové divadlo v Košiciach  v spolupráci s Knižnicou pre deti a mládež odohrá predstavenie v naozaj netradičnom čase, o 22-hej hodine. Kúzlo Noc...
Michalovce: Detský folklórny festival 2011
 Michalovce: V sobotu 2.apríla 2011 bude Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach patriť deťom z detských folklórnych súborov. Svojimi spevmi, tancami a hrami sa bude prezentovať vyše 200 detí na okresnej prehliadke - Detský folklórny festival 2011, ktorú pripravilo Zemplínske ...
Spišská Nová Ves: Vzostupy a pády mien
 Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša a Národná banka Slovenska Vás srdečne pozývajú na otvorenie výstavy VZOSTUPY A PÁDY MIEN / Menové reformy, odluky, rozluky a iné pohromy v 20. storočí vo štvrtok 31. marca  2011 o 15. 00 hod. Výstava potrvá do 6. mája 2011 ...
Rožňava, Honce: Prechod Plešiveckou planinou
 Rožňava, Honce: Klub Slovenských turistov Elán z Rožňavy pripravil na sobotu 2. apríla akciu s názvom Prechod Plešiveckou planinou. Toto turistické podujatie nie je určené len členom klubu, ale všetkým záujemcom. Odchod mimoriadneho autobusu je ráno o 8.00 z&...
Košice: Potulka na tému Kaplnka sv. Michala
 Košice: Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane. ...
Michalovce: Život vtákov v Dunajských luhoch
 Michalovce: Od 4. apríla do 6. mája 2011 môžete v Zemplínskom múzeu v Michalovciach navštíviť unikátnu výstavu s titulom „Život vtákov v Dunajských luhoch“. Výstava je vytvorená vďaka Bratislavskému regionálnemu ochranárskemu združeniu (BROZ), ktoré v spolupr...
Rožňava: Kot som húsky pásla ...
 Rožňava: V utorok  5. apríla 2011 sa na Radnici v Rožňave uskutoční  regionálne kolo 1.Detského folklórneho festivalu, ktorého vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum a organizátormi okresnej súťaže sú Gemerské osvetové stredisko, Mesto Rožň...
Spišská Nová Ves: PHOS fotovýstava Premeny
 Spišská Nová Ves: Členovia občianskeho združenia PHOS (Photography of Society) pozývajú širokú verejnosť, fotografov, teoretikov i ďalších milovníkov kvalitnej fotografie na ich spoločnú výstavu s názvom PREMENY. Výstava sa uskutoční v dňoch 31.3.2011 až...
Nižná Myšľa: Svadobná fotografia
 Nižná Mysľa, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza niekedy z rokov 1935 až 1937 a zachytáva svadobný pár z Nižnej Myšle. Svadby patrili vždy medzi najvýznamnejšie udalosti v živote obce a mali svoje presné rituály. Po odpytovaní sa svadobčania vydávali na spoločný p...
Spišská Nová Ves: Jan SEKAL - Prehliadnuté momenty
 Spišská Nová Ves: Milovníkom fotografie a výtvarného umenia je venovaná výstava Jána Sekala s názvom Prehliadnuteľné momenty. V termíne od 7. apríla do 15. mája ju ponúka Galéria umelcov Spiša a navštíviť ju môžete v jej priestoroch na Zimnej ulici 46 v ...
Spišská Nová Ves: AMFO 2011
 Spišská Nová Ves: Spišské osvetové stredisko pozýva všetkých milovníkov fotografie na regionálnu súťažnú postupovú výstavu AMFO 2011. Vernisáž diel neprofesionálnych fotografov sa uskutoční 7. apríla 2011 o 16,30 hod. v priestoroch Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi ...
Spišská Nová Ves: Vojtech Kolenčík - Maľba
 Spišská Nová Ves: Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na výstavu obrazov Vojtecha Kolenčíka. V termíne od 7. apríla do 15. mája ju môžete v jej priestoroch galérie na Zimnej ulici 46 v pondelky od 8,00 do 16,00, v utorky až piatky 8,00 do 17,00 a...
Košice: Tanec bez hraníc 2011
 Košice: Milovníkom tanca je určená súťaž, ktorú usporiadal Miestny úrad  Mestskej časti Košice – Staré mesto. V dňoch 4. a 5. apríla sa uskutoční  už štvrtý ročník celomestskej tanečnej súťaže Tanec bez hraníc 2011 v radničnej sále na...
Košice: Oživenie spomienok ľudových tradícií
 Košice: Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Vlada Urbana pripravilo výstavu s názvom Oživenie spomienok ľudových tradícií.  Určená je predovšetkým záujemcom o tradičné ľudové umenie. Navštív...
Košice: Detské divadelné Košice
 Košice:  V piatok a sobotu (8. a 9. apríl) sa v CVČ Domino, Popradská 86, v Košiciach uskutoční 15. ročník krajskej postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti DETSKÉ DIVADELNÉ KO...
Košice, Jasov: Prvá jarná nostalgická jazda Košice - Jasov
 Košice, Jasov, Medzev: Po dlhom zimnom čakaní sa všetci nedočkavci môžu opäť vybrať na mimoriadnu nostalgickú jazdu historickým motorovým vlakom do Jasova a Medzeva. Krásny kraj, zaujímavé pamiatky a dobré jedlo v reštauráciách... To všetko láka nielen rodiny s deťmi, ...
Jablonov nad Turňou: Degustácia miestnych vín
Jablonov nad Turňou, okres Rožňava: Vychutnať si degustáciu 81 vzoriek vín od vinárov z Moldavy nad Bodvou, Dvorníkov, Hrhova, Jablonova nad Turňou, Hrušova a Silickej Jablonice môžete už v sobotu 9. apríla v Kultúrnom dome v Jablonove nad Turňou. Po...
Ďurkov: Ženské divadlo
 Ďurkov, okres Košice-okolie: V štyridsiatych až päťdesiatych rokoch 20. storočia mala skoro každá dedina v okolí Košíc vlastné dedinské naivné divadlo. Jeho hercami bývali miestni obyvatelia a repertoár vyberali najmä z tradičnej slovenskej klasiky, južnejšie od Košíc s ma&...
Spišská Nová Ves: „Veľka noc prichodzi...“
 Spišská Nová Ves: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi je spoluorganizátorom predveľkonočného stretnutia rodín „Veľka noc prichodzi...“ Toto podujatie sa koná v koncertnej sieni Reduty na Radničnom námestí 4 v Spišskej Novej Vsi v pondelok 11. apríla 2011 o ...
Betliar: Muzikanti z konca 19. storočia
 Betliar, okres Rožňava: Táto historická snímka bola vyhotovená koncom 19. storočia v rožňavskom ateliéri fotografa P. Vogela. Vidíme na nej hudobníkov z obce Betliar. Nebola to typická dedinská skupina hrajúca len na tancovačky. Musíme vziať do úvahy, že v danom č...
Poruba pod Vihorlatom: Vojnou zničená dedina
 Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Poruba pod Vihorlatom patrí medzi obce, ktoré najviac doplatili na vojnu. V novembri 1944 asi na mesiac de facto zanikla, pretože ju nemecké vojská vypálili. Stalo sa to po tom, čo v auguste 1944 prišli do dediny nemeckí vojaci a rabovali, prič...
Stratená: Kostol sv. Augustína
 Stratená, okres Rožňava:  Približne uprostred obce hneď vedľa Obecného úradu v Stratenej stojí síce menší, ale svojim kultúrno-historickým významom i estetickým stvárnením navštíveniahodný kostol sv. Augustína. Nepatrí medzi historické stavby, postavený bol v ...
Stratená: Ženské kroje
 Stratená, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza z prelomu 19. a 20. storočia a vidíme na nej dve ženy v krojoch z obce Stratená. Kroj tu nemal dlhú tradíciu, o to vzácnejšia je táto fotografia. Prvú písomnú zmienku o obci totiž poznáme až z&...
Košice: God is an Astronaut mieria po prvýkrát na Slovensko, do Košíc
 Košice: Inštrumentálne trio z Írska God is an Astronaut sa po prvýkrát predstaví na Slovensku, a to priamo v Košiciach. Predstavitelia ambientu, elektroniky a post-rocku ovládnu 16. apríla košické Kasárne/Kulturpark na Kukučínovej ulici 2. Koncert začína o&nb...
Košice: Film Luník IX na Luníku IX a 14 premiér na festivale DOCsk 2011
 Košice: V rámci festivalu DOCsk 2011 sa v utorok 12.4.2011 uskutoční na sídlisku Luník IX premietanie filmu Luník IX, ktorý sa použitím časozbernej metódy zameral na deti v škôlke. Premietania sa zúčastní aj kanadská producentka filmu Dana Wilson. Na filmové plátno sa o 19:...
Spišská Nová Ves: Celoživotné dielo 70- ročnej akademickej maliarky Evy Melkovičovej
 Spišská Nová Ves: Dielo významnej spišskonovoveskej rodáčky akad. mal. Evy Melkovičovej predstaví verejnosti Galéria umelcov Spiša (GUS). Na počet diel skromná výstava, obsahovo však bohatá, je ukážkou celoživotnej tvorby autorky. Výstava pri príležitosti 70. výročia maliar...
Trebišov: XIV. Divadelný Trebišov
 Trebišov: Na „doskách, ktoré znamenajú svet“ sa 13. a14. apríla 2011 v priestoroch Mestského kultúrného strediska v Trebišove na ulici M. R. Štefánika 53 predstavia divadelní  ochotníci. Regionálne osvetové stredisko v Trebišove organizuje XIV.  Divadelný Trebišov - Ma...
Michalovce: Cyklus prednášok odštartuje Rok T. J. Moussona
 Michalovce: Dozvedieť sa viac zo života a o tvorbe maliara Teodora Jozefa Moussona ponúka cyklus prednášok, ktoré odznejú v Zemplínskom múzeu na Kostolnom námestí 1 v Michalovciach. V piatok 15. apríla o 17. hod. v priestoroch hlavného kaštieľa pracovníci múz...
Slanské vrchy: VI. Medzinárodné stretnutie turistov na Veľkom Miliči
 Slanské vrchy: Klub turistov mesta Košice, Oddiel pešej turistiky Turistického odboru Telovýchovnej jednoty Slávia Univerzita P. J. Šafárika v  Košiciach a KAC Jednota Košice – Klub rodinnej turistiky KRTKO pozývajú každého turistu – staršieho i mladšieho a každého záujemcu – organizované...
Betliar: Pamätný deň Emanuela Andrášiho
 Betliar, okres Rožňava: Pamätný deň Emanuela Andrášiho (Andrássy) je názov podujatia, ktorým si Múzeum Betliar pripomína niekdajšieho gemerského župana, významného muža šľachtického rodu. Ten okrem iného výrazne ovplyvnil aj rozvoj hutníctva na Gemeri, vďaka čomu dosta...
Rakovec nad Ondavou: Príprava nevesty a jej odpytovanie
 Rakovec nad Ondavou, okres Michalovce: Táto fotografia bola vyhotovená v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, a i keď nie je najstaršia, pekne zachtáva pódiovú prezentáciu starých svadobných zvykov. Vznikla na vystúpení folklórnej skupiny Rakovčan.Zemplínska svadba mala svoje pre...
Rožňava: Veľkonočné trhy 2011
 Rožňava:  Perníky, medovníky, trdelníky, ale aj tradičné na krosnách tkané koberce, korýtka, či rôzne umelecké ľudové predmety nájdete od štvrtka do soboty v Rožňave na námestí Baníkov. Veľkonočné trhy od 14. do 16. apríla predstavia predovšetkým &#...
Košice, Margecany, Moldava nad Bodvou, Slovenské Nové Mesto: Prebúdzanie parného rušňa Katka a vyhliadkové jazdy historickými vlakmi
 Košice, Margecany, Moldava nad Bodvou, Slovenské Nové Mesto: Jarná udalosť, ktorá každoročne vyláka do košického depa davy detí v sprievode dospelých, je spojená s vláčikmi i parou. Jej organizátori ju nazvali Prebúdzanie Katky - parnej mašinky, ktorá v letnej sezóne &...
Spišská Nová Ves: Spišská numizmatická burza
 Spišská Nová Ves: Všetci zberatelia starých mincí, bankoviek, ale aj medailí či plakiet sa majú možnosť stretnúť na Spišskej numizmatickej burze. Usporiadateľom je Múzeum Spiša, akcia začína v sobotu 16. apríla o 9.00 v priestoroch múzea na Letnej ulici ...
Košice: Predajná výstava kaktusov a sukulentov
 Košice: Kaktusy a sukulenty predovšetkým z Brazílie, Chile, Mexika a Peru si budú môcť prezrieť návštevníci v Botanickej záhrade UPJŠ, ktorí ju navštívia v termíne od 15. do 25. apríla. Okrem vystavených príležitostných exponátov, kde prispel aj Klub kaktusárov, j...
Stratená: Korčuľovanie v Dobšinskej ľadovej jaskyni
 Stratená, okres Rožňava: Táto ručne kolorovaná pohľadnica vznikla začiatkom 20. storočia a vidíme na nej aktivity, ktoré by sme dnes v Dobšinskej ľadovej jaskyni márne hľadali. V súčasnosti  sa tam už jednoducho nekorčuľuje, i keď...
Košický Klečenov: Muž, ktorého pochovali zaživa
 Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Ľudské osudy sú nepredvídateľné, často pripomínajú scenáre z tých najneuveriteľnejších filmov. Priam extrémnym dôkazom tohto tvrdenia je spôsob zoznámenia sa mladého muža a ženy, ktorých vidíme na týchto dobových fotografiách. Pán...
Slovenský raj: EKOTOUR KLÁŠTORISKO 2011 - Čistejší Slovenský raj
 Národný park Slovenský raj: Obec Hrabušice, Správa Národného parku Slovenský raj a Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi pozývajú všetkých, ktorým nie je ľahostajná príroda, na stretnutie za účelom vyčistenia turistických chodníkov na území Národného parku Slovenský ra...
Stratená: „Stara hyža“
 Stratená, okres Rožňava: Uprostred obce Stratená, hneď vedľa kostola sv. Augustína sa nachádza pamätná izba obce nazvaná „Stara hyža“. Jej návštevník tu nájde predovšetkým predmety, ktoré sa spájajú s niekdajším vidieckym životom v dedine, tiež galériu historických fotografií a ...
Košice: Deň lesov v ZOO
 Košice: Najmä deťom je určené podujatie, ktoré na štvrtok 21. apríla pripravilo ZOO Košice. V dopoludňajších hodinách o 10.30 tu začína oslava Dňa lesov. Mesto Košice v spolupráci s Mestskými lesmi Košice pripravili pásmo hier a súťaží, pr...
Košice: Francúzska klasická moderna
 Košice: Vystavoval v Košiciach niekedy Renoir, Chagall? Viete ako vznikol fauvizmus a kto sú jeho predstavitelia? A ako súvisí otvorenie papierového obchodu s hnutím fauvistov? Na toto všetko vám odpovie výstava Francúzska klasická moderna, ktorú môžete do 29. mája navštíviť vo Východoslo...
Moldava nad Bodvou: Kostol a hotel
 Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia slúžila ako pohľadnica a vydaná bola v roku 1930. Vidíme na nej centrum mesta, pričom popis fotografie uvádza, že zobrazuje kostol a mestský hotel. Za povšimnutie stojí aj cesta, ktorú v danom čase tvoril valcovaný zemitý ...
Smolník: Vodná nádrž Úhorná
 Smolník, okres Gelnica: I keď len niekoľko sto metrov pred obcou Úhorná, avšak na katastrálnom území Smolníka sa nachádza vodná nádrž, ktorá na prvý pohľad skôr pripomína romantické horské jazero. Od jari do jesene bývajú brehy obkolesené sústredenými rybármi, ktorí odtia&#...
Smolník: Ubytovanie a Reštaurácia u Vodnára
Názov ubytovacieho zariadenia: Reštaurácia u Vodnára Prevádzkovateľ: Mgr. Vanda Winkler Typ ubytovania: Ubytovanie v súkromí Ubytovacia kapacita: 10 osôb Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, anglicky a taliansky Stručná charakteristika umiestnenie zariadenia: bezprostredne v ...
Spišská Nová Ves: Trojponuka Spiša
 Spišská Nová Ves: Spišské divadlo, ZOO a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pre Vás pripravili mimoriadnu ponuku zameranú na školské výlety deti ZŠ a MŠ, ktoré plánujú navštíviť región Spiš v období od 1.5.2011 do 30.6.2011. Ak navštívite v tomto období Spišské divadlo, ZOO a Múzeum Spiš...
Rejdová: Náučný chodník obce
 Rejdová, okres Rožňava: Náučný chodník obce Rejdová je charakteristický pokojnou a nenáročnou trasou s minimálnym výškovým prevýšením. I keď je obec obkolesená vysokými kopcami Stolických vrchov a vedie odtiaľ aj turistická značka na Stolicu – ...
Košice: Do Kasární/Kulturparku zavítajú renomované zahraničné projekty
 Košice: Na skoro dva týždne sa košické Kasárne/Kulturpark na Kukučínovej ulici č.2 zmenia na party zonu, ktorá bude plná tej najlepšej hudby nie len z domácej, ale aj zahraničnej produkcie.  Popri domácich overených značkách, ako Chikiliki tu-a, The Uniques a ...
Spišské osvetové stredisko: Reč mládeže - Štúrov Zvolen 2011
 Spišská Nová Ves: Spišské osvetové stredisko organizuje 28. apríla 2011 v Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi na Zimnej ulici č. 68 regionálnu súťaž v rétorike "Štúrov Zvolen 2011". Podujatie začína o 9.00 hod. Vyhlasovateľom tejto súťaže je Mesto Z...
Svinica: Dargovská ruža 2011
 Svinica, okres Košice-okolie: Kultúrne centrum Abova a obec Svinica usporiadajú v sobotu 30. apríla 2011 v Kultúrnom dome vo Svinici XXXXI. ročník nesúťažnej prehliadky v speve ľudových piesní okresu Košice – okolie DARGOVSKÁ RUŽA.     &n...
Slovenské Nové Mesto: Festival Slovákov žijúcich v zahraničí Dedovizeň
 Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Slováci zo zahraničia (i Slovenska) sa stretnú na hranici bez hraníc. Obec Slovenské Nové Mesto, Regionálne osvetové stredisko Trebišov  a Matica slovenská pripravili na prvú májovú nedeľu, ktorá pripadá na 1. máj, podujatie T...
Poruba pod Vihorlatom: V časoch I. Slovenskej republiky
 Poruba pod Vihorlatom, okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z čias I. Slovenskej republiky, teda v rozsahu rokov 1939 až 1945. Popri obyvateľoch Poruby sú na nej zachytení aj dvaja slovenskí vojaci. Uvedené obdobie malo v Porube, podobne ako v mnohých iných dedinách a mes...
Slančík: Varenie slivkového lekváru
 Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov a zachytáva staršiu ženu pri typickej septembrovej činnosti – varení slivkového lekváru. Aby sa to podarilo v požadovanej kvalite, celý proces vyžadoval presné pravidlá.Nie kaž...
Stratená: Skalná brána
 Stratená, okres Rožňava: Táto historická pohľadnica pochádza pravdepodobne z dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej dnes už nejestvujúcu Skalnú bránu. Za zmienku stojí aj trojjazyčný opis. I keď samotná Stratená je v súčasnosti vyslovene slovenská obec, kv...
Rožňavské Bystré: Výstup na chatu Zeme
Rožňavské Bystré, okres Rožňava: Turistický výstup na chatu Zeme na sobotu 30. apríla pripravilo Poľovnícke združenie Gerlach z Rožňavského Bystrého v spolupráci s obcou. Výstup je individuálny, turisti sem môžu prichádzať po hrebeni zelenou turistickou zna...
Michalovce: „XI. jarni jurmarok“
 Michalovce: Už 11. ročník „jarneho jurmarku“ pripravilo na piatok a sobotu (29. a 30. apríla) Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach. Popri jarmočných stánkoch organizujú súťaž vo varení guľášu, folklórne vystúpenia, ale tiež športové podujatia, ktoré sú ...
Košice: Počas MS v ľadovom hokeji bude mesto plné kultúrnych podujatí
 Košice: Nezisková organizácia Košice 2013, n.o. v týchto dňoch spustila internetovú televíziu TV 2011. Už teraz v nej nájdete videopríspevky z prípravy mesta na Majstrovstvá sveta (MS) v ľadovom hokeji a z kultúrneho diania v Košiciach. TV 2011 bude ako pilotný projekt fungovať ...
Krásnohorské Podhradie: Gotický palác na Krásnej Hôrke opäť otvorený
 Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava: Od jesene minulého roku bola pre návštevníkov hradu Krásna Hôrka uzatvorená jedna z jeho najstarších častí – Gotický palác. Situácia sa mení od soboty 30. apríla, kedy bude opätovne sprístupnený včítane jeho unikátnej zbierky bodných, ...
Stratená: Slovenské národné povstanie a obec Stratená
 Stratená, okres Rožňava: Tento portrét slovenského vojaka vznikol v roku 1942 alebo 1943 a zachytáva obyvateľa Stratenej, ktorý musel v čase vojny narukovať do slovenskej armády. I keď počas aktívnej služby bol so svojou jednotkou prevelený na územie Sovietskeho z...
