> Kláštor v Jasove
> Turniansky hrad
Dóm sv. Alžbety 
> Zádielska dolina
> Sivec

> Kaštieľ v Betliari
> Stolica - najvyšší vrch v kraji
> Volovec - Skalisko
> Jaskyňa Domica
> Krásnohorská jaskyňa

 

> Slovenský raj
> Vodná nádrž Úhorná
> Markušovský skalný hríb
> Najvyššia kostolná veža
> Turzovské jazero a kúpele

> Viniansky hrad
> Morské oko
> Zemplínske múzeum
> Vlastivedné múzeum
> Slovenský Tokaj

05.03.2012 14:27

Košice : Ilona Németh – Priestor identity

 Košice: Východoslovenská galéria v Košiciach a Košický samosprávny kraj pozývajú na výstavu slovenskej autorky Ilony Németh. Otvorenie výstavy je v utorok 6. marca o 18.00 a potrvá do 15. apríla 2012, akcia sa uskutoční v priestoroch historického krídla Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici č.27 v Košiciach.

 Výstavný projekt významnej slovenskej autorky Ilony Németh (1963) pod názvom Priestor identity prináša aktuálny pohľad na prepojenie a presakovanie veľkých dejinných zmien a mikro rodinných príbehov,  kde poukazuje na neustále zasahovanie politiky a moci do kultúrneho diania. Ide zároveň o zverejňovanie  intimity a vykresľovania vlastného priestoru identity – v zmysle individuálnej, rodovej, či teritoriálnej identity v stredoeurópskom kontexte. Ilona Németh, ktorá programovo sa pohybuje v oblasti objektov, inštalácií a nových médií zámerne  „obsadila“  nevýstavnú časť galerijných  priestorov  vo vstupnom historickom krídle a posilnila tak vyznenie politicko-kultúrnej roviny. Autorka pripravila ojedinelú prezentáciu  6 videí, série fotografií,  objektov a ústrednej inštalácie, vytvorenej špeciálne pre tento priestor.

V historickej sále bývalého župného domu s eklektickou výmaľbou umiestňuje industriálne stupňovité proti sebe postavené hľadiská, ktoré sú evidentne parazitnou štruktúrou a odkazujú k absencii jasného ohniska, tribúny, k zmnoženiu javísk, či  k masovosti na politickej, mediálnej a „zákulisnej“ scéne (Hľadisko – pozdrav pre Brucea Naumanna z Košíc, 2012).  V pravej časti výstavy sa nachádza video inštalácia, kde divák za paravánom môže/nemôže sledovať príbeh, kde svetoznáma filozofka rozpráva o svojej starej mame, ktorá ako prvá žena – študentka na viedenskej univerzite koncom 19. storočia bola oddelená zástenou od ostatných študentov. Video tak otvára otázky slobody a kultúry,  rodové otázky a postavenie žien v spoločnosti v minulosti aj dnes (Zsófia Meller, 2012). V salóniku z mečiarovských čias intendantúry 90. rokov s ponechaním oficiálneho „pánskeho“ nábytku a zariadenia autorka uvádza dve videa, v ktorých s odstupom dvoch mesiacov rozpráva aktuálny príbeh vplyvu mocenských a politických rozhodnutí na jej umelecké a morálne dilemy pri príprave vlastnej výstavy (Poznámka, Všeobecný pocit, 2011). Atmosféru dopĺňa malý  intímny objekt „rodinného relikviáru“ (2010)  z drobných úlomkov predmetov a spomienok. Na ľavej strane dominujú tri videá, tri osobné spovede troch žien z jednej rodiny, kde v krátkom čase zomrelo 8 mužov v politicky vypätých časoch zmeny režimu ( Timea, Gizella, Flóra; video trilógia, 2009-12). Istým medzičlánkom medzi nosnou politickou a rodinnou históriou sa stáva fotoseriál zo 64 sekvencií, kde sú zachytené drobné objekty a opustené absurdné architektúry ako novodobé monumenty po neúspešnom rodinnom podnikaní v našich časoch (Monument, 2010; spolupráca Fotoklub Dunajská Streda).

Doc. Ilona Németh (nar. 1963 v Dunajskej Strede), študovala na Maďarskej vysokej škole úžitkových umení v Budapešti (1981-86), v roku 2007 habilitovaná na docentku, od roku 2004 vedúca Ateliéru „IN“ na VŠVU v Bratislave. Žije a tvorí v Dunajskej Strede a v Bratislave.

www.vsg.sk              Otváracie hodiny : utorok – nedeľa   10.00 – 18.00

 

Autor: -red-

Praktické informácie
Viac zaujímavých tipov