Košice: Oslavy Dňa mesta Košice
 Košice: Oslavy Dňa mesta Košice v roku 2011 sú pripravované v znamení neopakovateľnej významnej svetovej športovej udalosti - Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, keďže sa popri Bratislave dejiskom šampionátu stávajú aj Košice v termíne od 29. apríla do 9. mája. Veľký...
Slanec: Žobráčka
 Slanec, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z počiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva v Slanci známu žobráčku – „Mariš nény“. Žobráci nebývali ani v daných rokoch ojedinelým javom, zvyčajne však putovali z dediny do dediny. Ľudia k nim boli vcel...
Betliar: Svätý Ján Nepomucký
 Betliar, okres Rožňava: V centre obce Betliar v parku pri potoku stojí kamenný stĺp so sochou svätca. Pochádza z druhej polovice 18 storočia a zobrazuje svätého Jána Nepomuckého. Objekt je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska. Záznamy obce nespo...
Moldava nad Bodvou: Výtvarná výstava „Pieseň piesní“
 Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Občianske združenie Rovás a galéria Rovart pripravili v Podnikateľskom inkubátore na Školskej ulici 10 v Moldave nad Bodvou výstavu výtvarných prác Mgr. Art. Otta Szaba a Mgr....
Spišská Nová Ves, Smižany, Hrabušice: Otvorenie letnej turistickej sezóny 2011
 Spišská Nová Ves, Smižany, Hrabušice: Ukážka práce sokoliarov, bábkové divadlo, vystúpenia folklórnych súborov, turistické vychádzky s odbornými sprievodcami, historický šerm i country zábavu ponúka trojdňový program na území Slovenského raja i v jeho okolí. Od piatku do ne...
Do konca apríla budú úplne dokončené najvážnejšie povodňové škody na cestách
Most cez Levočský potok pri spišskonovoveskom závode Embraco už môžu využívať aj nákladné vozidlá nad 5 ton. Doterajšia obchádzková trasa, ktorá platila od začiatku výstavby nového mosta a bola vedená cez Jamník – Kĺčov – Levoču – Harichovce – Spišskú Novú Ves, bol...
Stratená: V časoch rozkvetu turizmu pri Dobšinskej ľadovej jaskyni
 Stratená, okres Rožňava: Tieto fotografie pochádzajú z konca päťdesiatych tokov a vyhotovené boli v oblasti Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorá územne patrí do obce Stratená. Podľa slov ich majiteľky, ktorá v danom čase pracovala v jednej z tamojších reštaurácií, bo...
Henckovce: Túra na vrchol Lučice
 Henckovce, okres Rožňava: O tom, že Volovské vrchy sú krásne aj mimo turistických značených ciest, sa môžete presvedčiť, keď sa pridáte k túre na vrchol Lučice. Obec Henckovce, ktorá leží na jej úpätí, pripravila pre všetkých milovníkov prírody na sobotu...
Gelnica: Gelnické lomidrevo
 Gelnica: Mesto Gelnica, Zajo disco-club a SMER-SD Vás pozývajú na Gelnické LOMIDREVO - súťaž pilčíkov Hnileckej doliny. Podujatie sa uskutoční v sobotu 30. apríla v časti Gelnica - Mária Huta so začiatkom o 13.00 hod.Uvidíte súťaž ôsmich pilčíkov z Hnile...
Košice: Vlk dravý (Canis lupus) a jeho potomkovia...
 Košice: Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrna inštitúcia Košického samosprávneho kraja, pri príležitosti majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji pripravila v spolupráci s SWS -Spoločnosťou pre výskum vzdelávanie a spolužitie s prírodou (Slovak Wildl...
Slanská Huta: Pílenie dreva „na capku“
 Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla začiatkom štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva mužov zo Slanskej Huty pri pílení dreva. Zatiaľ čo drevený podstavec na rezanie polien vo väčšine dedín volajú koza, v tejto dedine to bol cap a pílenie vo...
Smolník: Holmikova kaplnka
 Smolník, okres Gelnica: Cesta zo Štósu do Smolníka je plná zákrut a od Štóskeho sedla nadol vašu pozornosť upúta pomerne väčší počet kaplniek. Najväčšia a zároveň posledná z nich stojí v ostrej zákrute. Je tu však dosť priestoru na odstavenia a...
Košice: Košická paleta 2011
 Košice: Krajská výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Košická paleta“ patrí dlhé roky k tradičným súťažným podujatiam organizovaným Kultúrnym centrom Košického samosprávneho kraja. Pozývame vás na jej otvorenie  spojené s udeľovaním ocenení. Vernisáž sa uskut...
Gemerská Hôrka: Otvorenie náučného chodníka Krasové útvary Hôrky
 Gemerská Hôrka, okres Rožňava: Klub slovenských turistov Volovec z Rožňavy a Slovenský cykloklub Slovenský kras Vás pozývajú na otvorenie náučného chodníka Krasové útvary Hôrky. Podujatie sa uskutoční v sobotu 7. mája so začiatkom o 9,00 pred p...
Hrušov: Prihláste sa do súťaže vo varení „halászlé“
 Hrušov, okres Rožňava: „Halászlé“ čiže špecifická rybia polievka patrí medzi vyhľadávané špeciality aj na trase Turnianskej vínnej cesty. Práve tam pri Hrušovských jazerách sa uskutoční 21. mája medzinárodná súťaž vo varení tohto pokrmu. Pokiaľ máte záujem vytvori...
Stratená: Vojaci I. svetovej vojny
 Stratená, okres Rožňava: Táto historická fotografia bola vyhotovená niekedy medzi rokmi 1914 až 1918 a zachytáva dvoch obyvateľov z obce Stratená. Boli to príbuzní a hoci medzi nimi vládol generačný rozdiel, obaja museli narukovať do armády potom ako Rakúsko-Uhorsko 31. júl...
Slavošovce: Slavošovský tunel pod Homôlkou
 Slavošovce, okres Rožňava:  Jednou a atypických turistických atrakcií okolia obce je Slavošovský tunel pod Homôlkou. V tejto impozantnej podzemnej stavbe, ktorá spája Štítnickú a Revúcku dolinu, koľajnice nenájdete. Tunel bol dobudovaný, v historickom ča...
Jasov: Čertova skala
 Jasov, okres Košice-okolie: Asi pol kilometra za obcou Jasov pri ceste smerujúcej do Moldavy nad Bodvou sa nachádza naľavo v poli vápencové bralo veľkosti menšieho dedinského domčeka. Osamotená skala je neprehliadnuteľná ani nie kvôli výnimočnej pompéznosti, č...
Zádiel: Blatnica a rybačka
 Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z prvej polovice dvadsiatych rokov minulého storočia a zachytáva dvoch mužov pri Blatnici. Prechádzky Zádielskou dolinou proti prúdu tohto potoka patrili k obľúbenej oddychovej činnosti, ale okrem toho tu taktiež chodievali c...
Spišská Nová Ves: Vesmír očami detí
 Spišská Nová Ves: Výtvarnú súťaž s výstavou pod názvom Vesmír očami detí zorganizovalo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi. Vernisáž sa uskutoční 5. mája 2011 o 10,00 hod. v Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi, Zimná ulica 47. Výstava potrvá do 31....
Košice: THE UNIQUES a Francúzi s plyšovými mončiči
 Košice: Party ZONE v Kasárňach/Kulturparku na Kukučínovej ulici už tento piatok ponúka skvelý a kvalitný hudobný zážitok. DAT Politics z Francúzka, ktorí sú legendou na poli elektronickej tanečnej hudby zavítajú do Košíc po prvýkrát. Predvedú umenie, ktoré nie je len útokom na p...
Rožňava: Alexander Jiroušek – Južná Afrika
 Rožňava: Nezohnali ste pred rokom letenku a nemohli ste sa popri zápasoch našich futbalistoch kochať krásami najjužnejšej krajiny afrického kontinentu? Smola. Máme však pre vás akúsi náhradu, takmer neodolateľnú. 11. mája 2011 o 16:30 hod. Vás srdečne privítame v&...
Košice: Potulka na tému Košice – hlavné mesto
 Košice: Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane. ...
Drienovec: Kerek perec
 Drienovec, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia zachytáva miestny folklórny súbor Kerek perec (Okrúhly praclík) a pochádza z roku 1939, teda z čias, kedy Drienovec po Viedenskej arbitráži pripadol Maďarsku. V tom čase sa pravidelné vystúpenia súboru konali najmä na do...
Košice: Výprava do stredoveku
 Košice: Do 5. júna 2011 môžete navštíviť výstavu Výprava do stredoveku, ktorú nájdete vo výstavných priestoroch Východoslovenského múzea – Galéria Bašta na Hrnčiarskej ulici č.7. Výstava je verejnosti prístupná v utorky až soboty od 9.00 do 17.00 a počas nedie...
Trebišov: Noc múzeí - Piatok trinásteho ...
 Trebišov: Vlastivedné múzeum v Trebišove  pozýva  všetkých milovníkov tajomstiev a prekvapení na podujatie Noc múzeí. Akcia sa uskutoční v piatok 13. mája 2011 v budove kaštieľa Vlastivedného múzea na ulici M. R. Štefánika 257/65 so začiatkom o ...
Rakovec nad Ondavou: Zabíjačka
 Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza zo začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva miestnu zabíjačku. V tom čase nebolo v Rakovci domácnosti, kde by nechovali ošípané. Slovami jednej pamätníčky: „V každej chyži buli dve,...
Smižany: Vynálezy, hlavolamy, logické hry a hračky
  Smižany, okres Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi - pobočka Národopisné múzeum v Smižanoch Vás srdečne pozýva na prehliadku výstavy „Výnálezy, hlavolamy, logické hry a hračky“.  Výstava potrvá od 9. mája do 30. júna 2011 a verejnosti bude pr...
Spišská Nová Ves, Markušovce: Noc múzeí a galérií 2011
 Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva svojich priaznivcov a milovníkov histórie dňa 14. mája na netradičnú prehliadku v rámci európskeho podujatia „Noc múzeí a galérií 2011“. Počas tajomnej večernej prehliadky otvoríme dvere do archívu m...
Drnava: Podmo na tanec...
 Drnava, okres Rožňava: Pokiaľ ešte nemáte plán na túto sobotu, čo takto využiť voľný čas na naučenie sa niektorých ľudových tancov z južného Gemera? Práve na ich školu Vás pozýva Gemerské osvetové stredisko. Podujatie sa uskutoční 7. mája so za...
Rožňava: Street Dance workshop
 Rožňava: Chceš pohnúť svetom? Pohni sám sebou. Tanec je pohyb a pohyb je život! Tanečníci, amatéri, mladí, starší, na veku nezáleží ! Tanečne ťa naladíme, pohybovo vycvičíme.  Netreba ti „šatičky“ ani mini sukničky, „boty“ prehoď cez plecia nik...
Spišská Nová Ves: Krajiny a príroda sveta
  Spišská Nová Ves: Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Jagoda Adamus - organizátor výstavy, Karol Pyka - organizátor koncertu a Inštitút umenia a Inštitút hudby Sliezskej univerzity v Katowiciach pozývajú na výstavu olejomalieb vedecko-vzdelávacích pracovníkov Katedry maľby Inštit...
Michalovce: Farebný detský svet
 Michalovce: Otvorenie výstavy „Farebný detský svet“, ktorá sa uskutoční dňa 11. mája o 16:30 hod. v priestoroch Zemplínskeho múzea na Kostolnom námestí 1 návštevníkom priblíži tvorbu absolventov Súkromnej umeleckej školy na Okružnej ulici v Michalovciach. Výtvarné ...
Košice: Sefardské piesne
 Košice: V rámci podujatí Košickej hudobnej jari 2011 sa ponúka výnimočná príležitosť navštíviť koncert s názvom Sefardské piesne, na ktorom sa predstavia speváci Edith Sait-Mard a Thomas Baeté sprevádzaní komorným súborom La Roza Enflorese z Belgicka. Podujatie sa...
Košice: Zapnuté - vypnuté - zabudnuté?
Termín: do 18. júla 2011Miesto konania: Výstavné priestory Slovenského technického múzea, Hlavná 88, KošiceOtváracie hodiny: utorok - piatok 8.00 - 17.00, sobota - nedeľa 12.00 - 17.00Usporiadatelia: Slovenské centrum dizajnu a Slovenské technické múzeumAutor koncepcie: Mgr. art. Ondrej EliášKu...
Betliar: Porcelán aristokracie
 Betliar, okres Rožňava: Využite možnosť návštevy Múzea Betliar, kde sa práve nachádza výstava Porcelán aristokracie, prezentujúca porcelánové výrobky z Herendu nachádzajúce sa mimo hraníc Maďarska. Výstava je verejnosti prístupná do 20. septembra 2011 v kaštieli Betliar, kt...
Herľany: Poľnohospodárske práce
 Herľany, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvateľov Herlian pri žatve. V popredí je kosec a za ním dve ženy pracujú ako „snopkárky“. Ich práca teda spočívala v zbieraní pokoseného obilia a viazaní do menších s...
Stratená: Cár Ferdinand Coburg a Stratená
 Stratená, okres Rožňava: Historická fotografia zobrazuje bulharského cára Ferdinanda I., plným menom Ferdinanda Coburga. Tento vladár bol bratom majiteľa huty v Stratenej Filipa Coburga. Nečudo teda, že obec navštívil, bol jej mecenášom a dokonca predstaviteľom St...
Poráč: Staroslovienčina ožije na podujatí "Hospodi pomiluj"
 Poráč, okres Spišská Nová Ves: "Hospodi pomiluj" je názov prehliadky speváckych zborov východného obradu, ktorú organizuje Spišské osvetové stredisko. Spevácke zbory sa stretnú v Kultúrnom dome v Poráči v nedeľu 15. mája o 14.30 hod. Podujatie je organizované s Ob...
Spišská Nová Ves: Večer a noc v galérii plnej zážitkov
 Spišská Nová Ves: Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva návštevníkov a priaznivcov umenia v sobotu 14. 5. na nočnú prehliadku v rámci európskeho podujatia „Noc múzeí a galérií 2011“. Netypické stretnutie so svetom umenia v sídle galérie na Zimnej ulici č. 46 za&...
Rožňava: Piatok, trinásteho
 Rožňava: "Nešliapnuť na kanálový poklop, trikrát odpľuť cez ľavé rameno pri stretnutí s mníškou, nechať sa ráno popľuvať dôveryhodnou osobou, aby sa na človeka prilepilo šťastie. To je len zopár ´zaručene účinných´ rituálov, ktor...
Košice: Recy Divas, trendy starnú – štýl je nadčasový
 Košice: Recy Diva ´s je skupina návrhárok, ktoré prinášajú nové uhly pohľadu na módu a prehľad o tom, aká je súčasná alternatívna módna scéna, ktorá ide proti prúdu. Svoju fashion show prinesú už túto sobotu, 14. mája o 20.00 do kultúrneho centra Kasárne/Kulturpark na ...
Spišská Nová Ves: TOP 60 Múzea Spiša
 Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša jubiluje, má rovných šesťdesiat rokov. Je to dôvod hodný spomienok, ale i prezentácie toho najvzácnejšieho, čo môže návštevníkom ponúknuť. Práve takáto je profilová výstava s názvom : TOP 60 Múzea Spiša – zbierky, objekty, pracovníci, výs...
Košice: Noc v Múzeu Vojtecha Löfflera
 Košice: Múzeum moderného umenia – čiže Múzeum Vojtecha Löfflera - pripravilo pri príležitosti Noci múzeí a galérií niekoľko podujatí najmä pre milovníkov výtvarného umenia a hudobnej klasiky. V sobotu 14. mája na Alžbetinej ulici 20 v čase od 18.00 do 20.00 s...
Nižný Lánec: Levente
 Nižný Lánec, okres Košice-okolie: Historická fotografia bola vyhotovená niekedy medzi 3. novembrom 1938 a 21. januárom 1945. Teda v čase, keď Nižný Lánec a veľká časť juhu Slovenska bola pod správou Horthyho okupačných vojsk. Na fotografii sú zachytení chlapci z o...
Košice, Budimír: Noc plná bleskov, Indiánov a roztomilých bábok
 Košice, Budimír: Slovenské technické múzeum pripravilo pri príležitosti Noci múzeí pestrú ponuku pre všetky vekové kategórie. Pokiaľ ešte nemáte na sobotu 14. mája večerný či nočný program, môžete obdivovať svetelný tanec umelých bleskov, prípadne si zastrieľa#...
Trebišov: Vojenská história a tradície regiónu
 Trebišov: Vlastivedné múzeum v Trebišove pozýva všetkých priaznivcov vojenskej histórie a histórie regiónu na podujatie v rámci Medzinárodného dňa múzeí: Vojenská história a tradície regiónu. Akcia sa uskutoční v stredu 18. mája 2011 pred budovou  Vlastivedné...
NOC MÚZEÍ 2011 aj v siedmich zariadeniach Košického samosprávneho kraja
I keď sme Vám už na stránkach Regionkosice.com priniesli informácie o podujatiach v rámci Noci múzeí z väčšiny múzeí a galérií z nášho regiónu , pre lepší prehľad ešte ponúkame kompletnú ponuku kultúrnych zariadení Košického samosprávneho kraja. Slovenské múz...
Vyšná Myšľa: Starosta obce Michal Helfén
 Vyšná Myšľa, okres Košice-okolie: Na týchto fotografiách vidíme niekdajšieho starostu obce – pána Michala Helféna. Prvá z fotografií vznikla niekedy v rokoch 1921 až 1923. Vidíme ho ako vojaka 1. Československej republiky. Svoju základnú vojenskú službu vykonával v Hradci u Opavy, kd...
Stratená: Železiarenská huta
Stratená, okres Rožňava: Táto historická pohľadnica bola vydaná niekedy po roku 1910 a zobrazuje železiarne v Stratenej. Skôr ako tu stáli vysoké pece na železo, sa v obci nachádzala medená huta. Práva tá dala podnet vzniku dediny, pretože prvotné obyvateľstvo, ktoré tu prichádzalo za...
Poruba pod Vihorlatom: Dedina a kone
 Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zobrazuje gazdu s konským záprahom. Kone neodmysliteľne patrili k obci, bez nich žiadna rodina nedokázala obrobiť svoje polia. Poruba pod Vihorlatom bola viac le...
Rožňava: Rudolf Schuster - Vášeň na každý deň
 Rožňava: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského pozýva na stretnutie so zaujímavým hosťom, bývalým prezidentom Slovenskej republiky pánom Rudolfom Schusterom, ktoré sa uskutoční v stredu 18. mája 2011 o 16:30 v knižničných priestoroch na Lipovej ulici 3. Podujatie na tému...
Košice: Na javisko Bábkového divadla v Košiciach sa vracia Andersen
 Košice: Kto by už nepoznal to známe: „Cisár je nahý“? Prečo tomu tak je, to už najmenším od 20. mája prezradí figliar Ole Zažmúročko. Tento deň o 19:00 odpremiéruje Bábkové divadlo v Košiciach dva klasické príbehy slávneho dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena  – ...
Trebišov, Sečovce: Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb
 Trebišov, Sečovce: Všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o  kresťanské dejiny Slovenska  a osobnosti kresťanskej histórie pozývame  na  XVII. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb. Tradičný  festival je prehliadkou pestrých umeleckých aktivít...
Slovinky: Makovická struna
 Slovinky, okres Spišská Nová Ves: Kultúrny dom v Slovinkách bude patriť 22. mája 2011 od 14.00 hod. súťažiacim v ľudových piesňach. Podujatie "Makovická struna" organizuje Obec Slovinky, Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi a Zväz Rusínov-Ukrajincov Slo...
Michalovce: Zážitkové popoludnie v duchu keltských tradícií
Michalovce: Ak ešte nemáte program na štvrtú májovú nedeľu, možno Vás osloví ponuka stráviť zážitkové popoludnie v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. V rámci Medzinárodného dňa múzeí pre vás organizátori pripravili program venovaný keltským tradíciám. „V snahe otvori...
Bracovce: Dobová fotokoláž
 Bracovce, okres Michalovce: Prvá z uverejnených fotografií je dobová fotokoláž, ktorá vznikla v Spojených štátoch amerických. Bolo to dvadsiatych rokoch 20. storočia, keď mnoho ľudí zo Zemplína opúšťalo svoje domovy, aby si zarobili za oceánom. Rovnako to bolo aj v tomto pr...
Michalovce: Cyklotúra okolo Zemplínskej šíravy
 Michalovce: Klub slovenských turistov Turista Michalovce pripravil pre všetkých milovníkov cykloturistiky XXI. ročník cyklotúry okolo Zemplínskej šíravy. Podujatie sa uskutoční v sobotu 21. mája, zraz účastníkov je o 9.00 pred knižnicou na Štefánikovej ulici v Mic...
Smolník: Penzión Ronay
Názov ubytovacieho zariadenia: Penzión Ronay Prevádzkovateľ: Slavomíra Machová Typ ubytovania: Penzión ** Ubytovacia kapacita: 10 Možnosti komunikácie: slovensky, anglicky, nemecky, taliansky, česky Stručná charakteristika umiestnenie zariadenia: Penzión sa nachádza v centre...
Smolník, Štós: Štóske sedlo
 Smolník - okres Gelnica, Štós – okres Košice okolie:  Cesta II. triedy 548 spájajúca obce Štós a Smolník prechádza horským hrebeňom Volovských vrchov v mieste nazvanom Štóske sedlo. Nachádza sa v nadmorskej výške 798 metrov a spoznáte ho jednoducho. Po dlhom stúpaní pl...
Smolník: Kaplnka Navštívenia Panny Márie
 Smolník, okres Gelnica: Dominantou Štóskeho sedla je veľká kaplnka, či skôr neveľký kostolík zasvätený sv. Márii. Patrí medzi národné kultúrne pamiatky, nemôžete ho minúť, nachádza vedľa cesty. História Podľa zápisu z roku 1723 na tomto miesta stála malá dr...
Hrušov: Májové hrušovské dni – súťaž vo varení „halászlé“
 Hrušov, okres Rožňava: Všetkých tých, čo obľubujú rybaciu polievku „halászlé“, ale aj tých, čo sa chcú jednoducho zabaviť, pozývajú občianske združenie Krasturist s obcou Hrušov na Májové hrušovské dni 2011. Podujatie sa koná v sobotu 21. mája so zač...
Ďurkov: „Rodzina na šveto“
 Ďurkov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1934 a zachytáva rodinu, ktorá sa zišla pri príležitosti posviacky rímsko-katolíckej zvonice. Táto, i keď drevená, stojí dodnes uprostred obce. V Ďurkove sa totiž v danom čase nachádzal iba kalvínsky ko...
Stratená: Hotel pri Dobšinskej ľadovej jaskyni
 Stratená, okres Rožňava: Historická pohľadnica bola vyrobená v roku 1916 a zobrazuje hotel pri známej fontáne v blízkosti Dobšinskej ľadovej jaskyni. Boli to roky, kedy sa táto časť Gemera stála medzinárodne populárnou a vyhľadávanou turistickou destináciou, kam p...
Trebišov: Môj svet bábik
 Trebišov: Vlastivedné múzeum v Trebišove pozýva všetky deti i dospelých na výstavu Marcely Hamžíkovej „Môj svet bábik“. Výstavu nájdete na poschodí Vlastivedného múzea na ulici M. R. Štefánika 257/65 v Trebišove a potrvá do 30. júna 2011. Otváracie hodiny sú v pondelky...
Poruba pod Vihorlatom: Pohreb so symbolikou svadby
 Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Táto fotografia bola vyhotovená v roku 1943 a zachytáva deti na pohrebe svojich rovesníkov. Keď zosnulo dievča alebo chlapec, prípadne aj dospelí, ale ešte skôr ako stihli vstúpiť do manželstva, pohreb mal svojrázny obrad, ktorý v mnohom ...
Trebišov: Nevyužité možnosti ľudovej medicíny
  Trebišov: Vlastivedné múzeum v Trebišove pozýva na výstavu Milady Ivankovej „Nevyužité možnosti ľudovej medicíny“. Výstavu nájdete na prízemí Vlastivedného múzea na ulici M. R. Štefánika 257/65 v Trebišove a potrvá do 30. júna 2011. Otváracie hodiny sú v pondelky až p...
Betliar: Náučný chodník obce
  Betliar, okres Rožňava: Pokiaľ navštívite Betliar a popri prehliadke kaštieľa ešte máte záujem o krátku exkurziu do dejín, ponúka sa vám možnosť prejsť sa po náučnom chodníku. Nie je to náročná túra, práve naopak. V pokojnom prostredí, ktoré možno porovna...
Smolník: Vodná nádrž Úhorná a jej katastrofy
 Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia slúžila ako pohľadnica a odoslaná bola v roku 1939. Vidíme na nej niekdajší hotel a povestný železný čln na jazere Úhorná. To je na pohľadnici pomenované ako „Uhornianské pleso pri Smolníku“. V skutočnos...
Smolník: Trojičný stĺp
 Smolník, okres Gelnica: Uprostred obce na námestí pri budove obecného úradu stojí trojičný stĺp. Ako barokové súsošie je zapísaný na zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska. Stĺp vyhotovili v roku 1742, na súčasné miesto ho postavili v roku 1801, terajšia podoba vša...
Hrušov: Hrušovské rybníky
 Hrušov, okres Rožňava: Medzi obcami Hrušov a Jablonov nad Turňou sa nachádzajú Hrušovské rybníky, ktoré v tichom a pokojnom prostredí vytvárajú priam idylickú atmosféru určenú predovšetkým na relaxáciu. Nad dvoma jazerami sa na severnej strane nachádza horský priechod Soroška, k...
Smolník: Duchovná cesta
 Smolník, okres Gelnica: Pokiaľ sa pozriete na turistickú alebo hocakú inú kvalitnú mapu, nájdete okolo Smolníka množstvo vyznačených kostolov, kaplniek a krížov. Samotný Smolník, v ktorom žije niečo nad 1 100 obyvateľov, má tri kostoly, resp. päť kostolov, pretože kapl...
Smolník: Smolnícka píla
 Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohľadnica pochádza niekedy z konca 19. alebo začiatku 20. storočia a zachytáva pohľad na smolnícku hornú pílu, ktorá sa nachádzala na západnej strane v smere na Úhornú. V danom čase boli v Smolníku píly ...
Smolník: Kaplnka na „Mariánskej hore“
 Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohľadnica pochádza zo začiatku 20. storočia, teda ešte z čias Rakúsko-Uhorska. Vidíme na nej púťový kostol – kaplnku Navštívenia Panny Márie, ktorá sa nachádza v Štóskom sedle. I keď Smolník už od roku 1774 používal aj sú&#...
Košice: Use The City Festival 2011
 Košice: Celkovo 43 podujatí zahŕňajúcich divadlá, koncerty, výstavy, ale aj iné prezentácie umelcov rôzneho žánru a tvorivé dielne ponúka Use The City Festival, ktorý sa v Košiciach koná v dňoch od 25. do 29. mája. Cieľom festivalu USE THE C!TY Festival...
Nižná Slaná: 33. ročník výstupu na Ždiar
 Nižná Slaná, okres Rožňava: Obec Nižná Slaná v spolupráci s Klubom slovenských turistov Sosna organizujú v sobotu 28. mája už 33. ročník výstupu na vrch Ždiar. Podujatie je určené pre všetkých milovníkov turistiky, túra začína o 8.00 hod. so zrazom pred ...
Košice, Slavošovce: Nostalgický Gemerský expres vyrazí do Slavošoviec
 Košice, Slavošovce – okres Rožňava: Klub historických a koľajových vozidiel (KHKV) vypraví v sobotu 28. mája 2011 na Gemer ďalší nostalgický expres. Tentoraz bude venovaný deťom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Jazda sa uskutoční v rámci projektu: No...
Jasov: Kostol pred oslobodením a po ňom
 Jasov, okres Košice-okolie: I keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, tieto historické fotografie zachytávajú jeden a ten istý objekt. Je ním gotický kostol sv. Michala Archanjela v Jasove. Postavený bol v 15. storočí, avšak počas II. svetovej vojny Nemci vyhodili jeho vežu do ...
Košice: Motýle exotických trópov naživo
 Košice: Krásu tropických motýľov v skleníkoch plných kvetov si môžete vychutnať, ak navštívite Botanickú záhradu UPJŠ v Košiciach do 30. 6. 2011 v čase od 9.00 – do 17.00 hod. V expozičnom skleníku na Mánesovej ulici 23 teda máte možnosť stráviť čas pria...
Moldava nad Bodvou: Robinson a Crusoe - spojenie dvoch významných divadiel
 Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou  pozýva všetkých milovníkov dosák, ktoré znamenajú svet,  na spoločné predstavenie Košického štátneho divadla a Národného divadla z Miškovca.  V tomto doposiaľ ...
Košice: AMFO 2011 - krajská súťaž a výstava amatérskej fotografie Košického samosprávneho kraja
 Košice: Kultúrne centrum KSK zorganizovalo aj toho roku pred blížiacim sa letom Krajskú súťaž a výstavu amatérskej fotografie Košického samosprávneho kraja AMFO 2011. Vernisáž sa uskutoční v stredu 1. júna 2011 o 16.30 v Galérii Kultúrneho centra KSK na Strojárenskej 3...
Kalša: Pôrodné baby a pôrodnice
 Kalša, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1948 a zachytáva matku s dcérou. Bolo to jej prvé dieťa, taktiež jedno z prvých detí, ktoré sa už narodilo v nemocnici, pretože na východoslovenskom vidieku existoval pomerne dlho systém domácich pôrodov a obecných pôrodných báb....
Rakovec nad Ondavou: Povery o urieknutí dieťaťa
Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Táto fotografia bola vyhotovená v roku 1959 a zachytáva ženu s novorodencom. Narodenie dieťaťa na Zemplíne sprevádzalo množstvo rituálov, z ktorých viaceré súviseli s ochranou pred urieknutím, čiže pobosorovaním.Dieťa bolo údajne od nar...
Betliar: Johannes Gutenberg - zakladateľ kníhtlačiarenského remesla
 Betliar, okres Rožňava: Múzeum Betliar v spolupráci so Slovenským technickým múzeom pripravilo výstavu prezentujúcu vynálezcu kníhtlače Johannesa Gutenberga a jeho dielo. Nájdete ju v Múzeu Betliar, prístupná je denne okrem pondelkov v čase od 9.30 do 17.30 h...
Rožňava: Medzinárodný deň detí na hvezdárni
 Rožňava: V rožňavskej hvezdárni bude opäť veselo! Pracovníci z úseku astronómie Gemerského osvetového strediska (GOS) pripravili množstvo zaujímavých aktivít pre deti z príležitosti ich sviatku. Prvého júna sa otvoria brány hvezdárne pre každého malého záujemcu o ...
Spišská Nová Ves: Keď sa drevo ohýba
 Spišská Nová Ves: Diela maturujúcich ročníkov Strednej odbornej školy drevárskej (SOŠD) v Spišskej Novej Vsi predstaví milovníkom umenia a dizajnu Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Vyše 60 exponátov rozdelených podľa jednotlivých odborov vyplnilo všetky výsta...
Spišská Nová Ves: Ekovýkres, ekoplagát 2011
 Spišská Nová Ves: Spišské osvetové stredisko pozýva na výstavu Ekovýkres, ekoplagát 2011. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok  2. júna 2011 o 10,00 hod. v priestoroch osvetového strediska na Zimnej ulici č. 47. Výstava potrvá do 6. júla a navštíviť ju môžete poč...
Košice: Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie
 Košice: Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie zavíta do Košíc už po tretíkrát. Festival, unikátny svojou dramaturgiou, má vďaka žánrovej pestrosti potenciál osloviť široké publikum. Košičanom ponúkne počas prvého júnového týždňa jedenásť koncertov.&nbs...
Smolník: Tabaková továreň v čase rozkvetu a po ňom
 Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohľadnica pochádza zo začiatku 20. storočia, teda ešte z čias Rakúsko-Uhorska a ponúka nám pohľad na niekdajšiu tabakovú továreň. Budova stojí na svojom mieste dodnes, je však opustená. V novembri 2008 totiž po 136 rokoch n...
Trebišov: XIX. Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou
 Trebišov: Mesto Trebišov sa už druhýkrát  v tomto roku stane mestom divadelným. Pre priaznivcov amatérskeho divadla  pripravilo Regionálne osvetové stredisko v Trebišove XIX. Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou. Počas dvoch dni - 2. a  ...
Košice: Potulka na tému Jakabov palác a pseudoštýly
  Košice: Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane. ...
Košický Klečenov: Fabrické látky versus kroje
 Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z čias pred II. svetovou vojnou a zachytáva ženy z Košického Klečenova (v tom čase len Klečenov) vo sviatočnom oblečení. Na prvý pohľad je zrejmé, že väčšina z nich nemá blúzky z doma v...
Dobšiná: Dni mesta 2011
 Dobšiná, okres Rožňava: Vystúpenia folklórnych súborov, prezentácie výstav, túru po náučnom chodníku, rockové koncerty, diskotéky, country bál, banícku zábavu i mnoho ďalších podujatí ponúkajú Dni mesta Dobšiná 2011. Od nedele 5. júna až do nedele 12. júna je program nabitý...
Smolník: Pamätník poslednej vyťaženej tony rudy
 Smolník, okres Gelnica: Na námestí uprostred Smolníka medzi obecným úradom a trojičným stĺpom sa nachádza pamätník poslednej vyťaženej rudy. Symbolizuje koniec baníckej éry, ktorá tu trvala vyše sedem storočí. Ide naozaj o symbolické pripomenutie – niet tam žiadnej pamätnej...
Trebišov: Krzysztof Kędzierski - Umenie trochu inak
 Trebišov: Vlastivedné múzeum v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva všetkých priaznivcov kultúry a netradičného umenia na výstavu Krzysztofa Kedzierskeho – „Výber z tvorby“, ktorá sa uskutoční v priestoroch veľkej výstavnej sie...
Betliar: Historický park kaštieľa Betliar
 Betliar, okres Rožňava: Nádherný neskorobarokový kaštieľ v Betliari je obklopený rozľahlým 57 hektárovým parkom v anglickom štýle. Pokojné miesto je priam predurčené na kratšie i dlhšie prechádzky, počas ktorých sa môže návštevník oboznámiť s domácimi i cudzokrajn...
Pozdišovce: Pred hrnčiarskou pecou
 Pozdišovce, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva miestnych hrnčiarov, pričom malá kopulovitá stavba v pozadí je hrnčiarska pec. Takúto pec, vytvorenú z hliny, tu nazývali koch. Pozdišovce boli k vzniku hrnčiarskeho ...
Smolník: Insígnie Baníckeho bratstva
 Smolník, okres Gelnica: Medzi historicky cenné predmety, ktoré približujú výnimočnosť smolníckych dejín, patria insígnie Baníckeho bratstva (dnes Baníckeho spolku). To vzniklo v roku 1634 ako stavovská organizácia baníkov zo Smolníka, Mníška nad Hnilcom a Švedlára. Insígnie mali viac...
Smolník: Kostol a jeho patrónka
 Smolník, okres Gelnica: Tieto historické pohľadnice pochádzajú zo začiatku 20. storočia a vidíme na nich jednu a tú istú stavbu – kostol sv. Kataríny v Smolníku. Pri dôkladnejšom pohľade na obe vyobrazenia zistíme rozdiel v tvare i výške kopuly na veži. Chrám tu postavili v...
Betliar: Delá Františka Bebeka
 Betliar, okres Rožňava: Pri návšteve Betliara si po stranách neskorobarokového kaštieľa môžete prezrieť dve delá, na ktorých sa nachádza zmienka o ich majiteľovi. Ním bol historicky neslávne známy František Bebek, predposledný potomok rodu Bebekovcov. Rod ovládal najmä ve&#...
Košice: Košické imaginácie – Mystický príbeh zakliateho mesta
 Košice: Košický Mestský park opäť ožije divadlom. V utorok až piatok od 7. do 10. júna ponúkne milovníkom umenia a fantasy „ Mystický príbeh zakliateho mesta“. Predstavenia s názvom „Košické imaginácie“ sa začnú vždy po zotmení okolo 21. hod. Vstup je voľný. Pod...
Potok Smolník
 Úhorná, Smolník, Smolnícka Huta, Smolnícka Píla, Mníšek nad Hnilcom – okres Gelnica: Smolník nie je len názov obce, ale i vodného toku, ktorý je síce označovaný ako potok, avšak v nižších častiach iba ťažko niekoho presvedčíte o tom, že to nie je rieka. Na sútoku s Hnilcom ...
Spišská Nová Ves: Spiš Rock Fest 2011
 Spišská Nová Ves: Fanúšikovia rockovej muziky a zábavy, ktorá k nej prináleží, si prídu na svoje počas soboty 11. júna. V tento deň v amfiteátri Madaras parku v Spišskej Novej Vsi začína o 17.00 hod. Spiš Rock Fest 2011. Vstup na podujatie je zdarma! Ná...
Trhovište: Folklórne slávnosti
 Trhovište, okres Michalovce: Pred piatimi rokmi sa v obci Trhovište vrátili k myšlienke organizovania obecných folklórnych slávností. Nebude tomu inak ani tento rok. V  nedeľu 12. júna 2011 o 15,00 hod. bude patriť miestne ihrisko folklóru. Návštevníkom podujatia sa najskôr pr...
Rozhanovce: Abovské folklórne slávnosti Rozhanovce Euro Folk 2011
 Rozhanovce, okres Košice-okolie: Kultúrne centrum Abova - kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a obec Rozhanovce pripravili 43. ročník Abovských folklórnych slávností Euro Folk Rozhanovce 2011. Folklórne slávnosti sa konajú  v dňoch 11. - 12. júna 2011. &n...
Slančík: Lúky v okolí obce
 Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo konca päťdesiatych rokov a zachytáva obyvateľov Slančíka v prestávke počas kosenia a hrabania sena. I keď kataster obce má iba 330 hektárov, nachádza sa v širokom údolí potoka rovnakého mena, ako má dedina...
Košice: Medzinárodná balónová fiesta Košice 2011
 Košice: Už 18.ročník Medzinárodnej balónovej fiesty v Košiciach sa uskutoční 8.-12.júna 2011. Hlavným organizátorom je spoločnosť ADS ballooning, s.r.o. Košice a Balón klub Košice. Košičania i návštevníci mesta sa tak opäť raz stanú svedkami atraktívneho...
Dedinky: IX. ročník prechodu Slovenským rajom
 Dedinky, okres Rožňava: Pokiaľ máte záujem využiť najbližšiu sobotu na túru prírodou, zvážte ponuku Obecného úradu Dedinky a turistického oddielu Geravy. Práve oni na tento termín pripravili podujatie „Memoriál Milana Černického“ – IX. ročník prechodu Slovenským r...
Košice: Pestré mestečko neziskových organizácií, ohňová šou i koncert československej supertar Lukáša Adamca
 Košice: Priestory obchodného centra Optima i rozľahlé parkovisko pred ním ožijú v piatok 10. júna veľkolepou šou. Nenechajte si ujsť sériu podujatí, ktoré potešia nielen dospelých návštevníkov, ale aj deti. Práve pre ne sú pripravené rôzne súťaže, ale ďaleko ...
Smolník: Baroková kaplnka sv. Jána Nepomuckého
 Smolník, okres Gelnica: Na nižnom konci obce pri ceste smerujúcej do Smolníckej Huty stojí nápadná a nadštandardne vysoká kaplnka so sochami sv. Jána Nepomuckého a malých anjelov. Je pamiatkou na časy baroka, ktoré s výnimkou prvých rokov osemnásteho storočia Smolníku prialo. Po moro...
Slanec: Gróf Štefan Forgáč
 Slanec, okres Košice-okolie: Na tejto historickej fotografii vidíme posledného vlastníka hradu Slanec - grófa Štefana Forgáča (Forgách). Štefan Forgáč (1854 – 1916) mal dvoch bratov a jednu sestru. Bol najmladším dieťaťom Kolomana Forgáča a dedičstvo, ktoré získal...
Smolník: Historický hostinec Alžbetin dom
 Smolník, okres Gelnica: Na malom pahorku priamo v centre Smolníka stojí nápadná historická budova s označením Alžbetin dom. V databáze národných kultúrnych pamiatok je evidovaná ako zájazdový hostinec z prvej polovice 19. storočia. Rovno pred ňou sa nachádza veľké parkovisk...
Smolník: Prvé osobné auto v meste
 Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia vznikla niekedy koncom tridsiatych alebo začiatkom štyridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej prvé osobné auto, ktoré bolo v meste (dnes v obci). Začiatok minulého storočia bol pre niekedy bohatý Smolník ťažký. ...
Dobšiná: Dobšinská ľadová jaskyňa v roku 1922
 Dobšiná, okres Rožňava: Historická pohľadnica bola vyrobená v roku 1922 a zobrazuje Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Túto objavili v 15. júna 1870 Ing. Eugen Ruffinyi, Andrej Mega, Gustáv Lang a Ferdinand Fehér. Vtedajší richtár Dobšinej Pavol Gömöry ju na zasa...
Košice: Piatok v česko-poľsko-slovenskom znamení
 Košice: Piatkový večer 10. júna bude v kultúrnom centre Kasárne/Kulturpark na Kukučínovej 2 úplná všehochuť. Namiešali sme pre vás mix, v ktorom si svoje miesto našlo ako výtvarné umenie, tak aj hudba....A jeden z hlavných predstaviteľov tohto večera, Jakub Adamec, sa ...
Košice: Košické korzo – Osobnosti z albumu
 Košice: Nechajte sa v tiahnuť do dobovej atmosféry košického fotoateliéru 19. storočia. Výstavu s názvom „Košické korzo – Osobnosti z albumu“ pripravilo Východoslovenské múzeum a nájdete ju na Hviezdoslavovej ulici č.3 do 31. júla. Navštíviť ju môžete v&...
Košice: Leťte až k oblakom!
 Košice: Keď sa v stredu popoludní prehnala nad Košicami búrka, málokto veril, že Medzinárodná balónová fiesta 2011 začne v plánovanom termíne. Úzka spolupráca organizátorov s meteorológmi však poskytla konkrétne údaje, podľa ktorých sa síce o polhodinu neskôr...
Betliar: Historické objekty parku kaštieľa Betliar
 Betliar, okres Rožňava: Pokiaľ si pozriete zoznam národných kultúrnych pamiatok obce Betliar, zistíte, že rovno dvadsať sa ich nachádza v areáli historického parku, ktorý sa rozkladá okolo neskorobarokového kaštieľa. Sú to predovšetkým diela drobnej parkovej architektúry a ...
Slanská Huta: Roľa na Visalaši
 Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla okolo roku 1940 a zachytáva obyvateľov obce Slanská Huta, ako kopú motykami na roli v lokalite zvanej Visalaš. Pôda napriek podhorskému okoliu dediny bola vhodná predovšetkým na pestovanie zeleniny a obilnín. Až vo vyšš...
Košice: Súčasný tanec - Dve predstavenia, ktoré roztancujú Kasárne
 Košice: V júnovom programe kultúrneho centra Kasárne/Kulturpark na Kukučínovej 2, ktorý je posledný pred plánovanou rozsiahlou rekonštrukciou, si svoje miesto našli aj úplne tanečné lahôdky. Európska špička súčasného tanca vám 12. a 16. júna, prostredníctvom  pohy...
Spišská Nová Ves: Mesto plné detí
 Spišská Nová Ves: Mesto Spišská Nová Ves, Centrum voľného času Adam a Mestské kultúrne centrum vás pozývajú na veľký súťažno-zábavný deň venovaný deťom materských a základných škôl a ich rodičom. Podujatie sa uskutoční v piatok 17. júna so...
Medzev, Poproč, Štós, Vyšný Medzev: Kinobus oživí tri kiná a jednu hvezdáreň
 Medzev, Poproč, Vyšný Medzev, Štós – okres Košice-okolie: Filmová prehliadka Kinobus a jej nová „východná linka“ precestuje viac ako 150 kilometrov, diváci uvidia 33 kilometrov filmov a budú môcť navštíviť 10 sprievodných akcií. Všetky sú prepojené jednou témou a tou je pre obla...
Zádiel: Počiatky školstva v dedine
 Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z konca 19. storočia a zachytáva učiteľa s deťmi. Vyrobená bola profesionálnym fotografom, ktorým bol A. Szilágyi z Miškovca. Počiatky školstva v obci nadväzujú na reformy Márie Terézia, ktorá v roku 1777 vydala dek...
Rožňava: Gold Tal - Country noc pod hviezdami
 Rožňava: Na prahu astronomického leta ponúkame návštevníkom podujatia Country noc pod hviezdami ojedinelý zážitok. Príjemnú letnú atmosféru v prírode, na čerstvom vzduchu pod bohatými hviezdnymi poľami Mliečnej cesty v rytme country muziky.  Country noc začín...
Budimír: Burza starožitností
 Budimír, okres Košice-okolie: Máte radi staré veci, ktoré pamätajú časy dávno minulé? Alebo si chcete zaspomínať na chvíle, keď do módy a domácností prenikali plasty a bakelit bol vizitkou pokroku? Už niekoľko rokov môžete v zámockom parku v Budimíre stretnúť históriu...
Spišská Nová Ves: Amnesty Fest 2011
 Spišská Nová Ves: Hudobný kresťanský festival Amnesty Fest 2011 ponúka koncerty dvoch rómskych a troch nerómskych skupín. Navštíviť ho môžete v sobotu 18. júna na priestranstve pred Redutou v Spišskej Novej Vsi. Začiatok je naplánovaný na 13.00 a potrvá do 21...
Betliar: Kostol a domy v prvej polovici 20. storočia
 Betliar, okres Rožňava: Táto historická fotografia vznikla niekedy v dvadsiatych alebo tridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej gotický rímsko-katolícky kostol a dva domy. Vzdialenejší z nich má šindľovú strechu. Šindeľ sa tu často používal p...
Smolník: Vodná nádrž Úhorná a kanál Graben
 Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z počiatku 20. storočia, teda ešte z čias Rakúsko-Uhorska a obrazovo zachytáva vodnú nádrž Úhorná. Ako vidieť, vodná nádrž mala už v tom čase výzor prírodného horského jazera. Ide však o technickú pamiatku, di...
Rožňava: Klenoty Galérie
 Rožňava: V priestoroch Galérie Baníckeho múzea na Námestí baníkov 25 v Rožňave je do 24. júna 2011 sprístupnená  výstava Klenoty galérie, ktorej návštevníci môžu zhliadnuť najvzácnejšie diela autorov slovenského výtvarného umenia zo zbierkovej činnosti galéri...
Rožňava: Milan Kapusta - Medzi krasom a Tatrami
 Rožňava: V priestoroch Galérie Baníckeho múzea na Námestí baníkov 25 v Rožňave je do 31. augusta 2011 sprístupnená  autorská výstava fotografa  Milana Kapustu, rožňavského rodáka, ktorý sa k fotografovaniu dostal vďaka svojmu koníčku - horoleze...
Konferencia Šanca pre neznáme krajiny
Technická univerzita vo Zvolene - Katedra plánovania a tvorby krajiny, Slovenská agentúra životného prostredia, Mesto Dudince, Kúpele Dudince, a.s., mesto Krupina, mesto Šahy a Sekcia cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravili konferenciu Šanca pre neznáme k...
Slivník: Slivnícke slávnosti
 Slivník, okres Trebišov: Pokiaľ máte radi folklór a zaujíma vás regionálna história, príďte v nedeľu 19. júna do Slanských vrchov a navštívte obec Slivník. V programe obecných slávností, ktoré sa odohrajú v areáli obecného úradu, si môžete pozrieť v...
Rožňava: Gemer Jazz Fest
 Rožňava: Sobotňajší večer a noc 18. júna bude v Rožňave v znamení džezu. Estrádna sála OKC na Šafárikovej 20 o 18.00 hod. privíta hostí, medzi ktorými nebudú chýbať Peter Lipa, Oskar Rózsa, Martin Valihora, Arpád Farkaš, Andrej Karlík, Mário Gapa Garbera a&nb...
Michalovce: Výprava do stredoveku
 Michalovce: Zemplínske múzeum v Michalovciach vďaka spolupráci so Slovenským národným múzeom v Bratislave ponúka netradičnú interaktívnu výstavu Výprava do stredoveku. Ide o prvú výstavu pripravenú pre Detské múzeum SNM, sprístupnenú vo výstavných priestoroch Slov...
Rakovec nad Ondavou: Praktiky pri vzniku JRD
 Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Uverejnené fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú zber slamy po žatve. V Rakovci nad Ondavou, podobne ako v mnohých ďalších obciach, začiatkom päťdesiatych rokov založili JRD, ktoré však bolo menšino...
Herľany: Základná škola
 Herľany, okres Košice-okolie: Na školskej fotografii z roku 1955 vidíme žiakov základnej školy v Herľanoch. Sú to žiaci prvého až štvrtého ročníka, pretože škola v danom čase poskytovala základné vzdelanie len pre ročníky 1 – 4 a ďalej už museli deti dochádzať...
Moldava nad Bodvou: Moldavská bagandža - objavte krásu Hájskych vodopádov a Zádielskej planiny
 Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie:: Pre turistov, ktorí túžia objavovať a poznávať krásy Slovenského krasu je na túto nedeľu 19. júna pripravená zaujímavá trať, pri ktorej sa ich oči určite pokochajú na Hájskych vodopádoch, či výhľadmi na...
Košice: Košice Gurman Fest 2011
 Košice: Najväčšie kulinárske podujatie v Košiciach. Príďte si vychutnať druhý ročník úžasného podujatia od 17. do 19. júna 2011 v areáli Katovej bašty. Jedlo je taká individuálna vec ako láska. Každý miluje iné chute, má svoje preferencie a predstavy. Jedno je ale isté. Pr...
Ďurkov: Zmeny na krojoch v rokoch päťdesiatych
 Ďurkov, okres Košice-okolie: Už v časoch I. ČSR mali viaceré vidiecke domácnosti šijacie stroje, v rokoch päťdesiatych to bola úplne bežná výbava. Zjednodušenie šitia prinieslo viaceré zmeny aj do výzoru ženských krojov. Napríklad táto fotografia pochádza z roku 1955 a prin...
Košice, Rozhanovce, Beniakovce: Bitka pri Rozhanovciach – veľkolepá historická rekonštrukcia
 Košice, Rozhanovce, Beniakovce: Dňa 15. júna 2012 sme si pripomenuli jeden z najvýznamnejším dátumov, ktoré zasiahli nielen do osudu Košíc, ale aj Uhorska i Európy. V tento deň uplynulo 700 rokov od najväčšej bitky, aká sa v stredoveku udiala na území dnešného Slovenska. Išlo o ...
Michalovce: Cesta za rozprávkou
 Michalovce: Občianske združenie Priatelia Múzy v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach pripravili pre všetkých, ktorí nezabudli snívať a radi sa vracajú do sveta rozprávok a fantázie, 10. ročník Cesty rozprávkou - podujatia pre rodičov s de...
Smolník: Tereziánska štolňa (Priechodný kanál)
 Smolník, okres Gelnica: Pokiaľ sa pozriete do turistickej mapy, uvidíte severozápadne od Smolníka medzi kopcami Malá Hekerová a Vtáčí vrch vyznačený „Priechodový kanál“. V Smolníku je známy skôr podľa svojho historického názvu Tereziánska štôlňa alebo tunel Mária Teréz...
Smolník: Divadlo
 Smolník, okres Gelnica: Prvá z historických fotografií pochádza z roku 1961, druhá z päťdesiatych rokoch 20. storočia. Na oboch vidíme ochotníckych divadelných hercov zo Smolníka. V minulosti bolo takmer pravidlom, že v každej obci pôsobilo miestne divadlo založené na dobrovoľní...
Spišská Nová Ves: Čo skrývajú historické depozitáre múzea
 Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v roku 60. výročia svojho vzniku  pozýva všetkých priaznivcov histórie Spišského regiónu na prednášku, ktorá sa bude konať v stredu 22. 6. 2011 o 16,00 hodine v priestoroch múzea na Letnej ulici č....
Trebišov: Soňa Košarová - Enkaustika
 Trebišov: Vlastivedné múzeum v Trebišove, kultúrne zariadenie KSK, srdečne pozýva milovníkov umenia na výstavu obrazov „Soňa Košarová- ENKAUSTIKA“, ktorej vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 23. júna 2011 o 18:00 hod. v malej výstavnej sieni trebišovského múzea ulici...
Bracovce: Obec okolo roku 1925
 Bracovce, okres Michalovce: Táto historická fotografia pochádza z roku 1925 a zachytáva matku s dcérou. Ide o ateliérovú fotku profesionálneho fotografa, ktorá bola vyhotovená v Michalovciach. Dcéra bola v tom čase slobodná, čo je možné na prvý pohľad rozlíšiť podľa to...
Sobrance: Prehliadka folklórneho umenia 2011
Sobrance: Pozývame všetkých milovníkov ľudovej kultúry na 1. ročník Prehliadky folklórneho umenia, ktorý upevní a zviditeľní uchovávanie zvykov a tradícií miestnej ľudovej kultúry. Prehliadka sa uskutoční v piatok 24. júna so začiatkom o 16.00 hodine v priestoroch Mes...
V lete sa chystajú súvislé opravy na desiatich úsekoch ciest na Spiši
Dôsledky ekonomickej krízy už tretí rok nútia regionálnu samosprávu hospodáriť v obmedzenom režime, bez výraznejších investícií do výstavby alebo rozvoja. Dôsledky tohto stavu vidieť vo zvýšenej miere na cestách II. a III. triedy, na ktorých súvislé opravy chýbajú peniaze. Napriek výrazném...
Košice: Cassovia Folkfest 2011
 Košice: Od stredy 22. júna do soboty 25. júna bude metropola východu patriť ľudovému umeniu a zábave. Košičania i návštevníci mesta majú šancu počas štyroch dní zhliadnuť 14 blokov prevažne folkloristických vystúpení, navštíviť jarmok tradičnýc...
Smolník: Prvý autobus
 Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z roku 1935 a vidíme na nej prvý autobus, ktorý začal premávať ako pravidelný spoj do Smolníka. Dovtedy bývalo zvykom, že sem ľudia prichádzali na prácou na bicykloch alebo pešo cez hory. Pravidelná linka začala pr...
Moravany: XV. ročník Valalských osláv
 Moravany, okres Michalovce: Milovníci zemplínskeho folklóru a vidieckych osláv majú možnosť počas soboty a nedele 25. a 26. júna navštíviť v Moravanoch XV. ročník Valalských osláv. Podujatie sa uskutoční pod záštitou poslankyne NRSR Ľ. Roškovej...
Poruba pod Vihorlatom: Sedem prísloví
 Poruba pod Vihorlatom, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva členky folklórnej skupiny Porubian v ukážkovom programe výrobe nití na domáce plátno. Mnohé práce, a to akéhokoľvek druhu, mali aj svoje tradičné rituály, ku k...
Moldava nad Bodvou: XIII. Pohár Bodvy
 Moldava nad Bodvou, okres Košice – okolie: Mesto Moldava nad Bodvou a organizátori Moldavského pohára Bodvy, pozývajú všetkých nadšencov cyklistiky, behu a kolieskových korčúľ na XIII. Pohár Bodvy - Medzinárodné preteky cestného behu a cyklistiky. Preteky sa uskuto...
Vyšná Slaná: Výstup na Veľký Radzim
 Vyšná Slaná, okres Rožňava: Pohľady z horského hrebeňa s magickými výhľadmi do okolia už túto sobotu 25. júna ponúkajú Klub slovenských turistov Volovec v spolupráci s klubom Slovenských turistov Elán a gemerskou obcou Vyšná Slaná. Na podu...
Spišské Podhradie: XXXIX. Spišské folklórne slávnosti
Spišské Podhradie: Milovníkov ľudového spevu, tancov a zvykov pozývame na Spišský salaš v Spišskom Podhradí, kde sa v sobotu a nedeľu 25.-26. júna 2011 uskutoční tradičný folklórny festival, na ktorom vystúpia účinkujúci všetkých vekových kategórií. Spišské osvetové st...
Jasov: V záhrade Jasovského kláštora
 Jasov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pravdepodobne pochádza z dvadsiatych alebo tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej Jasovský kláštor pohľadom z jeho záhrady. Súčasný kaštieľ je postavený v barokovom štýle, hoc premonštráti na tomto mieste za...
Košice: Robinsoni – výstava psov z košického útulku
 Košice: Sobotňajšie popoludnie si môžete spríjemniť návštevou košického parku Anička, kde občianske združenie Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov pripravilo výstavu s názvom Robinsoni. Dňa 25. júna o 14.00 do 18.00 hod tu uvidíte zvieratá, ktoré ostal...
Moldava nad Bodvou: XV. ročník Dní Moldavy
 Moldava nad Bodvou, okres Košice – okolie: Mesto Moldava nad Bodvou, Vás srdečne pozýva na trojdňové oslavy XV. Dni Moldavy, ktoré sa uskutočnia v piatok až nedeľu 24. – 26. júna 2011.  Tento víkend si užijete mnoho zábavných hodín, v ktorých Vás zabavia naši...
Košice: Home edition
Názov výstavy: Home edition Usporiadateľ: Východoslovenská galéria v KošiciachMiesto konania: Alžbetina ulica č. 22, Košice Vernisáž výstavy: 23. jún o 18.00 hTrvanie výstavy:  24.6. – 24.7.2011Otváracie hodiny galérie: utorok – nedeľa  od 10.00 do 18.00Kurátorky: Gabri...
Borša: Tokajský festival 2011
 Borša, okres Trebišov: Tokajský festival usporiadaný pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu oslavuje svoje 9. narodeniny a sa uskutoční počas víkendu 25. - 26. júna 2011 v obci Borša. Hlavným organizátorom podujatia je Kultúrne centrum...
Michalovce: Letný astronomický tábor
 Michalovce: Hvezdáreň v Michalovciach pozýva deti základných škôl na Letný astronomický tábor  - LAT  2011 Sátoraljaújhely. Tábor sa koná v dňoch   3. 7. – 9. 7. 2011 v Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej škole a internáte v Sátoralja...
Betliar: Gotický kostol sv. Alžbety vdovy
 Betliar, okres Rožňava: V hornej časti centra obce , blízko vchodu do historického parku, sa nachádza gotický rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Alžbete vdove. Je najstaršou architektonickou pamiatkou Betliara. Spolu s evanjelickým kostolom patrí k dominantám hlavnej ulice. Histór...
Trebišov: Šťastná hodinka v múzeu
 Trebišov: Vlastivedné múzeum v Trebišove Vás srdečne pozýva na prehliadku histórie južného Zemplína. Každú nedeľu od 14:00 do 15:00 hod. prebieha "ŠŤASTNÁ HODINKA ", počas ktorej si môže návštevník prezrieť všetky expozície za bezkonkurenčné vstupné: Do...
Smolník: Banský inšpektorát, neskôr tabaková továreň
 Smolník, okres Gelnica: Najmohutnejšou historickou budovou centrálneho námestia v Smolníku je niekdajší banský inšpektorát, neskôr známy ako tabaková továreň. Budova totiž vo svojej histórii slúžila na oba účely a oba preslávili Smolník nielen v celoštátnom, ale i v medzinárodnom mer...
Jasov: Socha sv. Floriána
 Jasov, okres Košice-okolie: Uprostred Jasova vedľa hlavnej križovatky, ktorá spája Košice, Moldavu nad Bodvou a Medzev, stojí pri potoku v smere na Moldavu socha sv. Floriána. Vidíme na nej svätca a pri jeho nohách horiaci dom. Svätý Florián je patrónom hasičov a socha vznikla, aby p...
Pozdišovce: Pri hlinenej „bani“
 Pozdišovce, okres Michalovce: Táto fotografia vznikla pravdepodobne v štyridsiatych rokoch 20. storočia a bola vyhotovená na západnej strane od Pozdišoviec, kde sa nachádzalo ložisko ílovitej keramickej hliny. Táto sa tu ťažila a toto miesto označovali miestni obyvatelia ako „ba...
Michalovce: 16. rokov francúzskeho a českého šansónu v Michalovciach
 Michalovce: Zemplínske osvetové stredisko a kolektív účinkujúcich pripravilo na nedeľu 26. júna tradičný koncert prednesu šansónu s názvom s názvom 16. rokov francúzskeho a českého šansónu v Michalovciach. Na podujatí sa svojimi recitálmi predstavia dve vynikajúce...
Košice: Otakar Gawlik – „Hledání tichých chvil“
 Košice: Výstavné plochy FotoGalérie NOVA zaplnili diela jubilujúceho juhočeského fotografa Otakara Gawlika. Autor sa košickej verejnosti predstavuje výberom z rozpracovaného cyklu „Hledání tichých chvíl“, ktorému sa venuje od roku 2007. Fotografie si môžete pozrieť v priestoroch...
Michalovce: Burza kníh a LP, beseda so spisovateľkou, výstavy i súťaže pre deti
 Michalovce: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického pripravila na pondelok 27. júna Deň otvorených dverí, ktorý je plný výstav, hier i ďalších podujatí určených nielen deťom. Od 8.00 do 16.00 v knižničných priestoroch na Štefánikovej ulici č.20 vás č...
Michalovce: Kniholand – letný denný tábor pre deti od 7 – 13. rokov
 Michalovce: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického so sídlom na Štefánikovej ulici č.20 v Michalovciach pripravila počas prázdnin od 11. do 15. júla letný denný tábor pre detí od 7 – 13. rokov s názvom Kniholand. Súčasťou Kniholandu bude aj obed, pitný režim, poistenie...
Košice: PO SKÚ3 (mladé české a slovenské umenie)
Názov výstavy:            PO SKÚ3 (mladé české a slovenské umenie) Miesto konania:          Východoslovenská galéria Košice, Hlavná ulica č. 27 Autori/-rky:       ...
On line fotografická súťaž pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu 2011
Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) pri príležitosti osláv Svetového dňa cestovného ruchu 2011 (World Tourism Day - WTD) vyhlásila online fotografickú súťaž, ktorej ústrednou témou je „Cestovný ruch – spájanie kultúr“. Zvolená téma poskytuje príležitosť na vyzdvihnutie úlohy ...
Košice: Kasárne sa rozlúčia vo veľkom štýle, s Ólafurom Arnaldsom
 Košice: Jeden z kľúčových investičných projektov Európske hlavné mesto kultúry 2013, Kasárne/Kulturpark na Kukučínovej ulici č.2, čaká rozsiahla rekonštrukcia, ktorá premení areál na kultúrne a kreatívne centrum nie len Košíc. Keďže sa prvé prácu za...
Rožňava: Letné kino na rožňavskej hvezdárni svoju sezónu začína 30. júna veľkofilmom Bathory
 Rožňava: Leto je tu, o niekoľko dní začínajú prázdniny. Mnohí si  možno kladú otázku, čo s voľným časom počas letných večerov? Pokiaľ ste v blízkosti Rožňavy, tak majte na pamäti, že na rožňavskej hvezdárni opäť bude príjemne, ro...
Košice: Naši jubilanti
 Košice: Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja pozýva všetkých milovníkov výtvarného umenia na  vernisáž výstavy obrazov, ktorá sa uskutoční v stredu 29.júna o 16.30 hod. v Galérii KC KSK na Strojárenskej 3 v Košiciach.       &nbs...
Veľká Ida: IV.Folklórny festival FS Ilosvai
 Veľká Ida, okres Košice-okolie: Obecný úrad Veľká Ida,  Folklórny Súbor Ilosvai Selymes Péter a Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria  - Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja  Vás srdečne pozývajú na IV. Folklórny festival FS Ilosvai a Oslavy ...
Veľké Kapušany: CopusFest - najväčší hudobný festival Použia
 Veľké Kapušany, okres Michalovce: Mladým nadšencom dobrej hudby a zábavy je určený najväčší hudobný festival Použia - CopusFest, ktorý pripravila spoločnosť Ekoung. Už v piatok 1. júla pri Penzióne Griff na Hlavnej ulici č. 3 čaká na návštevníkov po...
Kalša: Tragický osud židovskej komunity
 Kalša, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1940 a vidíme na nej troch mladých mužov z Kalše. Muž napravo s fúzikmi a s klobúkom v ruke patril k židovskej komunite a volali ho Piťkes. Podľa spomienok majiteľky fotografie v dedine žili kresťan...
Rakovec nad Ondavou: Prvé sväté prijímanie
 Rakovec nad Ondavou, okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z roku 1940 a zachytáva deti, ktoré sa zúčastnili prvého svätého prijímania. Nachádzala sa tu (a nachádza) grécko-katolícka komunita, ku ktorej sa hlásili skoro všetky rodiny. Na prvé sväté prijímanie išli chlapci a die...
Kaluža: Dohoda – najväčší letný žúr
 Kaluža, okres Michalovce: Snáď najznámejší hudobný festival na Zemplínskej šírave odštartuje letnú sezónu už v sobotu 2. júla so začiatkom o 14.00 hod. Dohoda – najväčší letný žúr v rekreačnom stredisku pri obci Kaluža privíta takých známych hudobných interpr...
Moldava nad Bodvou: Moldavská bagandža - objavte krásu Hájskych vodopádov a Zádielskej planiny
 Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie:: Pre turistov, ktorí túžia objavovať a poznávať krásy Slovenského krasu je na túto nedeľu 3. júla pripravená zaujímavá trať, pri ktorej sa ich oči určite pokochajú na Hájskych vodopádoch, či výhľadmi na&...
Košice: Nový náučný chodník v ZOO
 Košice: Návštevníkov ZOO Košice bude už od tohto víkendu očakávať nielen 151 druhov zvierat z 5 kontinentov, stravovacie služby, detské ihrisko a iné rôzne atrakcie, ale aj náučný  chodník venovaný horským, lesným, lúčnym rastlinným spoločenstvám s ...
Košice: Čermeľský kvet 2011 – zraz motorkárov
 Košice: Pre tých, ktorí veria, že auto vozí telo, ale motorka dušu, čiže pre všetkých milovníkov rýchlych kolies jednej stopy, či aspoň dobrej zábavy pripravila spoločnosť Cassovia TriniTas zraz motorkárov Čermeľský kvet 2011. V piatok a sobotu...
Košice: Potulka na tému Židovské Košice
 Košice: Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane. ...
Košický Klečenov: Obnova vojnou zničenej obce
 Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla pred II. svetovou vojnou za čias Slovenského štátu a vidíme na nej typický pozdĺžny prízemný abovský dom s gánkom. Košický Klečenov je okrajová dedina historickej Abovskej župy, za ňou sa už nachádzala hran...
Košice: Oslavy 60. výročia folklórneho súboru Ilosvai
 Košice: Po dvoch dňoch IV. folklórneho festivalu vo Veľkej Ide prichádza na rad v nedeľu 3. júla večer o 18.00 hod. slávnostný program v Štátnom divadle v Košiciach pri príležitosti 60. výročia založenia súboru Ilosvai. Na podujatí uvidíte tance z&n...
Košice: Krajina možností - vývoj meštianstva v Uhorsku 19. storočia
 Košice: Vo výstavných priestoroch Východoslovenského múzea - Galérie bašta na Hrnčiarskej ulici 7, môžete navštíviť výstavu s názvom „Krajina možností – vývoj meštianstva v Uhorsku“. Výstava je určená pre širokú verejnosť a potrvá do 15. augusta 2011. Expozíc...
Sliepkovce: Kone
 Sliepkovce, okres Michalovce: Tieto fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia a ich ústredným motívom sú kone. Vtedy ešte nerozlučne patrili k životu miestneho obyvateľstva. Takmer každá rodina chovala aspoň dva kone. Dôvod bol úplne praktický. Sliepkovce...
Krásnohorské Podhradie: Levočská biela pani na hrade Krásna Hôrka
 Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava: Ako to v skutočnosti s Levočskou bielou paňou bolo? Z akých dôvodov ju uväznili a popravili? Čo je legenda a čo skutočnosť? Čo o nej prezrádzajú jej listy z cesty za vidinou vrátenia majetkov, ktorá sa v s...
Betliar: Kreatívne v kaštieli Betliar
 Betliar, okres Rožňava:  Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar pripravilo pre svojich návštevníkov na júl 2011 bohatý program. Každú nedeľu popoludní na Vás v areáli kaštieľa Betliar čaká séria vzdelávacích programov pod názvom „Kreatívne v kaštieli Betli...
Spišská Nová Ves: Štefan Kubík - Odkaz v dreve
 Spišská Nová Ves: Celoživotné dielo akademického sochára Štefana Kubíka, rodáka zo Spišského Podhradia, predstaví priaznivcom sochárskeho umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti nedožitého 70. výročia narodenia autora. Viac ako 30 plastík rôznych rozmerov a...
Smolník: Privát Marianna
Názov ubytovacieho zariadenia:  Privát MARIANNA Prevádzkovateľ:  Mária Vasilcová Typ ubytovania: Ubytovanie v súkromí Ubytovacia kapacita: 10 lôžok, 5 prísteliek, možnosť stanovania Možnosti komunikácie: slovensky, nemecky, maďarsky, rusky, poľsky, česky, angli...
Novosad: Folklórne novosadské slávnosti
 Novosad, okres Trebišov: Priaznivcov folklóru  pozývame na tradičné  Folklórne novosadské slávnosti. V sobotu 9.júla  2011 priestory amfiteátra pred obecným úradom (Hlavná 144/47) v Novosade ožijú vystúpením folklórnych skupín. Podľa informácii  pani G. Cibákovej...
Slančík: Munícia z vojny
 Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva deti, ktoré našli nevybuchnuté bomby z II. svetovej vojny. Takýto nález nebol v danom čase ničím výnimočným. Priame boje sa odohrávali v katastri obce, táto bo...
Smolník: Básnik pod tabakovou továrňou
 Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohľadnica pochádza z roku 1919 a vidíme na nej bývalú tabakovú továreň. Túto uviedli do prevádzky v roku 1872, pričom hlavnou budovou sa stalo niekdajšie centrum banskej správy. V tomto prípade je však zaujímavejšia menšia budova, ktorá j...
Rožňava: Letné kino 2011 otvorené!
 Rožňava: Prípravy na zahájenie letného kina na rožňavskej hvezdárni (Lesná ul. 1) prebiehali za mimoriadne nepriaznivého počasia, obloha a teplota vzduchu pripomínali skôr jeseň ako začiatok prázdnin! Každú chvíľu sme sledovali satelitné snímky,  ktoré pod...
Betliar: Kreatívne v kaštieli Betliar - na tému Zdobenie rámikov na fotografie
 Betliar, okres Rožňava:  Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar pripravilo pre svojich návštevníkov na júl 2011 bohatý program. Každú nedeľu popoludní na Vás v areáli kaštieľa Betliar čaká séria vzdelávacích programov pod názvom „Kreatívne v kaštieli Betli...
Štós: Pamätný dom Zoltána Fábryho
 Štós, okres Košice-okolie: Uprostred obce s číslom 189 sa nachádza pamätný dom Zoltána Fábryho - maďarského spisovateľa žijúceho a tvoriaceho na Slovensku. Na prvý pohľad dom spoznáte už podľa busty umelca a pamätnej tabule. Nachádza sa tu expozícia, ktorá je venovaná ...
Smolník: Pravoslávny chrám Záštity Presvätej Bohorodičky
 Smolník, okres Gelnica: Nie je to kostol, ktorý by sa nachádzal na zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska. Jednoducho, nemá na to vek. Oproti katolíckemu kostolu Svätej Kataríny, či evanjelickému chrámu je vďaka niekoľkým storočiam úplným mladíkom. Ba i väčšin...
Spišská Nová Ves: Novodobí ikonopisci
 Spišská Nová Ves: Výstava ikon súčasných českých a moravských ikonopiscov ponúka návštevníkom Galérie umelcov Spiša unikátny pohľad na tvorbu novodobých ikon. Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku túto výstavu pripravilo v spolupráci s občianskym združením Pravoslávna Mako...
Slanec: Dožinky
 Slanec, okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú z roku 1950 a na prvej z nich vidíme obyvateľov Slanca na oslave prvých dožiniek. Dožinky totiž v Slanci nemali tradíciu a začali sa oslavovať až od čias vzniku miestneho jednotného roľníckeho družstva. To založi...
Smolnícka Huta: Spomienka na už nejestvujúcu železničnú trať
 Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza zo začiatku 20. storočia a vidíme na nej dnes už nejestvujúcu železnicu v obci Smolnícka Huta, ktorá však od roku 1926 niesla názov železničná stanica Smolník, od roku 1930 opäť železničná stanica Smolnícka Hu...
Štós: Pôvodne gotický kostol sv. Jána Nepomuckého
 Štós, okres Košice-okolie: Pravdepodobne najstaršou stavbou niekdajšieho baníckeho mesta a súčasnej obce Štós je pôvodne gotický rímsko-katolícky kostol sv. Jána Nepomuckého. Vysoká veža s cibuľovitou strechou je dominantou hornej časti obce. História pamiatkyObec Štós vznikla v...
Margecany: Hudobný festival Vitaj leto a Deň obce Margecany 2011
 Margecany, okres Gelnica: Už 7. ročník hudobného festivalu VITAJ LETO, môžete  zažiť počas piatku a soboty 8. - 9. júla 2011 na futbalovom štadióne v Margecanoch. Letný hudobný festival v blízkosti Ružínskej priehrady patrí už niekoľko rokov medzi najobľ...
Slanská Huta: Oblečenie v rokoch päťdesiatych
 Slanská Huta, okres Košice-okolie: Uverejnené fotografie vznikli v druhej polovici päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú obyvateľov obce v oblečení, ktoré bolo typické pre toto obdobie. Boli to časy, kedy ešte každá rodina pestovala konope na domácu výrobu látk...
Spišská Nová Ves: Fotografie Petra Faba - Meno, mesto, zviera, vec
 Spišská Nová Ves: Fotografická výstava s názvom Meno, mesto, zviera, vec mapuje prácu Petra Faba, ktorý pracuje s archeológiou vlastného archívu. Svoju tvorbu predstaví záujemcom o fotografiu a priaznivcom umenia v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Vernisáž výstavy Peter Fa...
VÝZVA č. 1/2011 na predkladanie projektov v programe TERRA INCOGNITA
Košický samosprávny kraj vyhlasuje Výzvu č. 1/2011 na predkladanie projektov v rámci programu Terra Incognita.Poslaním programu Terra Incognita je podpora duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj domáceho a aktívneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky prod...
Šamudovce: Fotografický obraz
 Šamudovce, okres Michalovce: Tento obraz pochádza z roku 1927 a je zaujímavý tým, že vznikol kolážou fotografie a maľby. Sú na ňom zachytení miestni obyvatelia Ján Štofa a jeho manželka Zuzana, rodená Fedorová. Fotografia bola po vyhotovení nalepená na tvrdý kartónový papier a okolie...
Spišská Nová Ves: Spišský trh
 Spišská Nová Ves: Už 56. ročník Spišského trhu sa otvorí návštevníkom metropoly Spiša vo štvrtok 14. júla. Počas nasledujúcich štyroch dní až do soboty 16. júla sa centrum mesta premení na živú zónu plnú stánkov ľudovo-umeleckých tovarov i tradičných obchodných komodít...
Budimír: Burza starožitností
 Budimír, okres Košice-okolie: Máte radi staré veci, ktoré pamätajú časy dávno minulé? Alebo si chcete zaspomínať na chvíle, keď do módy a domácností prenikali plasty a bakelit bol vizitkou pokroku? Už niekoľko rokov môžete v zámockom parku v Budimíre stretnúť históriu...
Smolník: Kaplnka sv. Jozefa Robotníka
 Smolník, okres Gelnica: Tesne za obcou Smolník v smere na Smolnícku Hutu sa nachádza na lúke v lese osamotená sakrálna stavba. Kaplnka svätého Jozefa na prvý pohľad zaujme svojou veľkosťou. Podobne ako pri neďalekej kaplnke Navštívenia Panny Márie v Štóskom sedle ide skôr o...
Betliar: Kreatívne v kaštieli Betliar - na tému Výroba pohľadníc
 Betliar, okres Rožňava:  Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar pripravilo pre svojich návštevníkov na júl 2011 bohatý program. Každú nedeľu popoludní na Vás v areáli kaštieľa Betliar čaká séria vzdelávacích programov pod názvom „Kreatívne v kaštieli Betli...
Kojšov: 25. ročník Kojšovskej 25-ky
 Kojšov, okres Gelnica:  Obec Kojšov a Oddiel Klubu slovenských turistov HORAL Kojšov pozývajú milovníkov prírody v nedeľu 17. júla 2011 na jubilejný  XXV. Ročník turistického pochodu Kojšovská  25ka.  Na programe sú tri trasy. Najkratšia má 10 km – z&nbs...
Ptrukša: Festival národností SIRÉN - VIII. ročník
 Ptrukša, okres Michalovce:  Obec Ptrukša pozýva všetkých milovníkov dobrej hudby a zábavy na VIII. ročník Festivalu národností SIRÉN. V nedeľu 17. júla od 16-tej hodiny ožijú ulice obce i jej park kultúrnym programom na ktorom, vystúpia folklórne skupiny Vihorlat,...
Brezina: XX. Folklórne slávnosti Brezina 2011 a „vareňe zameški“
 Brezina, okres Trebišov: Už tradične patrí tretia júlová nedeľa v obci Brezina  (Kolbaši) folklóru.  Jeho priaznivcov, ale i všetkých tých, ktorí chcú vedieť čo je zameška , pozývame na XX. Folklórne  slávnosti  Brezina  2011 a na „va...
Rejdová: 14. ročník Hviezdicového výstupu na Stolicu
 Rejdová, okres Rožňava:  Už 14. ročník výstupu na najvyšší vrch v Košickom samosprávnom kraji pripravili obec Rejdová v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej. Účastníci turistického pochodu, ktorý bude v sobotu 16. júla,  musia počíta...
Michalovce: Juraj Kováč ...obrazy v odkazoch – odkazy v obrazoch...
 Michalovce: V galérii Zemplínskeho osvetového strediska Michalovce, kultúrnom zariadení KSK, na Gorkého ulici č. 1 do 22. júla 2011 od pondelka do piatka v čase od 9,00 do 17,00 hod. môžete navštíviť autorskú výstavu obrazov Juraja Kováča ...obrazy v odkazoch - odkazy v obr...
Smižany: Ako sme žili, žijeme a tvoríme - rezbárska tvorba Zoltána Oelschlägera
 Smižany, okres Spišská Nová Ves: Národopisné múzeum v Smižanoch (pobočka Múzea Spiša) pozýva všetkých milovníkov rezbárskeho umenia na prehliadku výstavy z tvorby Zoltána Oelschlägera.  Autor je neprofesionálny výtvarník zo Spiša, výstavu dopĺňa zaujímavá kolekcia pred...
Dobšiná: Centrum mesta
 Dobšiná, okres Rožňava: Táto historická pohľadnica pochádza z roku 1911 a vidíme na nej centrálne Námestie baníkov, v pozadí vyčnieva veža evanjelického kostola. Rozsiahla plocha centra privádza návštevníka Dobšinej k názoru, že od počiatku bolo územie architektonicky rieše...
Smolník: Podporné banícke združenia a kríza
 Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohľadnica pochádza z roku 1939 alebo 1940. Vidíme na nej účastníkov slávnosti, ktorú už nevieme bližšie určiť. Zaujímavo však pôsobia zástavy s nemeckými nápismi, ktoré prezentujú členstvo v jednotlivých podporných združeniach. ...
Poruba pod Vihorlatom: Kúdeľné izby
 Poruba pod Vihorlatom, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva pódiovú prezentáciu starých zvykov folklórnou skupinou Porubian. Ženy držia v rukách priadze konope, ktoré zvykli spracovávať spoločne v tzv. kúdeľných izbách....
Jaklovce: Cross Country „Jakľofski bicigeľ“
 Jaklovce, okres Gelnica: Pre všetkých, teda pokročilých, ale aj začiatočníkov v terénnej jazde na bicykli pripravil Cykloklub Ružín v spolupráci s obcou Jaklovce a Úniou žien Jaklovce 1. ročník preteku v cross country „Jakľofski bicigeľ“. ...
Spišské Vlachy: Spišská paleta - Skvosty Gotickej a Železnej cesty
 Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves: Spišské osvetové stredisko pozýva všetkých návštevníkov Spišských Vlách na putovnú výstavu prác členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi, ktorú môžete navštíviť v Galérii mesta Spišské Vla...
Medzev: Za krásami historickej Železnej cesty
 Medzev, okres Košice-okolie: Kultúrne centrum KSK a Galerie cafe v Medzeve pozývajú všetkých priaznivcov fotografie na  výstavu fotografií Za krásami historickej Železnej cesty, ktorá bude širokej verejnosti sprístupnená v Galerii Cafe na Mariánskom námestí v Medzeve d...
Smolník: Kammerhof
 Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z roku 1871 a vidíme na nej budovu niekdajšieho Banského inšpektorátu, ktorú tu nazývali Kammerhof. Objekt sa ešte stále nachádza na centrálnom námestí Smolníka, v súčasnosti (jún 2011) je prázdny a hľadá sa kupec, prípadne ...
Štós: Vila továrnika Jozefa Wlaszlovitsa
 Štós, okres Košice-okolie: Na konci obce pri pôvodne gotickom rímsko-katolíckom kostole sv. Jána Nepomuckého sa pod popisným číslom 125 nachádza národná kultúrna pamiatka – vila továrnika Wlaszlovitsa. Ide o ukážkovú honosnú obytnú stavbu v klasicistickom slohu z 19. storočia, ktorá ...
Štós: Mantácka nemčina a jej mnohorakosť
 Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla v roku 1931 a vidíme na nej bránu, ktorá bola na konci Štósu. Prevažne nemeckí obyvatelia obce s vlastným dialektom sa lúčili s návštevníkmi pozdravom Dovidenia. Znalcom nemeckého jazyka neunikne odlišnosť oproti spisovnej...
Betliar: Kreatívne v kaštieli Betliar - na tému Smaltovanie medi
 Betliar, okres Rožňava:  Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar pripravilo pre svojich návštevníkov na júl 2011 bohatý program. Každú nedeľu popoludní na Vás v areáli kaštieľa Betliar čaká séria vzdelávacích programov pod názvom „Kreatívne v kaštieli Betli...
Veľká Ida: International Dog Festival - Medzinárodná výstava psov CACIB
 Veľká Ida, okres Košice-okolie: Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky pod záštitou SKJ a FCI v spolupráci s obcou Veľká Ida a Kultúrnym Centrom Údolia Bodvy a Rudohoria usporiadajú počas víkendu 23.  – 24. Júla 2011 vo Veľkej Ide v Amfi...
Spišské Vlachy: Športový deň „...sme v pohybe!“
 Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves: Všetci tí, ktorí si potrebujú kompenzovať nedostatok pohybu, prípadne tí, čo radi predvedú svoje kondičné schopnosti, majú možnosť v sobotu 23. 7. navštíviť rekreačné centrum Zahura pri Spišských Vlachoch a zúč...
Stratená: Občasný prameň – Havrania skala – náučný chodník
 Stratená, okres Rožňava: Náučný chodník Občasný prameň – Havrania skala nepatrí medzi najmenej náročné. Pokiaľ sa ho rozhodnete absolvovať, musíte počítať s tým, že na trase dlhej približne 2 kilometre stúpnete o 280 výškových metrov. Napriek tomu j...
Gemerská Hôrka: Cezhraničná cyklotúra Karstvelo XI
 Gemerská Hôrka, okres Rožňava: Slovenský cykloklub Slovenský kras so sídlom Gemerskej Hôrke pozýva všetkých milovníkov cykloturistiky na medzinárodné cykloturistické podujatie  Karstvelo X I . Termín: 23. júl 2011 (sobota) Trasa (40 km): Gemerská Hôrka (8:30) – Meliata – Bretka – &...
Smolník: Počiatky baníctva
 Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohľadnica pochádza z konca 19. alebo zo začiatku 20. storočia. Je roztváracia a zobrazuje panoramatický pohľad na Smolník. Banícke mesto (dnes obec), ktoré malo vďaka medenorudno-pyritovým ložiskám až medzinárodný význam, práve ...
Pozdišovce: Hrnčiarstvo ako vďačná fotografická téma
 Pozdišovce, okres Michalovce: Ako mnohé iné, aj tieto hrnčiarske fotografie vznikli už v štyridsiatych rokoch 20. storočia. V tom čase sa Pozdišovce stali akýmsi vďačným miestom rôznych fotografov - od vtedajšej tlače, etnografov až po nadšených amatérov, kto...
Stratená: Cestný tunel – jediný na Slovensku z čias ČSSR
 Stratená, okres Rožňava:  I keď sa to na prvý pohľad nezdá, na mnohých miestach sa nachádzajú zaujímavé diela, ktoré názov pamiatky ešte oficiálne nepoužívajú, ale zasluhujú si našu pozornosť. Rovnako je to aj v prípade cestného tunela medzi obcou Stratená a&...
Kazimír: Kazimírske slávnosti
 Kazimír, okres Trebišov: Priaznivcom ľudovej kultúry a dobrej nálady je venované podujatie v zemplínskej obci Kazimír  - Kazimírske slávnosti. Obecný park ožije folklórom v nedeľu 24.júla 2011. Slávnosť začína o 14.00 hod. programovým blokom Kec se...
Košice: Festival Leto v parku začína
 Košice: Festival Leto v parku je celý mesiac jedinečných podujatí pre všetkých.  Leto v parku v Kasárňach/Kulturparku na Kukučínovej ulici č. 2 štartuje 21. júla a potrvá do 21. augusta. Pre návštevníkov je pripravená letná dávka hudby, filmu, divadla, programu pr...
Košice: Chcete prežiť noc v ZOO?
 Košice: Nefalšované zvuky divokých šeliem, opojné volanie nočných vtákov, vôňa lesa, či čerstvo pokosenej trávy. Chcete sa nadýchať takejto atmosféry? Košická ZOO Vám ju ponúka, a to priamo vo svojom areáli (Široká 31, Košice – Kavečany). Pre všetkých, priori...
Štós: Neskorobarokový evanjelický kostol
 Štós, okres Košice-okolie: Okrem pôvodne gotického rímsko-katolíckeho kostola sv. Jána Nepomuckého sa v Štóse na hlavnej ulici nachádza aj evanjelický kostol, ktorý tu vybudovali v 18. storočí za vlády cisára Jozefa II. Historické súvislosti, jednotlivé časti interiéru a zachova...
Dobšiná: Hasičský zbor bez trojfarebnej mačky
 Dobšiná, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza z roku 1908 a vidíme na nej vtedajších členov Dobšinského dobrovoľného hasičského zboru. Banícka kultúra bola svojrázna a plná rôznych povier. Medzi radovými obyvateľmi Dobšinej sa tradovalo, že ak niekde horí...
Zádiel: Obec a niekdajšie domy
 Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia bola vyhotovená okolo roku 1920 a vidíme na nej časť domu, ktorá však nebola obytná. Typické pre Zádiel (tiež takmer celú niekdajšiu Abovskú a Turniansku župu) boli podlhovasté domy, ku ktorým sa na konci pristavovali stajne a chlievy. Rob...
Sliepkovce: Maďarčák
 Sliepkovce, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z konca štyridsiatych rokov 20. storočia. Maďarčákom v obci nazývali voz určený na prepravu osôb. Bol to určitý štandard solventnejších rodín, v samotných Sliepkovciach v tom čase existovalo asi desať...
Stratená: Dobšinská ľadová jaskyňa – náučný chodník
 Stratená, okres Rožňava: Pokiaľ sa chystáte do Dobšinskej ľadovej jaskyne, prístupovým bodom je parkovisko v osade Dobšinská Ľadová Jaskyňa. (Osada administratívne patrí pod obec Stratená.) Odtiaľ vedie k jaskyni modrá turistická značka. V urči...
Betliar: Kreatívne v kaštieli Betliar - ma tému Maľovanie na drevo
 Betliar, okres Rožňava:  Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar pripravilo pre svojich návštevníkov na júl 2011 bohatý program. Každú nedeľu popoludní na Vás v areáli kaštieľa Betliar čaká séria vzdelávacích programov pod názvom „Kreatívne v kaštieli Betli...
Veľaty: Veľatské slávnosti
 Veľaty, okres Trebišov: Areál kultúrneho domu vo Veľatoch  (Staničná 8) ožije v sobotu 30.júla Veľatskými slávnosťami. Pre  občanov a návštevníkov  obce   pripravili obec Veľaty a Regionálne osvetové stredisko Trebišov bohat...
Trebišov: Tvorivá dielňa enkaustiky so Soňou Košárovou
 Trebišov: Vlastivedné múzeum v Trebišove, kultúrne zariadenie KSK, srdečne pozýva širokú verejnosť na Tvorivú dielňu enkaustiky pani Soni Košarovej, ktorá sa uskutoční dňa 31. júla 2011 v čase od 14:30 do 17:00 hod. v priestoroch na prízemí múzea, u...
Michalovce: Anka Demská - Krajina po novom
            Michalovce: Zemplínske osvetové stredisko Michalovce, kultúrne zariadenie KSK, srdečne pozýva milovníkov výtvarného umenia  na autorskú výstavu obrazov  Anky Demskej „Krajina po novom“, ktorú od 25.7. do 10.8.2011, od ...
Košice: Festival Leto v parku – koncerty, divadlo, film aj workshop
 Košice: Festival Leto v parku je celý mesiac jedinečných podujatí pre všetkých.  Leto v parku v Kasárňach/Kulturparku na Kukučínovej ulici č. 2 odštaroval a potrvá do 21. augusta. Pre návštevníkov je pripravená letná dávka hudby, filmu, divadla, programu pre rodin...
Markušovce: GALAfest ...festival hudby a remesiel
 Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Pre všetkých milovníkov histórie, folklóru a vážnej hudby Múzeum Spiša v spolupráci s obcou Markušovce pripravili novinku. Celodenný festival hudby a remesiel priamo v areáli francúzskeho parku pri kaštieli a letohrádku Dardanely v Markušovcia...
Ďurkov: Posledná dovolenka z vojny
 Ďurkov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z čias, keď Ďurkov patril pod Horthyho Maďarsko. Medzi obyvateľmi obce je aj mladý vojak (vpravo na kraji), ktorý bol do maďarskej armády povolaný v rámci základnej služby. Krátko po zložení voj...
Šamudovce: Zemplínčania v Prahe
 Šamudovce, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z roku 1927 a zachytáva obyvateľov Šamudoviec v Prahe pod orlojom. Fotka je svojim dokumentárnym spôsobom unikátna, všimnite si typické zemplínske kroje.Situácia v spomínanom období nebola pre Zemplín nijako ľahká. Je potrebné si ...
Vlachovo: Karlova huta
 Vlachovo, okres Rožňava: Nad obcou Vlachovo pri sútoku Dobšinského potoka a rieky Slaná sa nachádza národná kultúrna pamiatka – vysoká pec Karlova huta. Pochádza z 19. storočia a bola súčasťou širšieho hutníckeho komplexu, v ktorom sa nachádzala aj zlievareň. Univerzit...
Smolník: Zaniknutá kaplnka
 Smolník, okres Gelnica: Nepoznáme presný rok, kedy vznikla táto fotografia, muselo to byť však najneskôr v roku 1903, keď ju museli smolníčania rozobrať, pretože sa prepadávala do zeme. Na tomto území, ktoré je plné baní a aj šesťsto rokov starých podzemných chodieb, t...
Vinné: Folklórny festival Zemplína
 Vinné – rekreačné stredisko Hôrka na Zemplínskej šírave, okres Michalovce: Folklórny festival Zemplína má pred sebou piaty ročník. Posledná júlová nedeľa (31.7.) bude na Zemplínskej šírave v stredisku Hôrka patriť priaznivcom tradičnej ľudovej kultúry – spevu, tan...
Kalša: Pohreb so svadobnými družičkami
 Kalša, okres Košice-okolie: Presné datovanie týchto historických fotografií je trochu neurčité, vieme len, že vznikli ešte pred II. svetovou vojnou. Vidíme na nich pohreb slobodného dievčaťa. To vieme určiť podľa jedného charakteristického rysu. Pokiaľ t...
Poruba pod Vihorlatom: Zvyky na 8. mája
 Poruba pod Vihorlatom, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza zo začiatku päťdesiatych rokov a zachytáva matku s deťmi na odpustovej slávnosti, ktorá sa v obci každoročne koná 8. mája.Začiatok päťdesiatych rokov bol pre Porubu v znamení veľkých spoloč...
Malé Raškovce: Dni Petra Tasnádyho
 Malé Raškovce, okres Michalovce: Dni Petra Tasnádyho majú v Malých Raškovciach tridsaťročnú históriu. Po prvý krát ich miestny odbor Csemadoku a obec Malé Raškovce  pripravili pri príležitosti 150.výročia Východoslovenského roľníckeho povstania. Dňa 6. augusta 20...
Košice: Festival Leto v parku – program od 4. do 7. augusta
 Košice: Festival Leto v parku je celý mesiac jedinečných podujatí pre všetkých.  Leto v parku v Kasárňach/Kulturparku na Kukučínovej ulici č. 2 odštaroval a potrvá do 21. augusta. Pre návštevníkov je pripravená letná dávka hudby, filmu, divadla, programu pre rodin...
Hrabušice: Hudobno-výtvarná nedeľa
 Hrabušice, okres Spišská Nová Ves: Galéria umelcov Spiša v spolupráci s Turistickým informačným centrom Spišská Nová Ves a Chatou Piecky - Hrabušice pozývajú všetkých kreatívnym ľudí s výtvarným a hudobným cítením na II. ročník celodenného kultúrneho podujatia Hud...
Rožňava: Andrej Bán - Japonsko po cunami
 Rožňava: Banícke múzeum v Rožňave pozýva širokú verejnosť na výstavu fotografií fotoreportéra, novinára a predsedu OZ Človek v ohrození Ing. Andreja Bána - s názvom Japonsko po cunami. Výstava je inštalovaná v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25 do ...
Krásnohorské Podhradie: Krásnohorské hradné hry
 Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava: Občianske združenie Tri ruže, Slovenské národné múzeum Betliar a obec Krásnohorské Podhradie pozývajú milovníkov histórie a dobre zábavy na Krásnohorské hradné dni. Podujatie sa uskutoční v piatok 5. augusta so začiatkom o&nb...
Rožňava: Alica Vojčíková - Gabzdilová
 Rožňava: Banícke múzeum v Rožňave pozýva všetkých milovníkov umenia do priestorov Galérie Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25, kde je do 30. augusta môžu navštíviť výstavu rožňavskej rodáčky Alice Vojčíkovej - Gabzdilovej. Otvorené je v ponde...
Košice: Potulka na tému 9 fontán Košíc
 Košice: Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane. ...
Parchovany: Večar na valaľe - 40.výročie FS Parchovianka
  Parchovany, okres Trebišov: Folklór a leto patria k sebe. Aj v sobotu 6.augusta tomu nebude inak. Bude to však spojené s oslavou výročia. Priaznivcov folklóru a zvlášť folklórnej skupiny Parchovianka pozývame do športového areálu v Parchovanoch  na slávnostn...
Štós: Historické objekty Kúpeľov Štós
 Štós, okres Košice-okolie: Pokiaľ si pozriete zoznam národných kultúrnych pamiatok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, zistíte, že v Kúpeľoch Štós sa ich nachádza rovný tucet. Niet sa čo čudovať. História liečby v tomto prírodnom prostredí s čistým vzduc...
Košice: Chcete prežiť noc v ZOO?
 Košice: Nefalšované zvuky divokých šeliem, opojné volanie nočných vtákov, vôňa lesa, či čerstvo pokosenej trávy. Chcete sa nadýchať takejto atmosféry? Košická ZOO Vám ju ponúka, a to priamo vo svojom areáli (Široká 31, Košice – Kavečany). Pre všetkých, priori...
Košický Klečenov: Vŕtanie studne
 Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla v roku 1972 a zachytáva na dnešné časy naozaj raritný spôsob hĺbenia studní. Vrtné zariadenie obsluhovali štyria až ôsmi muži. I keď je podzemná voda v Košickom Klečenove v priemere 8 až 10 metrov pod ...
Smolnícka Huta: Lesnícky náučný chodník
 Smolnícka Huta, okres Gelnica: Ak máte záujem o prechádzku lesom, kde nestretnete veľa turistov a z tabúľ náučného chodníka sa dozviete oveľa viac o lesnom biotope ako na iných chodníkoch, môžete navštíviť Smolnícku Hutu, kde v roku 2006 otvorili Lesnícky náučný c...
Spišská Nová Ves: Jubilanti 2011 – výstava diel Jána Bodnára a Františka Hosa
 Spišská Nová Ves: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva širokú verejnosť do Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na výstavu Jubilanti 2011, na ktorej predstavia svoje diela neprofesionálni výtvarníci Ján ...
Spišská Nová Ves: Brány, dvere, kapury na Spiši – vo fotografii Jána Kotrasa
 Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša pozýva všetkých milovníkov umeleckej fotografie na prehliadku výstavy z tvorby Jána Kotrasa,  neprofesionálneho fotografa, ktorý žije a tvorí v meste Spišská Nová Ves. Farebné fotografie sa tematicky viažu na oblasť Spiša, kde od 13. st...
Gelnica: Spišská paleta
 Gelnica: Spišské osvetové stredisko pozýva verejnosť na putovnú výstavu prác neprofesionálnych výtvarníkov do Baníckeho múzea v Gelnici, na Baníckom námestí 8. Vernisáž výstavy sa uskutoční 11. augusta 2011 o 15.00 hod. Výstava potrvá do 10. septembra 2011 a je otvorená počas pr...
Trebišov: „To tu išče nebulo“
 Trebišov: Vlastivedné múzeum v Trebišove  pozýva  všetkých milovníkov kultúry, ľudových tradícií, dobrého jedla a hudby na sprievodné akcie k Dňom mesta Trebišov, ktoré sa uskutočnia od 11.8.2011 do 12.8.2011 v areáli Vlastivedného múzea v Treb...
Košice: Festival Leto v parku – program od 8. do 14. augusta
 Košice: Festival Leto v parku je celý mesiac jedinečných podujatí pre všetkých.  Leto v parku v Kasárňach/Kulturparku na Kukučínovej ulici č. 2 odštaroval a potrvá do 21. augusta. Pre návštevníkov je pripravená letná dávka hudby, filmu, divadla, programu pre rodin...
Lekárovce: Folklórne slávnosti
 Lekárovce, okres Sobrance: Obec Lekárovce a Zemplínske osvetové stredisko srdečne pozývajú všetkých milovníkov folklóru a dobrej zábavy na 3.FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI, ktoré sa uskutočnia v sobotu 13. augusta 2011 so začiatkom o 17:00 hod. na miestnom ihrisku v Lekárovc...
Košice: Hľadáme múzy v botanickej záhrade
 Košice: Nielen milovníkom zelene a pestrofarebnej kveteny budú určené tri nasledujúce nedele v  Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Vedenie zariadenia pripravilo pestrý program s názvom „Hľadáme múzy v botanickej záhrade“, ktorý je určený pre tvorivých ...
Pozdišovce: Hrnčiarstvo v rokoch štyridsiatych a päťdesiatych
 Pozdišovce, okres Michalovce: Uverejnené fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia, teda z čias, kedy sa hrnčiarstvu v Podišovciach stále darilo a hrnčiari v obci sa začali zjednocovať do nových organizácií.Už 20. apríla 1947 sa tu kon...
Gelnica: XX. Gelnický jarmok
 Gelnica: Predajné stánky s ľudovými umeleckými výrobkami, divadlo, hudobné vystúpenia v štýloch country, rock, tanečná muzika i ľudovka, ale tiež výstavy historických fotografií, obrazov i zvierat nájdete od štvrtka 11. 8. do soboty 13. 8. na XX. Gelnickom ja...
Dobšiná: Dobšinský kopec 2011
 Dobšiná, okres Rožňava: Milovníci rýchlych kolies a adrenalínu si prídu na svoje počas soboty a nedele 13. a 14. augusta v Dobšinej. Automobilové preteky do povestného Dobšinského kopca sa tu konajú už po 28. krát. Na úseku dlhom 6,8 km s výškovým prevýšením ...
Sliepkovce: Koniec jedného zvyku
 Sliepkovce, okres Michalovce: Uvedené fotografie pochádzajú z počiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia . Tieto zábery vhodne ilustrujú prerušenie jedného starého vidieckeho zvyku – nosenie šatky vydatou ženou.Na prvej fotografii je žena so svojim dieťaťom. Bolo to odf...
Dobšiná: Mesto bulinérov
 Dobšiná, okres Rožňava: Táto historická pohľadnica pochádza z roku 1911 a vidíme na nej súčasnú Zimnú ulicu v pozadí s katolíckym kostolom sv. Františka Xaverského. Tento kostol pochádza z 18. storočia a je mladší oproti evanjelickému kostolu. Evanjelický tu stál už v prvej...
Vlachovo: Vlachovský remeselný jarmok a Festival ľudového spevu a tanca
 Vlachovo, okres Rožňava: Vlachovo je obec, ktorá žije turistickým ruchom. Nie nadarmo v roku 2005 získala prestížny titul Dedina roka. V sobotu 13. augusta v spolupráci s Maticou slovenskou a občianskym združením Stromíš usporadúva 7. Vlachovský remeselnícky jarmo...
Stratená: Havrania skala
 Stratená, okres Rožňava: Jedným z najkrajších miest so výhľadom do okolia v Národnom parku Slovenský raj je Havrania skala nad obcou Stratená. Skalný masív je samostatnou prírodnou rezerváciou, avšak s možnosťou vstupu cez značené turistické chodníky. Nadmorská výška Havran...
Moldava nad Bodvou: Volejbalový turnaj o majstra Amatérskej volejbalovej ligy Slovenska na antuke
 Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Volejbalový klub GALA Moldava , pozýva všetkých nadšencov volejbalu na V. ročník volejbalového turnaja Gala World Cup 2011. Volejbalový turnaj sa uskutoční počas víkendu 13. – 14. 8. 2011 v areáli Arena Sportcentrum v Moldave n...
Slančík: Ženské kroje
 Slančík , okres Košice-okolie: Tieto fotografie zachytávajú sestry z obce Slančík a boli vyhotovené niekedy okolo roku 1915, teda ešte v časoch, kedy Slovensko patrilo pod Rakúsko-Uhorsko. Ide o ateliérové fotografie a vieme, že v danom čase sa v blízkosti obce nachádzali f...
Košice: ZOO Košice
 Košice: ZOO Košice je atraktívnym miestom oddychu, ktoré najmä rodinám s deťmi poskytne program na celý deň. Rozkladá sa na neuveriteľne veľkej ploche 292 hektárov a zameriava sa najmä na euro-ázijskú faunu. I tak tu možno naživo vidieť vyše 150 druhov z...
Krompachy: Doneba Fest 2011
 Krompachy, okres Spišská Nová Ves:  Všetkým mladým srdcom je určený hudobný festival Doneba Fest 2011, ktorý na piatok 19. augusta pripravilo mesto Krompachy. Svojimi koncertmi sa na ňom predstavia skupiny Aeariat Nato z Poľska, Skavare z Čiech a He...
Michalovce: 52. Zemplínske slávnosti
   Michalovce: Aj tohtoročné 52. Zemplínske slávnosti v Michalovciach prinesú priaznivcom tradičnej ľudovej kultúry bohatý program , ale aj tradičné sprievodné podujatia. Začíname v sobotu 20. augusta o 16.00 hod. na Námestí osloboditeľov. Úvod patrí tradi...
Dargov: XV. Poddargovské slávnosti
 Dargov, okres Trebišov: Tradičné varenie „šlivkovoho ľekvaru“  uvidíte, ak prídete v nedeľu 21. augusta 2011 do Dargova na XV. Poddargovské slávnosti (amfiteáter Dubiny). Okrem súťaže vo varení spomínanej pochúťky na vás čaká deň plný hudby, ta...
Košice: Festival Leto v parku – program od 18. do 21. augusta
 Košice: Festival Leto v parku je celý mesiac jedinečných podujatí pre všetkých.  Leto v parku v Kasárňach/Kulturparku na Kukučínovej ulici č. 2 odštaroval a dostal sa do záverečnej fázy. Potrvá do 21. augusta. Pre návštevníkov je pripravená letná dávka h...
Košice: Hľadáme múzy v botanickej záhrade
 Košice: Nielen milovníkom zelene a pestrofarebnej kveteny určené aj nasledujúce dve nedele v  Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Vedenie zariadenia pripravilo pestrý program s názvom „Hľadáme múzy v botanickej záhrade“, ktorý je určený pre tvorivých a&...
Rejdová: 38. Gemerský folklórny festival
 Rejdová, okres Rožňava: Posledný augustový víkend (27.-28.8.) opäť bude patriť Gemerskému folklórnemu festivalu v Rejdovej, najvýznamnejšiemu sviatku folkloristov  horného Gemera.  Pre priaznivcov ľudovej hudby, piesní, tancov, zvykov a obyčají ...
Budimír: Burza starožitností
 Budimír, okres Košice-okolie: Máte radi staré veci, ktoré pamätajú časy dávno minulé? Alebo si chcete zaspomínať na chvíle, keď do módy a domácností prenikali plasty a bakelit bol vizitkou pokroku? Už niekoľko rokov môžete v zámockom parku v Budimíre stretnúť históriu...
Podhoroď: 39. Podhoroďské folklórne slávnosti
 Podhoroď, okres Sobrance: V programe 39. ročníka folklórneho festivalu na pomyselnom geografickom pomedzí medzi obcami, v ktorých obyvatelia hovoria zemplínskym nárečím a Rusínmi, sa 28. augusta na amfiteátri za Kultúrnym domom v obci Podhoroď  predstavia slo...
Spišská Nová Ves: Dni mesta
 Spišská Nová Ves: Trh ľudových remesiel, vystúpenia divadiel, kúzelníka, žonglérov, folklórne vystúpenia, ale aj koncerty dychovky, populárnej hudby, či v štýle folk a country, historický šerm a mnoho ďalších zaujímavých podujatí čaká na obyvateľov a&nbs...
Rožňava: Memorandum národa slovenského - v dejinnom kultúrnopolitickom kontexte
 Rožňava: V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rožňave sprístupnili výstavu Memorandum národa slovenského. Výstava potrvá do 2. septembra 2011 a pozrieť si ju môžete v knižničných priestoroch na Lipovej ulici ...
Michalovce: Teodor Jozef Mousson – maliar Zemplína
            Michalovce: V galérii Zemplínskeho osvetového strediska, kultúrnom zariadení KSK, môžete do 9.9.2011 od pondelka do piatka v čase od 9,00 do 17,00 hod. na Gorkého ul. č.1 navštíviť výstavu štúdií – akvarelov a kresieb ...
Košice: Hradnou strelou na Spišský hrad
 Košice, Spišský hrad: Netradičnú rozlúčku s prázdninami pripravil pre malých aj veľkých cestovateľov Klub historických koľajových vozidiel z Košíc. Na záver letných prázdnin vypravia nadšenci železničnej histórie mimoriadny nostalgický vlak z Košíc do Spišského Po...
Slanec: Miestne povery
 Slanec, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza zo dňa 25. 8. 1943 a zachytáva obyvateľov Slanca. I keď v danom čase bola obec súčasťou vojnového Slovenska, žili tu maďarská i slovenská komunita, ktoré medzi sebou nemali žiadne problémy. Zvyk...
Smolník: Barokový evanjelický chrám
 Smolník, okres Gelnica: Jednou z národných kultúrnych pamiatok Smolníka je evanjelický kostol, ktorý pochádza z roku 1787. Na rozdiel od rímsko-katolíckeho kostola sv. Kataríny, ktorý sa nachádza uprostred obce na pahorku, je evanjelický kostol trochu zastrčený medzi domami severne od cen...
Stratená: Mokrade Hnilca – náučný chodník
 Stratená, okres Rožňava: Náučný chodník Mokrade Hnilca je iný ako iné. V prvom rade už v tom, že vedie skutočne cez mokrade, kam by ste normálne nešli, aby ste nezapadli v močarisku. Teraz však môžete celú trasu absolvovať suchou nohou, pretože značná čas#...
Košice: Potulka na tému Košice električkou
 Košice: Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane. ...
Šamudovce: Prička
 Šamudovce, okres Michalovce: „Prička“ je šamudovské dialektové pomenovanie koča, inak veľmi podobné abovskému pomenovaniu „brička“. Na fotografiách vidíme koč, aký si v tom čase dovolil len málokto z vidiečanov. Nebol určený na prevoz materiálu...
Krompachy, Spišské Vlachy: KTP 2011 alebo na bicykli o elektrobicykel
 Krompachy, Spišské Vlachy - okres Spišská Nová Ves: Pokiaľ chcete zažiť spoločný či individuálny cykloprechod Spišom, vychutnať si spoločnú zábavu a koncert pri jazere Zahura a nakoniec aj vyhrať horský bicykel či elektrobicykel, potom  na...
Smolník: Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
 Smolník, okres Gelnica: Architektonickou dominantou Smolníka je rímsko-katolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorý stojí so samostatnou masívnou zvonicou uprostred obce na vyvýšenine nad centrálnym námestím. Patrí medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska a postavený bol v toku 1801. H...
Košice: Noc v zajatí kata
 Košice: Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravilo pre deti vo veku 9 až 10 rokov výnimočne zaujímavú akciu plnú netradičných zážitkov. Majú možnosť prežiť zábavno-náučnú noc, a to priamo s katom Miklušom a otestovať si svoju odvahu v najte...
Slanská Huta: Povojnová móda
 Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto ateliérová fotografia vznikla v roku 1948 a zachytáva mladú ženu v šatách, ktoré boli typické pre vidiecku módu daného obdobia. I keď sa ešte konope pestovalo vo veľkom a plátno vyrábalo doma na krosnách, fabrické látky už boli dostupnejšie. Pr...
Spišská Nová Ves: Čistejší Slovenský raj - EKOTOUR 2011
 Spišská Nová Ves: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizuje vo svojich priestoroch na Zimnej ul. 47 výstavu fotografií z podujatia EKOTOUR Kláštorisko 2011. Vernisáž začína v utorok 6. 9. 2011 o 16.00 hod. a výstava potrvá do 20. 10. 2011. Navštíviť ju môžete po...
Poruba pod Vihorlatom: Krstiny a ich obrad
 Poruba pod Vihorlatom, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva pódiovú prezentáciu starých zvykov folklórnou skupinou Porubian. V rámci etnografického výskumu v obci členky súboru zachytili, spísali a spracovali aj obrady, ktoré sa ...
Dobšiná: Barokový kostol sv. Františka Xaverského
 Dobšiná, okres Rožňava: Jednou z národných kultúrnych pamiatok v Dobšinej je rímsko-katolícky kostol sv. Františka Xaverského. Oproti evanjelickému gotickému kostolu je síce o pár storočí mladší, ale dokáže upútať predovšetkým interiérom s typickým stvárnením vznešeného baroka. ...
Trebišov: Radovan Živankić - Dotyk roviny 1981 - 2011
 Trebišov: Vlastivedné múzeum pozýva  širokú verejnosť na vernisáž výstavy Radovan Živankić: Dotyk roviny 1981 – 2011, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 8. septembra 2011 vo veľkej galérii Vlastivedného múzea v Trebišove so začiatkom o 17,00 hod. Výstava potr...
Košice: István Varga – Perly prírody
 Košice: Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Kultúrnym strediskom v Miskolci  pripravilo pre milovníkov fotografie ale aj prírody výstavu Istvána Vargu pod názvom Perly prírody. Vernisáž výstavy sa uskutoční 7. septembra o 16.30 v pr...
Spišská Nová Ves: Odborná konferencia k 60 . výročiu založenia Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
 Spišská Nová Ves: Cieľom tohto podujatia je pripomenutie existencie významnej regionálnej inštitúcie, jej prínos pri uchovávani a prezentácii nášho kultúrneho dedičstva. Uplynulo 60 rokov od vzniku Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Cesta, ktorou múzeum prešlo nebola ľahká...
Rožňava: Marián Chochol – Kruh
 Rožňava: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského pozýva milovníkov výtvarného umenia na výstavu diel mladého regionálneho výtvarníka Mariána Chochola pod názvom KRUH. Vernisáž sa uskutoční za hudobného doprovodu Dušana Zatrocha v stredu 7. septembra 2011 o 17:00 v knižničných p...
Betliar: Nite, paličky, valce
 Betliar, okres Rožňava: Gemerské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v dňoch 9. - 11. septembra 2011 organizuje IV. ročník Medzinárodného workshopu paličkovanej čipky pod názvom „Paličkovanie, csipkever...
Matejovce nad Hornádom: AVITUR 2011
 Matejove nad Hornádom, okres Spišská Nová Ves: Spišské osvetové stredisko pozýva širokú verejnosť na podujatie AVITUR 2011 do Matejoviec nad Hornádom v sobotu 10. septembra 2011 so začiatkom o 12.30 hod. na multifunkčnom ihrisku. AVITUR 2011 je už deviatym ročník...
Trebišov: Anna Kotvašová - Vybájené sedliacke dvory
 Trebišov: Vlastivedné múzeum v Trebišove  pozýva  na výstavu obrazov Anna Kotvašová: Vybájené sedliacke dvory, ktorá potrvá do 2. októbra 2011. Výstavu môžete navštíviť v pondelky a utorky od 7,30 do 15,30, v stredy, štvrtky a piatky od 7,30 do 18,00 a&n...
Betliar: Jeseň v historickej knižnici
 Betliar, okres Rožňava: Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar Vás srdečne pozýva na  3. ročník podujatia „Jeseň v historickej knižnici“. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok a v piatok 8. a 9. septembra v kaštieli vždy so začiatkom o...
Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka: Výstup na Dievčenskú skalu
 Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka – okres Rožňava: V sobotu 10. septembra usporadúva Regionálna rada Klubu slovenských turistov Rožňava v rámci Európskeho dňa turistiky výstup  na Dievčenskú skalu. Pohľad z tohto miesta je jeden z najkrajších v&nb...
Spišská Nová Ves: Večerná prehliadka v Galérii umelcov Spiša
 Spišská Nová Ves: Pozývame všetkých priaznivcom umenia na Večernú prehliadku v Galérii umelcov Spiša v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Svoje brány na Zimnej ulici 46 pre návštevníkov otvorí galéria v sobotu 10. 9. 2011 od 17. 00 – 22. 00 hod. Návštevníci majú mo...
Michalovce: Egypt – dar Nílu
 Michalovce: Ak chcete odhaliť niektoré z tajomstiev starovekého sveta a pospájať čriepky osudov jednej z najväčších civilizácií na brehoch Nílu, nemusíte cestovať až do Egypta. Zemplínske múzeum v Michalovciach prostredníctvom artefaktov zo súkromnej zbierky zberate...
Michalovce: Zemplínsky festival duchov a strašidiel
 Michalovce: Aj vy sa radi bojíte? Zemplínske múzeum v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Priatelia múzy Michalovce organizujú už šiesty ročník tajomného i zábavného podujatia o ktoré je rok zo strany detí, ale aj dospelých väčší záujem. Ze...
Rožňava: Krzysztof Kedzierski – Výber z tvorby
 Rožňava: V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave môžete navštíviť výstavu Krzysztofa Kedzierskeho s názvom Výber z tvorby. Výstava potrvá do 21. októbra. Poľský umelec Krzysztof Kedzierski je profesorom na fakulte architektúry interiérov. Diplom ...
Pozdišovce: Rok 1915
 Pozdišovce, okres Michalovce: Táto historická fotografia zachytáva rodinu Kráľových. Okrem oblečenia, ktoré si určite nachystali na slávnostnú chvíľu fotografovania, je zaujímavý pohľad i na zadnú časť domu. Typická zemplínska drevenica „omastená“ ílovitou hl...
Stratená: Tiesňavy
 Stratená, okres Rožňava: Pokiaľ máte záujem navštíviť pokojné miesto s čistou prírodou a turistickým chodníkom, ktorým sa na rozdiel od blízkeho Slovenského raja nepremieľajú nekonečné skupinky turistov, mali by ste vyhľadať Tiesňavy pri Stratenej. ...
Rakovec nad Ondavou: Družstevníctvo
 Rakovec nad Ondavou, okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza pravdepodobne z roku 1961 a zachytáva ženy pri práci v JRD. Rovnako ako v iných obciach, aj tu sa združtevňovanie konalo prostredníctvom vyhrážok, nátlakových akcií i zatýkania „kulakov", ktorí si bránili...
Štós: Prečo „manták“ a prečo Nemec?
 Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla niekedy v tridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej centrum obce Štós so stredovekým rímsko-katolíckym kostolom sv. Jána Nepomuckého i budovou súčasného obecného úradu, ktorá stojí vľavo pred kostolom. Za zmienk...
Trebišov: Drevený svet Romana Górki
 Trebišov: Vlastivedné múzeum v Trebišove  pozýva  širokú verejnosť na vernisáž výstavy Drevený svet Romana Górki, ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2011 vo veľkej galérii Vlastivedného múzea v Trebišove na ulici M. R. Štefánika 257/65 so začiatko...
Dvorníky: Putovný festival – „Abovská svadba“
 Dvorníky, okres Košice-okolie: V sobotu popoludní, 17. septembra 2011, sa obyvatelia i návštevníci obce Dvorníky môžu na hlavnom námestí zúčastniť pravej abovskej svadby s ľudovou muzikou. V popoludňajšom programe od 14:00 hod. začína rekonštrukcia všetkých starých ...
Zádiel: Deti a práca
 Zádiel, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1919 a zachytáva učiteľa s niekoľkými žiakmi školy. Hneď na prvý pohľad zaujme, že deti majú rýle a krompáč. Na to obdobie to nie je nič výnimočné. Človek nemusí byť ani vý...
Sliepkovce: Cigánska muzika
 Sliepkovce, okres Michalovce: Táto, i keď nie veľmi kvalitná fotografia, zachytáva rómskych hudobníkov v štyridsiatych rokoch 20. storočia na tancovačke v obci Sliepkovce. V tom čase sa hrávalo v krčme U Olomáša alebo pod holým nebom. Krčma u Olomáša mala lep...
Budimír: Burza starožitností
 Budimír, okres Košice-okolie: Máte radi staré veci, ktoré pamätajú časy dávno minulé? Alebo si chcete zaspomínať na chvíle, keď do módy a domácností prenikali plasty a bakelit bol vizitkou pokroku? Už niekoľko rokov môžete v zámockom parku v Budimíre stretnúť históriu...
Poruba pod Vihorlatom: Na odpuste
 Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza niekedy z prelomu tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvateľov Poruby pri oddychu počas odpustu. Táto cirkevná slávnosť sa tu koná vždy 8. mája a je zasvätená sv. Markovi – evan...
Dobšiná: Radnica a zvyky ľudu
 Dobšiná, okres Rožňava: Táto historická pohľadnica pochádza z roku 1925 a vidíme na nej Námestie baníkov s radnicou, ktorú tu nájdete aj dnes. Postavená bola v roku 1872 na ten čas už v historizujúcom neskoro-renesančnom slohu. Radní páni museli riešiť mnohé úlohy, uva...
Spišská Nová Ves: Synergická výstava Luffé a Snacha „Synergicon“
 Spišská Nová Ves: Návštevníci Galérie umelcov Spiša majú možnosť spoznať tvorbu dvoch mladých umelcov, ktorí vystupujú pod umeleckými menami Sancho a Luffé. Vyše 50 diel - prevažne olejomalieb, predstavia verejnosti na výstave s názvom Synergicon, ktorej vernisáž bude za os...
Smižany: Spišská paleta
 Smižany, okres Spišská Nová Ves: Spišské osvetové stredisko otvára v utorok 20. septembra o 15.00 hod. putovnú výstavu diel neprofesionálnych výtvarníkov „Spišská paleta“ v kaštieli v Smižanoch. Výstava potrvá od 20. septembra. do 30. októbra 2011 a verejnosti bude prístupná v utorky...
Pozdišovce: Hrnčiarsky majster Andrej Čižmárik
 Pozdišovce, okres Michalovce: Tieto historické fotografie pochádzajú zo štyridsiatych rokov 20. storočia. Horná z nich zachytáva hrnčiarskeho majstra Andreja Čižmárika pri práci, práve keď ľavou rukou vyťahuje steny nádoby do výšky a pravou vlhčí v nádobe s v...
Ďurkov: Pozdrav z frontu
 Ďurkov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z čias II. svetovej vojny a je na nej zachytený obyvateľ Ďurkova ako vojak maďarskej armády. V danom čase Ďurkov patril pod Horthyho Maďarsko. Vojnové boje sa dotkli aj samotnej obce. Poško...
Košice: Karol Grehel, Gabriel Schmotzer – Obrazy
 Košice: Výstavu výtvarníkov Karola Krehela a Gabriela Schmotzera môžete navštíviť od piatku 16. septembra v Átrium-klube v Zuzkinom parku 4 v Košiciach. Práve v tento deň o 15.30 hod začína slávnostná vernisáž za prítomnosti oboch autorov a výstava ...
Svinica: Festival starého umenia a histórie Abova
 Svinica, okres Košice-okolie: Obec Svinica a Kultúrne centrum Abova, kultúrne zariadenie KSK, usporiadajú v nedeľu 18. septembra 2011  o 15.00 hod. v románsko-gotickom kostole vo Svinici 20. ročník podujatia – Festival starého umenia a histórie Abova. Podujat...
Sobrance: Sobranský jarmok
 Sobrance: Od štvrtku do soboty 22. - 24. septembra  ožije schengenský  pohraničný priestor pri ukrajinskej hranici tradičným Sobranským jarmokom. Mesto Sobrance dostalo právo na konanie trhov už v roku 1351. Usporiadatelia nadväzujú na bohatú jarmočnú tradíciu na rozhr...
Kalša: Poľnohospodárstvo a hospodárska kríza
 Kalša, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z prvých povojnových rokov 20. storočia. Na pozadí vidíme grécko-katolícky kostol, ktorý tu začali stavať v roku 1910. Pozornosť však viac upúta chlapec s kravami. I keď sa v Kalši časť ...
Sliepkovce: Pohľad na ulicu
 Sliepkovce, okres Michalovce: Fotografia pohľadu na ulicu obce vznikla v päťdesiatych rokoch 20. storočia a pri jej štúdiu si je možné povšimnúť niekoľko zaujímavostí. Predovšetkým je to stĺp elektrického vedenia. Zavedenie elektriny znamenalo pre každú dedin...
Gelnica: Laureáti tolerancie 2011
 Gelnica: Spišské osvetové stredisko organizuje v piatok 23. septembra 2011 na námestí a v kultúrnej sále v Gelnici podujatie pod názvom Laureáti tolerancie 2011. Začiatok podujatia je o 15.30 hod. "Spoznávajme vzájomne kultúru a tradície tých druhých, budeme si lepšie...
Krompachy: Krompašský jarmok
 Krompachy, okres Spišská Nová Ves: Kultúrne podujatia aj stánky s tradičnými ľudovými i inými výrobkami na vás čakajú, pokiaľ sa rozhodnete navštíviť mesto Krompachy. Podujatie s názvom Krompašský jarmok začína už vo štvrtok 22. septembra a&nbs...
Košice: Noc výskumníkov
 Košice: Už po 5. krát sa Slovensko zapája do tejto iniciatívy, ktorá v  rámci Európy píše svoj 7. ročník. Ústredným motívom projektu Noc výskumníkov je motto „Researchers are among us“ - Vedci sú medzi nami. Cieľom popularizácie vedy a práce vedcov je prekonávať spolo...
Spišská Nová Ves: Spišská burza starožitností a kuriozít
 Spišská Nová Ves: Patríte medzi zberateľov, alebo sa cítite byť aspoň obdivovateľom starožitností? Potom by ste určite nemali vynechať septembrovú burzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 24. 9. na starom trhovisku oproti obchodnému centru Sintra. Podujatie za...
Šamudovce: Ženy z roku 1907
 Šamudovce, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z roku 1907 a vidíme na nej tri ženy v zemplínskych krojoch. Keďže ide o veľmi starú fotografiu, ich odev je pomerne odlišný od krojov, ktoré sa nosili napríklad v štyridsiatych rokoch 20. storočia. V zime mala žena na sebe a...
Spišská Nová Ves: Noc výskumníkov v Múzeu Spiša
 Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v roku 60. výročia vzniku múzea,  pozýva všetkých svojich priaznivcov Noc výskumníkov v Spišskej Novej Vsi. Podujatie sa uskutoční v piatok 23. septembra v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi n...
Trebišov: Andrássyovci a víno
 Trebišov: Všetkým, ktorí chcú nahliadnuť do histórie svojho kraja a spoznať i menej známe kapitolky regionálnych dejín,  je určené podujatie s názvom Andrássyovci a víno. Priestory Vlastivedného múzea  na Štefánikovej ulici ožijú vo štvrtok 22.9 .20...
Čerhov: X. Tokajské vinobranie
 Čerhov, okres Trebišov: Obec Čerhov nezabúda na tradície. Sobota 24.9.2011  bude patriť  pravému  tokajskému vinobraniu. Pripravený je pestrý program, a ako to už na takýchto podujatiach býva, o jedlo, pitie a zábavu nebude núdza. Miestna slávnosť je vychýren...
Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Viničky: Deň otvorených tokajských pivníc
 Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Viničky – okres Trebišov: Už 7. ročník prehliadok tokajských pivníc a ochutnávok tokajských vín pripravilo na sobotu 24. septembra združenie Tokaj Regnum. V tento deň nájdete v obciach Malá Tŕňa, Veľká...
Jablonov nad Turňou: Festival vyberania desiatkov z úrody
 Jablonov nad Turňou, okres Rožňava: Občianske združenie Alma v spolupráci s o.z. Krasturist, m.a.s. Kras a s podporou Košického samosprávneho kraja, Karpatskou nadáciou a ďalšími partnermi pripravilo už 3. Festival vyberania desiatkov z úrody. Podujatie sa uskutoč...
Košice: Detská železnica sa rozlúči so sezónou v retroštýle
 Košice: Obľúbená Detská železnica v Čermeľskom údolí v Košiciach sa s tohoročnou, mimoriadne dlhou a úspešnou sezónou rozlúči v retroštýle. OZ Detská železnica a Wild West Show Alpinka pripravili na nedeľu 25. septembra netradičný program, na ktorom nebude ch...
Košice: Košické slávnosti vína
 Košice: Tohtoročné Košické slávnosti vína pripravili organizátori v dvoch základných tematických rovinách. V prvej - historickej -, návštevníci nájdu odozvu dávnych tradícií, keď boli Košice aj vinárskou metropolou, v okolí ktorej sa viniču darilo. Po vtedajšej obchodnej ví...
Kúpele Štós: 4. Grand Prix Paprikáš
 Štós, Kúpele Štós - okres Košice:  V rámci osláv Dňa cestovného ruchu pripravili obec Štós a Kúpele Štós 4. ročník podujatia Grand Prix Paprikáš, ktoré je spojené so záhradnou party.  Podujatie sa uskutoční v priestoroch kúpeľov počas piatka a&...
Michalovce: Srdce ako dar
 Michalovce: Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Michalovciach a Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach pripravili už 8.ročník regionálnej prehliadky ZUČ/záujmovo umeleckej činnosti/ zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých Srdce ako dar. Regio...
Košice: Waclaw Turek – Moja záľuba, môj svet
           Košice: Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja pozýva milovníkov fotografie na výstavu poľského autora Waclawa Tureka z Krosna. Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 28. septembra 2011 o 16.30 hod. v ...
Gemerská Hôrka: Cyklotúra Zlatý kras XI
 Gemerská Hôrka, okres Rožňava: Slovenský cyklokub Slovenský kras so sídlom v Gemerskej Hôrke pozýva všetkých milovníkov cykloturistiky na výnimočné cykloturistické podujatie Zlatý kras XI. Termín: 1. október 2011 (sobota) Trasa (60 km): Gemerská Hôrka (9:00) – Pašková – Kunov...
Košice: Medzinárodný maratón mieru 2011
 Košice: Medzi najvýznamnejšie športové podujatia Slovenska patrí košický Medzinárodný maratón mieru. Aj vďaka mnohým disciplínam, ktoré umožňujú účasť športuchtivej verejnosti, sa stal jedným z najmasovejších podujatí a naviac i s významom kultúrno-spoloč...
Košice: Poézia Cassovia
 Košice: Medzinárodný festival poézie Poézia Cassovia prináša tvorbu 18 európskych básnikov z 11 krajín v slovenských prekladoch. Večery poézie spája s poetickými filmami a koncertmi. Hviezdami tohto ročníka sú americká poetka Catherine Bowman, Francúzi Christophe Manon a Claude Favre...
Stratená: Stratenský kaňon
 Stratená, okres Rožňava: Je dlhý iba dva kilometre, a predsa každoročne priláka niekoľko tisíc turistov. Stratenský kaňon, vymodelovaný horným rokom rieky Hnilec, je súčasťou Stratenskej doliny, ktorá má 14 kilometrov a tiahne sa popri rieke od osady Dobšinská ...
Krásnovce: Kurz varenia
 Krásnovce, okres Michalovce: Táto historická fotografia pochádza z roku 1933 a sú na nej zachytené účastníčky kurzu varenia. Väčšina žien si kvôli fotografovaniu obliekla slávnostné kroje. Za povšimnutie stoja najmä vyšívané zástery, ktoré tu volali „fartuchy“, alebo občas ...
Košický Klečenov: Dedinské divadlo
 Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú o začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú hercov dedinského divadla.Naivné divadlo založil učiteľ Jozef Ferienčík a skúšalo sa i hrávalo v miestnej škole. Záujem ľudí bol ve&#...
Košice: Biela noc
 Košice: Druhý ročník Bielej noci v Košiciach, ktorý sa uskutoční 1. októbra 2011 v čase od 19:00 do 2:00 hodiny, si nenechajú ujsť svetové hviezdy súčasného umenia. Do Košíc zavíta nórsky umelec Rune Guneriussen, ktorý v mestskom parku netradične prepojí interiéro...
Slančík: Miestne špecifiká pohrebného rítu
 Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo šesťdesiatych rokov a zachytáva výjav z pohrebu. Pozornosti neujde hasičská uniforma. V obci bývalo zvykom, že pokiaľ zomrel muž, ktorý bol dobrovoľným hasičom, jeho truhlu niesli bývalí kolegovia z požiar...
Košice: Potulka na tému Stovežaté Košice
 Košice: Máte záujem spoznať históriu Košíc a navštíviť miesta, ku ktorým sa viažu rôzne kapitoly dejín? Potulky mestom s výkladom renomovaných turistických sprievodcov vám dozaista rozšíria obzor poznania a naviac vám umožnia vstúpiť na miesta, kam sa bežný turista nedostane. ...
Poruba pod Vihorlatom: Ženy „na Andreja“
 Poruba pod Vihorlatom, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvateľky obce na folklórnej slávnosti. Ženy z Poruby pod Vihorlatom mali jeden zvláštny zvyk, ktorý sa dochoval vďaka etnografickému výskumu a spracovaniu folklór...
Slanec: Hrad a jeho zánik
 Slanec, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej hrad Slanec. Oproti súčasnému stavu je zachovalejší múr hradnej budovy vedľa severnej veže, ktorá tu má stále celistvú kónickú strechu. Ešte v ...
Košice: Príďte osláviť sviatok zvierat do ZOO
 Košice: Svetový deň zvierat si aj v tomto roku pripomína košická zoologická záhrada. Pre návštevníkov pripravila na sobotu 1. októbra kultúrny program spojený s krstom lamy alpaky, ktorá sa prvý raz narodila v tejto zoo pred necelými dvomi mesiacmi. Rozkošné mláďa...
Košice, Trebišov, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves: Dni českej kultúry
 Košice, Trebišov, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves: Český spolok v Košiciach a České centrum v Bratislave v spolupráci s agentúrou Staff pripravili v tomto roku už 18. ročník jediného festivalu českej kultúry na Slovensku. Pod záštitou predsedu Košického samosprá...
Trebišov: Cholera 1831
 Trebišov: Vlastivedné múzeum pozýva všetkých milovníkov histórie na vernisáž výstavy Cholera 1831, ktorú sa uskutoční vo štvrtok 29. septembra 2011 o 17:00 hod. v múzejných priestoroch na Štefánikovej ulici 257. Výstava potrvá do 17. novembra 2011 a prístupná bude v pondelky a utorky...
Veľaty: Medzinárodný plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov na Vínnej ceste
 Veľaty, okres Trebišov: Vinohradnícka oblasť Tokaj ležiaca na Dolnom Zemlíne sa stala uplynulý víkend zdrojom inšpirácie pre účastníkov Medzinárodného plenéra pre neprofesionálnych výtvarníkov. Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja zorganizovalo vo Veľatoch v d ...
Rožňava: Plenérová výstava – Trienále maľby
 Rožňava: V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave je do 18. októbra sprístupnená Plenérová výstava. Pre milovníkov umenia je pripravená prehliadka výtvarných diel, ktoré vznikli počas Trienále maľby - Medzinárodného maliarskeho plenéra  Zemplín – Gemer  - Spi...
Trebišov: Tvorivá dielňa – Gumotlač
 Trebišov: Vlastivedné múzeum v Trebišove, kultúrne zariadenie KSK, srdečne pozýva širokú verejnosť na TVORIVÚ DIELŇU - Gumotlač  pani Evy Lazorovej. Podujatie ktorá sa uskutoční v nedeľu 2.októbra  2011 v čase od 14:30 do 17:00 hod. v prie...
Smižany: Z prírody Spiša
 Smižany, okres Spišská Nová Ves: Národopisné múzeum v Smižanoch (pobočka Múzea Spiša) pozýva počas mesiacov september - november 2011 všetkých milovníkov prírody na prehliadku výstavy, ktorá predstavuje prírodovedný zbierkový fond múzea sústreďujúc odbory: geológia a&n...
Slanská Huta: Jedno z prvých JRD v Československu
 Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla v päťdesiatych rokoch 20. storočia a zachytáva pracovníkov miestneho JRD. I keď je Slanská Huta podhorská dedina s kamenistou pôdou, JRD tu vzniklo medzi prvými v niekdajšom Československu vôbec. Už v roku 1949 sa p...
Pozdišovce: Obyvatelia 19. storočia
 Pozdišovce, okres Michalovce: Tento záber je medzi fotografiami zozbieranými medzi obyvateľmi na vidieku skutočnou raritou. Ide o fotku z prelomu z 19. a 20. storočia, možno jednu z prvých, ktoré v Pozdišovciach vznikli. Tri ženy a jeden chlapec sú v typických pozdišovských kroj...
Michalovce: Prezentácia knihy českého spisovateľa Martina Vopěnku Spiace mesto
 Michalovce: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciacha České centrum v Bratislave Vás pozývajú na prezentáciu knihy českého spisovateľa Martina Vopěnku Spiace meste. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok  6.októbra 2011 o 11:00 hod. v priestoroch kni...
Spišská Nová Ves: Cez olejomaľby za hranice poznania / Milada Kotorová – Tlaková výš
 Spišská Nová Ves: Dielo spišskej rodáčky predstaví milovníkom umenia a širokej verejnosti Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Vyše 70 diel prevažne olejomalieb tvorí rozsiahly súbor doterajšej tvorby umelkyne, v ktorej dominujú témy času a medziľudských vz...
Spišská Nov Ves, Spišské Vlachy, Smižany: Musica nobilis - XVI. medzinárodný hudobný festival
 Spišská Nov Ves, Spišské Vlachy, Smižany: Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves , Mesto Poprad, Mesto Spišské Vlachy, Obec Smižany, Mestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie, Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum Levoča pozývajú9. 10. 2011 (...
Sliepkovce: Domy novej dediny
 Sliepkovce, okres Michalovce: I keď prvá písomná zmienka o tejto obci spadá pod rok 1314, išlo aj nešlo o rovnakú dedinu. Pôvodná dedina totiž stála na úplne inom mieste, ktoré sa dnes ľudovo nazýva Starý valal. Obyvatelia Sliepkoviec však boli každoročne sužovaní záplavami...
Dobšiná: Gotický kostol sv. Trojice
 Dobšiná, okres Rožňava: Národnou kultúrnou pamiatkou a zároveň najstaršou stavbou v Dobšinej je evanjelický gotický kostol, ktorý sa nachádza na Zimnej ulici č. 106. Stojí na vyvýšenine a aj vďaka vysokej štíhlej veži je už z diaľky neprehliadnuteľný. Zoznam Pamia...
Staré: Periférne centrum
 Staré, okres Michalovce: Projekt Periférne Centrá podporuje miestny aktivizmus a medzikultúrnu výmenu v menších slovenských obciach. Je to putovná séria týždňových rezidencií umelcov rôznych médií a žánrov v oblastiach mimo kultúrnych a ekonomických centier. Tentoraz autor...
Smižany: Nositelia tradícií
 Smižany, okres Spišská Nová Ves: Spišské osvetové stredisko organizuje v Kultúrnom dome v Smižanoch v sobotu 8. októbra 2011 súťaž folklórnych skupín. Na podujatie so začiatkom o 10.00 hod. je vstupné 1 euro. Na tejto regionálnej súťažnej prehliadke sa predstavia folklórne sku...
Betliar: Jazda Svätého Huberta
 Betliar, okres Rožňava: Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar, Obec Betliar, Mesto Rožňava, LESY SR š.p. B. Bystrica OZ Rožňava, PD Gemerská Poloma a Občianske združenie ĽUDIA A KONE na známosť dávajú, že v sobotu 8. októbra roku pána 2011 so za...
Šamudovce: Móda rokov štyridsiatych
 Šamudovce, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia, z čias Slovenského štátu. Obyvateľ Šamudoviec má oblečené typické mestské oblečenie, ktoré si mohli dovoliť len bohatšie rodiny. V tom čase bolo moderné nosiť vyso...
Štós: Brusiči a kovový prach
 Štós, okres Košice-okolie: Uverejnená historická fotografia vznikla v roku 1911 alebo 1912 a zachytáva brusičov Wlaszlovitsovej fabriky na výrobu nožov a šablí. Títo muži pracovali šesť dní v týždni a neustále od rána do večera brúsili. Hala bola v tom čase bez možnost...
Vlachovo: Ľadovňa
 Vlachovo, okres Rožňava: V obci Vlachovo pri rieke Slaná stojí malý a menej nápadný, zato raritný kamenný objekt. Patrí k neďalekému kaštieľu Andrášiovcov (Andrássy) a slúžil ako ľadovňa. Bola to v podstate honosná prírodná chladnička. Počas celého roka sa v ...
Trebišov: Koleso – Vedecká hračka
 Trebišov: Vlastivedné múzeum pozýva  deti i dospelých na interaktívnu výstavu Koleso – Vedecká hračka, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. októbra 2011 – 13. novembra 2011  vo veľkej výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Trebišove. Koleso  je vec, ktorú využ...
Krásnovce: Pred svätením pasky
 Krásnovce, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva ženu, ktorá sa odobrala na svätenie pasky. Obrad spojený s Veľkonočnými sviatkami išla táto žena vykonať „do pravoslavnej cerkvi v Šamudovci“. Medzi jedlami pripravenými...
Ďurkov: Prvé sväté prijímanie
 Ďurkov, okres Košice-okolie: Uverejnené fotografie pochádzajú z roku 1941 a zachytávajú desaťročné deti z Ďurkova, ktoré práve išli na prvé sväté prijímanie. Tento rituál vyžadoval (i stále vyžaduje) určitú prípravu.Deti museli chodiť na náboženstvo, ktoré v danom...
Jablonov nad Turňou: Historické pohľadnice
 Jablonov nad Turňou, okres Rožňava: Tieto historické fotografie pochádzajú z obce Jablonov nad Turňou a zobrazujú stav z prvých desaťročí 20. storočia. Na prvej z nich vidíme niekdajší notársky dom a pod ním sa na druhom obrázku nachá...
Poruba pod Vihorlatom: Bosé dievčatá
 Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z konca štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej štyri bosé dievčatá. V tom čase to nebolo nič výnimočné, ešte chodilo naboso úplne bežne a topánky neboli ľahko dostupné, pre dedin...
Rožňava: Rožňavské dni sv. Cyrila a Metoda
 Rožňava: V dňoch 10. – 23. októbra sa z podnetu Rímskokatolíckej cirkvi farnosti v Rožňave uskutoční v Galérii Gemerského osvetového strediska (GOS) na Betliarskej ulici č. 8 výstava približujúca život a dielo sv. Cyrila a Metoda. Expozíciu slávnostne otvorí v pondelok...
Rožňava: Nositelia tradícií 2011
 Rožňava: V sobotu 15.10.2011 sa od 16.00 v sále Mestského úradu v Rožňave na Šafárikovej ulici č.29 uskutoční  okresná súťažná prehliadka folklórnych skupín. Zároveň sa uskutoční nesúťažná prehliadka v ľudovom rozprávaní a&n...
Rožňava: Ján Kuchta - Rytmy - Čiary - Čísla
 Rožňava: V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského po prvýkrát sprístupnili výtvarné diela významného regionálneho umelca maliara Jána Kuchtu ( nar. 1945). Je dlhoročným členom Umeleckej besedy Slovenska. Maľovaniu sa venuje od detstva. Prirodzený výtvarný talent, vzťah ...
Košice: Jesenný festival združenia Rovás
 Košice: Združenie profesionálnych výtvarníkov a pokrokovej inteligencie maďarskej a slovenskej národnosti Rovás sa chce svojim jesenným festivalom zapojiť do kultúrneho života Košíc zaujímavými programami, aktivitami a workshopmi, výstavami, prezentáciami a predstaveniami. Chce prisp...
Rieka Turňa
 Rieka Turňa pramení v národnom parku Slovenský kras na juhovýchode Silickej planiny medzi obcami Silica a Silická Jablonica. Prameňom je Sokolia vyvieračka v nadmorskej výške 515 metrov. Z krasových svahov steká východným smerom popri obci Silická Jablonica, kde cestou priberá v...
Košice: Warm Up festivalu Moonride
 Košice: Srdečne pozývame na Warm Up k festivalu Moonride 6, ktorý sa koná vo štvrtok 13.10. Začíname o 19:00 v galérii Make up otvorením výstavy Jána Nálevku: Jiné pokoje. Po vernisáži budeme pokračovať na afterparty, na ktorej nám zahrá americké inštrumenálne duo Ahleuchat...
Trebišov: Mária Majerčíková - Farebný svet
 Trebišov: Vlastivedné múzeum, kultúrne zariadenie KSK, srdečne pozýva milovníkov umenia na výstavu „Mária Majerčíková – Farebný svet“. Výstava sa nachádza v malej výstavnej sieni múzea a potrvá do 20. novembra 2011. Mária Majerčíková sa narodila v roku 1963 v Prešove. Vz&#...
Budimír: Burza starožitností
 Budimír, okres Košice-okolie: Máte radi staré veci, ktoré pamätajú časy dávno minulé? Alebo si chcete zaspomínať na chvíle, keď do módy a domácností prenikali plasty a bakelit bol vizitkou pokroku? Už niekoľko rokov môžete v zámockom parku v Budimíre stretnúť históriu...
Košice: Prezentácia 25 - výstava výtvarnej skupiny CESTA
 Košice: Kultúrne centrum KSK otvorí v rámci cezhraničnej spolupráce v stredu 19.10.2011 o 16.30 vo svojej Galérii na Strojárenskej 3 výstavu výtvarnej skupiny CESTA, ktorá vznikla na začiatku roka 2001 pri Wojewódzkom Dome Kultury v Rzseszowie (WDK). Názov výstavy je P...
Michalovce: Domov Laca Boška
 Michalovce: Zemplínske osvetové stredisko vás pozýva na výstavu obrazov Laco Boško: Môj domov.  Výber z autorovej tvorby si môžete pozrieť v Galérii ZOS na Gorkého ulici č. 1 od 18. októbra do 4. novembra 2011 v čase od 9:00 do 17:00 h.Kto je Laco Boško?Narodil sa 2.augusta...
Košice: Moonride 6
 Košice: Šiesty ročník festivalu Moonride - prehliadky súčasnej výtvarnej, hudobnej, divadelnej a tanečnej tvorby, ktorý je prezentáciou diel prevažne mladých umelcov z Poľska, Maďarska, Čiech a Slovenska, vytvorených v predchádzajúcom roku, bude otvorený vo štvrto...
Spišská Nová Ves: Spišské zborové dni
 Spišská Nová Ves: Spišské osvetové stredisko organizuje pre milovníkov zborového spevu v Koncertnej sále Reduty (Radničné námestie 4) 20. októbra so začiatkom o 17.00 hod. regionálnu súťažnú prehliadku speváckych zborov "Spišské zborové dni". Spišské zborové dni nadvä...
Štítnik, Krásnohorské Podhradie, Rožňava, Čečejovce, Lipovník, Dedinky, Markušovce, Betliar: ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA - Medzinárodná prehliadka historickej hudby európskych regiónov
 Štítnik, Krásnohorské Podhradie, Rožňava, Čečejovce, Lipovník, Dedinky, Markušovce, Betliar: Jeden múdry starec raz povedal : „Hudba je druh komunikácie, s ktorou sa dorozumiete na celom svete bez toho, aby ste ovládali cudzie jazyky.“  Aj túto myšlienku v sebe ne...
Smižany: Filmfest 2011
 Smižany, okres Spišská Nová Ves: Spišské osvetové stredisko organizuje v sobotu 22. 10. 2011 v kaštieli v Smižanoch 29. ročník filmového festivalu Filmfest. Začiatok je o 15.00 hod. Túto  nadregionálnu súťažnú prehliadku tvorby neprofesionálnych filmárov sme organizov...
Kalša: Ženy a varenie
 Kalša, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia bola vyhotovená v päťdesiatych tokoch 20. storočia a vidíme na nej obyvateľku Kalše v kroji, ktorý bol pre dané obdobie typický. Je zaujímavé, že i keď obce Kalša, Nový Salaš a Slanská Huta geograficky patria k Abovu, p...
Pozdišovce: Hrnčiarsky majster Michal Poľaško-Garbar
 Pozdišovce, okres Michalovce: Do dejín pozdišovskej keramiky sa medzi inými majstrami zapísal aj Michal Poľaško-Garbar (1883 – 1956). Ako rodený Pozdišovčan sa za hrnčiara vyučil vo svojej obci a v roku 1924 vstúpil do hrnčiarskeho cechu. V povojnových časoch ešte...